De horoscoop van het koningschap van Willem-Alexander

In de post van vorige week werd de horoscoop van het begin van het koningschap van Willem-Alexander al in het kort besproken. Vorige week was er echter nog geen precies tijdstip bekend, simpelweg omdat de gebeurtenis nog niet had plaats gevonden. Nu is dat wel het geval en kan de duiding van deze koningschapshoroscoop worden voortgezet. Het juiste tijdstip van WA’s start als koning is het moment van de abdicatie van zijn moeder, vanaf dat moment is hij koning dat begint niet pas als hij de eed heeft afgelegd. Dat tijdstip was 10:07:43 precies en omdat we zo’n precies tijdstip hebben kan deze horoscoop ook heel betrouwbaar worden geduid, ook bijvoorbeeld wat betreft de vaste sterren op de hoeken.

Klik op de onderstaande link om de koningsschapshoroscoop van Willem-Alexander te zien (30 april 2013, 10:07:43, Amsterdam, Asc 16.17 Kreeft).

KONINGSCHAP WA

Het is altijd zinvol  om zo’n mundane gebeurtenishoroscoop te duiden uitgaande van het perspectief van een electie. Vraag je dus af wat je zeker sterk had willen hebben als je als hofastroloog het tijdstip van de abdicatie had kunnen kiezen. Dan zou je heer 1 (bij uitstek datgene waar het  allemaal  om gaat, dat wat geboren wordt) zelf veel kracht hebben gegeven, net als heer 10 de publieke functie (zo mogelijk nog belangrijker) en natuurlijk de Zon als algemene significator van koningen. Verder is het altijd verstandig aspecten met malefics zo veel mogelijk te vermijden, net als belangrijke posities op kwaadwaardige vaste sterren. Natuurlijk is dit geen electiehoroscoop , dus weerspiegelt deze horoscoop noodzakelijkerwijs  ook het moderne koningschap, dat wil zeggen het hoofdzakelijk symbolische koningschap zonder werkelijke macht. Maar zelfs als we daar rekening mee houden, is en blijft het , zoals we vorige week ook al zagen een tamelijk beroerde horoscoop.

Heer 1 is de Maan en staat vernietigd tegenover zijn eigen huis wat hoe dan ook geen erg positieve stand is. Wat die negatieve invloed van de Maan heel acuut maakt is de oppositie binnen een graad orb met het antiscion (spiegelpunt) van Jupiter die de heerser is van het zo belangrijke tiende huis van het publieke optreden. Heer 10 Jupiter is echt een totale mislukking, hij staat in het zwakke twaalfde huis van domme dingen die je doet die je zelf schaden en in Tweelingen in vernietiging. De Maan heeft in Steenbok een grote hekel aan Jupiter omdat Jupiter in val is in Steenbok (negatieve receptie) en dat is  natuurlijk niet zo fijn voor de populariteit van de koning. Twee factoren die we graag sterk hadden willen hebben voor het begin van dit zo afmattende en veeleisende werk, heren 1 en 10  staan dus al onaanvaardbaar zwak, de derde belangrijke factor voor een koning de Zon is er al even beroerd aan toe. Hij is in oppositie met de beperkende Saturnus heer 7 van partners maar ook van tegenstanders en nog erger, in nauwe conjunctie met een vernietigde Mars die zich dus van zijn aller-venijnigste kant zal laten zien. Mars staat op de ster Hamal, de gevaarlijk impulsieve Zuidelijke Hoorn van de Ram en is heerser van het elfde huis van adviseurs in de publieke functie. Volgens de oude teksten duidt Mars op Hamal op een invloedrijke positie die men verliest en op “in ongenade vallen”. Het is dus verstandig voorzichtig te zijn met het kiezen van adviseurs en vooral zo veel mogelijk mensen en activiteiten die verbonden zijn met  de planeet Mars op een afstand te houden, er gaat een zeer schadelijke invloed van uit op de Zon.

Natuurlijk is Mars niet heer 10 of heer 1 maar hij staat te dichtbij de Zon om te negeren. Gelukkig  zijn er ook wat positieve standen zoals de sterke Venus in eigen teken die alle planeten in Stier beheerst en die zeer waarschijnlijk de sprookjesachtige Maxima aanduidt en ook de vaak zo positieve en krachtige Jupiterster Achernar op het MC. Maar al met al overheersen de negatieve verzwakkende indicaties sterk, ook als we vooruit kijken met secundaire progressie en solaren. Want de Zon loopt op de zeer schadelijke Zuidknoop toe en bereikt deze al in 2017, terwijl op datzelfde moment de progressieve Mars precies op de Zon staat samen met het progressieve Pars Fortunae en Venus over de dodelijke onthoofdende Algol gaat. De solaar van dat jaar heeft de Zuidknoop ook op het solaar-MC en dus zal hoe dan ook 2017 voor zijn koningschap niet bepaald een hoogtepunt worden.

PROGRESSIES WA KONINGSCHAP 2017

 

 

 

 

Geef een reactie