Een brug te ver – Een Maan te vroeg

Afgelopen week waren de groots opgezette herdenkingen van Operatie Market Garden, de beruchte luchtlanding in Nederland in WO-2, volop in het nieuws. Market Garden was bedoeld om de oorlog te bekorten door een aantal strategische bruggen in Nederland te veroveren en zo direct door te stoten naar het Ruhr-gebied, het industriële hart van Duitsland. De operatie mislukte omdat een cruciale brug bij Arnhem niet bezet kon worden gehouden en het gevolg was dat de oorlog nog meer dan een half jaar voort woedde en noord-Nederland nog een hongerwinter voor de kiezen kreeg. Dat roept de vraag op wat je daarvan astrologisch kunt zien, astrologie is immers door de eeuwen heen ook altijd veel gebruikt in de oorlogsvoering, zeker voor het bepalen van de juiste tijd voor een aanval.

Nieuwe Maan?

Er waren op diverse plaatsen luchtlandingen, met dus enigszins verschillende plaatsen en tijden maar een cruciale landing was die op de Renkumse Heide ten westen van Arnhem, waar zich de brug bevond die een zo beslissende rol zou spelen bij het mislukken van de hele operatie. Als je een horoscoop van zo’n gebeurtenis bekijkt, is het altijd slim om er van uit te gaan dat jij als astroloog een electie had moeten maken. Zou jouw electie er ook zo uit hebben gezien als de horoscoop van de werkelijke gebeurtenis, in die vergelijking vallen de zwakke punten, en daar gaat het vaak natuurlijk om, direct op. Overigens is het zeer onwaarschijnlijk dat de geallieerden gebruik maakten van astrologie, aan de Duitse kant was dat anders, het nazisme had een sterke neiging tot “het occulte”. Misschien moeten we dus maar blij zijn dat er toen alleen nog maar moderne astrologie was, die immers grotendeels  ineffectief is bij het maken van electies.

MARKET GARDEN

In de horoscoop (klik op de link hierboven)  van het begin van Market Garden (het moment van de sprong van de eerste parachutisten boven de Renkumse Heide) valt direct op dat het met Nieuwe Maan gebeurde. Nu zou dat wel begrijpelijk zijn als het een nachtelijke operatie zou zijn geweest, met Nieuwe Maan heb je geen Maanlicht en dan ziet de vijand je niet. Maar dat kan niet de reden zijn geweest, de landing begon immers overdag en astrologisch gezien is een Nieuwe Maan niet gunstig. Heel algemeen gezegd is er nog heel weinig kracht om iets succesvol te realiseren, de Maan die de Zonne-impuls in concrete vorm op aarde zet, heeft immers helemaal geen licht. Het is een moment om in electies te vemijden, waar nog bij komt dat de Nieuwe Maan op Labrum staat. Labrum is een van de sterren van het noodlot, de hoofdster van de Beker, die niet aan je voorbij zal gaan. Dat is niet om vrolijk van te worden.

MARKET GARDEN

De Nieuwe Maan staat in Maagd onder dispositie van Mercurius die zelf heel sterk is in eigen teken en Mercurius is Heer 7, het Duitse leger dus. Heer 7 is niet alleen heel sterk, hij is ook de dispositor van Jupiter Heer 1, de geallieerden die heel zwak in vernietiging staan, totaal beheerst door Heer 7! Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft -0° Steenbok)  valt Heer 7 ook nog op het IC, het laagste punt tegenover het MC, niet fijn als je de situatie wilt beheersen. Op het MC staat wel een sterke planeet maar dat is Venus waar je nu niets aan hebt, of je uniformen mooi zijn, dat is nu even niet zo heel belangrijk!Tegenpool Mars, die je wel hard nodig hebt als je de aanval opent, staat juist weer heel zwak, in zijn vernietiging. Er is in feite nauwelijks iets positiefs te vinden in deze horoscoop en het is dus niet zo  heel vreemd dat Market Garden uitliep op een van de meest beruchte mislukkingen van WO-2.

Iets heel anders, op deze blog wordt al een jaar lang voorspeld dat Donald Trump het vanaf half juni dit jaar moeilijker zou gaan krijgen, Teflon Don wordt nu niet meer beschermd door zijn Noordknoop-Firdar, de moeilijke Zuidknoopfase is begonnen .En nu komt het bericht dat er een afzettingsprocedure zal worden gestart (wat natuurlijk niet wil zeggen dat dat ook gaat lukken)!   

De Kapitein

Een van de kenmerken van onze tijd is een zeer sterke polarisatie, hele landen zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk worden verscheurd door politieke kwesties. Over de hele wereld neemt dit de vorm aan van een globaliseringstendens die alle verschillen, grenzen, tradities en specifieke identiteiten wil uitwissen en het onvermijdelijke nationalistische, “populistische” verzet hiertegen: Trump versus Clinton, Rutte versus Baudet en Macron versus Le Pen. Beide kampen hebben zo hun punten, de EU heeft zeker nadelen maar toch ook positieve kanten. Alleen is er voor nuance niet veel plaats meer en dat heeft er mee te maken dat het globaliseringsproces bijna niet te stoppen lijkt, mensen voelen zich machteloos en dan is een extreem standpunt snel ingenomen.

Deze gespannen fase heeft ook te maken met de definitieve overgang volgend jaar van de Grote  Conjuncties van Saturnus en Jupiter van Aarde-tekens naar Lucht-tekens, het conservatieve Aarde houdt vast aan specifieke identiteit en hoe het was, het expansieve Lucht wist grenzen uit. Zo’n overgangsfase brengt altijd conflicten en onvermijdelijk zullen er dan figuren zijn die het astrologisch aangegeven conflict belichamen.

Het Italiaanse schip

Je zou kunnen zeggen dat de populisten vechten voor het behoud van alles wat in de Aarde-fase tot stand kwam zoals de natie-staat, en een van de nieuwe sterren aan het populistische firmament is “El Capitano” Matteo Salvini een Italiaanse populist met de gebruikelijke anti-EU en anti-immigratie agenda. Het is van het grootste belang te zien dat politici zoals Salvini in de de overgang van Aarde naar Lucht hun macht vergaren en geen partij te kiezen, dan geeft de astrologie je het vermogen om gebalanceerd te blijven en niet te worden mee gesleept in een gepolariseerde discussie die onvruchtbaar is. Astrologie is inherent zuiver en vrij van iedere vorm van ideologische of politieke oriëntatie. Het is natuurlijk ook zeer interessant om een blik te werp op de radix van El Capitano die een goede kans maakt om inderdaad het Italiaanse roer in handen te krijgen.

MATTEO SALVINI

Wat direct in het oog springt in deze horoscoop is de Maan die verhoogd staat in het zevende huis van de anderen. Een sterke verhoogde Maan is natuurlijk niet zo gek voor een politicus die het verzet  van het volk tegen een door de machthebbers opgelegde globalisering wil belichamen. In zijn algemene betekenis is de Maan de significator van het volk, dat tegenover de machthebbers gesymboliseerd door de Zon,  staat. In het sterke zevende huis kan Salvini die Maan heel makkelijk naar buiten brengen en omdat de Maan zoveel waardigheid heeft kan hij dat heel effectief doen. Veel waardigheid laat namelijk zien dat iemand goed begrijpt hoe een planeetenergie functioneert, hij kan er goed mee omgaan, in de zin van effectief gebruiken. De met veel publiciteit omgeven tour in zwembroek die Salvini als deel van zijn campagne maakte over de stranden van zuid-Italië laat dat goed zien.

SALVINI

Deze Maan is ook Heer 9 van denkbeelden en van buitenland en staat ook nog eens op de zeer krachtige Algol, die je het vermogen geeft om mensen het hoofd te doen verliezen door een glamour-achtige uitstraling (Trump heeft hem op het MC) . De belangrijke volks-Maan is ook nog via  een sextiel direct verbonden met de Zon (de baas) /Heer 10 van het beroep: El Capitano (heeft hij een misschien een astroloog?). Ook het negende huis (buitenland) wordt benadrukt, de Zuidknoop staat vrijwel exact op de cusp in conjunctie met het antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) van Saturnus. Dat is wel heel erg saturnaal, de Zuidknoop is een soort super-Saturnus :grenzen dicht dus.

Het Punt van de Maan, het Pars Fortunae, dat onder meer onze zielswens aangeeft staat er recht tegenover op cusp 3 in oppositie met het buitenland dus. Het PF staat onder dispositie van, en wordt dus beheerst door Saturnus die thema van grenzen sluiten herhaalt. Omdat het PF ook het Punt van de Maan is, de essentiële energie van de Maan, kun je dit ook zien als de volksziel die Salvini wil  beschermen tegen het boze buitenland aan de overkant.

 

 

Bakermat Griekenland?

De afgelopen weken was ik in Griekenland en dat riep naast vakantiestemming de nodige (astrologische) vragen op. De alom aanwezige antieke ruїnes leidden natuurlijk tot gedachten over Griekenland als “bakermat” van onze beschaving, maar ook de recente historie deed zich nadrukkelijk gelden, onder meer in het zeer lage prijsniveau. Met grote zakken buitenlands geld is het land de afgelopen jaren uit de economische afgrond gevist en het gaat net sinds een paar jaar weer wat beter. Wat zou daarvan te zien zijn in de relevante horoscopen? Als radix voor het land nemen we de horoscoop van het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van Griekenland als onafhankelijke staat in 1821, want daar praten we over.

Natuurlijk ging dar wel een veel langere historie aan vooraf, maar een verbinding van het huidige Griekenland met het roemruchte antieke Hellas is er niet echt. Wel is duidelijk dat de positie van Griekenland op de grens van Europa en Azië het land bij uitstek geschikt maakt als doorgeefluik en dat is ook wat het antieke Hellas is geweest. De oude Grieken pikten in allerlei regio’s in het oosten en het zuiden kennis en ideeën op en brouwden daar een eigen mengsel van, waaraan zij dan wel hun zeer specifieke draai gaven, een sterk rationalistische draai.

Zo is het ook gegaan met de astrologie die zeker niet in Griekenland zijn wortels heeft en die via vele andere kanalen ook is overgeleverd. Zogenaamde “hellenistische”astrologen (iets wat je helemaal niet kunt zijn) hebben nog wel eens de neiging te beweren dat onze hemelse kunst uit Griekenland komt en dat zij die echte oorspronkelijke astrologie als enigen beoefenen, wat historisch gezien helemaal niet klopt (lees bijvoorbeeld het uitstekende boek “’The Dawn of Astrology”’ van Nicholas Campion).

GRIEKENLAND OER GC

Maar een doorgeefluik en draaischijf van buitenlandse invloeden is het land wel degelijk altijd geweest. Eeuwenlang maakte het deel uit van het Romeinse Rijk, daarna van het Byzantijnse Rijk (Oost-Romeinse Rijk) en tenslotte van het Ottomaanse Rijk ( de Turken), waar het land zich in 1821 van los worstelde. In de Griekse radix  (GC uit 1802, klik op de link hierboven om de radix te kunnen zien) is de invloed van de ander goed te zien, want al werd het land een zelfstandige natie, het bleef een klein land en het grote Turkije was altijd dichtbij. Dat is een van de dingen die wordt aangegeven door de zeer prominente Mars op de ascendant, Mars is Heer 7 van de ander. Het is nooit echt fijn voor een land als de anderen zich zo sterk manifesteren, het wijst op een sterke invloed van het buitenland. Hier zie je in feite de erfenis van het verleden van bezettingen en van die positie als draaischijf, wat zich de afgelopen jaren weer uitte in de stroom vluchtelingen.

Acropolis, Athens (Greece)

Acropolis, Athens (Greece)

Dat het stevig uit de hand kan lopen, daar zijn meerdere aanwijzingen voor. Mars maakt bijvoorbeeld een nauwe oppositie met Neptunus die als mythologische factor vooral wanorde kan veroorzaken. Daar komt nog  eens bij dat Mars niet alleen Heer 7 van de ander is, maar ook Heer 12 van zelfdestructie en Mars is een malefic in vernietiging. Hier zie je dus potentieel van een land waar niet bepaald alles tot in de puntjes geregeld is en waar het helemaal mis kan gaan. Het kan wijzen op een gebrek aan daadkracht om desnoods met harde hand orde op zaken te stellen dat is wat Mars in goede conditie kan doen. Zoals een Griek met de nodig zelfkennis zei, als er een probleem dan gaan we even koffie drinken en erover praten, dat kunnen we heel erg goed. De horoscoop suggereert dat dat gebrek aan daadkracht te maken heeft met die grote invloed die anderen altijd hebben, het ontmoedigende gevoel geen baas in eigen huis te zijn.

In de eerste jaren van de economische cisis, in 2010 en 2011  liep de primaire ascendant, berekend op basis van de Grote Conjunctie over deze oppositie en over de actuele positie van de Zuidschaal. Dus werd de meest problematische positie in de horoscoop geactiveerd in combinatie met de genadeloze koninklijke ster die met harde hand rekeningen vereffent en orde op zaken stelt. Ook de Firdaria, de heersers over langere tijdfases laten de problemen zien, vanaf 2009 is de Firdar-heerser Mercurius die Heer 2 van de financiën is en verzwakt staat door verbranding en retrogradegang!