De astrologie van de Kerstboom


Het is bijna Kerst en alles zal even tot rust komen nu, althans dat mogen we hopen. Traditiegetrouw draait deze laatste post van het jaar dan ook niet om een actuele horoscoop die betrekking heeft op bepaalde gebeurtenissen, maar om een “actueel” symbool. Een symbool dat we gedachtenloos in huis halen maar waar zowaar een hele kosmologie in schuil gaat, namelijk de Kerstboom. Die kosmologie is direct van belang voor een goed begrip van de astrologie, helaas wordt er aan dit soort basale zaken in onze tijd nog maar weinig aandacht besteed. Astrologie als kennisvorm wortelt in de traditionele kosmologie en, op de achtergrond, in de traditionele metafysica en niet in een of andere vorm van moderne psychologie.

Kerst is natuurlijk de terugkeer van het licht, op het donkerste punt van het jaar keert de verdwijning van het licht God zij dank om, het wordt niet nóg donkerder maar de dagen beginnen langzaam weer te lengen. Het is de tijd van de geboorte van het Christus, die heel toepasselijk “een licht voor alle volkeren” is, het is de tijd van de winterzonnewende. Astrologisch is dit een van de vier belangrijkste keerpunten van het jaar, de andere drie zijn de twee equinoxen en de zomerzonnewende, de Zon gaat nu de Steenbok binnen en een paar dagen daarna vieren we Kerst. Deze cirkel van de vier keerpunten van de Zon vormt ook een kruis, het grote symbool van de stoffelijke manifestatie.

Maar wat heeft dat alles nu te maken met die Kerstboom? De boom is een oeroud symbol en de kern ervan is de verbinding tussen boven en beneden, het laat de structuur van de diverse lagen van de kosmos zien. In het Siberische sjamanisme speelt de boom een hele grote rol, maar ook in andere tradities komt de wereldboom veel voor, bijvoorbeeld in de oude Noordse mythologie als Yggdrasil. De boom is een verbindingsweg tussen boven en beneden en die verbindingsweg loopt door drie lagen of werelden. De eerste en laagste wereld is die van de stoffelijke, concrete werkelijkheid waarin wij leven, het niveau van de tastbare materie. Dit niveau is altijd aan verval onderhevig, het is instabiel en kan niet op zichzelf bestaan, aan de wortels van de wereldboom knaagt dan ook een slang. Als deze zijn werk voltooit, komt de Ragnarok, de godenschemering, of wel de Noordse versie van de Apocalyps waarna een nieuwe wereld wordt geboren.

Het tweede niveau in de kosmos is wat we de astrale wereld noemen, de tussenwereld tussen boven en beneden. In de mens is dit de psyche maar deze wereld is veel groter dan alleen de menselijke psyche, dit niveau functioneert als  kosmisch doorgeefllijk. De scheppende impulsen van boven bereiken door dit tussengebied de stoffelijke wereld, deze scheppende impulsen komen natuurlijk van helemaal boven, van God. Om het nu concreet te maken, de wortel van de boom verwijst naar de aarde, de takken met de lichtjes en de ballen naar het tussengebied en de piek wijst naar boven, naar God. Zelfs de slingers zijn symbolisch, ze benadrukken het karakter van verbinding dat de boom uit drukt.


De ballen en de lichtjes symboliseren ook de planeten en de sterren want door de energie en vorm van de planeten en de sterren bereikt de goddelijke impuls de aarde. Zo kun je dus helder zien wat een planeet in essentie is, maar het werkt ook andersom: je weet, nee je ziet dat de mens onlosmakelijk met de  hoogste wereld verbonden is (dat is de essentiële functie van de astrologie). En dat is precies waar je in deze donkere dagen behoefte aan hebt, de geruststelling dat het licht niet uit gaat en  dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen het stoffelijke!                 

 Pegasus wenst U een zalig Kerstfeest en een spankelend 2020!

De banaan

Het astrologische Venus-symbool laat duidelijk de essentie van de schone kunsten zien. De cirkel boven symboliseert de goddelijke eenheid en harmonie, het kruis de stoffelijke realiteit op aarde. Het is dus het wezen van de kunst die natuurlijk onder Venus valt, om de goddelijke harmonie in stoffelijke vormen uit te drukken, dat is schoonheid, maar het zal duidelijk zijn dat de moderne kunst al lang ver van die essentie is afgedwaald. Moderne kunst is vaak banaal, afstotelijk, teleurstellend en deprimerend, op zijn best wat grappig of prikkelend maar schoonheid nee, daar gaat het niet om, het gaat vooral om het idee er achter.

Comedian

Dat werd afgelopen week weer eens duidelijk door de banaan die de kunstenaar Maurizio Cattelan op een muur plakte en die direct twee (!) maal werd verkocht voor 120.000 dollar. Vervolgens at een andere kunstenaar de banaan op en ja dat is wel grappig, het “werk” , genaamd Comedian is in ieder geval wel effectief geweest, het idee is duidelijk gemaakt.  Maar als je de kunst ziet als de barometer van de tijdgeest, is dit op zijn minst toch wel wat verontrustend. Een van de pioniers van dit soort conceptuele kunst waarin het om het idee of de grap (Mercurius)  gaat en niet meer om de ervaring van schoonheid (Venus) was de Fransman Marcel Duchamp, wiens horoscoop te bekijken is door op de onderstaande knop te klikken.

Een van zijn eerste, opzienbarende werken was Fountain een urinoir dat was gesigneerd, dat idee bleek later overigens van een andere kunstenaar te zijn gepikt, hoe Mercuriaal wil je het hebben? In het tiende huis van het beroep is het direct duidelijk, Venus staat er in val en dat was letterlijk wat hij teweeg bracht. Venus is een Waterplaneet en werkt via de emotie, hij hoort dus niet thuis in Maagd het “hemelse huis” van de zo cerebrale Mercurius, maar het is een perfect beeld van kunst waarin het idee centraal staat. Venus de esthethiek wordt hier immers beheerst door Mercurius, de ratio, hier staat letterlijk “conceptuele kunst” en de wezenlijke onmogelijkheid ervan, Venus is immers in val. Daarom is er altijd die verwarring rond de moderne kunst, het is in wezen niet mogelijk.

Fountain

Opvallend is natuurlijk ook de Maan pal op de Ascendant in zijn val in Schorpioen, die Heer 9 is van denkbeelden(conceptueel) , in zijn val laat de Maan zich van zijn slechtste kant zien, hij kan niet meevloeien maar alleen structuren oplossen  en ook kan een Maan in val kan zijn emoties niet goed uitdrukken, wat het rationele/ conceptuele versterkt. Duchamp, beschouwd als een van de eerste dadaїsten die alle structuur loslieten, hield de kunst na enige tijd voor gezien en stortte zich hartstochtelijk op het niet zo kunstzinnige, zeer Mercuriale schaken.

 Venus in val is inderdaad niet zijn talent, op zo’n planeet raak je vrij snel uitgekeken, maar Venus komt wel sterk naar buiten vanwege de plaatsing in het tiende huis. Mercurius is Heer 10 van het beroep en staat zeer benadrukt conjunct de Zon en het Punt van de Zon in het negende huis van weer die denkbeelden op de ster Praesepe. Praesepe is de Lege Kribbe waarin er geen leidend principe meer is, wat leidt tot totale versplintering: dadaїsme.

Op de cusp van huis 9 van nog een keer de denkbeelden, staat Saturnus van structuur en tradities in zijn vernietiging wat letterlijk de vernietiging van het oude laat zien. Deze Saturnus staat ook nog eens mundaan driehoek de alles oplossende Maan in val, een mundaan aspect wordt gemaakt als planeten een gelijke afstand hebben tot een huiscusp (de Maan staat even voorbij cusp 1, Saturnus even voorbij cusp 9). De horoscoop van Duchamp laat zo een opmerkelijke concentratie zien van het thema denkbeelden/theoriën (conceptueel) en van het ondermijnen van traditionele structuur wat precies zijn rol beschrijft. Al zou hij, geheel volgens zijn principes, de eerste zijn die het allemaal als ook als een grap zou zien. Dat is leuk, maar het blijft wel een smakeloze grap.

Algol op Malta

In de kleine EU-eilandstaat Malta in de Middellandse Zee waar het economisch heel goed gaat mede dankzij het toerisme, is een grote politieke crisis uitgebroken. De regering is hoogstwaarschijnlijk nauw betrokken geweest bij de moord op een journaliste, die publiceerde over verregaande corruptie in regeringskringen. Voor de Maltezen is de maat nu vol, ze eisen massaal dat de corrupte, criminele regering op stapt en dat de moordenaars worden opgespoord en berecht. Dit is een ernstige diepe crisis, niet een van de vele golfjes in de politieke geschiedenis van een land en daarom is het interessant om de horoscoop van Malta eens te bekijken.

De vermoorde jounaliste Daphna Caruana Galizia

In de mundane astrologie zijn er diverse mogelijkheden om ontwikkkelingen te volgen en te voorspellen, zo kun je kijken naar eclipsen en ingressen, naar ook naar de horoscoop van het land of naar de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van het land. Het hangt van de omstandigheden af wat de optimale keuze is en vaak kun je de diverse technieken naast elkaar gebruiken.  Malta heeft een zeer bewogen geschiedenis, wat logisch is gezien de ligging van het eiland, en werd pas in 1964 onafhankelijk van de laatste buitenlandse bezetter, de Engelsen en dat levert de onderstaande horoscoop op (klik op de download knop).


 Dit is dus een horoscoop van het moment van de juridische onafhankelijkheid en deze radix zullen we niet uitgebreid analyseren omdat de belangstelling nu uitgaat naar de progressies in de horoscoop. De stand in de radix die wel direct de aandacht trekt, is de retrograde Jupiter/ Heer 10 van de regering die op de kwaadaardige Algol staat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er altijd een crisissfeer rond de regering van Malta hangt, maar als deze stand nadrukkelijk wordt geactiveerd, mag je dat wel verwachten. En als we dan kijken naar de secundaire progressies van de planeten en de primaire directies van de hoeken (omdat de hoeken geen secundaire beweging maken) dan worden we niet teleurgesteld.

Als de Maltese regeing een astroloog in dienst had gehad, hadden ze de crisis al heel lang van tevoren kunnen zien aankomen. Want de primaire directie van het MC beweegt dit jaar over Algol waar in de radix de retrograde Jupiter/ Heer 10 op staat!! Algol is de kosmische koppensneller en dat wil dus zeggen dat er koppen zullen gaan rollen in regeringskringen. Deze stand laat zien dat de horoscoop van de onfhankelijkheid een acceptabele radix voor Malta is, dat de vaste sterren een noodzakelijk onderdeel van de astrologie zijn en ook hoe mundane astrologie op een zinvolle wijze door een regering (of een oppositie!!) kan worden benut. Met Algol op komst moet er een offer worden gebracht, als je het zelf niet doet dan wordt het je aan gedaan. Met zoveel op je kerfstok is het dus niet zo slim om  te proberen vast te houden aan je positie, terugtreden een knieval maken en openheid geven zou de beste keuze zijn.

Andere progressieve posities bevestigen de ontwikkelingen, de Ascendant verlaat de Leeuw en activeert daarmee nog een laatste keer de radix-Zon (tekenheer van Leeuw en algemene significator van de macht) die op de noodlotsster Labrum staat (in de radix dus)  deel van de Beker die niet aan je voorbij zal gaan. Dit wijst op een grote verandering, de p. Asc wisselt het teken maar eens in de ongeveer dertig jaar. De eerste graad van de Maagd is de positie van Regulus die soms ook kan wijzen op de val de koning, als de context en andere posities dat aangeven. Dat is hier zo want de p. Maan is over de radix-Maan gegaan (keerpunt) en is op weg naar (al duurt het nog even) naar p. Volle Maan (crisis , nieuwe fase). Het progressieve Zonnepunt (het omgekeerde “Stier-symbool”)  beweegt nu over Terebellum, de ster van het noodlot die aankondigt dat wat al in de lucht hing nu zal gaan gebeuren.  Voorlopig zal het MC door de crisiszone eind Stier/begin Tweelingen blijven lopen, dus Malta gaat nog woelige jaren tegemoet.   


Roofdier


Vorige week was de val van prins Andrew het onderwerp op deze blog en zoals zo vaak waren zijn dubieuze seksuele escapades een van de hoofdoorzaken dat hij zo ongenadig onderuit is gegaan. Een ander vergelijkbaar geval, waarmee overigens geen directe connectie bestaat, is de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. In het  geval van Weinstein waren de beschuldigingen van seksueel wangedrag direct wel ernstiger en hij is uiteindelijk ook daadwerkelijk aangeklaagd, het proces tegen Weinstein is nog gaande. Over zijn geboortetijd bestaat wat twijfel en daarom beginnen we met een foto van de man, Mr America zal hij wel niet worden.


De foto geeft echter wel direct uitsluitsel over de juistheid van de geboortetijd want er is iets met zijn ogen. Als we dan naar de radix kijken (te downloaden hieronder) dan blijkt de Maan, een van de Lichten, in  zijn val te staan in Steenbok en een zeer nauw sextiel met de Ascendant te maken. Een planeet die binnen twee graden orb een aspect maakt op de Ascendant, zal een duidelijke invloed hebben op de uiterlijke verschijning en het Licht de Maan verwijst anatomisch naar de ogen, in val is er iets mis mee. Op deze manier kunnen we soms, nogal spectaculair, een onzekere horoscoop controleren zonder te vervallen in altijd wat dubieuze correctiemethodes.


Iets anders wat in het oog springt, is de prominente Mars in eigen teken, die Heer 1 is en in het eerste huis staat. Dat wil zeggen dat Mars zijn gedrag bepaalt en dat hij zeer sterk op zich zelf is gericht, Heer 1, Weinstein zelf, is immers gericht op de dispositor van Heer 1 en dat is ook weer Mars-Heer 1- Weinstein. Dat ziet er al niet zo heel fijn uit, maar de sterren die in het spel zijn, maken het zelfs wat angstwekkend, want de Ascendant staat op de genadeloze Zuidschaal, een zeer krachtige koninklijke ster en Mars op de Noordschaal, wat milder maar deel van hetzelfde mythische beeld. Dat beeld zijn de Klauwen van de Schorpioen, dat hoeft niet te worden uitgelegd, de Schorpioen is de kosmische killer en wie hij te pakken krijgt, laat hij niet meer los.

Dat Mars in Schorpioen veel essentiële waardigheid heeft doet daar niet veel aan af, veel waardigheid maakt iemand nog niet goed, het laat alleen zien dat de planeetenergie effectief functioneert. Het is dus ook niet zo vreemd dat deze man wordt omschreven als een intimiderende bullebak en een seksueel roofdier, natuurlijk is Mars ook de algemene significator van seksualiteit.  Op het MC wordt de zeer prominente Mars-energie nog eens herhaald, het planeetpunt van Mars staat op het MC en vlakbij staat het planeetpunt van de Maan, het Pars Fortunae. Het PF geeft de zielwens aan en onder dispositie van de Zon in the tiende huis wil hij het alfa-mannetje zijn. Het PF staat ook nog op Alphard, de hoofdster van de Hydra dat de essentie van de begeertenatuur symboliseert.

Crisis

Nogal explosief dit geheel! Als Weinstein een goede astroloog had gehad, had hij geweten dat zijn val onderweg was. Iemand met zo veel op zijn kerfstok, zal het erg moeilijk krijgen als de crisiszone rond Algol (van 26° Stier tot 9° Tweelingen) wordt geactiveerd. De problemen begonnen voor hem dan ook eind 2017 op het moment dat Venus, de algemene significator van vrouwen op de extreem kwaadaardige Algol kwam en de Zon verderop in de crisiszone stond.  De Maan is er dan net uit maar heeft er wel een groot deel van dat jaar wel doorheen gelopen.Als je dat ziet, dan weet je dat de tijd is gekomen dat de tol betaald zal gaan worden.