Emma Potter – Expecto Patronum


De dagen beginnen te donkeren, de goedheiligman is weer in het land en Kerst komt langzaam in zicht. Het licht dat nu snel uit de wereld verdwijnt, kan niet alleen leiden tot een wat sombere stemming bij degenen onder ons met een melancholisch temperament ( met Steenbok op de Asc is er een grote kans dat je dat hebt) maar er komt ook een waar offensief van films op gang waarin het kwaad wordt bestreden. Dat is logisch als het licht verdwijnt, wordt de behoefte om te zien dat het duister uiteindelijk wordt overwonnen ook groter. Daarom worden films als The Lord of the Rings , een christelijke parabel gebaseerd op de verhalen van de traditionele Rooms-Katholiek J.R.R. Tolkien, en de Harry Potter-serie, een meer heidense variant met een vergelijkbaar thema, nu weer eindeloos herhaalt.

We zullen dus de komende tijd de acteurs die de hoofdrollen spelen in de immens succesvolle Harry Potter-serie weer veel over het scherm zien gaan. Het mega-succes van de serie maakt natuurlijk wel nieuwsgierig naar de geboortehoroscopen van de destijds zeer jonge acteurs die door de serie per direct naar wereldroem gelanceerd werden. De horoscoop van de acteur die Harry zelf speelde is helaas niet bekend maar wel die van Emma Watson, een van de twee dikke vrienden van Harry. In haar horoscoop (klik op de download-knop hieronder om deze te kunnen bekijken) is er direct een duidelijke teken te zien dat het met de loopbaan wel snor zal zitten.


In het tiende huis van de loopbaan staat namelijk de Grote Benefic Jupiter, essentieel sterk in zijn verhoging die via antiscion (planeetpositie gespiegld in de as 0° Kreeft-0° Steenbok) pal op het MC staat. Dat laatste maakt die Jupiter nog eens veel sterker alleen is het de vraag wat hoe het antiscion opgevat moet worden? Vaak duidt het op iets wat verborgen is maar dat is op het MC natuurlijk niet van toepassing, in ruimere zin heeft het te maken met iets wat indirect of opvallend ongewoon is en dat kan je wel zegggen. Het valt ook op dat de Maan op het IC in oppositie staat met het antiscion van Jupiter die ook Heer 4  van de familie en de ouders is, Emma kreeg al vroeg te maken met een scheiding van haar ouders en een verhuizing terug naar Engeland vanuit Frankrijk waar ze werd geboren.

In mundo driehoek

Maar hoe zie je nu dat ze dat succes van Jupiter in verhoging als actrice zal binnenhalen en misschien nog belangrijker wanneer dat zal gebeuren? Om dat te kunnen vaststellen, heb je nog meeer klassieke technieken nodig, de heersers over de planeetfases de Firdaria en de in mundo aspecten. In mundo  (in de wereld) aspecten worden gemaakt via de huizen en niet zoals de gewone aspecten, die ook in caelo (aan de hemel) worden genoemd via posities in de tekens. Die voor de loopbaan zo belangrijke Jupiter staat iets meer dan acht graden voorbij het MC (Cusp 10) en de ook sterke want  verhoogde Venus acht graden voorbij cusp  6. Dat wil zeggen dat ze een in mundo driehoek maken en dus deze essentiele sterke Venus van de schone kunsten direct verbonden is met deze zo krachtige loopbaan-Jupiter. De artistieke aanleg wordt nog eens bevestigd door de sterke Saturnus die Heer 5 van creativiteit is en conjunct het Pars van Overvloed  (Pars Solis) staat op de ster van het noodlot Terebellum.

Venus-Firdar

Emma Watson is tien jaar oud als ze in 2000 wordt geselecteerd voor de rol in de verfilming van de Harry Potter boeken. Totaal onverwacht? Niet als je de Firdaria zou hebben bekeken, want in 2000 begint haar Venus periode en dat wil zeggen dat de planeet van de kunsten met zijn in mundo driehoek met de loopbaan-Jupiter vanaf dan heel sterk op de voorgrond komt! 

The Wall and the fall


Last Friday it was thirty years ago that the existence of the most famous wall ever, the Berlin Wall ended. The story does not have to be retold, the people in the workers ’s paradise of East-Germany were running from the red terror in multitudes and the Wall was used to lock them in. The Wall was the Berlin part of the Iron Curtain put up for the same reason, no sane man who could choose freely  would want to stay in counties where the poisonous marxist Illusions were wreaking havoc. The red prison remained closed till 9 November 1989, when a new phase in European history started.

Wall Saturn

The time the building of the Wall started is known, in the early hours of the night of 13 August 1961 the East-German People’s Police began to close off important points on the demarcation line between East and West Berlin with barbed wire. Of course, this did not mean that we had a complete hermetically closed Wall overnight but the moment can be seen as the moment the Wall was born. This gives us the chart above which is quite spectacular, click on the download button to be able to see it. What immediately catches your eye is Saturn the planet of closing –off which is, most appropriately on the descendant, the angle indicating the others. The Great Malefic is retrograde and indeed it is all about pushing people back.

Saturn is essentially very strong in its own sign, the Wall is very effective and it is placed on Terebellum, a star of fateful events! Nearby is Jupiter, also very appropiately very close to the sign boundary, but it is retrograde too, so unable to get into the next sign. Jupiter is the planet of freedom but it does not get out off the sign of Capricorn it is placed in, Saturn (the Wall) is Jupiter’s dispositor, so the Wall controls it. In Capricorn Jupiter does not feel fine at all, it is in its fall, a good description of the citizens of the oppressive workers’ paradise, longing so much for freedom.

Soldier jumping to his freedom – while he still can

Empty Cup

Also striking is the other malefic Mars on the IC, so in mundane square (“in mundo” aspect) with Saturn, mundane aspects are made by equal distance from house cusps (in mundo is “in the world”  and houses show exactly that: what happens concretely, in the world).  Mars is right on the IC and Saturn on the descendant, four houses away so they are in mundane square. This shows the deadly violence happening around the Wall, Mars is also on another star of fate, Labrum the main star of the Cup which was not filled by the Crow at the divine well because there was a snake blocking the way! On the Ascendant Procyon is found, the bright main star of the smart and fierce Little Dog, guardian of princess Europa. Quite a spectacular chart indeed, but this is something we could of course expect for such a notorious and mythical thing like the Wall.

Fishes reunited

And yes even in the progressions (not shown here)  this chart works very well, in november 1989, when the Wall fell, we just had a progressed New Moon, always a sign of a totally new start, often after a crisis. The MC is moving over, yes another star of fate, Al Pherg part of the Pisces constellation. But it is especially the exact place of Al Pherg in the constellation that will send the shivers down your spine, it is on the famous cord connecting the two Fishes! You can’t beat that. Any astrologer who is not made speechless by this for at least five minutes, is urgently advised to choose another profession.       

De val van de Muur


Het was afgelopen vrijdag dertig jaar geleden dat er een einde kwam aan de beroemdste muur ter wereld, de Muur in Berlijn. Het verhaal is bekend, de bewoners van het arbeidersparadijs in Oost-Duitsland ontvluchtten massaal de rode terreur en daar werd met de bouw van de Muur een einde aan gemaakt. De Muur was het Berlijnse deel van het IJzeren Gordijn dat om dezelfde redenen was opgetrokken, geen mens wilde immers vrijwillig blijven in landen waarin de marxistische illusies dood en verderf zaaiden. Op 9 november 1989 gingen de poorten van de rode gevangenis uiteindelijk weer open en begon Europa aan een heel nieuw hoofdstuk.


Het tijdstip van het begin van de bouw van de Muur is bekend, in de vroege ochtend van 13 augustus 1961 sloot de Oost-Duitse grenspolitie met prikkeldraad belangrijke doorgangen naar West-Berlijn af. Daarmee stond de Muur er natuurlijk nog niet in zijn geheel, maar het was wel het moment van de geboorte. Dat levert de bovenstaande, behoorlijk spectaculaire horoscoop op, klik op de de knop om de horoscoop te kunnen downloaden.  Wat onmiddellijk in het oog springt, is Saturnus de planeet van het afsluiten die heel toepasselijk op de descendant staat, het punt van de ander! De Grote Malefic is retrograde en het draait inderdaad allemaal om het terugduwen van mensen.

Saturnus-Muur

Saturnus is essentieel sterk, de Muur is effectief en valt op Terebellum een ster van het noodlot en dat kun je wel zeggen! Vlakbij staat Jupiter, ook heel toepasselijk aan de tekengrens, maar hij is retrograde en kan dus niet naar het volgende teken overgaan. Jupiter is de planeet van de ruimte en de vrijheid maar hij komt zijn huidige teken Steenbok niet uit, Saturnus (de Muur) is de dispositor van Jupiter en beheerst hem dus. In Steenbok voelt Jupiter zich helemaal niet prettig, hij is daar in zijn val een treffend beeld van de DDR-burgers in het arbeidersparadijs die snakken naar de vrijheid.

Een soldaat springt zijn vrijheid tegemoet – nu kan het nog


Opvallend is ook Mars die op het IC staat en dus mundaan in vierkant  (in mundo aspect) is met  Saturnus, mundane aspecten komen tot stand via een gelijke afstand tot een huiscusp. Mars staat op het IC en Saturnus op descendant, vier huizen verder en dus maken ze een in mundo vierkant, het laat het dodelijke geweld zien dat zich rond de Muur afspeelde. Ook Mars staat weer op een ster van het noodlot, ditmaal Labrum, hoofdster van de Beker, dit is de beker die uiteindelijk niet wordt gevuld aan de bron omdat er een slang in de weg ligt! Op de Ascendant vinden we  Procyon de zeer  heldere hoofdster van de Kleine Hond, het slimme agressieve beest dat de bewaker is van prinses Europa! Een behoorlijk spectaculaire horoscoop dus , maar dat mag je ook wel verwachten voor de zo beruchte Muur.

De Vissen verbonden

En ja ook in progressies (hier niet afgebeeld ) werkt de horoscoop uitstekend, in november 1989, toen de Muur viel,  is er net een progressieve Nieuw Maan geweest. Dat laat altijd zien dat er een nieuwe cyclus begint, vaak na een crisis. Het MC beweegt dat jaar over, jawel weer een ster van het noodlot, Al Pherg die deel uit maakt van de constellatie Vissen. Maar het is vooral de plaats van Al Pherg in de constellatie die je de rillingen over je rug doen lopen, het onooglijke sterretje, dat toch een heel grote invloed kan hebben, staat namelijk op het lint dat de twee Vissen verbindt!!! Wie daar niet stil van wordt, kan maar beter een ander vak  kiezen.

L’eclipse de l’Eurovision

L

Une vague d’émotion se propage à travers les Pays-Bas car le prochain Festival Européen de la Chanson aura lieu à Rotterdam. La précédente édition fut remportée par un chanteur néerlandais et la règle veut que le pays du gagnant organise le festival l’année suivante. Plusieurs villes étaient en lice, mais Rotterdam l’a remporté à la fin et la ville des chantiers navals sera donc l’hôte de l’Eurovision. Le festival se distingue parfois par des éléments choquants (fautes de goût, idioties et du politiquement correct), mais bon, ce n’est pas de ça qu’on parle ici : le miracle, c’est que le festival est incroyablement populaire et c’est ce qui fait naturellement tout l’intérêt de jeter un coup d’œil sur son horoscope.

E

On peut dire que le Festival de la Chanson est né lors du début de la première retransmission, et ce fut le 25 mai 1956 à Lugano, Suisse. Il est un peu ardu d’aller rechercher l’heure, mais il est hautement probable que ce fut vers 20 heures, et voici ce que montre ce thème qui est très frappant (cliquez sur le lien ci-dessus)

Car ce qui saute directement aux yeux, c’est que le festival a eu lieu quelques heures après une éclipse de Lune ! Et qui plus est, les Luminaires, qui à ce moment sont en opposition séparante, tombent presque exactement sur l’un des deux axes les plus importants du thème, l’axe Ascendant-Descendant. Quoi que ceci puisse signifier précisément, c’est ce qui est né précisément à ce moment, qui se montrera de façon très puissante dans le monde, et c’est ce qui explique, du moins en partie, que le festival, même d’un niveau souvent douteux, soit aussi populaire.


Les Luminaires, le Soleil et la Lune donc, sont les sources d’énergie à la base de l’horoscope et cela ressort tout de suite. Le nom Eurovision provient littéralement de cet état de choses : en fait, le Soleil et la Lune donnent de la Lumière, rendent tout visible, partout, et le Soleil est le Maître de 9 de l’étranger, ce qui apporte la composante internationale, qui est si essentielle. La Lune, significateur des émotions et du peuple, tombe sur l’Ascendant et se trouve à l’opposition du Soleil, complètement irradiée par la lumière solaire. Au cours d’une Pleine Lune, la Lune perd toute sa force propre parce qu’elle est complètement remplie de la lumière du Soleil, la Lune ne peut alors que refléter ce qu’exprime le Soleil. Si près d’une occultation de la Lune, si près de l’axe des Nœuds, la lumière de la Lune ressort quand même tout à fait bien. La Lune devient alors tout à fait amorphe, car il n’y a plus qu’un seul Luminaire à rayonner.

Le Corbeau

Ce qui est intéressant, c’est que le Soleil tombe au Descendant sous les Hyades. Les Hyades étaient les nourrices du dieu du vin Bacchus, qui en dépit de leurs bons soins, est devenu en grandissant un ivrogne invétéré, sans aucune limite. Ce qui explique pourquoi toute l’Europe est scotchée sur l’écran à regarder sauter en rond des enfants habillés en abeilles vrombissantes, une femme/homme avec une barbe ou des hardrockers déguisés en monstres avec des échantillons en plastique (le groupe finlandais Lordi qui a gagné le festival avec “hardock halleluja” jadis). Avec Bacchus, on est surtout porté aux excès.

Tout près du Soleil, il y a encore Mercure en Gémeaux et qui peut bien se faire entendre, c’est l’un des signes dits “de voix”. Jupiter / Maître de 1, se trouve à l’opposition de Maître de 5 de la créativité, en lien avec des tensions, et sur le MC du thème de l’Eurovision, se trouve Labrum, l’étoile alpha de la Coupe. La Coupe est en rapport avec la recherche de la beauté, mais le Corbeau qui doit aller remplir la Coupe à la source, est plutôt parti manger des figues et n’a pas accompli sa mission. À la suite de quoi, nous ne sommes pas près d’être quittes de Conchita Wurst (le travesti autrichien barbu qui a gagné en 2014) et consorts.

Eurovisie Eclips

Eurovisie- eclips  

Er gaat een golfje van opwinding door Nederland omdat het volgende Eurovisie Songfestival in  Rotterdam zal worden gehouden. De vorige editie werd immers gewonnen door een Nederlandse zanger en het land van de winnaar mag dan het festival het jaar daarop organiseren, zo is de regel. Er waren diverse steden in de race, maar Rotterdam trok aan het langste eind en de bootwerkersstad zal dus de gastheer zijn van het Europese liedjesevenement. Het festival munt uit in soms schokkende wansmaak, flauwiteiten en politieke correctheid, maar goed daar gaat het nu niet om,  het mirakel is dat het festival ongelofelijk populair is en dat maakt het natuurlijk interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop

Je kunt zeggen dat het Songfestival werd geboren toen de eerste uitzending begon en dat was op 25 mei 1956 in het Zwitserse Lugano.De tijd is wat moeilijk te achterhalen, maar hoogstwaarschijnlijk is dat om acht uur geweest, en dat levert de bovenstaande zeer opvallende horoscoop op (klik op de link hierboven om de horoscoop te kunnen bekijken). Want wat direct oog springt, is dat het festival een paar uur na een Maaneclips geboren werd! En nog sterker de Lichten, die dan natuurlijk in separerende oppositie zijn, vallen bijna exact over een van de twee belangrijkste assen van de horoscoop, de Ascendant-Descendant-as. Wat dat ook precies moge betekenen, datgene wat daar op dat moment geboren wordt, zal zich heel sterk in de wereld kunnen laten zien, waarmee een deel van het wonderlijke feit verklaard is dat het festival, ondanks het vaak twijfelachtige niveau, zo populair is.

De Lichten Zon en Maan zijn immers de basale energiebronnen van de horoscoop en die komen heel direct naar buiten. De naam Eurovisie wordt in feite letterlijk door deze stand aangegeven, de Zon en Maan geven Licht, maken dus overal zichtbaar en de Zon is de heer van het negende huis van het buitenland, wat het zo essentiële internationale element toevoegt. De Maan, significator van de emoties en van het volk, valt op de ascendant en wordt in oppositie met de Zon totaal overstraald door het licht van de Zon. Tijdens een Volle Maan verliest de Maan alle eigen kracht omdat ze compleet gevuld door het licht van de Zon, de Maan kan dan alleen nog maar weerspiegelen wat de Zon aan geeft. Zo vlakbij een Maanverduistering, vlakbij de Knopenas, gaat het licht van de Maan zelfs helemaal uit. De Maan wordt dan helemaal willoos omdat er nog maar één Licht staat te stralen.

Kraai

Het is interessant dat de Zon op de descendant in de Hyaden valt, de Hyaden zijn de voedsters van de wijngod Bacchus, die ondanks hun goede bedoelingen uitgroeide tot een onverbeterlijke dronkaard zonder grenzen. Dat verklaart waarom heel Europa aan de buis gekluisterd zit te kijken naar zoemende in bijenpakjes rond springende kinderen, een man/vrouw met baard of in plastic monsterpakken gestoken hardrockers ( de Finse band Lordi die met “hardock halleluja” ooit het festival won), bij Bacchus gaat het voornamelijk om meeslepen in exces.

Vlakbij die Zon staat ook nog Mercurius die zich in Tweelingen goed kan laten horen, dat is een van de tekens “met een stem”.Jupiter / Heer 1, staat in oppositie met Heer 5 van de creativiteit, een verbinding met spanningen en op het MC van de Eurovisie-horoscoop staat Labrum, de hoofdster van de Beker. De Beker heeft te maken met zoeken naar schoonheid, maar de Kraai die de Beker moet gaan vullen aan de bron, gaat vaak liever vijgen eten en vervult zijn opdracht niet. Van Conchita Wurst (de Oostenrijkse travestiet met baard die in 2014 won) en consorten zijn we voorlopig dus nog niet verlost.