De val van Kevin Spacey – als een kaartenhuis ingestort

Als een lawine razen de beschuldigingen van seksuele intimidatie over de wereld, ook in eigen land zijn de eerste gevierde, machtige mannen al van hun voetstuk gevallen. Het begon allemaal met Kevin Spacey, de acteur die de afgelopen jaren uit groeide tot een megaster door zijn rol als genadeloze machtswellusteling in de Netflix-serie House of Cards. Van het ene moment op het andere, is hij van een geadoreerde ster veranderd in een persona non grata, de opnames voor House of Cards zijn zelfs stop gezet, nomen est omen lijkt hier wel op zijn plaats.  Dat terwijl er nog niets is bewezen van de beschuldigingen, iedereen verbreekt de banden met de acteur om de eigen reputatieschade te beperken. De algemene  maatschappelijke tendens tot onwerkelijkheid , de dominantie van meningen en directe emotionele reacties wordt hierin ook weer zichtbaar.

                             HOUSE OF CARDS

Het is zeer zorgelijk dat het steeds minder om de feiten en om waarheid gaat, iemand kan ten val worden gebracht op basis van verdachtmakingen en geruchten alleen. Of de beschuldigingen nu op waarheid berusten of niet, in de horoscoop van Spacey moeten er wel wat dramatische zaken te zien zijn. In archieven van de Astrodatabank wordt alleen een geboortetijd genoemd die “van Spacey zelf” afkomstig is, en die dus als niet betrouwbaar wordt gezien. Zoals wel vaker is het gebruikte classificatiesysteem van betrouwbaarheid  van gegevens inconsequent en onlogisch omdat normaal een uitspraak van de persoon zelf in de Astrodatabank een zeer hoge A-kwalificatie krijgt, dat wil zeggen zeer betrouwbaar wordt geacht. We gaan gewoon met deze horoscoop aan de slag, klik op de link hieronder om de radix van Spacey te kunnen zien.

KEVIN SPACEY

Direct springt de Zon in Leeuw op de ascendant in het oog, wat heel toepasselijk is voor iemand die uiteindelijk wereldberoemd werd door zijn rol als machtswellusteling. Een van de Lichten op een de belangrijkste hoeken is natuurlijk ook erg gunstig voor succes, zeker omdat deze Zon een nauw aspect maakt met het andere Licht, de Maan. Deze Maan staat sterk in zijn verhoging in het tiende huis van werk en de Maan is ook het volk en het publiek, het is een sterke aanwijzing voor populariteit. Het Pars Fortunae, het Arabische Punt van de Maan, staat conjunct de Maan, wat laat zien dat hij hongert naar alles wat met die Maan te maken heeft, populariteit en erkennning dus. Het feit dat de Maan zo sterk staat, verhoogd in het tiende huis en vierkant de Zon op de ascendant,  laat zien dat de zielshonger gerealiseerd kan worden, er zal  wat dat betreft weinig frustratie zijn.

Via antiscion – de planeetpositie gespiegeld in de as 0 °Kreeft / 0° Steenbok –  staat Venus, de planeet van het acteren en de kunst op het MC, wat laat zien wat hij doet. Venus in zijn val functioneert  echter niet zoals het zou moeten en het kan dus ook een minder positieve invloed hebben op zijn loopbaan, Venus in val is lusten, een antiscion wijst ook op verborgen zaken. Door de beschuldigingen zag Spacey zich ook gedwongen uit de kast te komen, homoseksualiteit of biseksualiteit is vaak zichtbaar in een horoscoop door extreme standen rond het vijfde huis. De reden daarvoor is dat het een uitzondering is, een hele kleine minderheid  van de bevolking is echt actief homoseksueel . Binnen de gebruikelijke vijf graden orb staat de grensoverschrijdende Jupiter in het vijfde huis en Mars Heer 5 staat conjunct de overrompelende Pluto in een dubbel teken, dat  altijd twee kanten op kan.

SPACEY PROGRESSIES

Als we kijken naar de progressies zijn er inderdaad opvallende, minder prettige bewegingen te zien. De in zijn horoscoop zo dominerende Zon, die ook nog eens Heer 1 is, staat op het punt zijn val in Weegschaal in te gaan! Dat is bijna letterlijk wat er gebeurd is, dit soort tekenovergangen zijn altijd heel belangrijk. Het binnentreden van de Weegschaal activeert ook de heerser Venus in val die via antiscion  op het MC staat. Iets verborgens (antiscion) dat te maken heeft met lust  (Venus in val) en werk (MC) komt naar buiten. Venus, verbonden dus met zijn werk en reputatie,  gaat in progressie de Maagd in, wat nog een keer een val weer geeft. Het PF, ook net een Venus-teken binnen gegaan, beweegt zich door de beruchte crisis-zone tussen Algol en Aldebaran, de Maan gaat naar het  MC dat op de ster Rigel staat. Rigel is een van de zeer krachtige hoofdsterren uit Orion de zo succesvolle Jager, die dacht zich alles te kunnen permitteren, maar toen door de Schorpioen werd dood gestoken. Je kunt wel zeggen dat dat gebeurd is!

De nieuwe solaar van Nederland

Vorige week werd de horoscoop van Nederland, gebaseerd op de Grote Conjunctie (’GC”), kort besproken en als zeer gevoelig punt kwam daaruit Mars in Stier naar voren, die in deze mundane radix vierkant Venus Heer 8 van de dood staat. Mars in vernietiging zal zich op een zeer venijnige manier uiten en het aspect met Heer 8 maakt het er niet beter op. Als het gaat om gewelddadige gebeurtenissen is dit vierkant vrijwel altijd in het spel en dat is dus een aspect om scherp in de gaten te houden. Klik op de link hieronder om de mundane radix van Nederland nog een keer te kunnen bekijken.

NEDERLAND OER GC

Terugkijkend is dit goed te controleren en daarvoor kunnen we twee dramatische gebeurtenissen gebruiken, die nog vers in het geheugen liggen en die een grote invloed hebben gehad in Nederland, de moorden op Pim Fortuin op 6 mei 2002 en relatief kort daarna op Theo van Gogh op 2 november 2004. Omdat dit echt gebeurtenissen zijn geweest die het land hebben  geschokt, moet dit in de betreffende solaren en progressies, afgeleid van de radix van Nederland gebaseerd op de GC van 1563, te zien zijn. We mogen verwachten dat er hele duidelijke standen zijn in de solaar die er direct uit springen ,zoals een of meerdere planeten en/ of kwaadaardige sterren  op de hoeken, het moet niet zo zijn dat je de aanwijzingen er echt uit moet trekken. Inderdaad laat de solaar, die geldig was op het moment van de moord op Pim Fortuin uitgesproken standen zien (klik op de link hieronder om deze solaar te kunnen bekijken).

SOLAARMOORDFORTUYN

Wat direct in het oog spring, is de oppositie van Venus Heer 8 van de dood in de solaar en in de radix, met Neptunus de Aardschokker over de Asc-Desc –as van de solaar ! Venus staat ook nog eens op Praesepe, de Lege Kribbe, die je als de “tweede Algol” kunt zien, een zeer kwaadaardige, nevelige sterrenhoop, die geassocieerd wordt met de opeenstapeling van lijken. Inderdaad worden bij de duiding van solaren de huidige posities van de vaste sterren gebruikt en niet die van de sterren uit 1563, de praktijk laat zien dat dat het beste werkt. Deze Venus herhaalt zijn radixpositie en benadrukt daarmee sterk de radixfunctie, Heer 8 van de dood, en staat dus ook vierkant de boven al genoemde  Mars in Stier. Het zal duidelijk zijn dat de radix gebaseerd op de GC ook bij deze gebeurtenis goed lijkt te werken.

SOLAARMOORDVANGOGH

Twee later was het weer raak en werd Theo van Gogh vermoord, klik op de link hierboven om de deze solaar te kunnen zien. Ook in dit geval windt de horoscoop er geen doekjes om, op de descendant staat de Maan op de vergrotende Noordknoop  en de descendant valt op de radixpositie van Mars! Op het MC, in dominerende positie staat Mercurius, Solaarheer 8 van de dood  die via antiscion (planeetpositie  gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok) op de Maan valt. De conjunctie van Saturnus en Venus Solaarheer 7 van de “vijand”, staat op de positie van de Grote Conjunctie en geeft daarmee aan dat er iets belangwekkends staat te gebeuren.

SOLAARNL 2017

Dat lijkt dus allemaal vrij goed te werken, maar hoe ziet de nieuwe solaar van Nederland die twee maanden geleden op 3 september is ingegaan er uit? Wat direct opvalt in deze solaar is Jupiter Solaarheer 1 die in het tiende huis in de buurt van de zo positieve Spica staat en dat lijkt in ieder geval niet zo slecht. Maar als we wat verder kijken, duiken er wel meer spanningen op. De Zon-Pluto oppositie uit de radix valt  via spiegelpunt over de MC/IC-as  van de solaar. Solaar-Venus  keert als Heer 8 terug op zijn radixpositie in het achtste huis van de solaar en is in oppositie met de Maan, Solaarheer 8 en deze oppositie staat dan ook vierkant de radix-Mars in Stier. De conjunctie Mars-Mercurius in de solaar valt op de radix-descendant en de Zon maakt een oppositie met de Aardschokker Neptunus. Dat zijn wel veel spanningen en dat lijkt er op te wijzen dat het voor Nederland geen kabbelend jaar wordt waarin alleen een ellenlange  kabinetsformatie opzien baart.

Bij het doorspitten van de lunaren valt vooral die van 18 november op, die de ascendant op de radix-Mars heeft, Venus op de descendant conjunct het antiscion van de Noordknoop  op de bikkelharde Zuidschaal en  Pluto op het MC.  De spanningen die we zien in de solaar, zullen er dan uitkomen, maar om te zeggen wat dat precies zal zijn, dat zou wat erg speculatief worden . We zullen zien.

LUNAARNL NOVEMBER

De solaar van Nederland

Zoals al vaker op deze blog werd uitgelegd, kun je een effectieve horoscoop van een land (of ook  van een stad) maken door het precieze tijdstip te nemen van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter  (“GC”), die vooraf ging aan de stichting ervan. Zo heb je geen discussie meer over het  tijdstip want de tijd is altijd exact, het precieze moment dat de GC vol is, is immers bekend. Voor Nederland levert dat de volgende horoscoop met als berekeningsdatum 4 september 1563, klik op de link hieronder om de horoscoop van Nederland te kunnen zien.

NEDERLANDOERGC

De ascendant spreekt al boekdelen, die valt op de vaste ster van de eerste magnitude Fomalhout, een van de vier Wachters en de grote ster van de winterzonnewende. Fom-al Hut is Arabisch voor de Vissenmond en het is de hoofdster van de Zuidelijke Vis, die de stroom water uit de kruik opvangt, die de Waterman op zijn schouder draagt. Dit water dat uit de kruik van de Waterman vloeit is zoet water, dat wil zeggen dat het niet het woeste zoute zeewater is, maar het getemde water! Zou een beeld de eeuwige strijd van de Nederlanders tegen het water beter kunnen samenvatten, een ster op de ascendant geeft een van de belangrijkste mythes in een leven aan.

pisces-australis

Verder valt op dat Mercurius op de descendant, het punt van de omgang met anderen, staat en dat laat zien dat Nederland vooral een handelsnatie is, maar ook wijst het op het pragmatische polderen, waarin ons land zo bedreven is. Deze zo belangrijke Mercurius maakt een nauw vierkant met de waterplaneet de Maan in een waterteken op de cusp van het negende huis van het buitenland. Hier zie je de maritieme faam, Nederlanders voeren de hele wereld over om te handelen. Maar tegelijkertijd laat het de dominee  (cusp 9 van religie) zien, die naast de koopman ook altijd een grote rol speelde. De Maan is echter in val in Schorpioen, het vaste waterteken , waar de Maan haar vloeiende, gevoelsmatige natuur niet goed kan laten zien, hier gaat de Maan op slot. Dit wijst op de grote invloed van het calvinisme, Nederland werd immers  geboren uit een opstand van strenge calvinisten tegen het regime van de katholieke Spaanse koningen.  Een zeer gevoelig punt tenslotte, is het nauwe vierkant tussen Venus Heer 8 van de dood en de zeer venijnige Mars in vernietiging in Stier.

Deze horoscoop lijkt de realiteit van Nederland goed te weerspiegelen en je kunt natuurlijk op basis van deze radix ook solaren maken om jaarvoorspellingen te doen. Nu is vorige maand de nieuwe solaar van Nederland ingegaan en het is interessant om daar eens te kijken, maar het is een goed idee om eerst eens terug te kijken, wat heeft de afgelopen solaar gebracht? Om daar een beetje gevoel voor te krijgen, gaan we eerst  verder terug naar de laatste echt dramatische gebeurtenis in Nederland, de ramp met de MH-17 op 17 juli 2014. Klik op de link hieronder om de solaar die toen geldig was te kunnen zien.

SOLAAR MH-17

Op de ascendant van de solaar staat Lesath, een ster in de gifangel van de Schorpioen, dat behoeft geen uitleg. Solaarheer 1, het land dit jaar, staat op Sirius, een zeer krachtige ster die te maken heeft met brute intimidatie en op de Zuidknoop in de radix valt, altijd een punt van pijnlijke beperking. Dat Heer 1 / Jupiter verhoogd staat en dus in principe goed, zegt hier niet zoveel, het zijn meer de veranderingen in waardigheid die tellen in een solaar. Via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok )  staat de solaar-Maan op de solaar-Zuidnoop, die weer precies op de boven genoemde gewelddadige radix-Mars valt. Het solaar-PF , geprojecteeerd met de radixboog valt in oppositie met Heer 8 van de dood en heer 10 valt via antiscion in oppositie met Heer 8. De ramp is dus duidelijk terug te vinden in de solaar.

SOLAARNL 2016

Maar hoe ziet dat dan met afgelopen jaar? Er is niet zo veel dramatisch gebeurd gelukkig. En het is met de duiding van de solaar voor een land net zo als met de duiding van een solaar voor een persoon, er gebeurt soms niet zoveel ,God dank! In de solaar van Nederland die liep van 3 september 2016 tot 3 september 2017, valt op dat er maar liefst vier planeten in het twaalfde huis staan en dat de ster Castor, de sterfelijke helft van de Tweelingen op het MC staat. Wat zou dat kunnen betekenen? Het meest opvallende afgelopen jaar was de uitzonderlijk lange kabinetsformatie waardoor het land  maar liefst zeven (!) maanden zonder effectief bestuur zat! Met solaarheren 1 en 10 en radixheer 10 in solaarhuis 12, wordt dat duidelijk aangegeven en pas toen de nieuwe solaar  begin september was ingegaan, kon het nieuwe kabinet tot stand komen.

                            RUTTE 1

Út Fryslân: Mata Hari

Het is deze week honderd jaar geleden dat de beroemdste Friezin ooit op verdenking van spionage in Frankrijk( tijdens WO-1 dus) werd gefusilleerd, het gaat om Margaretha Geertruida Zelle, ofwel Mata Hari. Haar verhaal is meer dan bekend, ze bracht met haar ‘’Oosterse”, vrijwel naakte dans vele, ook hoog geplaatste hoofden op hol en dat werd haar fataal. Ze zou door haar vele relaties met hoge militairen beschikt hebben over gevoelige informatie en die aan de Duitsers hebben door gespeeld. Wat daar precies waar aan is, is niet helemaal duidelijk,  maar het lijkt twijfelachtig dat zewerkelijk een belangrijke spionne is geweest. Hoe dan ook, haar horoscoopgegevens zijn bekend met de hoogste Rodden-rating en het is natuurlijk uitermate interessant om eens een blik te werpen op de radix van deze “exotische” Friezin (klik op de link hieronder om haar radix te kunnen zien).

MATA HARI

Nu zal het niet vaak gebeuren dat we een duiding van een horoscoop beginnen met een Pars maar in dit geval is het zo treffend dat het een prima uitgangspunt is. Er zijn zoveel Arabische punten dat je ze meestal maar het beste wat terughoudend kunt gebruiken, al zijn er een paar uitzonderingen. Dat zijn bijvoorbeeld de zeven planeetparsen, waaronder het Pars Fortunae (het Pars van de Maan) en de Punten van Roem en van Roeping, die vaak belangrijke extra informatie kunnen leveren. Het Pars van Roem wordt berekend met de formule Asc + Jupiter –Zon  (in nachthoroscopen omdraaien)  en het laat zien waarmee we berucht of beroemd zijn. Of we beroemd zijn, dat laten andere factoren in de horoscoop zien, een Pars geeft een specifiek accent in de duiding, een Pars  is geen planeet of een ster met een eigen energie.

Het Pars van Roem staat in de horoscoop van Mata Hari op 19.32 Waterman in oppositie met Mars in Leeuw in het negende huis, die nauw conjunct Mercurius en de Zon staat. Je kunt de Arabische punten het beste duiden op basis van de aspecten met nauwe orb die ze maken met planeten, dat “schakelt” de punten nadrukkelijk aan. Het zou in het geval van Mata Hari zeggen dat ze beroemd/berucht was om iets dat met creativiteit / seksualiteit te maken had (Mars als Heer 5) en met buitenland(Huis 9). Dat is wel heel treffend want haar (bijna) naakte dans was niet alleen ‘’Oosters” en gebaseerd op wat ze in Indonesië had gezien, ze reisde ook voor haar optredens intensief heen en weer tussen de diverse Europese landen.

Maar het gaat nog verder dan dat, want haar wereldberoemde naam is Maleis voor “Oog van de Dageraad’’ en dat is de Zon, waarmee Mars conjunct staat!  Mars is niet alleen Heer 5 van creativiteit en seksualiteit, maar ook Heer 1, en dus het meest uitgesproken Margareta Zelle zelf, en zo komt ze automatisch dicht in de buurt van hoog geplaatste mannen (Zon). Ze wordt echter ook door die Zon verbrand en dat heeft ze gemerkt!   Het is gevaarlijk om dicht bij de koning te komen, dat is de hele essentie van het combust-zijn. Aan de andere kant van Mars staat Mercurius die Heer 8 is en dus de omstandigheden rond haar dood aangeeft. De nauwe conjunctie met  de vurige Mars in een vast  teken geeft treffend  aan dat ze gefusilleerd  werd en de nauwe oppositie van de conjunctie met het Pars van Roem is ook midden in de roos. Je kunt wel zeggen dat de manier waarop ze aan haar einde kwam net zo veel bij heeft gedragen aan haar roem als haar “exotische”’ dans.

                                        MATA HARI 3

Zo zijn we al een heel eind gekomen met alleen het Pars van Roem, waarbij het ook duidelijk is geworden dat je een Pars het beste kunt duiden op basis van zijn nauwe aspecten. Want wat zou de duiding op basis van de dispositor Saturnus (en dat lees je vaak in de boeken dat je dat zo moet doen ) hebben opgeleverd? Ook de antiscia zijn hier duidelijk in het spel, de Mercurius-Mars-Zon constellatie valt via de gespiegelde positie in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok op de descendant , waarmee het Punt van Roem op de Ascendant komt te staan! Antiscia hebben te maken met ongewone of verborgen zaken en beide hebben wel een rol gepeeld. Op de ascendant staat nog eens een koninklijke ster ook, de Zuidschaal ofwel de Schorpioensklauw, die genadeloos weet door te bijten.

Op het MC staat, alsof het allemaal nog niet genoeg is, Regulus, het Leeuwenhart, de meest koninklijke van alle sterren die “naar de troon leidt”, met altijd het gevaar van een diepe, dramatische val. Regulus staat hier in toppositie, bovenop het punt van de beroepsmatige activiteiten , beter kan het bijna niet. Zo’n plaatsing van Regulus alleen al schenkt heel veel succes, was Margaretha Zelle een paar minuten later geboren , dan hadden we nooit van haar gehoord. Maar de hele essentie van de astrologie is natuurlijk dat ze NIET een paar minuten later werd geboren, maar exact op het tijdstip waarvan de horoscoop haar wezenlijke natuur weerspiegelde.

                                     MATA HARI 1

 

 

Iceborg

Over een van de meest succesvolle tennissers ooit, Bjorn Borg, is nu zelfs een film gemaakt en wel vooral over zijn strijd met zijn voornaamste concurrent John McEnroe. Dat was inderdaad een mooie competitie tussen twee tegenpolen, de Zweedse Borg was op de baan altijd de koele Viking, vandaar zijn bijnaam” Iceborg” , terwijl McEnroe juist berucht was om zijn ongecontroleerde woede-uitbarstingen.  Borg won in zijn actieve tijd tussen 1974 en 1982 ongeveer alles wat er te winnen viel en zijn indrukwekkende serie overwinningen bleef lange tijd ongeëvenaard. In zijn horoscoop mogen we dus wel wat krachtige standen verwachten, klik op de onderstaande link om de radix van Borg te kunnen bekijken.

BJORN BORG

Er zijn twee planeten die direct opvallen, de Zon op het IC en Jupiter aan het einde van de Leeuw in het zevende huis. De Zon op een hoek, al is het IC voor de loopbaan niet optimaal, staat op de zeer krachtige ster Rigel uit de constellatie Orion de Jager en dat is natuurlijk niet zo gek. Rigel is een van de elitesterren van de eerste magnitude en Orion de Jager heeft ook sterk  te maken met succes door  fysieke activiteiten. De Jager werd immers geschapen  uit de huid van een os, wat symbolisch wil zeggen dat hij beperkt blijft tot het puur stoffelijke en aardse.  Hij is de dommekracht in de mythologie, maar dat kun je als sporter natuurlijk wel goed gebruiken. Het  gebruikelijke plaatje van Orion met schild en knuppel, is bijna letterlijk van toepassing op het tennis, net als zijn reputatie als de oersterke woeste Viking, die iedereen de baas was.

                                       ORION

Orion tennist

De andere opvallende planeet in een hoekhuis is Jupiter die Heer 10 van de loopbaan is en in deze nachthoroscoop  goed functioneert omdat hij tripliciteitswaardigheid heeft , hij staat in het juiste element. Jupiter is de planeet van succes en overwinning en hij staat conjunct de sterachtige factor Pluto, die er heel veel kracht aan toevoegt. De vorst van de onderwereld heeft de gewoonte plotseling op te duiden om op een overweldigende manier korte metten te maken met alles wat hem in de weg staat. Dat Jupiter in een vast teken staat past goed bij de aard van de tennis-sport. Je bent in feite voortdurend bezig ballen tegen te houden, in die zin is tennis een van de weinige “vaste”’ sporten.  Je staat er en je moet proberen je niet te laten passeren, het gaat er niet om, zoals zo vaak, iets het allersnelste te doen. Je moet als het ware een muur worden.

Het vierkant dat deze behoorlijk sterke Jupiter / Heer 10 maakt met Saturnus vergroot de vastheid en de neiging tot tegenhouden nog eens. Saturnus staat ook in een vast teken,  is naar zijn aard al een planeet van het tegenhouden en hij is nog eens retrograde ook (je moet wel terugslaan hè)! Saturnus heeft niet veel essentiële waardigheid, maar staat wel op de krachtige elitester Bungula uit de constellatie Centaur, die dierlijke kracht verbindt met menselijk doelgerichtheid. Dit vierkant is een uitermate sterke en heel vaste combinatie, Borg is maar moeilijk te passeren, en het  laat direct zien hoe hij aan zijn bijnaam “’Iceborg”’ komt.

Mars in het eerste huis , ook in eigen tripliciteit en de algemene significator van sport, is natuurlijk heel toepasselijk en staat op een heel heldere ster, een van de vier “Wachters”. Dit is Fomalhout de Mond van de Zuidelijke Vis, die het gezuiverde water  dat Aquarius uit giet op vangt, het is een ster van geestelijke geboorte in winterse stilte. Hier zien we Mr Cool weer, hij is vooral bezig alles innerlijk te verteren. Het vijfde huis van sport en plezier, staat er ook niet zo gek bij, Heer 5 is de Maan die verhoogd staat en in eigen tripliciteit in het weer vaste teken Stier. Dat maakt de Maan, tot zijn “Horoscoopheer”, de essentieel sterkste planeet  en zijn grote talent.  Dat zijn grote talent in het tweede huis van de bezittingen staat, is natuurlijk ook wel prettig voor hem. De Maan als Heer 5 in het tweede huis in sterke wederzijdse receptie met Venus Heer 2 in het vijfde huis, verbindt sport en geld. Tegelijkertijd laat het zien dat hij met Venus –Maan zaken geld kan verdienen, dat is het zo bekende sportieve  ondergoed dat zijn naam draagt en waarmee Borg, na zijn sportcarrière  een vermogen heeft verdiend. De sterke Maan is  het alledaagse (ondergoed!) , Venus het aantrekkelijke,de huizen brengen het sportieve en het geld in.

In de Firdaria, de heersers over langere levensfasen, mogen een hoogtepunt verwachten als de Jupiter-Firdar begint, Jupiter / Heer 10 heeft immers alles met zijn tennis-loopbaan te maken. Inderdaad begint de 12 jaar durende Jupiter-periode in 1976, zijn stormachtige opkomst en toptijd vallen binnen deze periode. De titanenstrijd met McEnroe in 1980, valt onder een Zon-subfirdar, dus het absolute toppunt in zijn loopbaan kwam onder de combinatie van de Zon en Jupiter, de twee planeten die zich in zijn horoscoop door hun hoekpositie het sterkst naar buiten toe manifesteren. Borg stopte in 1982 onder een Venus-subfirdar, Venus staat in vijfde huis en in receptie met Heer 5, het werd tijd voor meer ontspanning en plezier, maar het vijfde huis is ook het achtste vanaf het tiende: het einde van de baan.

BORG

De Speers – Zo vader, zo zoon?

Twee weken geleden overleed Albert Speer, nee niet de beruchte bouwmeester van de Nazi’s natuurlijk, maar zijn zoon, die ook architect was. Het leven van Speer junior is getekend door de rol die zijn beruchte vader speelde in Hitler-Duitsland en hij heeft altijd met deze afkomst geworsteld. Het is des te opmerkelijker dat hij beroepsmatig  wel in de voetsporen van zijn vader trad en zelfs met groot succes. Speer junior ontwierp bijvoorbeeld het  grootse Olympisch stadion voor de Spelen in Peking, bijgenaamd Het Vogelnest, en ook in zijn ontwerpen zie je de sporen van zijn beruchte vader dus terug. Speer senior was immers de architect van vooral grote, vaak uitgesproken megalomane  structuren, die vooral bedoeld waren om te imponeren. Om iets te zeggen over vader en zoon Speer, werpen we eerst een blik op de geboortehoroscoop van senior.

ALBERT SPEER

In de radix van Albert Speer valt direct op dat Neptunus conjunct de ascendant staat, net iets buiten de gebruikelijke twee graden orb voor deze sterachtige factoren (de buitenplaneten) . Strikt genomen is dit geen conjunctie meer, maar het gaat wel om de ascendant en of de geboortetijd op de minuut af klopt, is natuurlijk ook niet zeker. Als we het mythische thema van Poseidon verbinden met zijn leven, klopt het ook wel heel goed, de zeegod is de Aardschokker die chaos veroorzaakt en je kunt wel zeggen dat hij daarmee te maken heeft gehad in zijn leven. Opmerkelijk genoeg staat Neptunus in oppositie met, ja weer een “sterachtige” , namelijk Uranus verbonden met het mythische thema van het castreren van de hemelgod. Uranus heeft dus te maken met pijnlijke beperkingen, maar uit het bloed van zijn verwonding  dat in zee valt, wordt Venus geboren en ja hoe je het ook wilt zien, Speer was op zijn manier een kunstenaar.

Dat wordt nog eens bevestigd door de sterke Venus, de planeet van de kunsten,  die in eigen teken staat, in het gunstige elfde huis, waarbij Venus ook nog eens Heer 5 van creativiteit is. De planeet van de grote structuren Saturnus, staat ook sterk in eigen teken (een Luchtteken!) , in het negende huis van denkbeelden.  Zijn bouwwerken waren sterk verbonden met het verbreiden van de nazi-ideologie, de oppositie via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0 ° Steenbok)  van Saturnus met de expansieve Jupiter, benadrukt de megalomane grootte van zijn ontwerpen.  Saturnus maakt een vierkant met de sterke Mars in eigen teken, wat  wijst op de verbinding met het militaire en krijgshaftige.

SPEER SENIOR

Heer 1, het meest uitgesproken Speer zelf, staat onder dispositie van Heer 4 Mercurius via teken en verhoging , er is dus een hele sterke invloed van alles wat met heer 4 te maken heeft. Zijn vader en zijn grootvader waren al architect, zijn afkomst heeft hem dus sterk bepaald. Op een  ander niveau van duiding is het vierde huis gebouwen en onroerend goed, met de sterk expansieve Noordknoop op het IC  zijn dat dan weer erg grote gebouwen. Als we  dan weer terug gaan naar de betekenis van het vierde huis als afkomst, dan laat de Noordknoop zien dat Speer stamde uit een gegoede familie.  Zo weven de diverse betekenissen van een huis door elkaar. Dat hij toch in hoge Nazi-kringen terecht kwam, laat de Zon in het tiende huis zien, de Zon is de Führer, die op de kwaadaardige Scheat staat. Scheat is een ster uit de constellatie Pegasus, de berijder van Pegasus zet op eigen initiatief koers naar de Olympus,maar komt op een dramatische manier ten val. Deze Zon (Hitler)  staat op het punt naar zijn verhoging te gaan, wat weerspiegelt dat Speer in Hitler een visionaire leider met een grootse toekomst zag.

Het valt op hoe sterk de radix van Speer senior is, met maar liefst drie planeten in eigen teken. Dat laat maar weer eens zien dat essentiële waardigheid niets te maken heeft met ethiek, het is puur een technisch begrip. Een planeet met veel essentiële waardigheid laat eenvoudigweg zien dat iemand met de energie, verbonden met die planeet, goed om kan gaan. Het is een talent en de huizen waar hij over heerst functioneren daarom goed, ze worden gereguleerd door een effectief werkende energie. Ethiek echter is iets anders, je kunt niet goed zien in een horoscoop of iemand de duisternis zal omhelzen zoals Speer uiteindelijk deed, en ik ken genoeg voorbeelden van uiterst onbetrouwbare, moreel gecorrumpeerde lieden,  die veel planeten met essentiële waardigheid in hun horoscoop hebben.

SPEER JUNIOR

Maar hoe ziet de horoscoop van de zoon eruit, Speer junior? Helaas hebben we geen geboortetijd , dus moeten we ons beperken tot de planeetstanden. Maar zelfs bij zo’n zeer beperkte vergelijking springen er een aantal opvallende zaken in het oog. De conjunctie van Venus (kunst) en Mars (krijgshaftig: Speer junior ontwierp veel stadions) in de radix van junior valt precies op de Ascendant van senior! En Saturnus van junior staat exact op de bouwwerken-Saturnus van senior, hier zien we de overerving van het beroep, Saturnus staat bij junior retrograde een bijna letterlijke nadruk op het feit dat hij er weer op terug komt.

Angela Merkel : een Poseidon-Spica cocktail

Afgelopen weekend waren er verkiezingen in Duitsland en zoals algemeen  verwacht, blijft het CDU van Angela Merkel in Duitsland ruim de grootste partij. Zij zal dus ook de komende vier jaar kanselier blijven, al is haar politieke positie minder comfortabel geworden, ze zal andere coalitiepartners moeten gaan  zoeken. In feite weken de ontwikkelingen in Duitsland niet al te veel af van die in de rest van Europa, de sociaal-democraten krijgen klop, een conservatieve partij blijft de grootste en de heethoofden ter linker- en ter rechterzijde hebben in de wind in de zeilen. Zo werd de rechts-radicale Alternative für Deutschland de derde partij van het land, maar echt groot was het verschil met de liberalen, de Groenen en de links-radicalen niet .

ANGELA MERKEL

Het leven van Merkel, die al sinds 2005 bondskanselier is,weerspiegelt de lotgevallen van haar land. Zij werd geboren in Hamburg, maar haar vader, een idealistische dominee, verhuisde met het gezin naar de DDR waar zij op groeide. Ze lijkt niet al te veel last te hebben gehad van de rode knoet, waaronder het oosten van Duitsland zo lang zuchtte en na de Wende, de eenwording, klom ze snel op in de rangen van  de CDU. Haar horoscoop (klik op de link hierboven om deze te kunnen bekijken)  geeft deze feiten  op een heldere manier aan. In haar eerste huis staat een retrograde Mars als Heer 4 die een paar graden daarvoor nog in zijn verhoging stond. Dat wijst er op dat er in de omstandigheden waarin ze op groeide een teruggang is geweest, de situatie verslechterde.

Mars staat ook op Aculeus, een nevel in de angel van de Schorpioen, die verbonden is met blindheid en gif. Dit beschrijft op een treffende manier haar vader, want wat doe je je gezin aan als je vrijwillig in het gevangenenkamp DDR gaat wonen, verblind door dwaze idealen. Haar vader werkte als evangelisch-lutherse dominee nauw samen met de autoriteiten, het gezin genoot daardoor privileges, het kon bestellingen doen in het Westen en er was een dienstauto. In het arbeidersparadijs gaat gelijkheid immers voor alles. Het rode, materiële hemd was uiteindelijk nader dan de lutherse rok.  Dochter Angela bewoog zich echter behendig door de mazen van het DDR-net, ze zocht de confrontatie niet, maar hield wel, zoveel als het kon, afstand van het regime. In de radix staat Mars / Heer 4 in redelijk sterke receptie via tripliciteit en teken  (Mars staat in het teken van Jupiter, Jupiter in de tripliciteit van Mars) met de krachtige Jupiter in verhoging.

                       Angela Merkel

Jupiter is de planeet van de politiek, de planning op de lange termijn en het overzicht en als essentieel sterkste planeet in haar horoscoop haar grote talent. Maar het zijn de weer de vaste sterren die echt het reliëf geven aan de horoscoop. Jupiter staat op de zeer krachtige Sirius, de hoofdster van de Grote Hond die het vermogen geeft om daadkrachtig door  te drukken en de Zon staat op Procyon, de al even heldere en krachtige hoofdster van de Kleine Hond. De Kleine Hond is het handige beest dat de gevestigde machten te slim af kan zijn door zijn bewegelijkheid en dat zie je wel terug in de manier waarop ze omging met de DDR-knoet. Op het MC wordt het nog duidelijker, daar staat de koninklijke Spica, de ster je  vaak verder brengt dan je had mogen verwachten gezien je achtergrond!  Wie had kunnen denken dat een wat fletse domineesdochter  en natuurkundige uit de DDR, zo haar stempel zou drukken op het moderne Duitsland!

Intrigerend is natuurlijk ook de Aardschokker Neptunus die pal op haar MC staat . Spica op het MC is dan wel uiterst veelbelovend, Neptunus zorgt vooral voor chaos en crisis, die zo heel direct worden verbonden met haar loopbaan. Merkel is dan ook door crisis en chaos heen groot  (Spica) geworden, ze kon door de Wende opstijgen tot haar hoge positie. Ook de afgelopen jaren was dit dubbelthema  Spica-Poseidon weer overduidelijk, in de crises rond Griekenland en de vluchtelingen, was zij de manager die het roer strak hield en het hoofd koel. Bij dat alles verloochende ze haar afkomst niet, Heer 9 van religie staat conjunct  de algemene signficator van religie Jupiter in verhoging. Haar uitnodiging aan de vluchtelingen om naar Duitsland te komen , -“Wir schaffen das “ – was mede ingegeven door haar geloof.

Een planeet in verhoging mist zin voor realiteit en overdrijft,zeker als het Jupiter is! Dat was natuurlijk in dit geval ook zo, want Merkel veroorzaakte met haar uitnodiging een waarlijk Neptunische chaos op de Balkan. Duitsland werd gered door de Balkan-landen van een overstroming door vluchtelingen doordat de Balkan-landen uit puur lijfsbehoud hun grenzen sloten, zij knapten het vuile werk op.

In de Firdaria, de verdeling van het leven in lange periodes die beheerst worden door een planeet, is de opkomst van Merkel goed te zien. In 2005 werd ze kanselier toen de Firdar van Jupiter, haar sterkste planeet / horoscoopheer, begon!  In juli 2017 is echter een nieuwe Firdar  begonnen, die door Mars wordt beheerst. Minder sterk en veel minder comfortabel dan Jupiter en inderdaad krijgt ze nu te maken met een veel  complexere situatie, waarbij er zeker  meer conflict zal zijn. In de Bondsdag  mag de komende tijd dus wat meer politiek vuurwerk verwacht worden dan de afgelopen jaren!

De horoscoop van Miami

 

MIAMI

In de posts van de afgelopen weken werden de horoscopen bekeken die verband hielden met de verwoestingen, die werden aangericht door de orkaan Irma in het Caribische gebied en in Florida. Daarbij werd vooral gekeken naar eclipshoroscopen en naar ingresshoroscopen, maar in de radix van een stad als Miami moeten ook de nodige spanningen te zien zijn. Miami is officieel overigens niet de hoofdstad van Florida maar inofficieel wel, het is zonder meer de meest bekende stad  van de staat en de stad met verreweg de hoogste status in Florida. Miami behoort tot de zogenaamde alpha world cities, steden die een heel belangrijke rol spelen in de globaliserende wereldeconomie.  De stap is hip, hot en happening, maar kreeg het vorige week dus weer eens stevig voor de kiezen.

MIAMI

In de horoscoop van de stad mogen we dus krachtige standen verwachten, maar ook wat dreiging op de achtergrond en water, dat overal in Miami aanwezig is. De Miami-radix, gemaakt op basis van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf aan de stichting van de stad, stelt ons niet teleur, klik op de link hierboven om de radix van Miami te kunnen bekijken. Meteen springt de Zon in het oog die pal op het MC staat, Miami is de (inofficiële) hoofdstad van de Sunshine State Florida en met de Copa Cabana zal Miama Beach wel behoren tot de meest beroemde stranden  van de wereld.  Maar die Zon is niet alleen letterlijk zon, hij geeft natuurlijk ook veel kracht op het MC, zeker omdat hij op Betelgeuze staat, een van de hoofdsterren uit de Jager Orion, die behoort tot de elitesterren van de eerste magnitude. Betelgeuze  schenkt veel stoffelijk succes ,het MC en de Zon staan op de ster, zo schopte Miami het tot alpha world city.

Via antiscion staat Venus / heer 9 van buitenland op het MC en Venus geeft dus een thema aan wat een hele belangrijk rol speelt. Niet alleen heeft Miami een Venus-imago van cocktails en strandfeesten,  70 % van de bevolking is Latino, vaak van Cubaanse afkomst, maar ook uit andere Zuid-en Midden-Amerikaanse landen. Ook is bijna 60 % van de bevolking niet geboren in de VS, je kunt wel zeggen dat het buitenland een rol speelt dus, veel van de Cubanen in Miami zijn gevlucht voor de genadeloze en wrede rode knoet van Fidel Castro. Dat zie je letterlijk terug op cusp 9 van buitenland, waar de malefic Mars in Stier in vernietiging op de zeer kwaadaardige Algol staat, een letterlijk beeld van het regime van Castro. De banden met Cuba zorgden ook altijd voor veel spanning  en brachten de VS en Rusland ooit zelfs  op het randje van een kernoorlog (Mars op Algol).

De graad van de Grote Conjunctie zelf maakt een sextiel met de Zon op het MC, wat nog meer kracht geeft en de GC-graad staat op Al Pherg, de enige ster in de constellatie Vissen die in de astrologie mee telt.  Je kunt wel zeggen dat vissen en zee belangrijk zijn in Miami en Florida, maar de Vissen zijn ook het einde van de cyclus en Florida met Miami aan de spits, steekt aan  het zuidelijke einde van de VS de zee in. Letterlijk ligt het aan de grens met andere werelden, maar zelfs geografisch klopt het beeld. Miami /Florida ligt als een opmerkelijke strook land tussen twee zeeën in en Al Pherg  staat op het beroemde Vissenkoord dat de twee vissen in de constellatie verbindt.  Florida is bijna letterlijk het Vissenkoord en het  zal duidelijk zijn dat geografische beelden ook symbolisch kunnen worden geduid.

AL PHERG

Op de ascendant staat de ster Markeb uit de constellatie het Schip, waarmee de Argonauten de zoektocht naar het Gulden Vies ondernamen. Van het zeer hoge percentage Latino’s dat hier het Gulden Vlies kwam zoeken, kwam inderdaad  letterlijk een belangrijk deel per boot  aan, gevlucht uit Cuba. Mercurius is Heer 1 en heer 10 en dus van groot belang, Mercurius staat behoorlijk sterk in het elfde huis op Castor, een van de Tweelingbroers.  De Tweelingen zijn vechters maar symboliseren ook “het dubbele” en dat is duidelijk relevant in een stad / een staat, die zo dubbel is, blank-westers en Latino.

Veel kracht dus, maar een ding is nog niet genoemd en dat is de oppositie die de conjunctie van Neptunus (aardeschokker) en Uranus (pijnlijk beperken) via antiscion(planeetpositie gespiegeld  in de as 0° Kreeft- ° Steenbok)  maakt met de Zon op het MC. Dit is een duistere tegentoon en het weerspiegelt het geweld van storm en water, waar Miami regelmatig onder lijdt. Als je kijkt naar de solaar van Miami dit jaar, zie je dat deze as nadrukkelijk wordt geactiveerd, solaarheer 1 (Miami dit jaar) is Saturnus die in oppositie staat met de Zon en Mercurius / solaarheer 8 van de dood. Op de ascendant van de solaar staat de noodlotster Terebellum die altijd aangeeft dat een dreiging die in de lucht hangt, nu toeslaat.

SOLAARIRMA

Maar “the proof of the pudding is in the eating, en het ultieme bewijs dat  een radix werkt zijn de lunaren. Bingo, bingo! De lunaar heeft Saturnus als lunaarheer 8 pal op de descendant en de Zon in oppositie met Neptunus. Als je problemen verwacht op basis van de solaar, komt het in deze maand.

LUNAARIRMA

Irma, Luis en Lenny

 

                               IRMA

In korte tijd hebben de VS te maken gekregen met twee orkanen, die grote verwoestingen aan hebben gericht. Eerst was er Harvey, die Houston in puin legde en nu is er Irma die in Florida tekeer gaat. Twee van zulke zware orkanen vlak achter elkaar is een zeldzaamheid, en zoals op deze blog eind augustus al werd gezegd, heeft dat te maken met de zonsverduistering van 21 augustus, die in een groot deel van de VS zichtbaar was. Het wil niet zeggen dat andere gebieden niet kunnen lijden onder de effecten van een eclips, maar het gebied van zichtbaarheid is wel speciale aandacht waard. Als je woont in een stad in zo’n gebied, waar vaak natuurrampen voor komen, is het een goed idee om de lokale horoscopen eens beter te bekijken.

ECLIPS MIAMI

Een manier om dat te doen, is om de horoscoop van de eclips te maken voor de plaats of streek, die mogelijk bedreigd wordt. Omdat de hele staat Florida lijdt onder Irma, kun je de eclipshoroscoop maken voor de hoofdstad Miami en dat levert de bovenstaande horoscoop op (klik op de link om de horoscoop te kunnen bekijken).  Het ziet er behoorlijk dreigend uit, Neptunus, de chagrijnige zeegod die altijd probeert het land te overspoelen, staat op het IC!  Datzelfde IC, valt op de krachtige ster van de eerste magnitude Achernar, de Mond van de Rivier, waar al het water uit de rivier wordt uitgestort. Op de ascendant staat de koninklijke Antares, de doodsster, wat ook geen hoopgevend teken is. Het feit dat er twee zulke grote verwoestende orkanen achter elkaar kwamen heeft wellicht te maken met de stand van de eclipsgraad op de zo koninklijke Regulus.  Alle crisis die de eclips brengt, zal Regulus-proporties hebben en dat betekent heel groot.

SINT MAARTEN INGRESS

Maar de VS zijn niet het enige land dat zo lijdt onder Irma, ook het Caribische gebied en vooral de Bovenwindse eilanden, waaronder Sint-Maarten, kreeg de volle laag. Sint-Maarten is bijna volledig verwoest en dat is terug te zien in de ingresshoroscoop voor het eiland van dit jaar. Een ingresshoroscoop wordt gemaakt voor exacte moment dat de Zon de Ram binnen gaat voor de hoofdstad van het land of de streek, die je wilt bekijken (klik op de link hierboven om de ingress voor Sint Maarten voor dit jaar te kunnen zien). Zo op het eerste gezicht ziet het er niet zo heel dramatisch uit, geen Neptunus of Antares op de hoeken bijvoorbeeld. Maar wat wel te denken geeft is de nauwe conjunctie van de Maan en Saturnus, die op de kwaadaardige Schorpioen-nevel Acumen valt én via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok), pal op het MC valt.

De Maan is oplossen en Saturnus symboliseert vaste structuren, en dat thema neemt dit jaar een dominerende positie in. Maar er is meer verontrustends te zien, Mars is Heer 1 en dus het meest uitgesproken het eiland zelf dit jaar en het staat vernietigd in Stier, benadrukt pal op cusp 2 van de bezittingen. Dat is letterlijk waar. Op de ascendant staat echter een ster die de zaak echt alarmerend maakt. Het is de kwaadaardige Difda, de Staart van het Zeemonster, het ondier dat prinses Andromeda, die is vastgeketend op een eiland  belaagt en grote verwoestingen aanricht op de kusten van het koninkrijk van haar vader! Zei daar nog iemand dat astrologie toch vooral gaat over wat er zich in je hoofd afspeelt?

                                 Andromeda 2

Maar werkt deze methode dan ook goed als je kijkt naar orkanen die in het verleden op het eiland grote schade aanrichtten? Kunnen we komen tot een astrologische stormwaarschuwing? Het lijkt er wel op. In 1999 raasde orkaan Lenny over het eiland en de ingress laat het weer duidelijk zien (zie hieronder). Mars is weer Heer 1, die retrograde in het kwaadaardige twaalfde huis staat, op de kwaadaardige koninklijke Zuidschaal, de ster van Atilla de Hun, die zo genadeloos en met compromisloze harde hand kan toeslaan. Heer 1 is in oppositie en in wederzijdse negatieve receptie met de Maan van het water, die verhoogd is, via antiscion conjunct Uranus, pijnlijke beperkingen  staat en op Almmach en Menkar valt!  Menkar is de Muil van het Zeemonster en Almach Andromeda’s’ voet.  Dat er iets dramatisch zal gebeuren laat de knopenas zien die op de MC/IC-as valt, waarbij Mars / heer 1 via antiscion ook nog op het IC staat. Het is een opvallende accumulatie van dreigende aanwijzingen.

LENNY INGRESS

Ook de ingress van 1995 toen orkaan Luis huishield op het eiland, is duidelijk. Pal op de ascendant  staat de Maan van de wateren, nu niet verhoogd maar in val en dus uitermate gemeen . De descendant, als een van de hoeken van groot belang, staat op de zeer kwaadaardige Algol en via antiscion valt de Knopenas over de MC/IC-as, net als in de ingress voor Lenny. Zonder antiscia en vaste sterren kun je geen astrologie bedrijven, dat wordt weer een heel duidelijk door het bekijken vaan deze horoscopen.

LUIS INGRESS

Het huwelijk van de eeuw

De Overstromingen

Voor we kijken naar het hoofdonderwerp van deze post, nog een opmerking over de in de vorige post besproken eclips, die zichtbaar was in een belangrijk deel van de VS. Dat een eclips boven een bepaald land te zien is, lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat speciaal dat land getroffen wordt door de crisis die een eclips symboliseert. Vlak na  de eclips was de rampzalige overstroming in Houston en de horoscoop voor de zonsverduistering gemaakt voor Houston liet zien dat de eclips in Houston daar exact op het MC viel.

Maar tegelijkertijd zijn er in andere delen van de wereld ook rampzalige overstromingen, in Nepal, Noord-India en Bangladesh. De oorzaak zijn de overvolle rivieren in Nepal en als je de eclipshoroscoop voor Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, berekent, valt de eclipsgraad precies, je zult het niet geloven, op het IC! Het omgekeerde dus van Houston. In Dacca, de hoofdstad van Bangladesh, staat in de eclipshoroscoop Saturnus Heer 8 van de dood op de descendant. Op het MC staat Fomalhout,  de hoofdster uit de Zuidelijk Vis , die de stroom water uit de kruik van Aquarius,” drinkt”. Deze  ster heeft met overstromingen te maken, hij staat ook op de ascendant van de horoscoop van Nederland.

Wat kunnen we hiervan leren voorlopig? Dat een eclips zichtbaar is in een land, kan een verder onderzoek van dat land zeker rechtvaardigen. Maar het heeft altijd zin de horoscoop van een eclips te maken voor een bepaalde relevante locatie (je woonplaats of de hoofdstad van je land of landsdeel) , om te zien hoe het daar zal doorwerken. Het idee dat eclipsen vrij snel een effect laten zien en niet nog jaren later allerlei gebeurtenissen kunnen “veroorzaken”, lijkt ook bevestigd te worden. Een eclips is geldig in de periode tot aan de volgende eclips, die in januari 2018 valt en we zullen de komende weken de horoscopen van de VS nader bekijken.

 

Het Huwelijk van de Eeuw

                                          HUWELIJK DIANA CHARLES

Er was geen ontkomen aan de afgelopen weken, het is 20 jaar geleden dat Lady Di omkwam bij een dramatisch ongeluk. Haar horoscoop is al meer dan uitvoerig besproken, met Spica op haar MC en Venus Heer 10 op Algol, is het verhaal in essentie snel verteld. De kracht van de vaste sterren blijft verbazingwekkend, maar het is toch interessant om een blik te werpen op de horoscoop van de sluiting van het huwelijk tussen Charles en Diana. Daar moeten wel de nodige spanningen te zien zijn en we worden inderdaad niet teleurgesteld, klik op de onderstaande link om de huwelijkshoroscoop te kunnen bekijken.

HUWELIJK DIANA CHARLES

Het drama spat van deze horoscoop af, er is er is weinig in te vinden dat op harmonie wijst. In elevatie, hoog in de horoscoop staat de Maan sterk in eigen teken Kreeft, maar op de zeer heldere ster Sirius uit de Grote Hond. Sirius is bepaald geen vreedzame ster en heeft te maken met brute intimidatie. De Maan zo hoog in de horoscoop laat zien dat er veel draait om de Maan en Diana is in de mythologie de Maan-godin.  Mars, de planeet van strijd en ruzie staat bijna op het MC en in val in Kreeft laat hij zijn minst prettige kanten zien,  niet echt een fijne stand bij het begin van een huwelijk. Venus de planeet van de liefde zou, als zij sterk zou staan, heel wat kunnen compenseren, maar ook Venus staat in zijn val en mist dus echte innerlijke kracht. De liefdesplaneet zal hier vooral zijn oppervlakkige kanten laten zien  (lust en glamour) en Venus is nog Heer 1 ook,  het meest uitgesproken de hele gebeurtenis zelf.

De ascendant valt vlak bij de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, waarvan er in 1980 en 1981 drie waren, die allemaal vlak bij deze graad plaatsvonden. Het wil zeggen dat de huwelijkshoroscoop direct aan sluit bij de GC-horoscopen die een periode van 20 jaar beslaat, die synastrie maakte dit huwelijk ook tot het “huwelijk van de eeuw”. De ascendant valt echter ook nog boven op de ster Vindemiatrix, die expliciet met scheidingen te maken heeft. De Zon staat weliswaar sterk in Leeuw, waar je in een huwelijkshoroscoop overigens niet zo veel aan hebt, maar op de sterrenhoop Praesepe, de” tweede Algol”, die te maken heeft met versplintering  en rampzalige bloedbaden. Heer 1 en heer 7 , de huwelijkspartners zijn niet in enige positieve receptie met elkaar, hoe krijg je het voor elkaar? Wat een drama!

Als de Windsors in het geheim een huisastroloog zouden hebben, moeten zij die direct ontslaan, want een zodanige ophoping van ellende is echt schokkend. De Arabische punten maken het plaatje af. Het Punt van Roem (Asc + Jup – Zon ), wat aangeeft waarom je berucht of bekend bent, staat op de koninklijke Antares, de ster van dood en einde! Het Pars Fortunae, de grote honger staat op cusp 12 van eenzaamheid, verslaving en zelfdestructie conjunct de Punten van Jupiter en Saturnus. Deze punten geven de planeetessenties weer en dat legt dus heel veel  nadruk op het twaalfde huis. Het Saturnus-punt is de gevangenis, het Jupiter-punt de overwinning en de bevrijding. Die conjunctie van deze punten met het punt van de zielshonger op cusp 12,  geeft dus  behoorlijk goed de essentie van dit huwelijk weer.