Bij Oprah op de sofa

Deze week ging de zwaar onder vuur liggende Lance Armstrong te biecht bij Oprah Winfrey, het interview is nog niet uitgezonden maar het was direct aanleiding tot drukke speculaties. Het cynische aan het geheel is dat Armstrong, de vlees geworden ultieme Amerikaanse Droom, deze illusie nu zelf genadeloos door prikt, alleen door zich vol te pompen met verboden middelen kon hij de schijn van de ongenaakbare sportman en grote held, die na een zware ziekte terug kwam, op houden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat hijzelf de veroorzaker was van zijn ziekte het is niet echt gezond om je jarenlang vol te spuiten.Toch waren er ook heel veel mensen die net zo graag in zijn Amerikaanse Droom geloofden als hij en hem daarom niet al te kritisch beoordeelden.Het is dus niet alleen een individueel probleem van iemand met iets teveel Mercurius in zijn horoscoop, het is collectief.  

Daarin zit een belangrijke les voor de astrologie want de moderne mentaliteit van “technische” maakbaarheid is in onze tijd zeer wijd verbreid. Vermomd als “psychologie” is deze totaal on-astrologische gedachte zelfs de basis voor de moderne astrologie maar een kort biografisch onderzoek van de belangrijkste propagandisten van deze benadering maakt al duidelijk dat het niet werkt. In de levens van deze mensen blijkt helemaal niets van meer stabiliteit, geluk, harmonie, gezondheid, wijsheid, onthechting of wat voor positiefs dan ook. Het zijn net mensen. De klassieke astrologie koestert de ongezonde illusie van maakbaarheid niet, al vervalt ze ook niet in het andere uiterste: een geestloos determinisme. De vraag naar de vrije wil, want daar gaat het in wezen om, is een verkeerde vraag. Als je wat wilt ben je dan vrij geweest om dat te kiezen wat je wilt? Hoe kun je dat nu weten? Daar komt nog eens bij dat de klassieke astrologie met griezilige precisie kan voorspellen. Mijn studenten zijn bijvoorbeeld in staat om op basis van de geboortegegevens alleen een sterfdag correct te bepalen. Op zijn minst zet dat de gedachte van maakbaarheid behoorlijk onder druk. In de klassieke uurhoekastrologie zijn er ook voorbeelden te over van exacte controleerbare voorspellingen.

SOLAAR LANCE ARMSTRONG

Maar terug naar Armstrong, zijn progressies, die vorige week werden besproken, lieten een nieuwe fase zien vanwege de overgang van de progressieve ascendant naar een nieuw teken en dit wordt in de solaar herhaald! De solaarascendant staat net in Weegschaal en het thema van keerpunt wordt benadrukt door de grote activiteit van de Knopen, die uitermate belangrijk zijn bij het voorspellen. Mars heer 1 in de solaar staat via antiscion (geheim) in oppositie met Venus solaarheer 12 (verborgen zaken) in solaarhuis 10 van werk die weer op de radix-zuidknoop (zeer pijnlijk) staat. Via antiscion (geheim) staat de solaar-Zuidknoop (zeer pijnlijk) pal op het solaar-MC, geheimen komen op zeer pijnlijke manier aan het licht wat de repuatie aantast. De solaarknopenas staat ook nauw conjunct de radix-Asc/desc-as, een zeer nadrukkelijke knopenactivering dus. Ook weer via antiscion staat de solaar-Maan uit solaarhuis 12 in oppositie met de radix-Maan in het tiende huis, het solaar-PF in oppositie met de zo dominante Mercurius radixheer 10 in het tiende radixhuis en solaar-Saturnus uit solaarhuis 12 in oppositie met het radix-MC. Drie opposities via antiscion van planeten afkomstig uit het twaalfde huis! Of dat nog niet genoeg is, in de solaar heeft Mercurius radixheer 10 net zijn eigen teken en verhoging in Maagd verlaten en staat op het punt het twaalfde huis in te gaan, een enorme verzwakking dus. Als je weet dat de man zo onder druk staat, is de conclusie dat er dit jaar een pijnlijk keerpunt zal worden bereikt waarbij bedrog en geheimen een grote rol zullen spelen.

 

 

 

 

Geef een reactie