Mitt Romney

Binnenkort is het dan zover, Amerika gaat naar de stembus. Over de horoscoop van Barack Obama bestaat erg veel onduidelijkheid, dus zullen we kijken naar de horoscoop van zijn republikeinse uitdager Mitt Romney. Als Romney er in zal slagen koning Obama van de troon te stoten, wat geen geringe prestatie zou zijn en het hoogtepunt van zijn loopbaan tot nu toe , zou dat duidelijk te zien moeten zijn in de progressies en de relevante solaar en lunaar. De geboortehoroscoop van Mitt Romney heeft het Pars Fortunae (PF)  op het MC staan conjunct Venus heer1. Zijn diepste zielsverlangen, een van de betekenissen van het PF, is dus om een heel belangrijke positie in de wereld te hebben. Een andere betekenis  van het PF is de omvang van de bezittingen die er hier op het MC sterk bij staan .Maar de kracht wordt pas echt zichtbaar via het spiegelpunt van de conjunctie van Jupiter (politiek) en de Maan (volk) dat ook op het MC valt. Deze conjunctie krijgt een grote drijfkracht doordat hij op de vaste ster Bungula valt, een zeer heldere ster van de eerste magnitude uit de constellatie Centaur. Deze concentratie van Venus, PF en Maan-Jupiter via antiscion met Bungula op de achtergrond is de voornaamste  bron van zijn rijkdom en zijn succes.

ROMNEY LUNAAR

De progressies van het moment zien er voor Romney  echter niet direct hoopvol uit de Zon beweegt zich over Algol, de meest rampzalige ster aan de hemel, die sterk met onthoofding te maken heeft. Aangezien de Zon ook de algemene significator van het koningschap is, lijkt dat niet de ideale progressie om de belangrijkste troon in de wereld te bestijgen. De solaar laten we hier even terzijde, om de lunaar onder de loupe te nemen. Natuurlijk kan een lunaar je nooit iets brengen wat niet al in het vat zit. Maar als er iets in het vat zit, laat de lunaar dat wel zien en vooral wanneer. Stel nu eens dat Romney president wordt dan mogen we een glorieuze lunaar verwachten. De lunaar waaronder de verkiezingen vallen is die van 17 oktober waarin de meest opvallende stand een retrograde Jupiter in vernietiging vrijwel op het IC is. Jupiter is heer 10 in de lunaar en is dus van zijn hoge positie naar beneden “gevallen”, wat niet direct een aanwijzing is voor een grote stap voorwaarts in de loopbaan. Wat ook opvalt is de Mars / MC conjunctie in de lunaar die rond de zeer krachtige ster Antares staat, de ster van de dood en het afsluiten van cycli. Deze positie van Mars valt precies op de pijnlijke Zuidknoop in de radix, de Zuidknoop is als het ware de uitgang. Hoewel de Maan in de lunaar versterkt wordt door zijn positie op de Noordknoop, gaat de eerste aandacht in de lunaar  toch uit naar de Zon. Deze staat op de zeer krachtige en  beschermende Spica maar ook in val en in het achtste huis van einde en dood. Wat tegenstrijdige posities hier en daar, maar een glorieuze troonsbestijging van de nieuwe koning? Nee, dat zie ik er niet in. Het ziet dat er naar uit dat Obama nog 4 jaar verder mag.

 

 

Geef een reactie