Darwin en de onzin van de evolutie

Kort geleden ontstond er een rel omdat een bioloog het had gewaagd in zijn proefschrift de dogma’s van de evolutieleer enigszins kritisch te onderzoeken. De wetenschappelijke inquisitie sprong direct op zijn nek en riep om ontslag, het afnemen van de titel en een “Berufsverbot”, geheel in de lijn van de geest van open, kritisch onderzoek en objectieve tolerante discussie die de wetenschap zoals bekend voor staat. Het laat weer eens zien dat de evolutieleer een van de geloofsartikelen in de wetenschapscatechismus is, iedereen stelt dat het “bewezen” is maar het tegendeel is waar, de theorie vertoont onoverkomelijke  lacunes en is duidelijk niet veel meer dan aantrekkelijk ogende speculatie.

Evolutie in de astrologie

Helaas heeft het dubieuze idee van de evolutie ook buiten de biologie, bijvoorbeeld in de astrologie veel invloed onder meer als de van oorspong theosofische misvatting dat zielen zich steeds verder, naar een “hoger” spiritueel niveau, zouden ontwikkelen. Als je open en eerlijk om je heen kijkt, blijkt dat helemaal nergens uit, tenminste ik weet niet waar je dat dan aan zou kunnen zien. De traditie is er dan ook heel duidelijk over, na de schepping en de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs zal zich geleidelijk een steeds verder voortschrijdende geestelijke degeneratie voltrekken, de ontwikkeling is juist neerwaarts, steeds verder de stof in, steeds verder weg van de goddelijke oorspong (tot het keerpunt wordt bereikt, maar dat is een ander verhaal). Als je open naar de wereld kijkt, lijkt dat toch wat meer hout te snijden dan een idee van een steeds spiritueler wordende mensheid..?!  Ik ben die geweldige nieuwe geestelijk “hoog ontwikkelde”  mens nog nergens tegen gekomen. 

De horoscoop van Charles  Darwin

Verantwoordelijk voor het dogma van de evolutie is zoals bekend Charles Darwin. In zijn horoscoop springt meteen een planeet in het oog, Venus heer 10 van loopbaan en heer 6 van kleine dieren in vernietiging pal op het IC op de ster Algenib. Dus deze persoon gaat iets de wereld insturen (heer 6 is een krachtige hoekplaneet) dat met wortels of oorsprong te maken heeft ( IC: “The Orgin of Species”) waarbij hij de essentie van de dieren niet intact laat (heer 6 vernietigd: wegvagen van de grenzen tussen de soorten, de essentie van de dieren) en daarmee wil hij een idee vestigen dat puur stoffelijk is (Algenib als een ster in Pegasus: de weigering om hogere leiding te aanvaarden, en het alleen op zuiver menselijke vindingrijkheid vertrouwen).

Op het MC in zijn horoscoop staat via spiegelpunt de krachtige expansieve groeiplaneet Jupiter in Vissen, heer 1 en dus Darwin zelf, die het idee van onbegrensde ontwikkeling aangeeft, evolutie dus. Dit wordt nog eens benadrukt door het Pars Fortunae, zijn zielsverlangen, op de Noodknoop die je als een extreem soort super-Jupiter kunt zien. Het MC staat echter ook precies op Vindemiatrix de kwaadaardigeTovenaarsleerling die sterk geassocieerd wordt met de arrogante gedachte kennis van iets te hebben wat je in wezen helemaal niet begrijpt. Het is ook een ster van blindheid, er is geen besef van het gebrek aan werkelijke kennis. 

Om het hele idee van een zuiver door toeval bepaalde evolutie aanemelijk te maken is er wel een onbegrensde hoeveelheid tijd nodig en dat is filosofisch het meest dubieuze punt van de evolutieleer. Tijd is namelijk niet meer dan een conditie van het menselijk bestaan, er “bestaat” niet ergens een voorraad tijd, als een soort vat vol “tijdvloeistof”, waaruit je naar believen kunt bijtappen wat je nodig hebt om de lacunes in je theorie af te dekken. Laten we wel wezen 4, 6 of 8 miljard jaar dat heeft geen enkele betekenis!

Dat Darwin zich daar niet al te druk over zal maken, blijkt uit de sterke positie van de totaal onbegrensde Jupiter via antiscion op het MC met de blinde Vindemiatrix en uit de koninklijke ster op de ascendant, de martiale Antares die enorm succes kan geven. Antares is het Hart van Schorpioen die werd gezonden om Orion te doden door Diana de maangodin, de Maan is de vergankelijkheid en de voortdurende verandering, weer evolutie dus. De zo sterke Jupiter is de dispositor van Saturnus en zal deze dus beheersen en overwinnen, Saturnus is de beperking van de tijd en een symbool van blijvende grenzen. Maar Saturnus is ook innerlijk verzwakt omdat hij geen waardigheid heeft, Darwin zal Saturnus dus makkelijk passeren en naar zijn hand zetten met zijn ongeremde dominante Jupiter.      

Druk op de link hier valk onder om de horoscoop van Darwin als PDF-bestand te kunnen zien.

  CHARLES DARWIN

De cruciale stand voor de evolutieleer van Darwin is die Jupiter op Vindemiatrix de ster van verblinding. Dat werkt nog steeds door, ieder idee van evolutie, toegepast op welk vakgebied dan ook, ontneemt ons het zicht op de realiteit. 

Er is geen ontwikkeling gaande naar een steeds hoger niveau, spiritueel niet, moreel niet, psychologisch niet, biologisch niet, hoogstens op het puur technische vlak is er sprake van een voortgaande “verfijning”. Maar niets is zo onwezenlijk als techniek. Laten we dus in ieder geval de astrologie van dit soort schadelijke illusies ontdoen en nuchter en eerlijk kijken naar de wereld zonder ons het zicht te laten benemen door pseudo- wetenschappelijke fantasie en speculatie. 

ZALIG PASEN!  

Spoedig nu zal het Paasfeest worden gevierd, het feest van de Opstanding wat in  de christelijke symboliek nadrukkelijk wijst op de niet-stoffelijke essentie van de mens die boven alle relatieve bepaaldheid en wetenschapsonzin uitgaat.

Pegasus wenst u een zalig Pasen!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie