King Willem-Alexander – het ongeluk van Prins Friso en de kroning

In de post van vorige week werd de geboortehoroscoop van onze nieuwe koning besproken (27 april 1967, 19:57 MET, Utrecht, Asc 7.56 Schorpioen)  en gezien de ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen tijd moeten er ook duidelijke indicaties voor veranderingen zichtbaar zijn in de progressies en de solaren van Willem-Alexander. Weer wordt daarbij duidelijk dat als je de vaste sterren niet in de duiding betrekt, je als astroloog ongeveer de helft van de belangrijke indicaties mist. Dan heb ik het wel over het echte, authentieke aloude systeem met de geprojecteerde posities van de sterren en niet over het inferieure en onlogische systeem met de paranen. In de praktijk blijken de geprojecteerde posities zeer duidelijk uit te werken en dat is ook heel goed te controleren door naar de progressies te kijken. Beweegt er een belangrijke progressieve factor over een krachtige vaste ster dan mag je ingrijpende gebeurtenissen verwachten en dat is precies wat de horoscoop van koning Willem-Alexander de afgelopen tijd laat zien.

Want begin 2012 rond het ongeluk van prins Friso loopt de progressieve Asc/Desc -as over de zeer krachtige koninklijke sterren-as Antares / Aldebaran. Zonder verdere aanwijzingen laat dit alleen  al dramatische jaren zien, Antares/Aldebaran is de meest fundamentele uitdrukking van sterven / nieuw begin in de ruimste zin van het woord omdat dit de sterren-as van lente en herfst is. Als we weten dat de Prins van Oranje bijna toe is aan troonsopvolging geeft deze progressie al aan dat het rond deze tijd te verwachten is. Om de tijd exacter te bepalen zijn  echter andere technieken nodig progressies geven nooit een exacte tijd aan dat iets gebeurt. Wat ook nog op valt is dat de progressieve  MC/IC-as over een zeer gemene progressieve Saturnus in Ram  beweegt en Saturnus is heer 3 van broers in de geboortehoroscoop. Hoewel de troonsopvolging in de lucht hangt, zouden er zo lang deze progressie actief ook nog andere dramatische dingen rond “einde”‘ kunnen gebeuren.

 

Om dat verder te bekijken, kunnen we de solaar er bij pakken die van kracht was op het moment dat Friso verongelukte op 17 februari 2012. Die solaar (van 2011 dus) is heel erg duidelijk over de solaar MC/IC-as staat de oppositie Saturnus -Mercurius en Saturnus is heer 3 van broers in de geboortehoroscoop en Mercurius heer 8 van de dood. In de solaar zelf zijn die huisheerserschappen omgekeerd maar ze drukken dus wel hetzelfde uit, in een solaar kun je een planeet beschouwen als heerser over een solaarhuis en over een radixhuis, hij heeft twee rollen dus. De ascendant van de solaar staat in de Praesepe-zone rond 7 Leeuw, deze ster is te zien al een tweede Algol en wordt ook de Uitwaseming van Opeengestapelde Lijken genoemd, iets wat regelmatig zeer letterlijk uit werkt. Klik op de onderstaande link om de solaar te zien.

SOLAAR WA 20011

In combinatie met de progressie over de uiterst kwaadaardige doodsster Antares, de activering van de zeer zwakke progressieve Saturnus heer 3 van broers laat deze solaar het dramatische ongeluk van prins Friso zien. Het is opvallend dat de volgende solaar heer 8 op de descendant heeft staan het thema dood beheerst dat jaar, solaren moeten altijd geduid worden als een met elkaar verbonden serie en dus op basis van de kennis van de situatie en de ontwikkelingen.

Dus om het samen te vatten de progressie over Antares geeft het algemene kader voor de te verwachten ontwikkelingen, maar de solaren laten zien hoe dat in een bepaald jaar vorm krijgt. In de post van volgende week kijken we naar de horoscopen die de troonsopvolging aangeven.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie