De komst van Petrus Romanus

Het blijft abdicatietijd want deze week kondigde ook paus Benedictus aan te zullen aftreden. Zijn charismatische Poolse voorganger wilde ondanks zijn ziekte van geen wijken weten, Benedictus houdt het niet meer vol. In zijn horoscoop springt direct de ijzersterke Jupiter in Vissen in het oog, heer 9 van religie en heer 1 die pal op de ascendant staat. Het verklaart direct al veel van zijn succes en van zijn leven, maar het laat ook zien dat het iemand is die moeilijk naar buiten treedt om echt contact te leggen. Jupiter is optimistisch dat wel maar in eigen teken voornamelijk op zichzelf gericht. Opvallend is de Zuidknoop die in het tiende huis van het beroep staat en die teleurstellingen zal brengen, wat wordt versterkt door de oppositie met Mars op het IC op de ongeremde brokkenmakerster Menkalinan uit de constellatie Voerman. Makkelijk zal het dus niet worden, en er er zijn veel schandalen geweest.

BENEDICTUS PROGRESSIES

In de progressies is de abdicatie goed zichtbaar, maar niemand verwachtte het, dus niemand keek er naar, een paus sterft immers altijd in het harnas. Het progressieve MC loopt over de radix-ascendant een duidelijke aanwijzing dat er iets ingrijpends zal gebeuren op beroepsgebied. Er zijn nog steeds astrologen die hardnekkig blijven beweren dat de progressieve hoeken niet bekeken mogen worden bij het voorspellen misschien dat daarom hun voorspellingen meestal niet zo goed kloppen. Ook gaan in de progressies de Maan en het PF tegelijkertijd over naar de Boogschutter, wat Jupiter als tekenheer sterk activeert, Jupiter is heer 1 en heer 10. Maan en PF lopen over de progressieve Saturnus en de radix-Saturnus die op de zeer relevante cusp 9 staat op Antares, de ster die het einde van een cylus aan geeft. Het is duidelijk dat er een grote veranderingen in het beroep op komst zijn, zijn tijd is voorbij.

Dat  wil zeggen dat we de komende tijd wel meer zullen horen van de profetie van Sint Malachias van rond 1140. Deze profetie bestaat uit een opsomming van pauzen met korte aanduidingen soms wat cryptisch maar meestal redelijk helder. Onwaarschijnlijk als het klinkt, klopt de serie die doorloopt tot nu toch vrij redelijk en Benedictus was de voorlaatste aangeduid met “gloria olivae” , de olijftak is als symbool verbonden met de benedictijnen. Het blijft wat merkwaardig, maar de hele serie is vaak te treffend om terzijde te schuiven zonder deze (kritisch) te onderzoeken. Als je met astrologie voorspellingen kunt doen voor zelfs eeuwen vooruit, waarom zou een heilige als Sint Malachias dat dan niet kunnen?

Als we er van uitgaan dat er iets van waarheid in zit, is het nu de beurt aan “Petrus Romanus” en de profetie is de meest dreigende in de hele reeks.

“Tijdens de uiteindelijke vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal de romeinse Petrus (Petrus Romanus)  op de troon zitten en hij zal zijn kudde voeden temidden van groot onheil en als deze dingen geschied zijn, zal de stad van de zeven heuvelen (Rome) worden vernietigd en zal de verschrikkelijke Rechter de volken komen oordelen.”     

Als er iets in zit, dan wijst het op zeer grote, ingrijpende veranderingen, het is duidelijk dat de kerk inmiddels in zeer roerig vaarwater is gekomen en onder grote druk staat. Maar de directe verwijzing naar de apocalyps moet natuurlijk meer symbolisch genomen worden, in geen enkele traditie wordt daarvan een exact tijdstip genoemd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie