De Syrische opstand

Van alle conflicten waartoe de Arabische Lente heeft geleid is de Syrische opstand het langst slepende en bloedigste conflict. Het duurt nu al meer dan anderhalf jaar en het einde van de strijd lijkt nog niet in zicht. Er bestaat van het land een horoscoop, die wordt berekend voor het moment van de maandaatoverdracht door de Franse kolonisatoren aan de nieuwe Syrische autoriteiten op 1 januari 1944. Dit moment van de overdracht is een “de jure” tijdstip, een geboortemoment volgens het recht, dat vaak in tegenstelling wordt gezet tot een “‘de facto”‘ tijdstip dat correspondeert met een feitelijke toestand. Een “de jure”‘ moment geeft aan vanaf wanneer er juridisch gezien iets bestaat, in dit geval dus een land en soms hoor je wel eens dat zo’n tijdstip wat te kunstmatig zou zijn omdat het in principe alleen juridisch is. Nu lijkt inderdaad een spontane historische gebeurtenis meer “‘natuurlijk of “‘echt” te zijn dan een puur juridisch gegeven, al kun je in heel wat gevallen wat moeilijk zo’n “de facto”‘ moment bepalen. In de praktijk blijken echter ook heel wat “de jure”  horoscopen prima te werken en dat is ook zo bij de Syrische mandaatoverdrachtshoroscoop.

SYRIE PROGRESSIES

Als we deze progressies in de Syrische horoscoop  bekijken wordt het conflict heel duidelijk aangegeven en de vaste sterren blijken hierbij weer onmisbaar. Als de strijd begint in maart 2011 loopt de secundair-progressieve Ascendant/ Descendant-as  over de as Antares-Aldebaran. De progressieve ascendant beweegt daarbij over Antares, het Hart van de Schorpioen en ook de “Doodsster” die het einde van een cyclus markeert. Aldebaran is het Oog van de Stier en de Ster van de Lente die te maken heeft met de groei van nieuwe dingen wat in dit geval natuurlijk wel heel toepasselijk is. Beide sterren zijn koninklijk dat wil zeggen zeer krachtig en hebben ook beide een zeer uitgesproken en zuiver Mars-karakter. De progressieve Asc/desc-as is nog niet over deze Antares/Aldebaran-as heen gegaan, eerder zal de spanning de komende tijjd tot een kookpunt komen. Er is namelijk ook een progressieve Volle Maan op komst, een oppositie van de “Lichten”, wat bij uitstek een moment is van crisis en grote spanningen, ook in geboortehoroscopen werkt dat zo.Tegelijkertijd beweegt het progressieve Pars Fortunae over de progressieve Asc/Desc-as wat de zaak natuurlijk zeer acuut maakt. Van de vijf belangrijkste factoren in de progressies, de zogenaamde “hylegische” factoren Zon, Maan, Ascendant, MC en het  Pars Fortunae staan er dus vier op scherp. Op deze manier kun je helder voorspellen zonder bijvoorbeeld buitenplaneten of primaire directe directies, niet alleen in mundane horoscopen maar ook in individuele geboortehoroscopen. De hylegische factoren geven de hoofdlijn van de ontwikkelingen aan, in combinatie met de solaar heb je zo een uitermate effectief instrument waarbij toch het aantal factoren dat je bekijkt heel overzichtelijk blijft.

Op deze site kunt u ook gratis PDF’s downloaden, met artikelen over de zo verwaarloosde vaste sterren en andere belangrijke astrologische onderwerpen. Deze PDF’s worden zeer regelmatig aangevuld, de komende tijd onder meer met radixanalyses van beroemde personen.  

Kijk bij www.pegasus-advies.com/artikelen om de PDF’s te kunnen downloaden.             

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie