De Horoscoop van de Europese Unie / EEG

Hoewel er meerdere horoscopen zijn waarmee je de lotgevallen van de Europese Unie en de EEG astrologisch zou kunnen ontleden, lijkt de horoscoop van het tekenen van het Verdrag van Rome in 1957 een heel goede optie. Het is direct duidelijk dat zelfs de Italianen niet hebben aangedrongen op het heimelijk raadplegen van een astroloog, want het verdrag werd getekend bij het ondergaan van de Zon. Het is niet zo slim om het symbool van trotse zelfstandigheid op de cusp van het huis van de samenwerking te hebben, voor altijd in oppositie met de ascendant: de EU zelf. De problemen worden nog eens benadrukt door een vernietigde en retrograde Jupiter die via antiscion of spiegelpunt pal op die Zon staat. Jupiter is de planeet van het overstijgen van grenzen, wat je hard nodig hebt, maar dat gaat niet lukken zo. Jupiter, het grote functioneert niet omdat hij in Tweelingen beheerst wordt door Mercurius, het kleine. Bovendien staat Jupiter op de noodlotsster Labrum de Beker die niet aan je voorbij zal gaan en die je tot op de bodem zult moeten leeg drinken.

Heer 1 Venus de EU (/EEG) staat ook nog op Scheat een kwaadaardige ster uit Pegasus die te maken heeft met een te grote eigenzinnigheid die ontstaat uit een eerste stap die succesvol verlopen is (de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal die aan de EEG vooraf ging). Ook Mercurius heer 9 van het buitenland in huis 7 van samenwerking staat op Algenib, weer een ster uit de te eigenwijze, overmoedige Pegasus in sterke wederzijdse receptie en dus sterk verbonden met de vurige Mars heer 7 van samenwerking op cusp 9 van buitenland op de Hyaden, die goede intenties altijd compleet in het honderd laten lopen. Je zou je toch wel een andere heerser van het zevende huis wensen dan de rode krijgsplaneet in niet al te beste conditie. Dat de Maan heer 10  van het publieke functioneren op de sterk bevlogen Altair staat geeft wel veel vurige Europese idealen maar niet de zo gewenste harmonie.

VERDRAG VAN ROME

Alle betrokken planeten zijn zwak, alleen de Zon op de descendant is in verhoging in Ram maar daar zit je nu juist niet op te wachten. Op het MC staat de ster Alhena uit de Tweelingen wat het hele thema van de ambivalentie en de spanning tussen de twee kanten van samenwerking en zelfstandigheid nog eens benadrukt. Een meer ambivalente ster is er niet, de werking van Alhena is niet ronduit negatief, maar ook niet positief, het hele idee van de twee broers die in grote spanning sterk met elkaar verbonden blijven behoeft geen verdere uitleg. Het is geen stevig bouwsel dus, het meest rampzalig is de Zon op de descendant, de vernietigde retrograde Jupiter die daar via antiscion bovenop staat en de te sterke invloed van Pegasus.

Als deze horoscoop inderdaad geldig is voor de EU/EEG dan moeten de problemen van de afgelopen jaren goed zichtbaar zijn. En inderdaad, je hoeft niet ver te zoeken. De secundair progressieve Zon beweegt zich door de zeer beruchte crisiszone tussen 26 graden Stier en 6 graden Tweelingen waar zich Algol, de Pleiaden en de Hyaden bevinden die allemaal te maken hebben met extreme problemen en tegenslagen. De Zon staat op het punt van teken te wisselen wat erop wijst dat er een nieuwe fase in de crisis aanbreekt. Er is nog geen licht zichtbaar aan het einde van de tunnel die pas bij 6 Tweelingen weer bovengronds gaat. Volgende week zullen daarom de solaren en lunaren bekeken worden om te zien wat 2013 voor de EU in petto heeft. Het feit dat de progressieve Asc/Desc-as op weg is naar de Knopenas wijst er op dat er een belangrijk keerpunt zal worden bereikt.

Maar hoge heren in Brussel en Den Haag: als u nog eens een keer een verdrag sluit: bel dan even met een astroloog, het voorkomt een hele hoop vergaderingen!

VERDRAG VAN ROME PROGRESSIES 2012

 

Geef een reactie