Menkar, de Witte Haai

Nog een laatste woord over Lance Armstrong, zoals in de voorgaande twee posts werd beschreven is zijn dominerende planeet Mercurius in Maagd in het tiende huis. Waartoe Mercurius in Maagd in staat is, bleek duidelijk tijdens het interview bij Oprah op de sofa, Armstrong vertelde daar zonder blikken of blozen dat hij het woord “‘ bedrog”‘ had opgezocht en dat de definitie ervan strikt genomen niet op zijn handelen van toepassing was!Hoe verzin je het in Godsnaam? Typischer kan het bijna niet voor Mercurius die er toe neigt alles puur technisch op te vatten en al snel naar de letter van de wet kijkt en niet naar de geest of de ethiek. Extreem pragmatisch is de juiste term: wat goed uit komt, wordt gebruikt en wat waar is, doet er niet toe.

Menkar de Wite Haai  

In deze blog wordt het belang van de vaste sterren, geduid volgens het authentieke systeem en dus niet met paranen, altijd sterk benadrukt. Zonder vaste sterren mist de astroloog de helft van de horoscoop, maar helaas is veel van de echte kennis over de sterren verloren gegaan. Een heel mooie en directe methode om de betekenis van de sterren beter te gaan begrijpen bieden boeken en films en dan vooral de absolute blockbusters. Als iets een mega-succes wordt, kun je er van op aan dat een film een of meerdere mythische thema’s verbeeldt. Een goed voorbeeld daarvan is Jaws (deze week worden de drie delen herhaald op televisie), dat zijn enorme succes dankt aan, hoe kan het ook anders, de oude mythe van Cetus, het Zeemonster.

Om dat astrologisch te onderzoeken neem je de horoscoop van de eclips voordat de film uit komt en als we dat voor Jaws doen, is het resultaat verbluffend. Het verhaal van Cetus is dat het ondier een grote chaos veroorzaakt aan de kusten van het koninkrijk. Nu is dat al treffend, maar met de grote nadruk op de kaak mogen we die ook in de horoscoop verwachten. En ja hoor, de opvallende conjunctie van Venus (heer 10) en Jupiter (heer 8 van de dood) staat op de extreem inperkende en ellende veroorzakende, dalende  Zuidknoop op de ster Menkar!! Menkar bevindt zich in de kaak van het Zeemonster, ik verzin het echt niet. Ziehier waarom Jaws zo’n verpletterend succes was, het drijft op een oeroude mythe en dus op de vaste patronen die de wereld van oudsher vorm geven.

ECLIPS JAWS

Dat er iets uit de diepte komt, laat de horoscoop op diverse andere manieren zien. De Maan van zeedieren en heer 12 van de diepzee, staat zeer venijnig in val en dus in zeer slechte toestand (geen aardige vis!) op het IC. De Zon er tegenover, heer 1 bevindt zich op Algol de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel die ellende, crisis en dood brengt. De oppositie van Zon en Maan zo sterk benadrukt door de plaatsing op de MC/IC-as geeft een vrij plastisch beeld van de confrontatie tussen een monsterlijke vis, Maan als heer 12, en de bewuste “bovenwereld”, Zon als heer 1 die zijn hoofd dreigt te verliezen (Algol) in het gevecht. Grote beesten horen in huis 12 en kijk eens wat een activiteit, beide malefics Saturnus en en Mars staan pal op de cusp in de slechst denkbare toestand in vernietigng en val en belagen via sextiel de Zon heer 1 op het MC! Dat een verhaal dat aan zou sluiten bij deze eclips een enorm succes kan worden, laat de ascendant zien die op Regulus staat, de absolute koningsster van de onsterfelijke roem voor de (over) moedige strijdende held.

Natuurlijk kent een mythe diverse lagen net als het leven dat immers mede vorm krijgt door de werking van mythische thema’s. Op concreet niveau gaat het lettellijk om een grote, bloeddorstige haai maar meer symbolisch geeft dit een beeld van onbeheersbare kolkende instincten die grote chaos kunnen veroorzaken en de ziel opslokken. Dat is wat je ten diepste ziet in Jaws, de strijd van de ziel om niet met het Zeemonster ten onder te gaan in de bedreigende chaos van de rauwe begeertes waarvan het zoute water het ultieme symbool is. Het is uiterst intrigerend om te bedenken wat de mogelijkheden zijn van dit soort verbanden in de electie-astrologie!                                                      

 

 

Geef een reactie