Happy end of the world?

Bent u al een beetje zenuwachtig aan het worden? We hebben nog een week te gaan en dan loopt de zo veel besproken Maya-kalender af, althans 21 december is de meest genoemde datum daarvoor. Er zullen zeker groepen mensen zijn die op die dag op een bepaalde berg gaan zitten in de verwachting gespaard te blijven, terwijl de rest van de wereld vergaat. Dat zijn natuurlijk malloten, maar het geeft wel aan hoe sterk de verwachtingen van de eindtijd leven. Is er nu echt iets om bang voor te zijn volgende week? is er vanuit de serieuze astrologie iets zinvols over te zeggen?

Het eerste wat op valt is dat er zo vaak gesproken wordt over het einde van de wereld. Dat is strikt genomen niet juist, want het gaat niet om een einde van de wererld maar om het einde van een cyclus en het begin van een nieuw tijdperk. Het idee van historische cycli is in de diverse tradities heel gangbaar. Een goed voorbeeld daarvan in de westerse mundane astrologie zijn de Grote Conjuncties (GC’s) van Saturnus en Jupiter, door de gang van de GC’s door de tekens zijn de grote historische cycli goed te volgen. De opkomst van het Romeinse Rijk, de Renaissance, het begin van de moderne tijd van industrialisering, het wordt allemaal heel duidelijk aangegven door de GC’s. En ja ook in onze tijd is er een belangrijke overgang van de GC’s gaande vandaar de grote economische en politieke verschuivingen in de wereld. Dus dat zou wel overeenstemmen met het aflopen van een cyclus in de Maya- kalender.

Maar dat geldt niet voor het feit dat er een specifieke datum wordt genoemd voor dat einde en ook niet voor het feit dat er op die dag een grote ramp wordt verwacht. Dan krijgt het hele idee van de afloop van de cyclus merkwaardige apocalytische proporties. Op zich zelf genomen is het idee van een apocalyps ook helemaal niet vreemd, alle tradities spreken over een eindtijd waarna een nieuw begin zal volgen. Wat wel heel afwijkend is, is dat er een specifieke datum wordt gegeven. In geen enkele traditie wordt duidelijk onthuld wanneer de Apocalyps zal los barsten, in de Bijbel wordt bijvoorbeeld gezegd dat de tijd alleen aan de Vader bekend is. Ook in de vedische traditie uit India worden alleen de kenmerken van het IJzerenTijdperk, de Kali Yuga, uitgebreid en zeer treffend beschreven, maar er wordt niet onthuld wanneer het IJzeren Tijdperk zal eindigen. Er wordt alleen duidelijk dat we ons inmiddels in het laatste stuk van de Kali Yuga bevinden, maar het wordt niet als heilzaam gezien preciezer te zijn over de eindtijd.

Dus mogen we concluderen dat het hele idee van een grote ramp of het einde van de wereld op 21 december niet kan kloppen. Als in alle tradities de einddatum verborgen wordt gehouden, zou het wel erg merkwaardig zijn als dat in de Maya-cultuur niet gebeurde. Ook als we er van uit gaan dat er geen rekenfouten zijn gemaakt bij het bepalen van de einddatum van 21 december, en dat is zeker niet duidelijk, blijft het hele idee in deze vorm volstrekt krankzinnig. U kunt dus rustig gaan slapen volgende week. Alleen zullen de onheilsprofeten die de afgelopen jaren een goede boterham hebben verdiend aan het ophitsen van de angstgevoelens zo langzamehand moeten gaan uitzien naar nieuwe bezigheden.      

Op www.pegasus-advies.com/artikelen vindt u regelmatig nieuwe PDF’s over de vaste sterren en andere astrologische ondewerpen die gratis te dowloaden zijn.  

 

 

 

 

 

Geef een reactie