Koningin Maxima

De horoscoop van onze nieuwe koningin werpt direct de vraag op of het geboortetijdstip dat in diverse bronnen wordt vermeld wel exact het juiste is. Want de horoscoop berekend voor de tijd van 20:05 BZT-2 in Buenos Aires heeft de ascendant op 0.11° Steenbok dus een iets vroegere tijd geeft een andere ascendant. Omdat vrijwel alle methodes om de geboortetijd te corrigeren op zijn minst wat dubieus zijn, zo niet uitermate onbetrouwbaar, zit er in zo’n geval weinig anders op dan in eerste instantie uit te gaan van de gevonden tijd en dan te kijken of daar opvallende pluspunten of minpunten aan zijn In de horoscoop van koningin Maxima is zo’n aanwijzing er heel duidelijk, als Saturnus heer 1 is, de meest individuele aanduider van Maxima zelf dus, dan staat  ze zeer nauw conjunct met de Zon de algemene significator van koningen!

Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Maxima te zien. Het probleem dat sommige lezers van deze blog in plaats van planeetsymbolen alleen letters zagen is inmiddels verholpen. Mocht u nog geen planeetsymbolen zien stuur dan een mail naar info@pegasus-advies,com, ook andere reacties op de blog  zijn welkom op dat adres!   

Maxima

Deze conjunctie is zo’n duidelijke aanwijzing dat we er voorlopig van uitgaan dat dit de juiste radix is. Als de andere factoren, met name de planeten als huisheren en de zo snel verschuivende Arabische punten ook bij haar leven passen dan kan dat worden gezien als verdere bevestiging van de juistheid van de geboortetijd. Het eerste wat opvalt aan de Zon-Saturnus conjunctie is de plaatsing op de extreme malefic Algol en dat maakt meteen iets duidelijk over deze zo enorm krachtige ster. Want Algol staat niet alleen maar voor ellende, levensbedreigende ziekte, onthoofding, extreme lusten en andere aardigheden, het is ook de ster van de onweerstaanbare glamour. Algol is het hoofd van de monsterlijke Gorgoon maar wordt tegelijkertijd ook in andere gedaante vaak voorgesteld als een zeer verleidelijke mooie vrouw. Dat klinkt bekend en het maakt ook iets duidelijk over de motieven van Maxima want wat heeft er meer glamour dan een koningschap? Dat deze conjunctie in het verzwakkende en kwaadaardige zesde huis van ziekte en tegenslagen staat, bevestigt dat het niet zo’n pretje is als het misschien lijkt.

Het thema van charme, glamour en verleidelijkheid wordt herhaald door de planeet die de gedragsaanduider is van Maxima, Venus die de dispositor is van Mercurius (het denken en het communiceren) en een nauw sextiel maakt met de Maan (de emoties). Venus staat in vernietiging maar dat maakt deze vrouwelijke planeet nog  aantrekkelijker omdat zij in vernietiging meer het lustaspect laat zien. Natuurlijk moet je zoiets altijd in context opvatten, het wil niet direct zeggen dat Maxima altijd met zware decolletés rond loopt maar het brengt wel een zeer verleidelijke wat opwindende charme in haar optreden. Daar zullen de meeste Nederlanders zich wel in kunnen vinden.

De Maan is, als we uitgaan van deze geboortetijd, de heerser van het zevende huis en dus de significator van relaties en huwelijk. Deze heer 7 staat in nauw vierkant met de boven al genoemde zo opvallende Zon-Saturnus conjunctie die de voornaamste aanduider is van het koninklijke huwelijk. Dat brengt dus Maxima (Saturnus, heer 1) het huwelijk (Maan, de koningin  heer 7) en de Zon de koning samen in een zeer passende constellatie. Als we dan nog een stap verder zetten in de analyse en naar het niveau van de Arabische punten gaan, komt er nog meer bevestiging. Het Pars Solis, het Punt van de Zon staat op 28.39 Vissen in nauw sextiel met de koninginnenconjunctie Zon-Saturnus. De formule van dit Zonnepars is Asc + Zon – Maan en het wordt net als het Pars Fortunae niet gedraaid in nachthoroscopen (horoscopen met de Zon in huizen 1 tot en  met 6). Het Zonnepars heeft diverse lagen van betekenis maar kan hier worden opgevat als de essentie van de Zonne(konings)-energie die zich in de horoscoop van Maxima dus direct met haar huwelijk verbindt.

Er is veel in de horoscoop dat in connectie kan worden gebracht met de koninginnenconjunctie (de “KC”) wat niet zo vreemd is natuurlik. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in Kreeft/Steenbok-as) valt Mars de heerser van het twaalfde huis van geheimen en zelfdestructieve acties precies op de KC wat natuurlijk geen prettige invloed zal zijn. Antiscia duiden altijd op iets verborgens wat de hele connotatie van een geheim nog eens versterkt en wat ons naar het twaalfde huis voert. Prominent in het huis van geheimen, overtredingen en “zonde” staat een essentieel zeer sterke Jupiter in eigen teken die echter geschaad wordt door zijn retrogradegang (disharmonie met de omgeving) en de duistere positie in huis 12. Jupiter is heer 4 dit is de vader van Maxima die als minister betrokken was bij de diabolische dictatuur van generaal Videla. In hoeverre hij echt verantwoordelijk kan worden gehouden voor de excessieve gruwelijkheden van dat regime is een moeilijk te beantwoorden vraag, feit is dat zijn betrokkenheid als een slagschaduw over het leven van zijn dochter hangt. Om Maxima een krans te zien leggen op de Dam tijdens de dodenherdenking heeft onvermijdelijk een wat bittere bijsmaak gekregen door de verwikkelingen rond haar vader, of dat nu terecht is of niet. De trefwoorden die Vivian Robson geeft voor de ster Isidis waar heer 4 op staat zijn wel erg passend:  slecht gezelschap, oneerlijkheid, gevaar van gevangenschap. Dat Jupiter zoveel waardigheid heeft laat de hoge, bijna aristocratische afkomst van Maxima zien, zij was tenslotte de dochter van een minister! Dit leidt de aandacht weer verder naar het Pars Fortunae dat in het tiende huis staat in nauw sextiel met deze Jupiter. Het Gelukspunt is je diepste wens, je diepste begeerte in het leven, je kunt het ook opvatten als de reden dat je op aarde bent gekomen.

In het tiende huis wijst dat op een diep ingesleten begeerte om echt iets in de wereld voor te stellen, verbonden met aristocratie en rijkdom (Jupiter) en ook verbonden met een dynastie en met respectabele familiewortels (Jupiter als heer 4). Arabische  punten worden voornamelijk geactiveerd door nauw aspect met planeten, maar hier illustreert ook de dispositor  van het PF Venus haar rol als charmerende glamourkoningin.

 

Volgende week zullen we verder kijken naar het Maanhuis, de andere vaste sterren die actief zijn, de prenatale standen en de Arabische punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie