De Precessie van de Wachters

Een van de belangrijkste bewegingen die de veranderingen in onze tijd in een stroomversnelling brengt, is naast de Grote Conjuncties die van element wisselen, de overgang van de ster Regulus van de vaste Leeuw naar de bewegelijke Maagd. Regulus is een van de vier Wachters, 4 zeer heldere sterren die een soort kosmisch kruis vormen en in zekere zin de hele wereld symboliseren. Naast de zomerster Regulus (het Hart van de Leeuw) zijn dat de lentester Aldebaran (het Oog van de Stier), de herfstster Antares (het Hart van de Schorpioen) en de winterster Fomalhout (de Bek van de Vis). Van deze sterren is alleen Fomalhout geen koninklijke ster, de andere drie wel. Deze vier sterren nemen een heel speciale positie in, iedere keer als ze in precessie van teken wisselen, brengt dat de historische ontwikkelingen in een stroomversnelling.

De overgang van Aldebaran en Antares naar de Tweewlingen veroorzaakte de eerste symtomen van de Renaissance, de overgang van Fomalhout naar de Vissen bracht de “Verlichting”‘ – een beter woord zou Verduistering zijn – en begin dit jaar is de vierde Wachter over gegaan naar een bewegelijk teken. Alle vaste posities zijn dus nu verlaten, wat er op wijst dat we grote bewegingen mogen verwachten. Vaste tekens, die in de klassieke astrologie geassocieerd worden met de hoekhuizen, vertegenwoordigen de relatief stabiele fase waarin alle mogelijkheden die een situatie biedt worden uitgewerkt en onderzocht. De beweglijke fase echter is de oogst, waarin de voorbereidingen worden getroffen voor de uiteindelijke opheffing of afsluiting en voor de overgang naar iets nieuws.

Omdat Regulus de vierde en laatste Wachter is die over gaat, mag de conclusie worden getrokken dat het proces dat begon in de Renaissance, tot wasdom kwam in de Verlichting / Verduistering nu voltooid zal worden.

In het afzetten van de tirannen in de Arabische wereld bijvoorbeeld zien we de positieve kant van deze ontwikkeling die meer concrete vrijheid en democratie brengt. Hoe gebrekkig democratie af en toe ook functioneert, het is veel beter dan het regime van een alleenheerser of een elite van tirannieke corrupte ” rode prinsen” zoals in China. Maar natuurlijk had de Verlichting / Verduistering ook heel negatieve kanten zoals de monomane ontwikkeling van techniek, de radicale breuk met de traditie en het verlies van echte spiritualiteit. De Franse Revolutie, het grote historische symbool van de Verlichting, ontaardde al heel snel in bloedige onderdrukking, rationele kleingeestigheid en intellectuele intolerantie. Het is te verwachten dat dit rationaliseringsproces in onze tijd zal worden voltooid. Er zullen wel meer tirannen worden afgezet, wat natuurlijk heel verheugend is, maar de breuk met de traditie en de rol van destructieve techniek zullen nog nadrukkelijker naar voren komen. Het idee dat de mens zijn lot zelf in de hand heeft – in wetenschappelijk -technische vorm of in de vorm van een pseudo-spirituele “psychotechniek”, dat is om het even – zal nog sterker worden.  

Wie echter eerlijk zijn eigen leven bekijkt of ontwikkelingen in de wereld, zal tot de conclusie komen dat de mens niet, en steeds minder “aan de knoppen” zit. Het is deze verdwaasde hybris van de autonomie die de kern vormt van de Verduistering en dit zal, als we de lijn eenvoudigweg doortrekken, de komende eeuwen verder ontaarden in een onbeheersbare toestand, economisch, ecologisch en demografisch. De enige weg uit de crisis is de terugkeer naar de traditionele metafysica door de verwerping van rationalisme en techniek asl centraal beginsel. De traditionele visie is stabiel, realistisch, bescheiden en humaan. Maar de kans dat dat op collectieve schaal  gebeurt is helaas klein. De gevolgen van dit gebrek aan menselijke bescheidenheid beginnen zich nu al heel duidelijk af te tekenen.

Geef een reactie