De derde weg van Wim Kok

Afgelopen week overleed een politicus, die een hele grote rol speelde in de moderniseringen en privatiseringen in Nederland in de jaren ’90. Wim Kok. Kok leidde in die tijd een “paarse” coalitie van liberalen en sociaal-democraten en zijn doel was altijd een verbinding te scheppen van de neoliberale zakelijkheid met de sociaal-democratische menselijkheid. Kok was partijleider van de socialistische PvdA en hij volgde in die functie Joop den Uyl op, een heethoofd die er toe neigde ter linkerzijde stevig uit te glijden. In die zin waren beiden, Kok en Den Uyl, exponenten van hun tijd, begin jaren ‘ 80 waren de radicale en “softe” jaren zeventig van Den Uyl echt ten einde en won de tegenpool snel aan kracht. Dat was een neoliberale geest, die de maatschappij als een bedrijf wilde runnen, waarbij winstoptimalisatie een van de belangrijkste doelen was.

Deze ontwikkeling wordt ook door de mundane astrologie helder weerspiegeld. Het is het ritme van de Grote Conjuncties ( “GC”) van Saturnus en Jupiter, die eens in de twintig jaar plaats vinden, die maatschappelijke veranderingen bepalen. Aan het begin van de jaren’ 60 was er een GC die de revolutie van de “sixties” in gang zette, en die de collectieve geest bleven beheersen tot in ver in de jaren ‘ 70. Maar in 1980, was er een nieuwe (dit maal drievoudige) GC en keerde het tij, dat was een extra grote omslag omdat voor het eerst sinds ruim 200 jaar de GC’s niet in een Aarde-element vielen maar in een Lucht-element. De komende GC in 2020 sluit de overgangsperiode (1980-2020) van Aarde naar Lucht definitief af en het is tegen deze achtergrond dat Wim Kok zijn politieke rol speelde.

Wij worden altijd bepaald door het “mundane landschap” waarin we ons leven leiden, er kan geen sprake van zijn dat een individu  op eigen kracht een radicale verandering in gang zet. We leven de kosmos die ons leeft, daarom kijk je ook altijd ook naar de horoscoop van de eclips die vooraf gaat aan de geboorte, als je een individuele horoscoop duidt. Dat geeft aan hoe iemand is ingebed in zijn  tijdgeest. Bij uitstek geldt dat voor politici die alleen maar aan de macht kunnen komen, gedragen door de golven van een tijdgeest en dat was dus ook voor Wim Kok zo. Zijn centrale motto was om de ideologische( rode) veren af te schudden en vooral allerlei blokkades weg te nemen, dat was zijn “derde weg”.

WIM KOK

In de horoscoop van Wim Kok (klik op de link hierboven) is dat direct goed te zien. Wat in het oog springt, is Jupiter die prominent in het eerste huis staat en dus sowieso een grote rol zal spelen in zijn leven. Jupiter is de planeet van de politiek, van de bestuurselite en is ook de heerser van het tiende huis van de loopbaan. Vlakbij het MC staat de Maan, de planeet van het volk en dat is natuurlijk niet zo slecht voor populariteit en succes, zoals Ptolemaeus al op merkt in Tetrabiblos. De Maan is ook Heer 6, het huis van de dienaren en dat laat zien dat Kok een sociaal-democratische politicus was en zijn loopbaan begon in de vakbeweging. Jupiter/Heer 10 staat zo’n vijf graden verwijderd van de ascendant en de Maan zo’n drie graden van het MC. Als planeten ongeveer dezelfde afstand tot een cusp hebben, zijn in aspect in “mundo”’ dat wil zeggen “in de wereld”. Dat slaat op de immers zo concrete huizen die laten zien hoe iets “in de wereld” uit werkt, in tegenstelling tot “in caelo”, “in de hemel” wat naar de zodiak verwijst.

WIM KOK

Ondanks het feit dat ze buiten orb staan in “caelo”, maken de Maan en Jupiter dus wel een vierkantsaspect. Deze verbinding tussen  Maan en Jupiter geven zijn pragmatische “derde weg” aan Jupiter wil plannen maken en de vloeibare Maan wil vooral  beperkingen en hinderpalen oplossen. De Maan is immers de tegenpool van de van nature inflexibele en conservatieve Saturnus, die graag grenzen in stand houdt. De vurige Mars als heer 9 van ideologie en levensvisie maakt een vierkant met de Maan in het tiende huis wat de socialistische kant van Wim Kok weer laat zien. Op de cusp van huis 9 staat de gemakzuchtige Venus die in vernietiging is  en dus zijn makkelijkste kant laat zien, dit is geen scherpslijper, Venus is Heer 3 van het praktisch realiseren, een pragmaticus dus. Dat Jupiter retrograde  is, wijst er op dat hij op een ongebruikelijke manier, die tegen de gewoonte in gaat zijn plannen zal doorvoeren en dat was ook op zijn “derde weg” die brak met het rode verleden. De plaatsing van Jupiter op de ster Sadalsuud uit Aquarius maakt dit beeld af. De Waterman destilleert zorgvuldig het zoute water van de rauwe impulsen tot een voor mensen drinkbaar zoet water van beheersing.

Geef een reactie