Oude wonden

In Spanje werden afgelopen week oude wonden opengereten, omdat het lichaam van de fascistische ex-dictator Francisco Franco werd herbegraven. Lange tijd lag het lichaam van Franco in de zogenaamde Vallei der Gevallenen, een wat bombastische monument, maar de politieke druk was te groot geworden om het nog langer daar te laten. Het was te veel eer voor de dictator die van 1939 tot 1975 Spanje regeerde en leiding gaf aan zeer wreed en repressief regime. Het spook van Franco waarde weer rond door Spanje en dat werpt de vraag op wat er in de horoscoop van de Spaanse dictator te zien is van de macht die hij zolang wist te behouden.  Klik op de onderstaande link om de radix van Franco te kunnen bekijken.

FRANCO

Een van de eerste dingen die opvalt, is het temperament van Franco dat extreem melancholisch is , van de vijf factoren die bijdragen aan het temperament is het maar liefst vier keer Aarde. Hij is dus extreem koud (niet direct reagerend) en droog  (niet verbindend) wat al iets heel belangrijks zegt over zijn karakter. Franco was zeer doelgericht en kon meedogenloos wreed optreden, een melancholicus trekt altijd zijn eigen lijn, is vasthoudend en laat zich daar niet snel van af brengen zeker niet door gevoelens. Daar zie je zijn keiharde optreden wat nog eens versterkt wordt door de melancholische planeet van de discipline Saturnus die in het eerste huis staat en zijn gedrag verder beschrijft, het eerste huis is bij uitstek de persoon.

FRANCO

Die belangrijke Saturnus is verhoogd, wat wijst op het idealiseren van de traditie, het was allemaal Spaans en katholiek, de dictator was ook persoonlijk streng, hij was een halve asceet die zich nooit aan geneugten te buiten ging. Dit werpt de vraag op naar de vrije wil en de ethiek. Franco was zeker een slecht mens, velen stierven en leden onder zijn autoritaire knoet, maar dat kun je niet direct terug zien in zijn horoscoop. Die belangrijke Saturnus is sterk in zijn verhoging wat wil zeggen dat je goed met de planeet van beperking en discipline om kunt gaan. Maar dat is een technische en geen ethische vaststellling, wat iemand met zo’n goed instrument doet, kan je niet aflezen aan de horoscoop. Daar zit hem de vrije wil, die beslissing wordt genomen op een geestelijk niveau dat buiten de horoscoop ligt.

Je zou een verhoogde Saturnus, bij wijze van spreken kunnen gebruiken om een moeder Teresa te worden, maar Franco zette dit instrument in om vooral gedisciplineerd en meedogeloos te zijn. De sterren neigen maar dwingen nooit. Uit zijn idealisering (verhoging) van de traditie (Saturnus) brouwde hij een giftige cocktail van fascisme en “nationaal-katholicisme” dat vele slachtoffers maakte.

Achenar-usurpatie

Via het leger klom hij op naar de macht en de soldatenplaneet Mars heeft  inderdaad behoorlijk wat waardigheid in zijn tripliciteit in Vissen. Bovendien staat Mars  op de krachtige ster Achernar, de ster van de usurpatie die een vierkant maakt met de Volle Maan in de radix. De Achernar usurpatie –Mars van de militair verbindt zich dus direct met de Zon/Maan oppositie, de Zon is de macht, de Maan is het volk, hier zie je zijn succesvolle  greep  naar de macht. Deze Maan staat conjunct Neptunus en Pluto dichtbij de martiale koninklijke ster Aldebaran wat zijn machtsgreep in de zeer gewelddadige chaos van de Spaanse Burgeroorlog laat zien

In een Volle Maan is de Maan machteloos en wordt compleet overheerst door de Zon, dat geeft een leider (Zon) veel kracht om te  heersen. De militaire Mars is in zeer sterke wederzijdse receptie met  Jupiter (politiek) die retrograde (tegen de stroom in ) in het zevende huis staat, waar hij sterk naar buiten kan komen.  Op het MC staat Capella de voortvarende bestuurder van de strijdwagen, zeer toepasselijk voor zijn loopbaan.

Voorgeboortelijk

Als we kijken naar de horoscoop  van de Nieuwe Maan die vooraf ging aan zijn geboorte berekend voor zijn geboorteplaats, dan valt het MC van die horoscoop op de radix-Volle Maan van zijn machtsgreep. Zo’n voorgeboortelijke horoscoop laat zien hoe goed iemand past in de heersende tijdgeest en dat verklaart dus veel over het “succes” dat nooit louter individueel (radix) is.

BM-er

In ons tijdperk met een extreme invloed van de media, zijn er mensen die beroemd zijn gewoon omdat ze nu eenmaal beroemd zijn… In Nederland noemen we dat de BN-er, de Bekende Nederlander die vaak wel iets doet, meestal zingen, presenteren of acteren maar toch voornamelijk bezig is met bekend zijn. Natuurlijk is het fenomeen niet beperkt tot Nederland, overal heb je dit soort Bekende Mensen, BM-ers, die hun kansen grijpen door het media-bombardement waaraan we voortdurend bloot staan in deze tijd. Meer dan ooit zijn er er overal camera’s die alles registreren, zelfs dieren moeten er aan geloven, ook in nestkasten worden bijvoorbeeld camera’s opgehangen. Er is een onstilbare honger om alles te zien, om maar te kijken, te kijken en te kijken.

Daar kan je goed gebruik van maken als ambiteuze BM-er in wording, zo zijn er mensen die hun brood verdienen met het filmen van hun eigen leven dat helemaal niet bijzonder is, er zijn vloggers van dat soort met tienduizenden volgers. Een BM-er die dit tot een kunst heeft verheven is de Amerikaanse Kim Kardashian, die zelf ruiterlijk toe geeft dat ze weinig talent heeft voor zingen of acteren maar vooral goed is in de edele kunst van de zelfpromotie. Kardashian werd bekend door haar vriendschap met Paris Hilton (ja van de hotel-familie ) en door een “uitgelekte”’ porno-video, vlak daarna startte een soap over haar familie Keeping up with the Kardashians waardoor ze uiteindelijk naam maakte. Erg ranzig allemaal, maar zeer uitgekiend, het laat ook de grenzeloze ambities zien die in het spel zijn.

KIM KARDASHIAN

In de horoscoop van Kardashian is goed te zien dat zij het BM-schap tot een zeer succesvolle kunst verheven heeft, klik op de link hierboven om de radix van Kim Kardashian te kunnen bekijken. In het oog springt natuurlijk direct Jupiter die pal op het MC staat  en ook nog eens Heer 1 is (zelf-promotie!), wat wil zeggen dat op het moment van haar geboorte de Grote Benefic op het hoogste punt aan de hemel stond te stralen, dat wil zeggen als het geen dag geweest, had je dat kunnen zien. Nu hoef je geen astroloog  om te begrijpen dat dat heel positief is voor maatschappelijk en financieel succes, de expansieve Benefic, de algemene significator van rijkdom domineert de horoscoop. Daar doet het feit dat Jupiter in vernietiging staat niet veel aan af, het laat alleen zien dat vooral de negatieve grenzeloze kant van Jupiter naar voren komt, niets is te gek om succes te krijgen.

KIM KARDASHIAN

Opvallend genoeg speelt de familie een hele grote rol in het succes, de cruciale soap waarmee ze doorbrak is een familie-soap, Jupiter is Heer 4 van de familie. Jupiter, haar succes staat in oppositie met de Maan op het IC, wat natuurlijk met familie te maken heeft, maar de Maan is ook de planeet van de welvingen en haar algemeen als zeer fraai beoordeelde billen hebben behoorlijk bijgedragen aan haar succes. Dat klopt anatomisch, de Maan heerst over het achtste huis van de billen in combinatie met de expansieve Jupiter over de IC/MC-as levert dat opvallende welvingen op. In het tiende huis van van de publieke activiteiten staat Saturnus die daar niet alleen veel kracht heeft zich te manifesteren maar in tegenstelling tot de vernietigde Jupiter, ook essentieel sterk is in zijn verhoging.

Dat maakt Saturnus haar talent en Saturnus is Heer 3 van zussen en broers die inderdaad een grote rol spelen en het derde huis heeft daarnaast met routine-communicatie te maken, wat op de voor haar loopbaan zo cruciale familie- soap wijst. Die prominente verhoogde Saturnus is Heer 2 van het geld wat in combinatie met Jupiter op het MC financieel uitermate gunstig is. Intrigerend is de positie van het Arabisch Punt van de Zon (Asc + Zon – Maan) dat via antiscion op de descendant valt. Dat wil zeggen dat ze bij het publiek (Huis 7) langs een omweg (antiscion) veel bekendheid zal kunnen krijgen (het Pars van de  Zon symboliseert de essentie van de energie van de Zon).

 

 

Joe Biden?

 

De mogelijke tegenstander van Donald Trump in de presidentsverkiezingen van volgend jaar in de VS  is Joe Biden, die twee keer vice-president was onder Barack Obama. Trump heeft daarom geprobeerd de Oekraїense regering te dwingen om onderzoek te gaan doen naar mogelijke illegale praktijken van Biden en zijn zoon in dat land en heeft daar flink zijn vingers aan gebrand. Er is nu een afzettingsprocedure tegen Trump in gang gezet wegens machtsmisbruik en daarmee staat Trump meer dan ooit onder druk, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de afzettingsprocedure ook met succes zal worden afgesloten.

JOE BIDEN

Het is ook nog niet duidelijk of Biden inderdaad als kandidaat van de Democraten tegen Trump de strijd om het presidentschap zal aan gaan, hij maakt wel een goede kans. Zijn horoscoop (klik op de link hierboven om de horoscoop van Biden te kunnen zien) is opmerkelijk, wat in het oog springt zijn de vier planeten in het twaalfde huis van isolatie, wat wijst op een meer dan gemiddelde hoeveelheid ellende en tegenslag in zijn leven. Waar bijvoorbeeld vaak de spot mee wordt gedreven, is dat Biden de neiging heeft om dingen te zeggen die om Hare Majesteit te citeren, een “beetje dom” zijn, halve waarheden, eigenaardige beweringen en te opvallende onjuistheden.

Gifpijl

Dat heeft te maken met een van de planeten in het twaalfde huis, Mercurius die de algemene significator is van spreken, denken en communicatie. Deze Mercurius wordt bijzonder sterk geafflicteerd, in het twaalfde huis (isolatie, niet goed voor communicatie), combust( maakt stressgevoelig) en heel snel (niet altijd slecht, maar het maakt wel wat impulsief). Ook staat deze precaire Mercurius op de ster Agena uit de Centaur, met als thema dat schijnbaar kleine acties, grote onverwachte consequenties kunnen hebben. De Centaur is Pholus die stierf door het gif van een pijl die hij uit nieuwsgierigheid op pakte, enige extra oplettendheid is op dit gebied dus geen luxe.

Mercurius in huis 12  is ook Heer 7 van de partner en Biden verloor zijn eerste vrouw door een zeer dramatisch auto-ongeluk, waarbij ook zijn dochtertje om kwam.  Op de descendant staat de sterachtige factor Uranus ( castratie van de hemelgod, pijnlijk offer/ verlies), de descendant zelf valt op de kwaadaardige Hyaden. In het zevende huis staat  bovendien Saturnus op de martiale Aldebaran, Saturnus is Heer 2, het achtste huis van het zevende uit, de dood van de partner. Dat zijn samen genomen allemaal indicaties die dezelfde kant op wijzen. Op de cusp van huis 12 staat verder Heer 5 van kinderen, dat is Mars die ook op de nietsontziende koninklijke Zuidschaal valt. Biden verloor later naast zijn dochtertje ook nog een zoon aan kanker, op cusp 5 staat de kwaaraardige Baten Kaitos uit de Walvis, een ster met een pure Saturnus-natuur.

In de schaduw

Heel wat problemen dus, maar waar zien we zijn kracht? Heer 1 is Jupiter (het meest uitgesproken Biden zelf) die verhoogd en sterk staat in Kreeft op de zeer sterke Procyon, de hoofdster van de Kleine Hond. Jupiter is de planeet van de bestuurselite en valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 °Kreeft – 0° Steenbok) op de descendant. Dat geeft hem extra kracht om zich te manifesteren maar zoals vaak bij antiscia op een niet-direct wijze, hij was vice-president. Ook de combuste Heer 10 van de baan wijst daarop, hij staat in de schaduw van de Zon, in het verborgen huis 12  en Procyon de ster waar Heer 1 op staat, heeft ook te maken met dienen als ondercommandant.

BIDEN OBAMA

Maar dat wil allemaal niet zeggen dat Biden niet zelf ooit president kan worden, het laat alleen zien dat hij bekend werd via het vice-presidentschap. Naar zijn progressies die dan zouden moeten laten zien dat hij een goede kans maakt volgend jaar, zullen we later kijken, die van zijn mogelijke tegenstander Donald Trump zijn in ieder geval weinig veelbelovend.

Paus Mercurius de Eerste

In het Vaticaan zal binnenkort op initiatief van paus Franciscus, de zogenaamde Amazone-synode,  worden gehouden, een vergadering van bisschoppen die speciaal zal zijn gewijd aan de ecologische, religieuze en sociale noden van het Amazone-gebied. Daarbij zullen ook een aantal heikele onderwerpen aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de mogelijke wijding van getrouwde mannen tot katholiek priester om wat te kunnen doen aan het grote tekort aan priesters in het gebied. Dat zal natuurlijk leiden tot felle discussies tussen de conservatieven die het celibaat principieel willen handhaven en de progressieven die de kerk verder willen moderniseren. Die strijd speelt in feite al sinds het Tweede Vaticaanse Concilie dat in 1962/’63 werd gehouden en waarmee vele veranderingen in de kerk werden in gevoerd, onder meer werd de traditionele Latijnse mis toen vervangen door een nieuwe mis.

Pachamama

Met het aantreden van de “ondogmatische”’ en zeer modernistische paus Franciscus en nu zijn synode over de Amazone, lijkt deze modernisering in een stroomversnelling te zijn gekomen. Dat werpt natuurlijk de vraag op wat daar in de horoscoop van de huidige paus van terug te vinden is, ook als je dat vergelijkt met de horoscopen van zijn twee conservatievere voorgangers Johannes Paulus de Tweede en Benedictus de Zestiende. Daarbij zal natuurlijk het negende huis van spiritualiteit en kerken een grote rol spelen, maar ook het temperament en de planeet die laat zien hoe iemand zich opstelt. Nu mogen we bij Franciscus wel wat “losse”’ standen verwachten! Voorafgaand aan de Amazonesynode, heeft de paus bijvoorbeeld in de tuinen van een Vaticaan een heidense Pachamama-ceremonie voor Moeder Aarde laten houden! Dat gaat wel heel ver als je denkt aan de katholieke traditie.

FRANCISCUS DE EERSTE

Het eerste dat in het oog springt in de radix van paus Franciscus de Eerste, is de prominente Mercurius die vlakbij de descendant staat. Dat geeft dus aan hoe Franciscus zich in de omgang met anderen opstelt en dat is behoorlijk flexibel, Mercurius is de planeet die zich makkelijk aanpast, die vele gedaantes kan aan nemen en ook graag experimenteert. Hij zal zich niet erg plechtig of traditioneel presenteren, zijn eerste woorden tot het volk vlak na zijn verkiezing tot paus waren eenvoudigweg “buona sera”, goedenavond.  Mercurius staat wel op Pelagus op de pijl in de constellatie Boogschutter, heel toepasselijk een constellatie die te maken heeft met het uitdragen van denkbeelden. De Boogschutter is Cheiron de grote leraar en de pijl geeft aan dat hij, als het nodig is die denkbeelden met de nodige kracht en precisie kan afvuren.

PACHAMAMA

Pachamama-ceremonie met monnik

Dat Franciscus , een zacht gezegd niet-katholieke ceremonie in de Vaticaanse tuinen plaats liet vinden, laat wel iets zien van die zeer flexibele Mercurius-opstelling. Natuurlijk is Heer 9 van kerk en spiritualiteit ook belangrijk voor een kerkleider en dat is de toepasselijke Jupiter die echter wel in zijn vernietiging staat. Dat is niet zo goed want deze Jupiter zal zich in vernietiging van zijn negatieve kant laten zien, het wat al te rigoreus doorbreken van grenzen. Nu staat Jupiter wel in sterke wederzijdse receptie met de behoudende Saturnus die beperkingen op legt, het speelt zich dan ook af binnen een instituut met behoorlijk wat tradities! Op de cusp van het negende huis staat ook nog de ster Scheat uit de constellatie Pegasus en de berijder van Pegasus Bellerophon zet op eigen initiatief, op zijn eigen manier, koers naar de godenwereld uiteindelijk met desastreuze gevolgen ! We zien dus een persoon die heel handig en pragmatisch kan zijn en die specifiek op het vlak van religie vooral grenzen wil doorbreken.

Geen polonaise

Hoe zit dat bij zijn voorgangers, die niet heel erg traditioneel maar toch duidelijk minder wild waren ?De Poolse “reispaus”  Johannes Paulus de Tweede had Saturnus in Maagd op zijn ascendant, een heel wat minder flexibele opstelling. In het negende huis had hij de vrouwelijke Venus en de Maan allebei sterk in Stier, hij had een bijzondere devotie voor de Moeder Gods wat hem in ieder geval deels bij de traditie hield. De “gepensioneerde” paus Benedictus de Zestiende had Jupiter / Heer 9 in Vissen op de ascendant. Dat is een Jupiter in zeer goede conditie dus die, heel anders dan Jupiter in zijn vernietiging, niet in is voor al te wilde experimenten en het al te driest doorbreken van grenzen zoals we bij Mercurius-paus Franciscus zien.

Nog altijd Beatlemania

Afgelopen week  was er veel aandacht voor het feit dat vijftig jaar geleden is het beroemde album Abbey Road van The Beatles uit kwam. De fameuze foto op de hoes van de “fab four” die de zebra op Abbey Road achter de opname-studio oversteken, heeft veel bijgedragen aan het succes van de plaat. Dat laat nog eens zien hoe groot de “beatlemania”’ was en is want eerlijk gezegd, lijken de naam en de foto toch ook niet een beetje op een snelle noodgreep omdat echte inspiratie ontbrak? Maar alles wat de beroemdste band aller tijden aanraakte, leek in goud te veranderen en zo ook Abbey Road. Dat maakt natuurlijk wel nieuwsgierig naar de relevante horoscopen en vanwege de grote roem van de band is ook te achterhalen  wanneer en waar het eerste publieke optreden als The Beatles plaats vond.

BEATLES

Dat eerste optreden vond, onverwacht genoeg, plaats in Hamburg en de bovenstaande horoscoop (klik op de link) is gemaakt voor het tijdstip dat The Beatles begonnen te spelen, niets vermoedend over wat hen de komende tien jaar te wachten stond. De plaats was de Indra Club aan de Grosse Freiheitstrasse die nog altijd bestaat omdat The Beatles daar voor het eerst speelden, net als Abbey Road, is het een bedevaartsoord voor de liefhebber geworden. De horoscoop van het eerste optreden, die je kunt zien als de horoscoop van hun loopbaan, ziet er ook veelbelovend uit, het eerste wat in het oog springt is de koninklijke ster Antares die op het MC staat. Niet alleen is dat goed voor groot succes, het is ook passend voor een band die het grote symbool zou worden van de tegencultuur die protesteerde tegen de materialistische waarden van hun ouders.

INDRA CLUB

De Schorpioen is immers het giftige beest dat de arrogante puur stoffelijk Orion dood steekt, en of dat nog niet genoeg is, staat Mars op het Oog van de Stier Aldebaran op het IC, nog een koninklijke ster! Zowel Aldebaran als Antares zijn puur martiale sterren, er zit dus heel veel vechtkracht in deze horoscoop. Zowel Heer 1 Saturnus als Heer 10 Jupiter zijn retrograde, het gaat allemaal sterk tegen de gebruikelijke gang van zaken in, hier zie je letterlijk de  tegencultuur. Heer 1 is essentieel sterk maar staat op cusp 12 van psychedelica, de Grote Benefic Jupiter is niet alleen essentieel sterk in eigen teken maar heeft op cusp 11 ook veel kracht zich te manifesteren en Jupiter is Heer 10 van “het beroep”. Niet gek allemaal.

Huis van plezier

Het vijfde huis van plezier laat zich ook zien, Mercurius /Heer 5 staat sterk vlakbij de Descendant, in het huis van de anderen en de Maan, essentieel sterk in eigen teken en in het vijfde huis valt via antiscion (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok)  op de cusp van het vijfde huis. Door een plaatsing op een cusp wordt een huis extra benadrukt, een cusp is een lijn van hoge energie. Dat de Zon essentieel sterk staat in Leeuw , in het zevende huis van anderen, is natuurlijk prima als je gezien wilt worden.

Einde verhaal

Om te controleren of deze horoscoop nu wel echt klopt, kun je bijvoorbeeld naar het uiteenvallen van de band kijken in april 1970, tien jaar na het eerste optreden in Hamburg. En ja hoor, in de solaar van dat jaarberekend op basis van de horoscoop van eerste optreden, staat Mars (scheiding) op de descendant (samenwerking) op Antares (einde cyclus), en deze valt dus ook op Mars op het IC van de oorspronkelijke horoscoop. Zelfs de lunaar voor april 1970 is glashelder, de lunaar MC/IC-as is omgekeerd ten opzichte van de oorspronkelijke horoscoop , een letterlijk beeld van wat er gebeurde!