Het ongeluk van Prins Friso – solaar en lunaar

In de post van vorige week werden de radix van prins Friso en de secundaire progressies op het moment van zijn ongeluk besproken. De progressies geven al een goed beeld van wat er gaat gebeuren maar ze worden  bij het voorspellen altijd aangevuld met een analyse van de solaren en de lunaren. Dat laatste soort horoscopen wordt in feite alleen gebruikt om de maand te bepalen dat iets, waarvan we al hebben gezien dat het gaat gebeuren, ook daadwerkelijk zál gebeuren. Het is niet veel meer dan een timingsinstrument want natuurlijk kan een lunaar als maandhoroscoop niet werkelijk iets belangrijks in het leven “veroorzaken”. Deze term “veroorzaken” wordt wel met de nodige terughoudendheid gebruikt, astrologie veroorzaakt nooit iets, het maakt slechts zichtbaar wat er gebeurt. Daarom geven de verschillende deugdelijke astrologische technieken  ook hetzelfde beeld van een leven, het is namelijk hetzelfde leven wat zichtbaar wordt gemaakt met die technieken.

Om even terug te komen op de radix van prins Friso (25-9-1968, Utrecht, 8:48 MEZT, Asc 14.53 Weegschaal), de duiding in de post van vorige week liet zien dat een van de gevoeligste punten de conjunctie is van Venus heer 1 met Mercurius heer 12 van zelfdestructie en domme dingen in oppositie met een heel venijnige  vernietigde Saturnus en met het antiscion van Mars (zie vorige week). Dit is als het ware de Achilleshiel van de radix die we dus goed in de gaten moeten houden. In de praktijk zouden we als hofastroloog van de Oranjes al verontrust zijn door de dreigende progressies, de solaar van het jaar van het ongeluk maakt dit plaatje compleet. Want wat direct op valt in de solaar is de knopenas die op de solaar MC/IC-as staat, wat altijd een teken is van dramatische veranderingen. Het hoeft niet direct per se de dood of een ongeluk te zijn maar het is wel altijd een grote ommekeer. Als we de solaren zouden hebben doorgekeken om vast te stellen welk jaar de grootste gebeurtenissen zou hebben gebracht, zou deze solaar er onmiddellijk uit gesprongen zijn. De Maan in de solaar die als het Licht dat niet automatisch op zijn radixpositie staat altijd wat extra aandacht waard is, valt via anstiscion (positie gespiegeld in de Kreeft/Steenbok-as), op de boven genoemde Achilleshiel. Venus die in de solaar en in de radix heer 8 van de dood is, staat bijna precies op de radix-ascendant, wat natuurlijk een veeg teken is ondanks het feit dat Venus zoveel waardigheid heeft. Dat dreigende beeld wordt nog eens versterkt doordat Venus ook nog eens conjunct de kwaadaardige Zuidknoop in radixhuis 12  staat, terwijl Saturnus die heer 12 van domme zelfdestructieve dingen in de solaar is, op de radix-ascendant valt. Dat is meer dan voldoende om de negatieve indicaties uit de progressies te bevestigen.

Klik op de onderstaande link om de solaar te kunnen zien.

SOLAAR FRISO

Om te bepalen wanneer “het” zal gebeuren is de lunaar een prima instrument, het geeft de maand nog niet de dag. Transits waarvan het belang ernstig overschat wordt, komen pas in beeld als de maand al gevonden is, maar de dag nog moet worden bepaald. Ze zijn niet meer dan een laatste “trigger”‘ voor de gebeurtenis waarvan al bekend was dat deze zou plaats vinden. In de lunaar waaronder het ongeluk valt , springt direct weer Venus in het oog, heer 8 uit radix en solaar die in vernietiging staat op het lunaar-MC en dus een accidentele malefic is geworden, een hele kwaaie jongen. Saturnus lunaarheer 8 staat vrijwel stil op de Achilleshiel in de radix en de lunaarascendant die op het punt staat van teken te wisselen laat zien dat de “ommekeer” in deze maand zal komen. De opvallende Venus radixheer 8 die op het MC staat is de belangrijkste aanwijzing, dat zijn de typische uitgesproken lunaarstanden, al te subtiel zijn lunaren meestal niet.

LUNAAR FRISO

Naast lunaren en solaren kunnen de profecties worden bekeken, een heel simpele aanvullende techniek die ook makkelijk zonder computer is toe te passen. Je schuift de planeetstanden en hoeken ieder jaar een teken voorwaarts en kijkt hoe ze in die profectiepositie staan, op een belangrijke ster met veel of juist weinig waardigheid. In het jaar van het ongeluk schuiven alle posities 210 graden of 7 tekens vooruit en dat bevestigt de ellende. De Achilleshiel komt in de crisiszone (Algol / Alcyone) aan het einde van de Stier, de ascendant komt op cusp 8 van de dood, de Maan op de altijd ook gewelddadige Aldebaran en de knopen op de radix-Maan.

Volgende week werpen we een blik op de horoscoop van onze nieuwe koningin.

Friso 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie