Enfant terrible in de mode

Vorige week kondigde de beroemde Franse couturier Jean-Paul Gaultier na een lange carrière aan te stoppen met ontwerpen na een laatste show. Gaultier werd in de mode-wereld gezien als een enfant terrible wegens zijn gewaagde ontwerpen en provocaties, hij liet bijvoorbeeld modellen met overgewicht en zware tatoeages zijn shows lopen. De spraakmakende punt-BH die Madonna droeg tijdens een van haar wereldtournees was ook een van zijn creaties. Het is natuurlijk uitermate interessant om eens in zijn horoscoop te kijken waar dat grote succes in de mode vandaan kwam. Een inspirerend perspectief daarbij is om je af te vragen of je de jonge Jean-Paul als hij bij je op consult zou zijn gekomen, ook die kant op zou hebben gestuurd. Waarde wichelaar, moet en kan ik mode-koning worden?

De radix (klik op de download-knop hierboven om deze te kunnen bekijken) geeft inderdaad duidelijke aanwijzingen voor groot succes in een creatief vak. De heerser van het tiende huis van het werk is de Zon die in het zevende huis staat, een hoekhuis waardoor hij zich goed in de wereld kan laten zien. De Zon is in sterke wederzijdse receptie via verhoging en teken (Zon in het Venus-teken Stier, Venus in Ram waar de Zon verhoogd is) met Venus, de planeet van de mode. Wel is dat een vernietigde Venus in Ram, sterk onder invloed van de scherpte en het vuur van Mars, zo kom je wel tot een punt-BH ja. De Zon waardoor deze Venus naar buiten komt, staat ook nog eens op Sharatan een van de Ramhorens!

Het andere Licht de Maan staat even verderop in het zevende huis in zijn verhoging en wordt daarom niet zo geschaad door de verbranding van de nabije Zon. Twee Lichten in een hoekhuis is niet gek voor succes, zo zegt Ptolemeus al in zijn Tetrabiblos en en dat is nog niet alles, ook de Grote Benefic Jupiter staat er, nog dichter bij de descendant. Jupiter is Heer 5 van creativiteit en is er ook niet vies van om grenzen te overschrijden, zeker als hij geen essentiële waardigheid heeft zoals hier. Deze accidenteel wel sterke Jupiter / Heer 5 staat op de ster Mirach de Gordel (kleding!) van de prinses Andromeda, een van de weinige sterren aan het uitspansel die een zuivere Venus-natuur heeft en het is een ster die nadrukkelijk met schoonheid verbonden is. 

Heel wat indicaties voor succes met schoonheid en creativiteit dus, al is de martiale invloed groot al te zoetelievig zal het allemaal dus niet worden. Dat wordt bevestigd aan de overzijde van de horoscoop, in het eerste huis staat Mars die retrograde is , dus tegen de stroom in gaat, en die op de Zuidschaal valt. De Zuidschaal is niet alleen een koninklijke ster, maar ook als de Schorpioensklauw een heftige, compromisloze rauwdouwer. Enfant terrible ja. Venus is natuurlijk de schoonheid van de kleding, maar ook Mars wordt geassocieerd met met de kleermakerij, het vaardig zelf hanteren van de scherpe naald.

Er is dus een optimale combinatie te zien van de schone Venus en de scherpe Mars, wat nog eens herhaald wordt op de Ascendant die conjunct de koninklijke Spica staat. Spica heeft niet alleen een Venus-Mars-natuur, maar geeft ook groot, onverwacht succes. Ja Jean-Paul je kunt en zult mode-koning worden, de sterren zullen je dat schenken.   


Harde Megxit

Mijn excuses voor de mailtjes die u deze week heeft ontvangen, dit waren testmailtjes in verband met het onderhoud aan de site dat nu afgerond is.

Als je al zo lang op de troon zit als de Engelse koningin Elisabeth, zie je onvermijdelijk alles wel een keer aan je voorbijtrekken. Afgelopen week besloten kleinzoon prins Harry – zesde in lijn van troonopvolging-  en zijn Amerikaanse vrouw Meghan Markle een stap terug te doen in hun verpichtingen als volwaardige leden van de Engelse koninklijke familie. Zij wilden meer eigen leven gaan leiden en dat deels buiten Engeland, ook omdat de altijd zo giftige boulevardpers Meghan Markle het afgelopen jaar zo op de huid zat. De koningin besloot er een “harde Megxit” van te maken, het kan maar Harry en Meghan verliezen wel hun koninklijke titels, krijgen geen geld meer van de overheid en ze moeten de kosten voor de recente renovatie van hun huis in Londen van 2,8 miljoen terugbetalen. Her Majesty was not amused.

Zo’n breuk zal natuurlijk wel in de relevante horoscopen te zien zijn en het is interessant om het eens te bekijken van de kant van de horoscoop van Meghan Markle. De geboortehoroscoop zullen we hier nu niet bespreken, dat is al eerder gedaan, het is een goed idee om de geldige solaar te bekijken. Voor een goed begrip van de solaar, wat te zien is in de jaarhoroscoop krijgt gestalte binnen de ontwikkelingen die de progressies /directies aangeven. In die zin hebben de progressies/ directies het primaat in de voorspelling, zij geven het kader aan waarbinnen de solaar zal uitwerken.Op het moment loopt de progressieve  Mars/ Heer 10 van publieke activiteiten in de horoscoop van Meghan Markle de crisizone bij Praesepe (“de tweede Algol”) binnen en het Pars Fortunae gaat over Terebellum, een van de sterren van het noodlot en over de inperkende Zuidkoop (progressies worden hier nu niet getoond)

In de solaar (die inging in augustus 2019) is ook direct te zien dat er een aantal belangrijke dingen zullen gebeurenmet betrekking tot familie. Het is goed je te realiseren dat het duiden van de ontwikkelingen die je in de horoscoop ziet, altijd gebeurt mede op basis van de kennis van de context. Als je weet dat Meghan Markle veel geleden heeft onder de giftige aanvallen van de boulevardpers en je hebt de reacties van het paar gezien, dan ga je wel op een beplaade manier naar een solaar kijken. In de jaarhoroscoop (klik op de downloadknop hierboven om deze te kunnen zien)  valt direct op dat Jupiter Heer 4 en Heer 7 in de solaar retrograde op het IC staat. Letterlijk kun je hier het terugtreden uit de familie lezen, Jupiter als Heer 7 brengt de relatie ook in beeld.

Een Kleine Hond

Via antiscion (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) valt de opvallende conjunctie van de retrograde Saturnus en de de Zuidknoop op deze retrograde Jupiter op het IC. Het thema beperken en terugtreden wordt wel heel nadrukkelijk herhaald hier, Saturnus is inperken, Zuidknoop is radicaal offeren en retrograde is terug gaan. Op de descendant staat Neptunus, de woeste zeegod Poseidon die altijd veel chaos en tumult veroorzaakt, de buitenplaneten kun je klassiek meeduiden als mythische thema’s. Planeten die het teken wisselen in een solaar zijn ook altijd extra aandacht waard en het is de Maan die hier net de Weegschaal is in gegaan, de Maan is Heer 1 (Meghan) dus dat duidt op een grote verandering. Ook Mercurius heeft als Heer 1 en heer 10 een belangrijke rol te spelen en Mercurius staat conjunct het Punt van de Zon (ik) op de ster Procyon conjunct de radix-Ascendant. Procyon is de hoofdster van de Kleine Hond die de autoriteiten uitdaagt en het op zijn eigen manier doet. Het is duidelijk: ze kiest nu voor zichzelf.

Big Ben Brexit

Binnenkort is het zover, op 31 januari zal Engeland de EU officieel verlaten en wel precies om 23:00. Er is nu ook discussie ontstaan in het Britse parlement omdat een groep leden van de Conservatieven de Big Ben wil luiden om dat moment te vieren! De Big Ben wordt op het moment echter gerenoveerd en het zou 130.000 Euro kosten om dat voor elkaar te krijgen, maar dat vinden deze parlementsleden goed besteed, wat weer eens laat zien hoe fel de discussies over Brexit zijn geweest. Het is fascinerend om te zien hoe in de horoscoop van het Verenigd Koninkrijk (gebaseerd op de Grote Conjunctie van 1047! ) de Zon/ Heer 1 in progressie net zijn eigen teken Leeuw is binnen gegaan, het land  (Zon / Heer 1) neemt weer de macht over zichzelf terug nu het in het teken komt dat door de Zon/ Heer 1 zelf wordt beheerst. Op deze blog heb ik daar al vaker over geschreven.

Nu is het natuurlijk ook interessant om eens te kijken hoe de horoscoop van het exacte moment van de Brexit er uit ziet.  Het is dan wel zaak om helder te begrijpen waar we dan naar kijken, er bestaat in de huidige astrologie een te grote neiging om horoscopen van allerlei gebeurtenissen te maken om vervolgens te concluderen dat de horoscoop die gebeurtenis duidelijk laat zien. Dat heeft niet zoveel zin want een gebeurtenis is altijd ingebed in een ontwikkeling op langere termijn waarvan het alleen de climax is. Die ontwikkeling op langere termijn is in dit geval de progressieve Zon / Heer1 die zijn eigen teken binnen gaat en waarop je een duidelijke voorspelling kunt baseren. Met een losse gebeurtenishorosoop kan dat natuurlijk niet, het is maar het ultieme eindpunt van een langere ontwikkeling.

Maar soms is het ook het begin van iets en dan is zo’n horoscoop wel interessanter, bijvoorbeeld het moment dat Oost-Berlijn werd afgesloten van het Westen door het uitrollen van prikkeldraad geeft ons de geboortehoroscoop van de Muur. Maar wat is de betekenis van de geboorte van Brexit? Laat het duidelijk zijn, dit geeft ons geen nieuwe horoscoop van Engeland, de meest effectieve horoscoop van Engeland is en blijft die van 1047, van de Grote Conjunctie die vooraf ging aan de invasie door de Normandiërs. Wat je wel mag verwachten is dat de Brexit-horoscoop iets zal laten zien van het beslissende, dramatische moment dat de Brexit ook daadwerkelijk is. Het blijft natuurlijk niet niks.

Inderdaad laat de horoscoop van het Brexit –moment (te downloaden door op de knop hierboven te klikken) wel de nodige toepasselijke standen zien! Om 11 uur ’s avonds bereikt de MC/IC –as een wel heel opvallende positie. De IC-kant van de as komt vrijwel exact conjunct Pluto te staan terwijl Saturnus daar heel dichtbij staat, dat weerspiegelt natuurlijk de grote verandering die op dat moment realiteit wordt.  Daar komt nog eens bij dat Saturnus op de ster Terebellum staat, een van de drie sterren van het noodlot die altijd aankondigt dat iets ingrijpends wat al langer werd verwacht, nu gaat gebeuren. Natuurlijk staan de langzaam bewegende Pluto en Saturnus hier al langer, maar de MC/IC-as beweegt heel snel en maakt het specifiek voor dit moment.

Het MC valt op Pollux de koninklijke ster uit de Tweelingen, Pollux is de onsterfelijke Tweeling die door de dood gescheiden wordt van zijn sterfelijke broer Castor. Ze blijven uiteindelijk wel bij elkaar maar Pollux moet de helft van het jaar bij zijn broer in de Hades zijn, ideaal zoals het was is het niet meer en dat weerspiegelt wat er gebeurt. Heer 10 van de regering is de Maan en die staat op het punt naar zijn verhoging te gaan, tsja het is ook een bevrijding van de Brusselse regelzucht, dat heeft wel iets feestelijks, naar je verhoging gaan is als een knallende champagnekurk. Deze overgang vindt plaats exact op het MC van de Engelse horoscoop!  Dat is al heel specifiek, maar het is weer een planeetpunt dat de kers op de astro-taart is. Het is het Punt van de Zon, de essentie van de energie van de Zon,  de planeet van de macht dat op dat moment net in de eerste graad van de Leeuw, het teken van de Zon staat, wat de nieuwe machtsverhouding aangeeft. Inferno downunder

Aan de zuidoostkust van Australië woeden al een tijdlang rampzalige bosbranden, die inmiddels meer het karakter van vernietigende vuurstormen hebben aangenomen. Bosbranden zijn er ieder jaar in de Australische zomer maar zo grootschalig als het nu is, dat is nog nooit voorgekomen, enorme gebieden staan in brand en worden geëvacueerd. Omdat dit een heel bijzondere situatie is, is het de vraag of je daarvan in de relevante mundane horoscopen iets terug kunt zien. Het zou ook nuttig kunnen zijn om van tevoren te weten of een volgend zomerseizoen weer dit soort vuurstormen zal brengen. Vooral de vergelijking van de horoscopen van dit jaar met die van andere jaren zal daarbij natuurlijk belangrijk zijn.


De vraag is dan altijd naar welke horoscopen er het beste kan worden gekeken, er zijn immers verschillende mogelijkheden. Een goede keuze is echter altijd de horoscoop van de ingress, dat wil zeggen van het exacte moment van het binnengaan van de Zon in het teken Ram. Dat is een soort horoscoop van het nieuwe astrologische jaar, een “solaar van de wereld” die dan specifiek kan worden gemaakt door de plaats waarvoor de ingresshoroscoop wordt berekend, te variëren. Er zijn in de ingresshoroscoop natuurlijk een aantal standen (planeten) die voor iedere plek op aarde hetzelfde zijn maar de hoeken en de cuspen zijn overal anders. De ingress voor de Austalische hoofdstad Canberra  ziet er als volgt uit, klik op de download-knop om de ingress te kunnen bekijken.

De nadruk moet gelegd worden op de punten die echt het verschil maken, die echt heel specifiek zijn voor dit deel van de wereld, op de hoeken dus. En dan is het direct duidelijk dat Australië in het astrologische jaar 2019 (loopt van 21 maart 2019 tot 21 maart 2020) heel hard geraakt zal worden. Want de zo belangrijke knopenas, de as met de hoogste energie in de hele horoscoop, staat bijna exact conjunct de MC/IC-as van de horoscoop in Canberra, de hoofdstad die symbolisch staat voor het hele land.  De Zuidknoop, die altijd om een groot offer vraagt, staat op het MC op het hoogste dominerende punt aan de hemel en in conjunctie met de kwaadaardige overweldigende Pluto, die je in de klassieke astrologie als een soort vaste ster kunt zien.

Daar komt nog bij dat dit zo zwaar door de Zuidknoop en Pluto geafflicteerde MC op de ster Terebellum valt, een van de drie sterren van het noodlot, dus iets wat al langer in de lucht hangt (de steeds weer terugkomende branden) zal dit jaar noodlottig toe slaan. De andere belangrijke hoek, de Ascendant valt in de Ram op de kwaadaardige ster Baten Kaitos uit de Walvis, of wel het Zeemonster dat de op een eiland (!) vastgeketende prinses Andromeda dreigt te verslinden. Deze combinatie van standen van de hoeken is uitermate specifiek voor deze locatie!

Heer 1, het meest uitgesproken het land zelf dit jaar, bevestigt de problemen, dit is Mars (vuur) die op zijn kwaadaardigst uit werkt in zijn vernietiging in Stier. Mars staat al in de crisizone rond Algol, wat natuurlijk overal ter wereld zo is, en maakt een vrijwel exacte driehoek op het zo geafflicteerde MC, wat alleen in Canberra (Australië) zo is. Deze zeldzame concentratie van afflicties laat het inferno in Australië zien, en omdat je weet wanneer de branden ieder jaar optreden, weet je dus ook wanneer je de grootste ellende kunt verwachten, context is altijd een noodzakelijk ingrediënt bij het voorspellen.