De Ingresslunaar Corona getimed

De afgelopen week is er een geweest die we niet snel zullen vergeten, een groot deel van Europa ging op slot en ook in andere delen van de wereld  werden strenge maatregelen genomen. Het is nog steeds zo dat het het aantal dodelijke slachtoffers van de ziekte in Nederland ver onder dat van het aantal doden bij de laatste ernstige griepepidemie (10.000 doden in Nederland in de winter 2017/2018, dat komt neer op 80 doden per dag!) ligt. Toch is het ook zo dat de Corona-infectie als ziekte wel veel heftiger is dan een zware griep en dat in sommige plaatsen in Europa, vooral het noorden van Italië, de situatie inderdaad zeer ernstig is. Tegelijkertijd is China weer aan het opstarten en lijkt de eerste kentering in de cijfers zichtbaar te worden.

Altijd Algol

In een eerdere post werd de Ramingress-horoscoop van 2019 geduid met als voornaamste boosdoener voor deze crisis Mars in vernietiging op Algol, de zeer beruchte crisis-ster die zo’n grote rol speelt in de mundane astrologie. In het grootste deel van Europa staat in de ingresshorocoop Schorpioen op de Ascendant en dus is de boosdoener Mars op Algol ook Heer 1 (de belangrijkste huisheer) maar in het meest getroffen land Italië (en dus in de ingress berekend voor de hoofstad Rome) valt deze Mars bijna precies op de descendant. Het valt ook op dat de krachtige ster Agena, een van de hoofdsterren van de Centaur op de Ascendant van de Italiaanse ingress staat. Het verhaal van de Centaur is dat van onderschatting van de dodelijke kracht van iets dat eerst onschuldig lijkt! Hieronder nog een keer de ingress van Italië.

Ingresslunaar

Nu is zo’n ingress een soort jaarhoroscoop van een land en is het dus wel prettig als je kunt vast stellen wanneer iets dat je in de ingresshoroscoop ziet, zal gebeuren. Het maakt natuurlijk wel uit of het in het begin van het jaar of juist helemaal aan het einde plaats vindt. In de boeken worden daarvoor de seizoensingresshoroscopen en de tekeningresshoroscopen genoemd en dat lijkt ook wel behoorlijk te werken. Maar omdat de ingress een soort mundane solaar is, zou je ook met die ingress als uitgangspunt lunaren kunnen gaan maken om de maanden te kunnen bekijken. Een techniek is altijd de toepassing van een bepaald principe, bij lunaren en solaren is dat het terugkeerprincipe. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat dat duidelijker dan de maandelijkse tekeningressen bepaalde gebeurtenissen laat zien. 

In Noord-Italië werd het eerste Corona-geval vastgesteld op 31 januari. Dat eerste geval betrof een Chinese werknemer, in de mode-industrie in Noord-Italië werken nogal wat Chinezen. Zo krijgen de posities in de horoscoop die op problemen wijzen in een bepaald gebied vorm in de concrete werkelijkheid. Als we nu uitgaande van de Ingresshoroscoop, de lunaar maken waaronder de uitbraak begon, dan is de bovenstaande horoscoop van de Maan-terugkeer die valt op 15 januari het resultaat en dat is vrij spectaculair. Want deze ingress-lunaar heeft zijn Ascendant in de Algolzone en valt dus omgekeerd op de belangrijke Asc/Desc-as met die Mars op Algol van de ingress.

Uit het buitenland

Mars die zo’n grote rol speelt in de ingress, staat op de Doodsster Antares en via antiscion (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) op Saturnus/Heer 10 en conjunct de Heer van het Dodenrijk Pluto, terwijl Heer 10 is ook nog eens verbrand is! Dat alles speelt zich af in het negende huis van het buitenland waar de ellende dan ook vandaan kwam. De Zon die Heer 10 verbrandt bevindt zich op Terebellum, een van de sterren van het noodlot! Het lijkt dus prima te werken deze “ingress-lunaar” en de vraag is of  we nu ook het verdere verloop van de Corona-crisis hiermee helder kunnen voorspellen?  Dat is zeker de moeite waard om eens te bekijken.

Corona: Medusa’s laatste ademtocht

We onderbreken de serie over de lunaren van de Amerikaanse presidentskandidaten om te schrijven over tsja wat anders dan Corona? Om te beginnen, kijken we terug naar wat ik een jaar geleden op deze blog schreef over de toen nieuwe Ramingress (berekend voor Brussel).  Voor de duidelijkheid heb ik de tekst van toen gecursiveerd.

Goed, wat mogen verwachten van het komende jaar in Europa? Zullen de spanningen verminderen of moeten we ons, en dat lijkt waarschijnlijker, schrap zetten?  Het eerste wat opvalt is de koninklijke Zuidschaal op de ascendant en dat is niet al te aangenaam. De Zuidschaal, de Vuist der Gerechtigheid, stelt rigoreus orde op zaken zonder veel aanzien des persoons, er wordt met harde hand een nieuwe balans geschapen. Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken. Mars is Heer 1 en staat in vernietiging in Stier in het zevende huis van de ander, wat niet al te fijn is voor de samenwerking natuurlijk. Mars staat ook nog eens op de Zwaardhand van Perseus waarmee de Kop van Medusa wordt afgehakt, dit is ook vlakbij Algol de grote koppensneller en crisis-ster.  En natuurlijk is er hier ook de gespannen toenemende Volle Maan, waarbij de Zon in deze horoscoop Heer 10 is en die de komende breuk illustreert.

Verder valt de constellatie Saturnus-Pluto-Zuidknoop rond cusp 3 van routine- bewegingen op, dat er bij Brexit problemen zullen komen rond routineprocedures en vervoer zal duidelijk zijn. Al met al, een horoscoop met toegenomen spanningen vergeleken met die van vorig jaar, maar dat is ook wel iets dat je kon verwachten.

Het terugkijken naar voorspellingen is uitermate leerzaam, al kan het soms hard zijn( veel astrologen na-spellen daarom alleen, dan heb je altijd gelijk). Voorspellen kan, maar de mogelijkheden van de uitwerking van een bepaalde stand zijn groot en dat maakt het een wat glibberige aanlegenheid. Vorig jaar rond deze tijd draaide het vooral om Brexit (wat was dat ook al weer, weet u het nog?) en dus ging de duiding die kant op. Maar als je daar even door heen kijkt, is de duiding, vooral dank zij de vaste sterren tamelijk adequaat voor de huidige crisis, de ingress 2019 blijft geldig tot de komende ingress die op 20 maart in gaat.

 Wat je eruit kunt leren, is dat je bij het voorspellen natuurlijk altijd op de actuele context moet letten, maar dat je toch ook  moet proberen verder moet kijken, tenslotte is een ingress een jaar lang geldig. Wat ik vorig jaar vergat, is dat Mars op Algol, de Kop van Medusa, in de ingress precies op de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (ook op Algol dan natuurlijk)  valt uit 2000! Wat wil zeggen dat het grote crisispotentieel van de Grote Conjunctie in 2020 dit jaar nog een keer stevig wordt geactiveerd. Kijk dus bij het duiden van een ingress altijd even naar de geldige Grote Conjunctie.  

En hoe zit het dan met de komende ingress (klik op de download-knop  hierboven om de ingress te kunnen bekijken, locatie is Brussel)? Dat ziet er zeker beter uit, geen genadeloze Zuidschaal meer, geen malefic Heer 1 in vernietiging op koppensneller Algol meer. Op de Ascendant staat de bevlogen krachtige Altair, de hoofdster van de Adelaar wat geen kwaadaardige ster is. Saturnus / Heer 1 staat op het punt het nare twaalfde huis van isolatie (!)  te verlaten en op de Ascendant te komen, waarbij Saturnus ook nog toeneemt in essentiële waardigheid. Jupiter is Heer 10, de heer van een van de twee belangrijkste huizen en staat in het isolerende twaalde huis conjunct Pluto, hier hier zien we de effecten van de Corona-crisis die zich ook in het nieuwe astrologische jaar jaar nog wel zullen doen gelden.

Dat is wel te verwachten, al kunnen we zonder meer concluderen dat deze ingress veel minder gepannen is dan die van vorig jaar. Daar komt bij dat in december de crisis-GC uit 2000, die twintig jaar lang zulke grote problemen heeft veroorzaakt, definitief eindigt.  Corona is Medusa’s laatste ademtocht.

Wordt Joe Biden president?

Op 3 november dit jaar worden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden en het is inmiddels wel duidelijk wie de kemphanen zullen zijn. Donald Trump is onomstreden als kandidaat van de Republikeinen en als het Corona-virus hem voordien niet te grazen neemt, bij behoort immers tot de risicogroep, zal hij in het strijdperk treden. Bij de tegenpartij zijn er nog twee mogelijke kandidaten over, de “socialist” Bernie Sanders en de meer gematigde Joe Biden die vice-president was onder Barack Obama. De trouwe lezers van deze blog weten dat Trump het niet zal worden (zijn horoscoop ziet er te slecht uit), en dat maakt de andere twee bejaarde heren natuurlijk extra interessant. Of Biden óf Sanders wordt president en dat laatste zou toch een hele revolutie zijn in de VS.

Nu zijn er heel wat methodes om te bekijken of iemand een functie zal krijgen of niet, maar in het geval van een verkiezing op een vaste datum, waarbij de strijd uiteindelijk gaat tussen twee gegadigden, is de lunaar een goede methode. De lunaar van de winnaar waaronder de verkiezingen vallen, moet wel mooie standen laten zien, het meest invloedrijke politieke ambt in de wereld binnen halen is een prestatie van formaat. Wat de andere astrologische voorspellingstechnieken ook laten zien, met een negatieve lunaar ga je het niet worden. De hele situatie is overzichtelijk, er is een vaste datum, er zijn maar twee kandidaten, daarom kan je daar mee volstaan.

Laten we er nu eens van uitgaan dat Joe Biden de kandidaat van de Democraten wordt en dat hij Trump zal verslaan. In dat geval zal zijn lunaar waaronder de verkiezingen van 3 november vallen iets moois moeten laten zien. De radixgegevens van Biden hebben een Rodden- rating A, dat is dus een hoge betrouwbaarheid.

Wat direct in het oog springt, is het feit dat de Asc-Desc as van de lunaar (klik op de download-knop om deze te kunnen bekijken) bijna exact de omgekeerde is van die van zijn radix. Wat iets wil zeggen als: de tegenstander neemt deze maand jouw plaats in, hoe dan ook geen teken voor groot succes. Op de ascendant staat Prima Hyadum, de hoofdster van de Hyaden, de halfzusters van de wenende Pleiaden, sterk verbonden met teleurstellingen, dat is ook niet wat je graag zou willen zien.

En de profecties?Een andere methode die haarscherp kan zijn in zijn opgewekt stemmende eenvoud, zijn de profecties. Ieder jaar schuif je vanaf de geboorte een huis op en dat huis met zijn huisheer, sterren en planeten in het huis beschrijft dan het jaar. Biden is 77 als de verkiezingen gehouden worden en dus is de jaarprofectie in het zesde huis gekomen, met een zeer zwakke Venus (vernietigd combust en in 12 in zijn radix) als heerser. Niet fijn. Als we daarvandaan de maand-profectie afleiden, komen we in het vijfde huis waarin een positieve, verhoogde Maan staat maar Heer 5 is Mars op cusp 12 en op de genadeloze Zuidschaal. Niet heel slecht, maar ook niet echt overtuigend

De conclusie lijkt duidelijk. In de horoscoop van Trump zijn de aanwijzingen sterk dat hij niet herkozen wordt (in zijn verkiezingslunaar heeft Trump de pijnlijk beperkende Zuidknoop  conjunct de Maan op de Asc!), wat zou willen zeggen dat zijn tegenstander wint. Dat zou dan dus ook  automatich zeggen dat Biden geen kandidaat wordt, wat natuurlijk weer heel erg nieuwsgeirig maakt naar wat er te zien is in de horoscoop van Sanders.

Acute medische astrologie – maatregelen tegen Corona

We zullen deze week niet kijken naar een actuele horoscoop, maar naar de klassieke medisch-astrologische analyse van het “nieuwe” coronavirus dat nu ook Nederland heeft bereikt. Het traditionele medische model waarmee de klassieke medische astrologie werkt, kende virussen en bacteriën natuurlijk niet, maar infectieziektes wel. Het idee dat is dat je alleen echt ziek kan worden van een infectie als je lichaam in een ongebalanceerde toestand is, is het in evenwicht, dan zul je er veel minder last van hebben.Dat wordt bevestigd door de cijfers omdat het grootste deel van de gëinfecteerden geen ernstige symptomen ontwikkelt, het gevaarlijkste is de infectie  voor ouderen (net als bij griep).

Om daar vanuit de medische astrologie iets meer over te zeggen, is het nodig de corona-ziekte op basis van de symptomen in termen van het oude medische model te definiëren dus door te kijken naar de “signatuur”. In het oude medische model wordt een ziekte of beter gezegd een symptomenpatroon veroorzaakt door een van de elementen of “humores”die in overmaat aanwezig zijn in het lichaam en zo de balans hebben verstoord. In die ondergrond van overmaat van een van de humores, kan het virus pas echt ziekteverwekker worden. Een virus of een bacterie is een realiteit, maar het is maar één factor in de hele ziekteverwekking.

Supergriep

Nu lijken de symptomen van de corona-ziekte op die van griep wat een flegmatische ziekte is, dus een ziekte veroorzaakt door het Water-element. De winter is het flegmatische seizoen waarin het Water-element het sterkste is en daarom komen griepgolven ook meestal in februari als het flegmatische seizoen op zijn hoogtepunt is. De corona-ziekte is natuurlijk geen griep maar vertoont wel alle vergelijkbare kenmerken van een flegma-ziekte, al zijn ze ernstiger: het hoesten, de problemen met de luchtwegen, de koorts en de longontsteking.

Volgens het traditionele medische model wordt het flegma geaccumuleerd in de longen, in dat orgaan ontstaan dus al snel problemen als er een overmaat flegma in het lichaam aanwezig is. Oude mensen hebben van nature ook meer flegma dus vooral zij zijn kwetsbaar (wat ook uit de cijfers blijkt), de ouderdom is de flegmatische levensfase.  Dat corona in de winter toeslaat, is logisch de winter is het flegmatische seizoen( in de winter sterven er ook ieder jaar behoorlijk wat ouderen aan een griepinfectie).  Dit is ook de precies de tijd dat Mercurius de planeet van de longen Mercurius heel zwak staat in Vissen in vernietiging en val en retrograde loopt.

Ondergedompeld in flegma

Om het lichaam zo goed mogelijk te wapenen tegen het virus moet de hoeveelheid flegma dus  zo klein mogelijk worden gehouden. Hete, goed gekruide voeding is daar heel goed voor, rode peper is prima want het bevat ook heel veel vitamine C, wat het immuunsyteem versterkt. Vitamine C is de vitamine die verbonden is met het Water-element en kan dat element dus reguleren, je kunt in deze tijd tot 4 gram per dag extra nemen. Goede kruiden zijn thijm, een kruid voor de longen heel heet en droog tegen het vochtige en koude flegma en het anti-flegmatische vlier (theemengsel tot 12 gram of naar behoefte meer per dag) , vanuit de Chinese geneeskunst kun je denken aan astralagus en reishi.

Wat te doen?

Een goede verwarmende olie is mosterdolie (in de voeding of om op het lichaam aan te brengen). Een steen die het immuunsystem sterk activeert is de heliotroop, een steen van Mars die de vechtkracht  van het lichaam stimuleert. Eucalyptus- of dennen-olie is aromatherapeutisch goed. Vooral als je bij je zelf lichte symptomen op merkt van een slijmovermaat (hoesten, niezen, verstopte neus, wat zwaardere ademhaling) is het slim deze maatregelen door te voeren.