Eurovisie Eclips

Eurovisie- eclips  

Er gaat een golfje van opwinding door Nederland omdat het volgende Eurovisie Songfestival in  Rotterdam zal worden gehouden. De vorige editie werd immers gewonnen door een Nederlandse zanger en het land van de winnaar mag dan het festival het jaar daarop organiseren, zo is de regel. Er waren diverse steden in de race, maar Rotterdam trok aan het langste eind en de bootwerkersstad zal dus de gastheer zijn van het Europese liedjesevenement. Het festival munt uit in soms schokkende wansmaak, flauwiteiten en politieke correctheid, maar goed daar gaat het nu niet om,  het mirakel is dat het festival ongelofelijk populair is en dat maakt het natuurlijk interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop

Je kunt zeggen dat het Songfestival werd geboren toen de eerste uitzending begon en dat was op 25 mei 1956 in het Zwitserse Lugano.De tijd is wat moeilijk te achterhalen, maar hoogstwaarschijnlijk is dat om acht uur geweest, en dat levert de bovenstaande zeer opvallende horoscoop op (klik op de link hierboven om de horoscoop te kunnen bekijken). Want wat direct oog springt, is dat het festival een paar uur na een Maaneclips geboren werd! En nog sterker de Lichten, die dan natuurlijk in separerende oppositie zijn, vallen bijna exact over een van de twee belangrijkste assen van de horoscoop, de Ascendant-Descendant-as. Wat dat ook precies moge betekenen, datgene wat daar op dat moment geboren wordt, zal zich heel sterk in de wereld kunnen laten zien, waarmee een deel van het wonderlijke feit verklaard is dat het festival, ondanks het vaak twijfelachtige niveau, zo populair is.

De Lichten Zon en Maan zijn immers de basale energiebronnen van de horoscoop en die komen heel direct naar buiten. De naam Eurovisie wordt in feite letterlijk door deze stand aangegeven, de Zon en Maan geven Licht, maken dus overal zichtbaar en de Zon is de heer van het negende huis van het buitenland, wat het zo essentiële internationale element toevoegt. De Maan, significator van de emoties en van het volk, valt op de ascendant en wordt in oppositie met de Zon totaal overstraald door het licht van de Zon. Tijdens een Volle Maan verliest de Maan alle eigen kracht omdat ze compleet gevuld door het licht van de Zon, de Maan kan dan alleen nog maar weerspiegelen wat de Zon aan geeft. Zo vlakbij een Maanverduistering, vlakbij de Knopenas, gaat het licht van de Maan zelfs helemaal uit. De Maan wordt dan helemaal willoos omdat er nog maar één Licht staat te stralen.

Kraai

Het is interessant dat de Zon op de descendant in de Hyaden valt, de Hyaden zijn de voedsters van de wijngod Bacchus, die ondanks hun goede bedoelingen uitgroeide tot een onverbeterlijke dronkaard zonder grenzen. Dat verklaart waarom heel Europa aan de buis gekluisterd zit te kijken naar zoemende in bijenpakjes rond springende kinderen, een man/vrouw met baard of in plastic monsterpakken gestoken hardrockers ( de Finse band Lordi die met “hardock halleluja” ooit het festival won), bij Bacchus gaat het voornamelijk om meeslepen in exces.

Vlakbij die Zon staat ook nog Mercurius die zich in Tweelingen goed kan laten horen, dat is een van de tekens “met een stem”.Jupiter / Heer 1, staat in oppositie met Heer 5 van de creativiteit, een verbinding met spanningen en op het MC van de Eurovisie-horoscoop staat Labrum, de hoofdster van de Beker. De Beker heeft te maken met zoeken naar schoonheid, maar de Kraai die de Beker moet gaan vullen aan de bron, gaat vaak liever vijgen eten en vervult zijn opdracht niet. Van Conchita Wurst (de Oostenrijkse travestiet met baard die in 2014 won) en consorten zijn we voorlopig dus nog niet verlost.

Oude wonden

In Spanje werden afgelopen week oude wonden opengereten, omdat het lichaam van de fascistische ex-dictator Francisco Franco werd herbegraven. Lange tijd lag het lichaam van Franco in de zogenaamde Vallei der Gevallenen, een wat bombastische monument, maar de politieke druk was te groot geworden om het nog langer daar te laten. Het was te veel eer voor de dictator die van 1939 tot 1975 Spanje regeerde en leiding gaf aan zeer wreed en repressief regime. Het spook van Franco waarde weer rond door Spanje en dat werpt de vraag op wat er in de horoscoop van de Spaanse dictator te zien is van de macht die hij zolang wist te behouden.  Klik op de onderstaande link om de radix van Franco te kunnen bekijken.

FRANCO

Een van de eerste dingen die opvalt, is het temperament van Franco dat extreem melancholisch is , van de vijf factoren die bijdragen aan het temperament is het maar liefst vier keer Aarde. Hij is dus extreem koud (niet direct reagerend) en droog  (niet verbindend) wat al iets heel belangrijks zegt over zijn karakter. Franco was zeer doelgericht en kon meedogenloos wreed optreden, een melancholicus trekt altijd zijn eigen lijn, is vasthoudend en laat zich daar niet snel van af brengen zeker niet door gevoelens. Daar zie je zijn keiharde optreden wat nog eens versterkt wordt door de melancholische planeet van de discipline Saturnus die in het eerste huis staat en zijn gedrag verder beschrijft, het eerste huis is bij uitstek de persoon.

FRANCO

Die belangrijke Saturnus is verhoogd, wat wijst op het idealiseren van de traditie, het was allemaal Spaans en katholiek, de dictator was ook persoonlijk streng, hij was een halve asceet die zich nooit aan geneugten te buiten ging. Dit werpt de vraag op naar de vrije wil en de ethiek. Franco was zeker een slecht mens, velen stierven en leden onder zijn autoritaire knoet, maar dat kun je niet direct terug zien in zijn horoscoop. Die belangrijke Saturnus is sterk in zijn verhoging wat wil zeggen dat je goed met de planeet van beperking en discipline om kunt gaan. Maar dat is een technische en geen ethische vaststellling, wat iemand met zo’n goed instrument doet, kan je niet aflezen aan de horoscoop. Daar zit hem de vrije wil, die beslissing wordt genomen op een geestelijk niveau dat buiten de horoscoop ligt.

Je zou een verhoogde Saturnus, bij wijze van spreken kunnen gebruiken om een moeder Teresa te worden, maar Franco zette dit instrument in om vooral gedisciplineerd en meedogeloos te zijn. De sterren neigen maar dwingen nooit. Uit zijn idealisering (verhoging) van de traditie (Saturnus) brouwde hij een giftige cocktail van fascisme en “nationaal-katholicisme” dat vele slachtoffers maakte.

Achenar-usurpatie

Via het leger klom hij op naar de macht en de soldatenplaneet Mars heeft  inderdaad behoorlijk wat waardigheid in zijn tripliciteit in Vissen. Bovendien staat Mars  op de krachtige ster Achernar, de ster van de usurpatie die een vierkant maakt met de Volle Maan in de radix. De Achernar usurpatie –Mars van de militair verbindt zich dus direct met de Zon/Maan oppositie, de Zon is de macht, de Maan is het volk, hier zie je zijn succesvolle  greep  naar de macht. Deze Maan staat conjunct Neptunus en Pluto dichtbij de martiale koninklijke ster Aldebaran wat zijn machtsgreep in de zeer gewelddadige chaos van de Spaanse Burgeroorlog laat zien

In een Volle Maan is de Maan machteloos en wordt compleet overheerst door de Zon, dat geeft een leider (Zon) veel kracht om te  heersen. De militaire Mars is in zeer sterke wederzijdse receptie met  Jupiter (politiek) die retrograde (tegen de stroom in ) in het zevende huis staat, waar hij sterk naar buiten kan komen.  Op het MC staat Capella de voortvarende bestuurder van de strijdwagen, zeer toepasselijk voor zijn loopbaan.

Voorgeboortelijk

Als we kijken naar de horoscoop  van de Nieuwe Maan die vooraf ging aan zijn geboorte berekend voor zijn geboorteplaats, dan valt het MC van die horoscoop op de radix-Volle Maan van zijn machtsgreep. Zo’n voorgeboortelijke horoscoop laat zien hoe goed iemand past in de heersende tijdgeest en dat verklaart dus veel over het “succes” dat nooit louter individueel (radix) is.

BM-er

In ons tijdperk met een extreme invloed van de media, zijn er mensen die beroemd zijn gewoon omdat ze nu eenmaal beroemd zijn… In Nederland noemen we dat de BN-er, de Bekende Nederlander die vaak wel iets doet, meestal zingen, presenteren of acteren maar toch voornamelijk bezig is met bekend zijn. Natuurlijk is het fenomeen niet beperkt tot Nederland, overal heb je dit soort Bekende Mensen, BM-ers, die hun kansen grijpen door het media-bombardement waaraan we voortdurend bloot staan in deze tijd. Meer dan ooit zijn er er overal camera’s die alles registreren, zelfs dieren moeten er aan geloven, ook in nestkasten worden bijvoorbeeld camera’s opgehangen. Er is een onstilbare honger om alles te zien, om maar te kijken, te kijken en te kijken.

Daar kan je goed gebruik van maken als ambiteuze BM-er in wording, zo zijn er mensen die hun brood verdienen met het filmen van hun eigen leven dat helemaal niet bijzonder is, er zijn vloggers van dat soort met tienduizenden volgers. Een BM-er die dit tot een kunst heeft verheven is de Amerikaanse Kim Kardashian, die zelf ruiterlijk toe geeft dat ze weinig talent heeft voor zingen of acteren maar vooral goed is in de edele kunst van de zelfpromotie. Kardashian werd bekend door haar vriendschap met Paris Hilton (ja van de hotel-familie ) en door een “uitgelekte”’ porno-video, vlak daarna startte een soap over haar familie Keeping up with the Kardashians waardoor ze uiteindelijk naam maakte. Erg ranzig allemaal, maar zeer uitgekiend, het laat ook de grenzeloze ambities zien die in het spel zijn.

KIM KARDASHIAN

In de horoscoop van Kardashian is goed te zien dat zij het BM-schap tot een zeer succesvolle kunst verheven heeft, klik op de link hierboven om de radix van Kim Kardashian te kunnen bekijken. In het oog springt natuurlijk direct Jupiter die pal op het MC staat  en ook nog eens Heer 1 is (zelf-promotie!), wat wil zeggen dat op het moment van haar geboorte de Grote Benefic op het hoogste punt aan de hemel stond te stralen, dat wil zeggen als het geen dag geweest, had je dat kunnen zien. Nu hoef je geen astroloog  om te begrijpen dat dat heel positief is voor maatschappelijk en financieel succes, de expansieve Benefic, de algemene significator van rijkdom domineert de horoscoop. Daar doet het feit dat Jupiter in vernietiging staat niet veel aan af, het laat alleen zien dat vooral de negatieve grenzeloze kant van Jupiter naar voren komt, niets is te gek om succes te krijgen.

KIM KARDASHIAN

Opvallend genoeg speelt de familie een hele grote rol in het succes, de cruciale soap waarmee ze doorbrak is een familie-soap, Jupiter is Heer 4 van de familie. Jupiter, haar succes staat in oppositie met de Maan op het IC, wat natuurlijk met familie te maken heeft, maar de Maan is ook de planeet van de welvingen en haar algemeen als zeer fraai beoordeelde billen hebben behoorlijk bijgedragen aan haar succes. Dat klopt anatomisch, de Maan heerst over het achtste huis van de billen in combinatie met de expansieve Jupiter over de IC/MC-as levert dat opvallende welvingen op. In het tiende huis van van de publieke activiteiten staat Saturnus die daar niet alleen veel kracht heeft zich te manifesteren maar in tegenstelling tot de vernietigde Jupiter, ook essentieel sterk is in zijn verhoging.

Dat maakt Saturnus haar talent en Saturnus is Heer 3 van zussen en broers die inderdaad een grote rol spelen en het derde huis heeft daarnaast met routine-communicatie te maken, wat op de voor haar loopbaan zo cruciale familie- soap wijst. Die prominente verhoogde Saturnus is Heer 2 van het geld wat in combinatie met Jupiter op het MC financieel uitermate gunstig is. Intrigerend is de positie van het Arabisch Punt van de Zon (Asc + Zon – Maan) dat via antiscion op de descendant valt. Dat wil zeggen dat ze bij het publiek (Huis 7) langs een omweg (antiscion) veel bekendheid zal kunnen krijgen (het Pars van de  Zon symboliseert de essentie van de energie van de Zon).

 

 

Joe Biden?

 

De mogelijke tegenstander van Donald Trump in de presidentsverkiezingen van volgend jaar in de VS  is Joe Biden, die twee keer vice-president was onder Barack Obama. Trump heeft daarom geprobeerd de Oekraїense regering te dwingen om onderzoek te gaan doen naar mogelijke illegale praktijken van Biden en zijn zoon in dat land en heeft daar flink zijn vingers aan gebrand. Er is nu een afzettingsprocedure tegen Trump in gang gezet wegens machtsmisbruik en daarmee staat Trump meer dan ooit onder druk, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de afzettingsprocedure ook met succes zal worden afgesloten.

JOE BIDEN

Het is ook nog niet duidelijk of Biden inderdaad als kandidaat van de Democraten tegen Trump de strijd om het presidentschap zal aan gaan, hij maakt wel een goede kans. Zijn horoscoop (klik op de link hierboven om de horoscoop van Biden te kunnen zien) is opmerkelijk, wat in het oog springt zijn de vier planeten in het twaalfde huis van isolatie, wat wijst op een meer dan gemiddelde hoeveelheid ellende en tegenslag in zijn leven. Waar bijvoorbeeld vaak de spot mee wordt gedreven, is dat Biden de neiging heeft om dingen te zeggen die om Hare Majesteit te citeren, een “beetje dom” zijn, halve waarheden, eigenaardige beweringen en te opvallende onjuistheden.

Gifpijl

Dat heeft te maken met een van de planeten in het twaalfde huis, Mercurius die de algemene significator is van spreken, denken en communicatie. Deze Mercurius wordt bijzonder sterk geafflicteerd, in het twaalfde huis (isolatie, niet goed voor communicatie), combust( maakt stressgevoelig) en heel snel (niet altijd slecht, maar het maakt wel wat impulsief). Ook staat deze precaire Mercurius op de ster Agena uit de Centaur, met als thema dat schijnbaar kleine acties, grote onverwachte consequenties kunnen hebben. De Centaur is Pholus die stierf door het gif van een pijl die hij uit nieuwsgierigheid op pakte, enige extra oplettendheid is op dit gebied dus geen luxe.

Mercurius in huis 12  is ook Heer 7 van de partner en Biden verloor zijn eerste vrouw door een zeer dramatisch auto-ongeluk, waarbij ook zijn dochtertje om kwam.  Op de descendant staat de sterachtige factor Uranus ( castratie van de hemelgod, pijnlijk offer/ verlies), de descendant zelf valt op de kwaadaardige Hyaden. In het zevende huis staat  bovendien Saturnus op de martiale Aldebaran, Saturnus is Heer 2, het achtste huis van het zevende uit, de dood van de partner. Dat zijn samen genomen allemaal indicaties die dezelfde kant op wijzen. Op de cusp van huis 12 staat verder Heer 5 van kinderen, dat is Mars die ook op de nietsontziende koninklijke Zuidschaal valt. Biden verloor later naast zijn dochtertje ook nog een zoon aan kanker, op cusp 5 staat de kwaaraardige Baten Kaitos uit de Walvis, een ster met een pure Saturnus-natuur.

In de schaduw

Heel wat problemen dus, maar waar zien we zijn kracht? Heer 1 is Jupiter (het meest uitgesproken Biden zelf) die verhoogd en sterk staat in Kreeft op de zeer sterke Procyon, de hoofdster van de Kleine Hond. Jupiter is de planeet van de bestuurselite en valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 °Kreeft – 0° Steenbok) op de descendant. Dat geeft hem extra kracht om zich te manifesteren maar zoals vaak bij antiscia op een niet-direct wijze, hij was vice-president. Ook de combuste Heer 10 van de baan wijst daarop, hij staat in de schaduw van de Zon, in het verborgen huis 12  en Procyon de ster waar Heer 1 op staat, heeft ook te maken met dienen als ondercommandant.

BIDEN OBAMA

Maar dat wil allemaal niet zeggen dat Biden niet zelf ooit president kan worden, het laat alleen zien dat hij bekend werd via het vice-presidentschap. Naar zijn progressies die dan zouden moeten laten zien dat hij een goede kans maakt volgend jaar, zullen we later kijken, die van zijn mogelijke tegenstander Donald Trump zijn in ieder geval weinig veelbelovend.

Paus Mercurius de Eerste

In het Vaticaan zal binnenkort op initiatief van paus Franciscus, de zogenaamde Amazone-synode,  worden gehouden, een vergadering van bisschoppen die speciaal zal zijn gewijd aan de ecologische, religieuze en sociale noden van het Amazone-gebied. Daarbij zullen ook een aantal heikele onderwerpen aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de mogelijke wijding van getrouwde mannen tot katholiek priester om wat te kunnen doen aan het grote tekort aan priesters in het gebied. Dat zal natuurlijk leiden tot felle discussies tussen de conservatieven die het celibaat principieel willen handhaven en de progressieven die de kerk verder willen moderniseren. Die strijd speelt in feite al sinds het Tweede Vaticaanse Concilie dat in 1962/’63 werd gehouden en waarmee vele veranderingen in de kerk werden in gevoerd, onder meer werd de traditionele Latijnse mis toen vervangen door een nieuwe mis.

Pachamama

Met het aantreden van de “ondogmatische”’ en zeer modernistische paus Franciscus en nu zijn synode over de Amazone, lijkt deze modernisering in een stroomversnelling te zijn gekomen. Dat werpt natuurlijk de vraag op wat daar in de horoscoop van de huidige paus van terug te vinden is, ook als je dat vergelijkt met de horoscopen van zijn twee conservatievere voorgangers Johannes Paulus de Tweede en Benedictus de Zestiende. Daarbij zal natuurlijk het negende huis van spiritualiteit en kerken een grote rol spelen, maar ook het temperament en de planeet die laat zien hoe iemand zich opstelt. Nu mogen we bij Franciscus wel wat “losse”’ standen verwachten! Voorafgaand aan de Amazonesynode, heeft de paus bijvoorbeeld in de tuinen van een Vaticaan een heidense Pachamama-ceremonie voor Moeder Aarde laten houden! Dat gaat wel heel ver als je denkt aan de katholieke traditie.

FRANCISCUS DE EERSTE

Het eerste dat in het oog springt in de radix van paus Franciscus de Eerste, is de prominente Mercurius die vlakbij de descendant staat. Dat geeft dus aan hoe Franciscus zich in de omgang met anderen opstelt en dat is behoorlijk flexibel, Mercurius is de planeet die zich makkelijk aanpast, die vele gedaantes kan aan nemen en ook graag experimenteert. Hij zal zich niet erg plechtig of traditioneel presenteren, zijn eerste woorden tot het volk vlak na zijn verkiezing tot paus waren eenvoudigweg “buona sera”, goedenavond.  Mercurius staat wel op Pelagus op de pijl in de constellatie Boogschutter, heel toepasselijk een constellatie die te maken heeft met het uitdragen van denkbeelden. De Boogschutter is Cheiron de grote leraar en de pijl geeft aan dat hij, als het nodig is die denkbeelden met de nodige kracht en precisie kan afvuren.

PACHAMAMA

Pachamama-ceremonie met monnik

Dat Franciscus , een zacht gezegd niet-katholieke ceremonie in de Vaticaanse tuinen plaats liet vinden, laat wel iets zien van die zeer flexibele Mercurius-opstelling. Natuurlijk is Heer 9 van kerk en spiritualiteit ook belangrijk voor een kerkleider en dat is de toepasselijke Jupiter die echter wel in zijn vernietiging staat. Dat is niet zo goed want deze Jupiter zal zich in vernietiging van zijn negatieve kant laten zien, het wat al te rigoreus doorbreken van grenzen. Nu staat Jupiter wel in sterke wederzijdse receptie met de behoudende Saturnus die beperkingen op legt, het speelt zich dan ook af binnen een instituut met behoorlijk wat tradities! Op de cusp van het negende huis staat ook nog de ster Scheat uit de constellatie Pegasus en de berijder van Pegasus Bellerophon zet op eigen initiatief, op zijn eigen manier, koers naar de godenwereld uiteindelijk met desastreuze gevolgen ! We zien dus een persoon die heel handig en pragmatisch kan zijn en die specifiek op het vlak van religie vooral grenzen wil doorbreken.

Geen polonaise

Hoe zit dat bij zijn voorgangers, die niet heel erg traditioneel maar toch duidelijk minder wild waren ?De Poolse “reispaus”  Johannes Paulus de Tweede had Saturnus in Maagd op zijn ascendant, een heel wat minder flexibele opstelling. In het negende huis had hij de vrouwelijke Venus en de Maan allebei sterk in Stier, hij had een bijzondere devotie voor de Moeder Gods wat hem in ieder geval deels bij de traditie hield. De “gepensioneerde” paus Benedictus de Zestiende had Jupiter / Heer 9 in Vissen op de ascendant. Dat is een Jupiter in zeer goede conditie dus die, heel anders dan Jupiter in zijn vernietiging, niet in is voor al te wilde experimenten en het al te driest doorbreken van grenzen zoals we bij Mercurius-paus Franciscus zien.

Nog altijd Beatlemania

Afgelopen week  was er veel aandacht voor het feit dat vijftig jaar geleden is het beroemde album Abbey Road van The Beatles uit kwam. De fameuze foto op de hoes van de “fab four” die de zebra op Abbey Road achter de opname-studio oversteken, heeft veel bijgedragen aan het succes van de plaat. Dat laat nog eens zien hoe groot de “beatlemania”’ was en is want eerlijk gezegd, lijken de naam en de foto toch ook niet een beetje op een snelle noodgreep omdat echte inspiratie ontbrak? Maar alles wat de beroemdste band aller tijden aanraakte, leek in goud te veranderen en zo ook Abbey Road. Dat maakt natuurlijk wel nieuwsgierig naar de relevante horoscopen en vanwege de grote roem van de band is ook te achterhalen  wanneer en waar het eerste publieke optreden als The Beatles plaats vond.

BEATLES

Dat eerste optreden vond, onverwacht genoeg, plaats in Hamburg en de bovenstaande horoscoop (klik op de link) is gemaakt voor het tijdstip dat The Beatles begonnen te spelen, niets vermoedend over wat hen de komende tien jaar te wachten stond. De plaats was de Indra Club aan de Grosse Freiheitstrasse die nog altijd bestaat omdat The Beatles daar voor het eerst speelden, net als Abbey Road, is het een bedevaartsoord voor de liefhebber geworden. De horoscoop van het eerste optreden, die je kunt zien als de horoscoop van hun loopbaan, ziet er ook veelbelovend uit, het eerste wat in het oog springt is de koninklijke ster Antares die op het MC staat. Niet alleen is dat goed voor groot succes, het is ook passend voor een band die het grote symbool zou worden van de tegencultuur die protesteerde tegen de materialistische waarden van hun ouders.

INDRA CLUB

De Schorpioen is immers het giftige beest dat de arrogante puur stoffelijk Orion dood steekt, en of dat nog niet genoeg is, staat Mars op het Oog van de Stier Aldebaran op het IC, nog een koninklijke ster! Zowel Aldebaran als Antares zijn puur martiale sterren, er zit dus heel veel vechtkracht in deze horoscoop. Zowel Heer 1 Saturnus als Heer 10 Jupiter zijn retrograde, het gaat allemaal sterk tegen de gebruikelijke gang van zaken in, hier zie je letterlijk de  tegencultuur. Heer 1 is essentieel sterk maar staat op cusp 12 van psychedelica, de Grote Benefic Jupiter is niet alleen essentieel sterk in eigen teken maar heeft op cusp 11 ook veel kracht zich te manifesteren en Jupiter is Heer 10 van “het beroep”. Niet gek allemaal.

Huis van plezier

Het vijfde huis van plezier laat zich ook zien, Mercurius /Heer 5 staat sterk vlakbij de Descendant, in het huis van de anderen en de Maan, essentieel sterk in eigen teken en in het vijfde huis valt via antiscion (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok)  op de cusp van het vijfde huis. Door een plaatsing op een cusp wordt een huis extra benadrukt, een cusp is een lijn van hoge energie. Dat de Zon essentieel sterk staat in Leeuw , in het zevende huis van anderen, is natuurlijk prima als je gezien wilt worden.

Einde verhaal

Om te controleren of deze horoscoop nu wel echt klopt, kun je bijvoorbeeld naar het uiteenvallen van de band kijken in april 1970, tien jaar na het eerste optreden in Hamburg. En ja hoor, in de solaar van dat jaarberekend op basis van de horoscoop van eerste optreden, staat Mars (scheiding) op de descendant (samenwerking) op Antares (einde cyclus), en deze valt dus ook op Mars op het IC van de oorspronkelijke horoscoop. Zelfs de lunaar voor april 1970 is glashelder, de lunaar MC/IC-as is omgekeerd ten opzichte van de oorspronkelijke horoscoop , een letterlijk beeld van wat er gebeurde!

 

Een brug te ver – Een Maan te vroeg

Afgelopen week waren de groots opgezette herdenkingen van Operatie Market Garden, de beruchte luchtlanding in Nederland in WO-2, volop in het nieuws. Market Garden was bedoeld om de oorlog te bekorten door een aantal strategische bruggen in Nederland te veroveren en zo direct door te stoten naar het Ruhr-gebied, het industriële hart van Duitsland. De operatie mislukte omdat een cruciale brug bij Arnhem niet bezet kon worden gehouden en het gevolg was dat de oorlog nog meer dan een half jaar voort woedde en noord-Nederland nog een hongerwinter voor de kiezen kreeg. Dat roept de vraag op wat je daarvan astrologisch kunt zien, astrologie is immers door de eeuwen heen ook altijd veel gebruikt in de oorlogsvoering, zeker voor het bepalen van de juiste tijd voor een aanval.

Nieuwe Maan?

Er waren op diverse plaatsen luchtlandingen, met dus enigszins verschillende plaatsen en tijden maar een cruciale landing was die op de Renkumse Heide ten westen van Arnhem, waar zich de brug bevond die een zo beslissende rol zou spelen bij het mislukken van de hele operatie. Als je een horoscoop van zo’n gebeurtenis bekijkt, is het altijd slim om er van uit te gaan dat jij als astroloog een electie had moeten maken. Zou jouw electie er ook zo uit hebben gezien als de horoscoop van de werkelijke gebeurtenis, in die vergelijking vallen de zwakke punten, en daar gaat het vaak natuurlijk om, direct op. Overigens is het zeer onwaarschijnlijk dat de geallieerden gebruik maakten van astrologie, aan de Duitse kant was dat anders, het nazisme had een sterke neiging tot “het occulte”. Misschien moeten we dus maar blij zijn dat er toen alleen nog maar moderne astrologie was, die immers grotendeels  ineffectief is bij het maken van electies.

MARKET GARDEN

In de horoscoop (klik op de link hierboven)  van het begin van Market Garden (het moment van de sprong van de eerste parachutisten boven de Renkumse Heide) valt direct op dat het met Nieuwe Maan gebeurde. Nu zou dat wel begrijpelijk zijn als het een nachtelijke operatie zou zijn geweest, met Nieuwe Maan heb je geen Maanlicht en dan ziet de vijand je niet. Maar dat kan niet de reden zijn geweest, de landing begon immers overdag en astrologisch gezien is een Nieuwe Maan niet gunstig. Heel algemeen gezegd is er nog heel weinig kracht om iets succesvol te realiseren, de Maan die de Zonne-impuls in concrete vorm op aarde zet, heeft immers helemaal geen licht. Het is een moment om in electies te vemijden, waar nog bij komt dat de Nieuwe Maan op Labrum staat. Labrum is een van de sterren van het noodlot, de hoofdster van de Beker, die niet aan je voorbij zal gaan. Dat is niet om vrolijk van te worden.

MARKET GARDEN

De Nieuwe Maan staat in Maagd onder dispositie van Mercurius die zelf heel sterk is in eigen teken en Mercurius is Heer 7, het Duitse leger dus. Heer 7 is niet alleen heel sterk, hij is ook de dispositor van Jupiter Heer 1, de geallieerden die heel zwak in vernietiging staan, totaal beheerst door Heer 7! Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft -0° Steenbok)  valt Heer 7 ook nog op het IC, het laagste punt tegenover het MC, niet fijn als je de situatie wilt beheersen. Op het MC staat wel een sterke planeet maar dat is Venus waar je nu niets aan hebt, of je uniformen mooi zijn, dat is nu even niet zo heel belangrijk!Tegenpool Mars, die je wel hard nodig hebt als je de aanval opent, staat juist weer heel zwak, in zijn vernietiging. Er is in feite nauwelijks iets positiefs te vinden in deze horoscoop en het is dus niet zo  heel vreemd dat Market Garden uitliep op een van de meest beruchte mislukkingen van WO-2.

Iets heel anders, op deze blog wordt al een jaar lang voorspeld dat Donald Trump het vanaf half juni dit jaar moeilijker zou gaan krijgen, Teflon Don wordt nu niet meer beschermd door zijn Noordknoop-Firdar, de moeilijke Zuidknoopfase is begonnen .En nu komt het bericht dat er een afzettingsprocedure zal worden gestart (wat natuurlijk niet wil zeggen dat dat ook gaat lukken)!   

De Kapitein

Een van de kenmerken van onze tijd is een zeer sterke polarisatie, hele landen zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk worden verscheurd door politieke kwesties. Over de hele wereld neemt dit de vorm aan van een globaliseringstendens die alle verschillen, grenzen, tradities en specifieke identiteiten wil uitwissen en het onvermijdelijke nationalistische, “populistische” verzet hiertegen: Trump versus Clinton, Rutte versus Baudet en Macron versus Le Pen. Beide kampen hebben zo hun punten, de EU heeft zeker nadelen maar toch ook positieve kanten. Alleen is er voor nuance niet veel plaats meer en dat heeft er mee te maken dat het globaliseringsproces bijna niet te stoppen lijkt, mensen voelen zich machteloos en dan is een extreem standpunt snel ingenomen.

Deze gespannen fase heeft ook te maken met de definitieve overgang volgend jaar van de Grote  Conjuncties van Saturnus en Jupiter van Aarde-tekens naar Lucht-tekens, het conservatieve Aarde houdt vast aan specifieke identiteit en hoe het was, het expansieve Lucht wist grenzen uit. Zo’n overgangsfase brengt altijd conflicten en onvermijdelijk zullen er dan figuren zijn die het astrologisch aangegeven conflict belichamen.

Het Italiaanse schip

Je zou kunnen zeggen dat de populisten vechten voor het behoud van alles wat in de Aarde-fase tot stand kwam zoals de natie-staat, en een van de nieuwe sterren aan het populistische firmament is “El Capitano” Matteo Salvini een Italiaanse populist met de gebruikelijke anti-EU en anti-immigratie agenda. Het is van het grootste belang te zien dat politici zoals Salvini in de de overgang van Aarde naar Lucht hun macht vergaren en geen partij te kiezen, dan geeft de astrologie je het vermogen om gebalanceerd te blijven en niet te worden mee gesleept in een gepolariseerde discussie die onvruchtbaar is. Astrologie is inherent zuiver en vrij van iedere vorm van ideologische of politieke oriëntatie. Het is natuurlijk ook zeer interessant om een blik te werp op de radix van El Capitano die een goede kans maakt om inderdaad het Italiaanse roer in handen te krijgen.

MATTEO SALVINI

Wat direct in het oog springt in deze horoscoop is de Maan die verhoogd staat in het zevende huis van de anderen. Een sterke verhoogde Maan is natuurlijk niet zo gek voor een politicus die het verzet  van het volk tegen een door de machthebbers opgelegde globalisering wil belichamen. In zijn algemene betekenis is de Maan de significator van het volk, dat tegenover de machthebbers gesymboliseerd door de Zon,  staat. In het sterke zevende huis kan Salvini die Maan heel makkelijk naar buiten brengen en omdat de Maan zoveel waardigheid heeft kan hij dat heel effectief doen. Veel waardigheid laat namelijk zien dat iemand goed begrijpt hoe een planeetenergie functioneert, hij kan er goed mee omgaan, in de zin van effectief gebruiken. De met veel publiciteit omgeven tour in zwembroek die Salvini als deel van zijn campagne maakte over de stranden van zuid-Italië laat dat goed zien.

SALVINI

Deze Maan is ook Heer 9 van denkbeelden en van buitenland en staat ook nog eens op de zeer krachtige Algol, die je het vermogen geeft om mensen het hoofd te doen verliezen door een glamour-achtige uitstraling (Trump heeft hem op het MC) . De belangrijke volks-Maan is ook nog via  een sextiel direct verbonden met de Zon (de baas) /Heer 10 van het beroep: El Capitano (heeft hij een misschien een astroloog?). Ook het negende huis (buitenland) wordt benadrukt, de Zuidknoop staat vrijwel exact op de cusp in conjunctie met het antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) van Saturnus. Dat is wel heel erg saturnaal, de Zuidknoop is een soort super-Saturnus :grenzen dicht dus.

Het Punt van de Maan, het Pars Fortunae, dat onder meer onze zielswens aangeeft staat er recht tegenover op cusp 3 in oppositie met het buitenland dus. Het PF staat onder dispositie van, en wordt dus beheerst door Saturnus die thema van grenzen sluiten herhaalt. Omdat het PF ook het Punt van de Maan is, de essentiële energie van de Maan, kun je dit ook zien als de volksziel die Salvini wil  beschermen tegen het boze buitenland aan de overkant.

 

 

Bakermat Griekenland?

De afgelopen weken was ik in Griekenland en dat riep naast vakantiestemming de nodige (astrologische) vragen op. De alom aanwezige antieke ruїnes leidden natuurlijk tot gedachten over Griekenland als “bakermat” van onze beschaving, maar ook de recente historie deed zich nadrukkelijk gelden, onder meer in het zeer lage prijsniveau. Met grote zakken buitenlands geld is het land de afgelopen jaren uit de economische afgrond gevist en het gaat net sinds een paar jaar weer wat beter. Wat zou daarvan te zien zijn in de relevante horoscopen? Als radix voor het land nemen we de horoscoop van het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van Griekenland als onafhankelijke staat in 1821, want daar praten we over.

Natuurlijk ging dar wel een veel langere historie aan vooraf, maar een verbinding van het huidige Griekenland met het roemruchte antieke Hellas is er niet echt. Wel is duidelijk dat de positie van Griekenland op de grens van Europa en Azië het land bij uitstek geschikt maakt als doorgeefluik en dat is ook wat het antieke Hellas is geweest. De oude Grieken pikten in allerlei regio’s in het oosten en het zuiden kennis en ideeën op en brouwden daar een eigen mengsel van, waaraan zij dan wel hun zeer specifieke draai gaven, een sterk rationalistische draai.

Zo is het ook gegaan met de astrologie die zeker niet in Griekenland zijn wortels heeft en die via vele andere kanalen ook is overgeleverd. Zogenaamde “hellenistische”astrologen (iets wat je helemaal niet kunt zijn) hebben nog wel eens de neiging te beweren dat onze hemelse kunst uit Griekenland komt en dat zij die echte oorspronkelijke astrologie als enigen beoefenen, wat historisch gezien helemaal niet klopt (lees bijvoorbeeld het uitstekende boek “’The Dawn of Astrology”’ van Nicholas Campion).

GRIEKENLAND OER GC

Maar een doorgeefluik en draaischijf van buitenlandse invloeden is het land wel degelijk altijd geweest. Eeuwenlang maakte het deel uit van het Romeinse Rijk, daarna van het Byzantijnse Rijk (Oost-Romeinse Rijk) en tenslotte van het Ottomaanse Rijk ( de Turken), waar het land zich in 1821 van los worstelde. In de Griekse radix  (GC uit 1802, klik op de link hierboven om de radix te kunnen zien) is de invloed van de ander goed te zien, want al werd het land een zelfstandige natie, het bleef een klein land en het grote Turkije was altijd dichtbij. Dat is een van de dingen die wordt aangegeven door de zeer prominente Mars op de ascendant, Mars is Heer 7 van de ander. Het is nooit echt fijn voor een land als de anderen zich zo sterk manifesteren, het wijst op een sterke invloed van het buitenland. Hier zie je in feite de erfenis van het verleden van bezettingen en van die positie als draaischijf, wat zich de afgelopen jaren weer uitte in de stroom vluchtelingen.

Acropolis, Athens (Greece)

Acropolis, Athens (Greece)

Dat het stevig uit de hand kan lopen, daar zijn meerdere aanwijzingen voor. Mars maakt bijvoorbeeld een nauwe oppositie met Neptunus die als mythologische factor vooral wanorde kan veroorzaken. Daar komt nog  eens bij dat Mars niet alleen Heer 7 van de ander is, maar ook Heer 12 van zelfdestructie en Mars is een malefic in vernietiging. Hier zie je dus potentieel van een land waar niet bepaald alles tot in de puntjes geregeld is en waar het helemaal mis kan gaan. Het kan wijzen op een gebrek aan daadkracht om desnoods met harde hand orde op zaken te stellen dat is wat Mars in goede conditie kan doen. Zoals een Griek met de nodig zelfkennis zei, als er een probleem dan gaan we even koffie drinken en erover praten, dat kunnen we heel erg goed. De horoscoop suggereert dat dat gebrek aan daadkracht te maken heeft met die grote invloed die anderen altijd hebben, het ontmoedigende gevoel geen baas in eigen huis te zijn.

In de eerste jaren van de economische cisis, in 2010 en 2011  liep de primaire ascendant, berekend op basis van de Grote Conjunctie over deze oppositie en over de actuele positie van de Zuidschaal. Dus werd de meest problematische positie in de horoscoop geactiveerd in combinatie met de genadeloze koninklijke ster die met harde hand rekeningen vereffent en orde op zaken stelt. Ook de Firdaria, de heersers over langere tijdfases laten de problemen zien, vanaf 2009 is de Firdar-heerser Mercurius die Heer 2 van de financiën is en verzwakt staat door verbranding en retrogradegang!

 

Traangas over de Geurige Haven

Het is al weken lang onrustig in Hong Kong, de protesten tegen de pogingen van China om zijn invloed op de relatief vrije havenstad geleidelijk uit te breiden, stuiten op felle weerstand van de bevolking. In Hong Kong – volgens de overlevering betekent de naam “Geurige Haven” vanwege de wierook die er ooit werd verhandeld – wordt massaal gedemonstreerd en het aanvankelijk milde karakter van de protesten is omgeslagen, het wordt steeds grimmiger en gewelddadiger. China provoceerde dit geweld ook door criminele bendes op de demonstranten af te sturen en het is maar de vraag hoe lang de hoogste autoriteiten in Peking zullen blijven toekijken.

HONG KONG PROTEST

We mogen verwachten dat de relevante mundane horoscopen grote spanningen laten zien, er zijn diverse manieren om daar naar te kijken, maar een goede keuzes is altijd de ingress, de horoscoop van het exacte moment dat de Zon weer naar de Ram gaat. Natuurlijk zijn de planeetstanden in die horoscoop in de hele wereld dezelfde en dat zegt iets in het algemeen over de sfeer in de wereld in het jaar dat je bekijkt. Echt specifiek en interessant wordt de ingress natuurlijk pas door de localisering, waardoor planeten in een bepaalde plaats op de assen kunnen komen en zo kunnen laten zien dat er daar iets belangrijks zal gaan gebeuren. In de ingress van 2019 voor Hong Kong is dat inderdaad het geval, klik op de onderstaande link om deze ingresshoroscoop te kunnen bekijken.

INGRESS HONG KONG

Wat onmiddellijk op valt aan deze horoscoop is dat Heer 1, bij uitstek Hong Kong zelf en Heer 7, de significator van de ander of de tegenstander op de assen staan!  Gezien de situatie van de stad zal het direct duidelijk zijn dat Heer 7 China wel moet zijn en je ziet dat Heer 7 iets voor de ascendant staat, China roffelt met zijn vuist op de poorten van de stad.  Aanleiding voor de protesten was een nieuwe wet die het mogelijk zou maken dat Hong Kong verdachte burgers ook zou kunnen gaan uitleveren aan China. Mercurius/ Heer 7 is retrograde wat de situatie goed beschrijft, ze komen om terug te nemen wat ooit Chinees was, voordat de Britten het in bezit namen.

Heer 7 wordt sterk benadrukt door de oppositie met de twee Parsen van de Zon en de Maan! Dat deze Parsen van de Lichten op de descendant staan, is niet relevant omdat het Volle Maan in deze horoscoop is en dan staan deze Parsen automatisch op die plek. Alles wat automatisch gebeurt in een horoscoop louter vanwege de techniek, is niet relevant in de duiding, je duidt bijvoorbeeld ook de tekenpositie van de Zon in de solaar nooit omdat die per definitie altijd hetzelfde is. Maar de oppositie met Mercurius /Heer 7  van deze Parsen is wel relevant, want dat gebeurt niet automatisch en dat wijst dus zeer krachtig op de vijand die aan de poort (de ascendant) staat. Heer 7 is ook nog eens conjunct de mythische factor Neptunus, die altijd ellende en chaos brengt,de wolken traangas over de Geurige Haven zijn een bijna letterlijke verbeelding van deze stand.

Heer 1 (Hong Kong) is Jupiter en die Jupiter staat uitermate sterk in eigen teken op het MC, een helder beeld  van de stad die zich de vrijheid niet wil laten ontnemen door het genadeloze regime in Peking. Jupiter in eigen teken zal niet naar anderen luisteren, alleen naar zichzelf, in Boogschutter heeft Mercurius zijn vernietiging, dus Heer 1 heeft een grote hekel aan Mercurius, een negatieve receptie. De Heren 1 en 7 staan beiden op de hoeken, en zijn daarom via huis “in mundo” in vierkant wat samen met die negatieve receptie op een stevig conflict wijst. Dat wordt nog eens aan gevuurd door Mars die een sextiel maakt met Mercurius /Heer 7. Mars is vernietigd in Stier zal zich van zijn meest gewelddadige kant laten zien, de positie van Mars op de zeer kwaadaardige Algol wijst erop dat de zaken echt heel erg uit de hand kunnen lopen.