De horoscopen van de troonsbestijging

In de posts van de afgelopen weken werd al besproken hoe in de progressies en solaar van Willem-Alexander zichtbaar was dat er een tijd van grote veranderingen zou aanbreken. De belangrijkste beweging die dit aangeeft is de progressie van de ascendant / descendant-as over de as van de zeer krachtige koninklijke sterren Aldebaran/ Antares. Deze sterren verwijzen naar een dramatisch einde gecombineerd met het begin van iets heel nieuws en het zal duidelijk zijn dat dit voor WA inderdaad het geval is. Deze progressie over de Antares /Aldebaran-as geeft echter geen precieze timing, “het” gebeurt niet op de dag dat de progressieve factor exact op de ster staat , als de progressie precies “vol” is. Progressies zijn een zeer doeltreffende voorspellingsinstrument maar wel op het hoogste tijdsniveau, om de maand en de dag te vinden dat iets gebeurt zijn er andere technieken van een lager tijdniveau. Bovendien is het zo dat een bepaalde krachtige progressie die een tijdlang actief is meerdere gebeurtenissen kan aangeven het is niet altijd maar een gebeurtenis.

Bij WA werd zoals we in de vorige post zagen in de solaar het ongeluk van prins Friso duidelijk aangegeven, om goed te kunnen voorspellen combineer je progressies altijd met solaren. De troonopvolging wordt in de solaar ook heel erg duidelijk aangegeven, je kunt het niet missen tenzij je zonder vaste sterren werkt. Want de solaar waaronder de troonsbestijging valt heeft de ascendant/descendant-as ook op de as Antares /Aldebaran, net als in de progressies! Dus in dit jaar zal de meest ingrijpende verandering plaats vinden en zo is het natuurlijk ook. De troonsbestijging is een van de grootste gebeurtenissen in het leven van WA dat hij ooit zijn moeder zou opvolgen heeft zijn leven altijd helemaal  bepaald.

SOLAAR TROONSOPVOLGING

Om de solaar te zien kun je op de bovenstaande link klikken. Wat opvalt in de solaar, naast de ascendant die dus op Antares staat is dat Mars, heer 1 uit de geboortehoroscoop en dus WA zelf vlakbij de Zon staat en dus door de Zon wordt verbrand. Het koningschap zal hem totaal overheersen en deze Mars valt ook op de koningscombinatie in zijn geboortehoroscoop de Zon/Noordknoop conjunctie op de descendant. Het is ook opvallend dat het Pars Fortunae in de solaar, dat aan geeft waar dat jaar de meest intense aandacht naar toe gaat, op de Zon-Mars conjunctie (=koning + WA) staat via antiscion (positie gespiegeld via de Kreeft / Steenbok-as) . Om het PF te kunnen duiden in solaren en in lunaren neem je altijd het Pars geprojecteerd met de boog uit de radix (!), we willen immers weten waar de ziel (PF uit deradix) op gericht is dat jaar.

Nu terug naar de progressies, ook daar zijn meer aanwijzingen te zien dat er iets in zijn publieke functie zal veranderen. De progressieve Maan staat bij de troonsbestijging bijna op het MC (je schuift de Maan altijd 3 graden extra voorwaarts vanaf zijn berekende positie), het progressieve Pars Fortunae maakt een vierkant op de koningsconjunctie Zon / Noordknoop en het MC wisselt van term. Terms of “grenzen” zijn de traditionele indelingen van tekens in vijf zones die allemaal een andere planeetheerser hebben. Hun belang is in de radixduiding niet zo heel groot maar in de progressies wel, daarin werken wisselingen van term van Asc, MC en Zon heel sterk uit.

De solaar geeft in combinatie met de progressies dus heel duidelijk aan dat “het” moment gekomen is vooral door het samenvallen van de hoeken (Asc/Desc en MC / IC)  en die zeer prominente activering van Antares / Aldebaran.

Een aardige, zij het ietwat grove aanvullende techniek is de profectie via teken. Je schuift daarbij de planeten en hoeken in de radix ieder jaar een teken verder en dan kijk je wat die profectie-“jaarhoroscoop” laat zien. In het jaar dat WA zijn moeder opvolgt belandt Mars heer 1via profectie op het radix-MC, wat de aanwijzingen uit solaar en progressies bevestigt. Alle astrologische voorspellingssystemen, mits ze natuurlijk de vereiste minimumkwaliteit hebben, laten altijd het zelfde zien. Het zijn namelijk niet meer dan verschillende brillen waarmee je naar hetzelfde leven kijkt en een leven gaat natuurlijk niet anders verlopen als je er vanuit een andere hoek naar kijkt!

 

 

 

 

Geef een reactie