Vogelmens Nykänen

Afgelopen maandag overleed Matty Nykänen, de beroemde Finse skispringer die de grenzen van zijn sport verlegde door stukker hoger te springen dan iedereen voor hem. Hij kreeg daarom ook de bijnaam “de vogelmens” en het is buitengewoon interessant om eens te kijken hoe dat in zijn horoscoop te zien is. Daarbij stuiten we direct op een berucht probleem, de Finse Nykänen is geboren in Jyväskylä op 62° noorderbreedte en hoe verder we naar de polen toe bewegen, hoe sterker de huizen de neiging hebben samen trekken of juist heel groot te worden. Als je echt vlak bij de pool komt, wordt dat effect zelfs zo sterk dat je hele vreemde huizen krijgt die je eigenlijk niet meer met goed fatsoen kunt gebruiken. Dat heeft te maken met het feit dat de Zon zich op de hogere breedtes vreemd gedraagt, hij is bijvoorbeeld nauwelijks boven de horizon of gaat helemaal niet onder en de huizenberekening is meestal gebaseerd op de beweging van de Zon.

MATTY NYKANEN

Klik op de bovenstaande link om de radix van Nykänen te kunnen bekijken en je zult zien dat het twaalfde en zesde huis wel erg groot zijn, andere huizen behoorlijk samengetrokken zijn en het MC zich op een wat een vreemde plek bevindt. Het is wat eigenaardig maar nog niet onacceptabel onfatsoenlijk dus kan deze radix met Placidus-huizen nog wel gebruikt worden, maar er zijn gevallen waarin dat echt niet gaat. Er zullen heel wat Lappen zijn waarvoor dat geldt en dan is de enige noodgreep die we kunnen doen het zeer primitieve teken = huis-systeem te gebruiken. Dan verlies je veel nuance maar het is beter dan enorm grote of kleine huizen. Als de Zon geen ordenende rol meer speelt zoals aan de pool, dan kun je ook de Zonne-beweging niet gebruiken als ordeningsprincipe. Het laat nog eens zien dat astrologie geen perfect systeem is.

In het geval van Nykänen kan het nog zonder die noodgreep en het eerste dat in het oog springt is de positie van het MC. Het MC bevindt zich op de ster Altair, een van de zeer krachtige sterren van de eerste magnitude en Altair is de hoofdster van de Adelaar, de koninklijke vogel die naar boven naar de hemel vliegt uit verlangen naar de goddelijke wereld!! De Adelaar is ook de gedaante waarin Jupiter verschijnt om Ganymedes naar de hemel te voeren om schenker te zijn bij aan het godenbanket. Hier is letterlijk de vogelmens te zien, wat nog eens benadrukt wordt  door Heer 10  van beroep, een retrograde Saturnus in een Lucht-teken, hoog aan de hemel. Saturnus doet vanwege zijn retrogradegang iets wat tegen de normale loop der dingen in gaat en dat kun je wel zeggen.

                                     altair

Saturnus /Heer 10 maakt een sextiel met kleine orb met Jupiter de planeet van het Lucht-ruim en het doorbreken van grenzen, die een bijna maximale (zuidelijke) breedte heeft van – 1.36, allemaal indicaties van Lucht-activiteiten en het doorbreken van grenzen. Jupiter staat ook weer vierkant de Zon die op de zeer krachtige Hond-ster Procyon valt, Procyon doet het allemaal op zijn geheel eigen manier. De Arabische punten herhalen deze nadruk, het Punt van de Zon ( Asc + Zon – Maan) , ook wel het punt van Overvloed genoemd, valt op cusp 5 van sport en spel en staat in oppositie met Saturnus en het Punt van Reizen door de Lucht (Asc + 15 ° Weegschaal – Saturnus) staat conjunct Saturnus/ Heer 10.

 

                          MATTY NYKANEN

Heer 1 is de Maan, de meest individuele aanduider van Nykänen en bevindt zich in het twaalfde huis van zelfdestructie en verslaving in de Pleiaden, de Nevel der Tranen. Geen fijne stand, Nykänen worstelde zijn hele leven met verslaving aan alcohol en werd zelfs veroordeeld voor gewelddelicten. Dit is wel een hele treurige Maan die net zijn verhoging in Stier heeft verlaten en altijd zal blijven terug verlangen naar die verhoogde staat, een ongeneselijke diepe nostalgie, het wordt nooit meer goed zoals het ooit was, laat ik daar maar een borrel op nemen!  Ook zijn turbulente liefdesleven doorbrak grenzen, de retrograde Saturnus die Jupiter met zijn extreme breedte aspecteert, is ook Heer 7 en de Pleiaden waar Heer 1 op staat, hebben ook sterk met scheidingen te maken. Nykänen was zes keer getrouwd, trouwen deed hij altijd wel, de traditionele Saturnus / Heer 7 heeft in  Waterman veel waardigheid.

 

Superheld in de Super Bowl

Binnenkort komt het sportleven in de VS tot een climax, die aan de meeste Europeanen voorbij zal gaan, de wedstrijd om de Super Bowl wordt gespeeld. Het gaat om de strijd tussen de kampioenen van de twee competities American Football die de VS rijk is en de winnaar kan zich min of meer  beschouwen als nationaal kampioen. Het openbare leven ligt stil tijdens zo’n wedstrijd en ons nationaal sportorakel Mart Smeets, die altijd de indruk maak dat hij in twee glazen bollen tegelijk aan het kijken is, vertelde kort geleden gloedvol over de grote held van het Football, waar iedereen het in de VS nu over heeft, Tom Brady. Dat relativeert direct sterk want in Europa heeft vrijwel niemand van de goede man gehoord en zou hij onopgemerkt over straat kunnen gaan. Toch is het natuurlijk heel interessant om even een blik werpen of de radix van deze superheld (klik op de link hieronder om zijn horoscoop te kunnen bekijken)

TOM BRADY

Het eerste wat direct op valt in deze horoscoop is de Noordknoop die op de Ascendant staat en de Drakenkop op een prominente plaats is altijd een van de factoren die kan bijdragen aan groot succes. De Noordknoop heeft een sterk vergrotend Jupiter-karakter en als de Kop van de Draak, het symbool van de levensenergie, wil hij alles en krijgt hij alles. Om opvallende prestaties in een horoscoop te kunnen zien, is het ook altijd van belang naar de zeven planeetpunten te kijken, die een extreme concentratie van een planeetenergie op een bepaald punt kunnen laten zien. Je kijkt dan alleen naar de conjunctie en oppositie met een kleine orb van niet meer dan twee graden en ook dat is meteen raak hier. Het Punt van Mars, Ascendant + PF – Mars staat op 19.05 ° Weegschaal en dus komen de sterk expansieve Noordknoop, de pure martiale energie en zijn meest individuele punt in de horoscoop (zijn incarnatie, de ascendant) bij elkaar , helemaal niet gek voor een sportheld!

Maar er is meer, Mars de algemene aanduider van sport en strijd staat op de koninklijke ster Aldebaran, het Oog van de Stier, en Aldebaran is een van de weinige sterren met een zuivere Mars-natuur. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) valt deze deze krachtige Mars op het MC, waar de connotatie dat een antiscion op iets verborgens kan duiden natuurlijk niet zo snel van toepassing zal zijn,eerder zal het op iets ongewoons duiden. Datzelfde MC valt op de ster Castor de sterfelijke helft van de Tweelingen, geen koninklijke ster zoals de onsterfelijke broer Pollux maar wel een krijger die de wereld in gaat om strijd te leveren. Dat dit de sterfelijke broer wil niet zeggen dat hij verliest, er is meer dan genoeg compensatie in deze horoscoop met de Noordknoop op de ascendant conjunct het Mars-punt  en Mars op de koninklijke Aldebaran gespiegeld op het MC.

Natuurlijk is er ook die sterke Zon in het tiende huis van de publieke activiteit, Brady is quarterback, de belangrijke spelverdeler en leider in het veld. Hij is de geslepen tacticus die het team met zijn slimme beslissingen tot grote prestaties weet te brengen, Mercurius in eigen teken en in verhoging zal daar zeker aan bijdragen. Brady zelf is Venus/ Heer 1 , die gespiegeld op het Venus-punt, Ascendant + Pars Solis – Pars Fortunae, valt en hij zal dus  al snel in contact komen met pure extreme Venus-energie. Tom Brady is getrouwd met top-model Gisele Bündchen!  Heer 7 van de partner laat dat op een andere manier zien, dat is weer die Mars op de koninklijke en sensuele (Stier-ster!) Aldebaran die pal op het MC staat en dus een grote publieke rol speelt, het paar is een zeer dankbaar onderwerp voor de society-pers. Makkelijk zal het niet zijn met Mars /Heer 7 op een Mars-ster gespiegeld op het MC, maar het laat wel zien hoe het is. Mars is ook Heer 2 van het geld en de sterke Zon is Heer 11 van de verdiensten dus financieel zit het wel snor.

                      BRADY BUENDCHEN

 

Het kan niet op met de planeetpunten in deze radix, het Pars van de Zon (overvloed) en het Pasr van Jupiter (hulp van boven) staan conjunct op cusp 5 van sport en spel en het Maan-Pars / Pars Fortunae conjunct de zo belangrijke Mars. Hij hongert dus altijd naar nog meer van Mars, waarmee het nooit genoeg is. Vaste sterren, planeetpunten en planeten op de hoeken spelen dus allemaal  op hun eigen specifieke manier een rol als indicatoren voor succes.

Op zaterdag 9 februari geef ik in Gorinchem een workshop over Mars en het Vuur-element in de horoscoop. Heb je belangstelling,dan kan ik je informatie toe sturen.

Angelsaksische crisis

De hele angelsaksische wereld lijkt op het moment in een grote crisis te zijn beland, in zowel de VS als in het Verenigd Koninkrijk is het politiek spitsroeden lopen. De ontwikkelingen in het VK rond de Brexit onthullen op een schokkende manier het onvermogen van de politici om met een werkelijke oplossing te komen. Een meerderheid in het parlement is tegen een Brexit zonder akkoord met de EU maar toch is het mogelijk dat het die kant op gaat. Wat we zien is politiek op zijn rauwst, de ideologische idee-fixe voorkomt dat er in de gegeven situatie de optimale keuze wordt gemaakt. Hoe vaak is dat niet zo, ook buiten de politiek, dat mensen hun idee over de werkelijkheid willen opleggen aan die werkelijkheid, ten koste van alles.

In de horoscoop van het VK is de crisis duidelijk zichtbaar. Het progressieve Pars Fortunae, het Punt van de Maan beweegt zich nu over de noodlostsster Terebellum aan het einde van de Steenbok en je kunt wel zeggen dat het noodlot zich voltrekt. De extreme spanningen in de samenleving en de politiek worden aangegeven door de oppositie van datzelfde progressieve Pars Fortunae /Maanpars met de progressieve Zon. Die oppositie in progressie kun je zien als een een soort progressieve Volle Maan die dus ook alle confrontaties tussen de machthebbers (de Zon) en hun tegenstanders (Maan) met zich mee brengt. Tegelijkertijd beweegt de Maan van het VK zich over Aldebaran de koninklijke ster van een nieuw begin, maar ook een ster met een uitgesproken martiaal, strijdbaar karakter. Deze progressies zijn gebaseerd op de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de bezetting van Engeland door Willem de Veroveraar in 1066. Deze horoscoop kun je gebruiken als geboortehoroscoop van het VK.

                               Donald-Trump

In de voormalige koloniën aan de overzijde van de oceaan, gaat het er al even heet aan toe. Ook daar is het grote strijdpunt het nationalistische afsluiten van het land van de rest van de wereld. President Donald Trump wil veel geld om zijn beroemde muur te bouwen op de grens met Mexico, die immigranten moet tegenhouden. Het Congres, inmiddels in handen van zijn Democratische tegenstanders, weigert hem dat geld te geven en omdat er dus geen goedgekeurde begroting is, wordt de hele overheid stil gelegd, de zogenaamde shutdown. Het getuigt weer van hetzelfde beschamende onvermogen van de politici om iets positiefs tot stand te brengen, vooral de loopgravenoorlog met de tegenstander heeft hun aandacht. Er zijn al eerder shutdowns geweest maar deze is wel de langste en de politiek meest omstredene tot nu toe. Ook deze ontwikkelingen zijn goed te volgen in de progressies in de horoscoop van de VS.

VS PROGRESSIES 2019

Deze progressies zijn gebaseerd op de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan het uitroepen van de de onafhankelijkheid door de Amerikanen in juli 1776 , deze horoscoop kun je gebruiken als radix van de VS (klik op de link hierboven om de progressies te kunnen bekijken). Wat er direct uit springt, is de de beweging van de Maan die net bovenop Algol staat, de meest kwaadwardige ster aan het uitspansel, die je je hoofd kunt doen verliezen! Dat is ook direct het begin van de beruchte crisiszone die over de zeer problematische Pleiaden en Hyaden,  doorloopt tot aan Aldebaran rond 10 graden Tweelingen. Dat wil niet zeggen dat de shutdown nog een jaar zal gaan duren, maar het is niet echt een leuk vooruitzicht.

De progressieve Zon staat in de negende graad tegenover de Maan en dat wil zeggen dat er een progressieve Volle Maan op komst is al duurt het nog wel een jaar voor die werkelijk vol is. De Zon zelf beweegt zich naar de koninlijke ster Antares toe, het Schorpioenshart dat een cyclus beëindigt. Het verhaal is dat de overmoedige en succesvolle  bruut Orion door de schorpioen te grazen wordt genomen. Om het plaatje compleet te maken, het Pars van de Zon ( Asc + Zon – Maan)  loopt nu in progressie over Neptunus wat de zaak er ook niet beter op maakt.  Wat het allemaal wil zeggen, is dat het komende jaar nog heel veel strijd en crisis zal brengen en dat er begin 2020, het verkiezingsjaar, met de progressieve Volle Maan over de as Antares –Aldebaran een dramatische climax in die spanningen zal komen.

De avonturen van Kuifje, reporter

Het was vorige week precies 90 jaar geleden dat de eerste aflevering verscheen van een strip, die zou uitgroeien tot een mega-succes. In het conservatief-katholieke blad Le Petit Vingtième waren voor de eerste keer de avonturen van de reporter Kuifje, op zijn Frans Tintin, te lezen van de hand van George Remi, beter bekend als de tekenaar Hergé. Het was allemaal nogal primitief in het begin, de eerste avonturen speelden in de Sovjet-Unie, en de Russen werden op een niet al te subtiele manier belachelijk gemaakt. Ook de eerste echte albums, vooral Kuifje in Afrika, waren nogal recht voor zijn raap, later werd de toon wat subtieler en de strips groeiden in album-vorm uit tot het enorme succes dat ze nog steeds zijn. Wie kent Kuifje niet?

Het is natuurlijk uitermate interessant om dat succes eens astrologisch te bekijken en omdat we natuurlijk geen precieze tijd hebben van de verschijning van de eerste strip, moeten we een astrologische kunstgreep toepassen. In het geval van verhalen die uitgroeien tot een wereldsucces kun je dan kijken naar de horoscoop van de eclips die vooraf gaat aan de publicatie van het boek, de film of zoals in dit geval de eerste aflevering van een strip. Gezien het succes dat het verhaal heeft, raakt het een collectieve snaar en het zijn eclipsen ( en ook wel lunaties, horoscopen van Nieuwe Maan en Volle Maan) die bij uitstek die collectieve snaar symboliseren. Zo kun je dus heel wat wereldberoemde verhalen in hun essentie astrologisch duiden, zonder een gunstige horoscoop op de achtergrond wordt het niks.

KUIFJE

Klik op de link hierboven om de “voorgeboortelijke eclips” van Kuifje te kunnen bekijken, deze is gemaakt voor Brussel, de plaats waar de eerste strip verscheen. Het eerste wat op valt in deze horoscoop  is Venus die in het eerste huis staat en als Heer 10 een van de belangrijkste huisheren is. Dat is natuurlijk ook een goede weerspiegeling van het feit dat het om tekeningen gaat, Venus staat op de zeer positieve ster Ascella uit de dynamische Boogschutter. Via antiscion (de planeetpositie gespiegeld via de as 0° Kreeft-0° Steenbok) valt Saturnus op deze prominente Venus, terwijl deze Saturnus met de gebruikelijke orb van vijf graden ook nog net op de Ascendant valt. Deze Saturnus is dus belangrijk en geeft verschillende dingen aan, enerzijds is het de zeer sobere tekenstijl van Hergé, de  fameuze “klare lijn”, anderzijds is dit een indicatie van Kuifje zelf.

Ook Kuifje, wie kent hem niet, is bij uitstek een sobere getekende figuur met dat kleine gladde, kale ronde hoofd en natuurlijk als absoluut pièce de resistance en onvermijdelijk handelsmerk, ja de Kuif!  Nu is Saturnus de aanduider van soberheid en reductie tot de essentie, maar ook de algemene signifcator van haar. Er is ook nog iets heel speciaals aan deze Saturnus, zijn dagsnelheid is in deze horoscoop 7 minuten, dat is extreem snel en hoge snelheid is iets waarbij Saturnus niet goed bij functioneert. Wat we hier dus zien ( sterk benadrukte Saturnus op de Ascendant met vijf graden orb en via antiscion op Venus/Heer 10 in het prominente eerste huis) is haar (Saturnus) dat heel snel gaat en dus niet zit zoals het hoort te zitten, een kuif is de uitdrukking van een bijna aerodynamische snelheid!  Kuifje is kaal op die kuif na en beweegt typisch genoeg heel vaak snel.

KUIFJE

Wat ons onbewust in de tekening van Kuifje fascineert is een Saturnus-kracht die toch razendsnel gaat. Het beeld van de Kuifje-verhalen wordt gecompleteerd door een ander antiscion, dat van Mars dat op de ascendant valt. Dit is een Mars in val in Kreeft en retrograde, die dus zijn minst aangename kanten nadrukkelijk laat zien, er wordt heel wat gemept, geschoten en afgeknokt in de strips. Mars staat op Alhena een ster in Tweelingen, de broers Castor en Pollux, die de wereld in gaan om strijd te leveren. Alhena is een ster met Mercurius /Venus-natuur, wat bij striptekenen past en Mars wordt sterk benadrukt door de conjunctie met het Pars Fortunae en het Pars Solis.  Zo laat de astrologie met klare lijn zien hoe de essentie uitwerkt,  Saturnus en Mars, een bijna kale, supersnelle held met raar haar die voortdurend in strijd verwikkeld is.

Freddy Mercurius

De film Bohemian Rhapsody over de band Queen en voorman Freddy Mercury was de grote winnaar bij de uitreiking van de Golden Globes, na de Oscars de belangrijkste filmprijs. De naam Mercury, artiestennaam van de op Zanzibar geboren Farrokh Bolsaro, maakt een astroloog natuurlijk wel nieuwsgierig en ja hoor de radix van Freddy Kwikzilver stelt ons niet teleur. Verreweg de sterkste planeet in de radix van Freddy is Mercurius die in Maagd staat , het eigen teken van de immer bewegelijke planeet, waar hij ook nog eens verhoogd is. Niet alleen is Mercurius essentieel uitermate sterk, hij staat nog in het eerste huis én hij heeft een hele hoge snelheid (klik op de onderstaande link om de radix van Freddy Mercury te kunnen zien).

FREDDY MERCURY

Geen wonder dus dat Mercurius zijn artiestennaam werd en deze extreem goede Mercurius beschrijft ook direct de kwaliteit waar hij het meeste om geroemd werd, zijn buitengewone stem. Farrokh Bolsaro was de man van de vier octaven, met een stem waar ook klassieke opera-zangers jaloers op konden zijn. Mercurius is natuurlijk de algemene significator voor de stem en het teken Maagd is traditioneel een van de tekens, met Tweelingen en Weegschaal, die”een luide stem” hebben. Mercurius is ook nog  eens Heer 2 van de financiën en Heer 11 van verdiensten en erkenning, zingen zal hem dus geen windeieren leggen.

Natuurlijk zijn er velen die deze sterke Mercurius-positie met hem delen, maar het is altijd de precieze individuele constellatie die zo’n specifieke positie benadrukt voor een individu, door de huizen, de aspecten en ook door de planeetpunten, die zo tijdgevoelig zijn en dus heel individueel. Mercurius maakt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) een oppositie met de Jupiter-Venus conjunctie in het derde huis van het verwoorden. Jupiter is Heer 5 van creativiteit en Venus is natuurlijk de algemene significator van de kunst die in Weegshaal  essentieel heel sterk is. Deze conjunctie staat ook nog eens op de koninklijke Spica, de hoofdster van de Maagd die veel succes kan schenken, daar heb je de Queen.

Mercurius maakt weliswaar een oppositie met deze zeer krachtige stand maar dat wil niet zeggen dat dit negatief uitpakt, elk apect is een verbinding. Het laat zien dat er niet zonder spanning een verbinding tot stand komt tussen de stem (Mercurius) en de esthetiek (Venus) , Mercury was geen  zoete klassieke zanger in het concertgebouw maar een rockster. Oplettende lezers zullen inmiddels gezien hebben dat het Punt van de Zon ( Asc + Zon – Maan bij dag en nacht), dat de Zonne-essentie symboliseert ook via antiscion op het grote Mercurius-talent valt, het Pars Solis, is het Punt van de Overvloed: de man van de vier octaven. Het zijn dit soort soort standen die de horoscoop heel individueel maken, een paar minuten later is het Pars Solis al weer van Mercurius af!

BOHEMIAN RHAPSODY

Op de ascendant staat Pluto, die altijd een overweldigende indruk maken kan, je kunt wel zeggen dat Mercury enige presentie had op de bühne. Op de descendant staat bovendien het Punt van Jupiter ( Asc + Jup – Zonnepars), wat als Jupiter-essentie de overdadigheid in het contact met anderen versterkt. Het Punt van Venus  (Asc + PS –PF) bevindt zich bovendien via antiscion op cusp vijf van creativiteit. Wat ook opvalt is Heer 6 van ziekte, Saturnus van het immuunsyteem  in vernietiging in Leeuw in het twaalfde huis van oncontroleerbare begeerte. Met zo’n stand ben je extra gevoelig voor een ziekte als AIDS, zeker omdat de Grote Malefic Saturnus op Praesepe staat, de tweede Algol en “de uitwaseming van opeengestapelde lijken”.

Zijn biseksualiteit is goed te zien in de oppositie die Mercurius, die zo sterk van rol wisselt, maakt met Jupiter Heer 5 van seksualiteit. Heer 1 de Zon is bovendien in wederzijdse negatieve receptie met Venus de algemene significator van vrouwen. Via ansticion staat het Venus-pars, de essentie van het vrouwelijke bovendien op cusp 5 van seksualiteit conjunct de sterk remmende Zuidknoop, wat wel enige twijfels geeft over de aantrekkingskracht van vrouwen.

Het kind van Krakatau

In Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten met een rampzalige tsunami als gevolg. Anak Krakatau betekent het “kind van Krakatau” en deze vulkaan verscheen dan ook in 1928 op de plaats waar ooit in 1883 vader Krakatau ontplofte, een van de grootste vulkaanuitbarstingen ooit. De Krakatau barstte niet alleen uit maar ontplofte echt, de hele berg stortte in zee en het vulkaaneiland verdween in de golven. Met het kind lijkt nu ongeveer hetzelfde te zijn gebeurd, van de berg is niet veel meer over, al was de uitbarsting niet zo enorm als die van de vader-vulkaan in 1883. Nu is het natuurlijk interessant en ook wellicht praktisch nuttig om te kijken of we met behulp van horoscopen iets van deze gebeurtenissen kunnen zien.

De eerste vraag die op komt, is welke horoscopen we zouden moeten gebruiken om dit te onderzoeken. Een mogelijkheid is natuurlijk om uit te gaan van de horoscoop van Indonesië, waar de ramp zich voltrok , maar dat land is groot en het zou handig zijn om wat specifieker te zijn. Nu is er een soort mundane horoscoop dat heel sterk lokaal is en dat is de ingress, de horoscoop van het precieze moment dat de Zon een teken binnen gaat. Meestal is dat de Zon die de Ram in gaat en met als plaats de hoofdstad van een land, kan deze Ram-ingress dienen als een jaarhoroscoop van het betreffende land. Natuurlijk wordt zo’n ingress een nationale jaarhoroscoop omdat deze voor de hoofdstad wordt berekend, maar je hoeft niet per se de hoofdstad te kiezen.

ANAK KRAKATAU

Een ingresshoroscoop wordt namelijk gemaakt op basis van een astrologische gebeurtenis, het binnengaan van een teken door de Zon, en is niet gebonden aan een gebeurtenis in de menselijke historie, zoals bijvoorbeeld het uitroepen van de onafhankelijkheid van een land. Alles wat de ingress toont, is wat er op de plaats waarvoor je berekent dat jaar, dat seizoen of die maand zal gebeuren. Dat wil dan ook zeggen dat we de gebeurtenissen rond de Krakatau met behulp van ingressen gevolgd en wellicht voorspeld kunnen worden. Als plaats om de ingressen te berekenen, nemen we daarom niet de hoofdstad van Indonesië maar de locatie van Krakatau zelf en dat levert voor de uitbarsting of beter de ontploffing van 1883 de volgende horoscoop op (klik op de link hieronder om deze te kunnen bekijken).

KRAKATAU 1883

Er is in deze horoscoop een stand die direct de aandacht trekt en dat is die van Jupiter, die vlakbij het IC staat. De hoekhuizen zijn de huizen van de sterkste manifestatie in de wereld en omdat de cuspen de lijnen van de hoogste energie zijn van een huis zijn, zijn posities vlakbij een hoek altijd van zeer groot belang. Dat is niet alleen zo in de mundane astrologie maar ook in de andere soorten horoscopen. Jupiter is  de planeet van de expansie en staat in vernietiging waardoor hij de slechtste kant van de expansie laat zien, een uitbarsting of een ontploffing, Jupiter staat ook in het luchtteken Tweelingen. Dat lijkt allemaal heel goed te kloppen, de positie bij het IC is toepasselijk, het IC heeft met de aarde en de grond te maken.

Heer 4 van de bodem is Mercurius die uitermate zwak staat in Vissen, in vernietiging en val en in sterke wederzijdse receptie met Jupiter! De uitermate zwakke grond, die heel toepasselijk in het Water-teken Vissen staat (het vulkaaneiland verdween in de golven), verbindt zich dus heel sterk met die heftig uitdijende Jupiter. Om het plaatje rond te maken, staat deze Heer 4/Mercurius ook nog eens conjunct de vurige Mars! Ook de vaste ster waar Mercurius op staat lijkt toepasselijk, het is Skat een ster uit de Waterman die te maken heeft met het uitgieten van het water, ook in 1883 was een tsunami het gevolg van de vulkaanuitbarsting. Het is belangrijk in het oog te houden dat de beslissende stand die vernietigde Jupiter op het IC is, zonder dat zou deze ingress niet opvallen.

KRAKATAU 2018

De Ramigress 2018 voor Krakatau heeft ook zo’n opvallende positie, Neptunus die er altijd op uit is het land te overstromen, staat op het IC! Via antiscion (positie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft-0 ° Steenbok) is deze Neptunus op het IC in oppositie met Mercurius, de planeet van de aardschokken, op het MC. Dit is weer zo’n sleutelstand op de hoeken die wat bijzonders aan duidt. Op het IC staat de ster Achernar ,en een van de betekenissen van Achernar is een vuur-regen die op het land neer stort, wat heel goed met vulkanen te maken kan hebben. Als je als lokaal astroloog de Krakatau in de gaten zou houden, zou deze ingress je wel erg ongerust moeten maken.

KRAKATAU DECEMBER

Om verder te timen, kun je de ingressen van de seizoenen bekijken, die van het binnengaan van de Zon in de cardinale tekens en dat levert voor de winter een horoscoop op met Mars in Vissen op het IC! Ook staat Jupiter Heer 1 en Heer 4 op Doodsster Antares, de koninklijke ster die een zeer sterke Mars-energie heeft. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat je met ingresshorscopen een gevaarlijke vulkaan heel goed kunt monitoren.

Theresa May – vrouw van het jaar?

De Engelse premier Theresa May was een van de figuren die het afgelopen jaar het meeste in het nieuws was, vooral de laatste maanden, waarin de Brexitkoorts steeg tot ongekende hoogtes. De naam van May zal wel altijd verbonden blijven met de Brexit, hoe deze dan ook uiteindelijk vorm krijgt. Daar zit wel iets cynisch in, want oorspronkelijk was May daar zelf geen voorstander van en toch nam ze de taak op zich om het Verenigd Koninkrijk los te maken uit de EU. Het hele Brexit-proces is de absolute climax in haar politieke loopbaan, en dus moet er wel iets te zien zijn in haar horoscoop  dat wijst op betrokkenheid bij dit soort situaties. Helaas is er geen geboortetijd van May bekend en dus grijpen we net als vorige week bij Elon Musk terug op een Zon-op-het-MC horoscoop, een ZMC.

Nu moeten we ons realiseren dat in onze niet-astrologische kalender de dag begint om 00:00, volgens de kloktijd van de tijdzone om middernacht. Dat strookt niet met de astrologische opvatting van de dag, die astrologisch gezien namelijk begint met zonsopgang en dus op een tijd die varieert. Dat wil zeggen dat het mogelijk is dat de geboortedatum van iemand die bijvoorbeeld op 4 februari is geboren om 3 uur s‘ nachts, wordt geregistreerd op de kalenderdatum 4 februari. Maar astrologisch gezien is de dag dan nog niet begonnen, die begint als de Zon op gaat en loopt door tot hij de volgende keer op gaat. Dat betekent dat als je een Zon-op-de-Ascendant-horoscoop (ZAC) zou maken, je het risico loopt dat het geboortemoment niet onder die daghoroscoop (want dat is wat een ZAC!) valt. Bij een ZMC heb je dat risico niet, omdat je als het ware het hoogtepunt van de dag neemt. Je kunt het ook meer symbolisch zien als het punt waar je uit je oorsprong tevoorschijn komt, uit de oorsprong die lag op het moment van middernacht, met de Zon op het IC. Daarom geven we de voorkeur aan een ZMC boven een ZAC, als de geboortetijd onbekend is.

Het moet ook duidelijk zijn dat een ZMC een echte horoscoop is, een horoscoop voor de rol die mensen in het leven zullen spelen die op dezelde dag als Theresa May geboren zijn in Eastbourne. Dat maakt ook direct de beperkingen van de ZMC duidelijk, er zijn daar ongetwijfeld meer kinderen ter wereld gekomen  op 1 oktober 1956 , maar er is er maar een premier van Engeland geworden. Toch zou het heel leuk zijn of er zich in het leven van de mensen die op die dag geboren werden, niet ook soortgelijke ontwikkelingen als bij Theresa May  voordoen, niet op zo’n dramatische schaal natuurlijk, maar in essentie dezelfde.

In de de ZMC van May zijn er inderdaad een aantal zaken die direct in het oog springen, klik op de link hieronder om de ZMC-horoscoop te kunnen zien.

THERESA MAY

De Zon staat natuurlijk automatisch, door het gebruik van deze techniek op het MC, maar deze staat wel op de ster Vindemiatrix. Nu is Vindemiatrix de tovenaarsleerling, die krachten los maakt die vervolgens onbeheersbaar worden en een grote chaos veroorzaken. Hmm, niet slecht. Ook heeft de ster te maken met zelfoverschatting, waardoor je prematuur , voordat je de passende positie in neemt, handelt en daardoor je zelf vergalloppeert aan de situatie. Het is wel belangrijk om te beseffen dat sterren altijd verhalen en scenario’s beschrijven en dat dit dus niet allemaal zomaar de schuld van May persoonlijk is, ze komt gewoon door zo’n ster in dat verhaal terecht (dat dat door haar voorganger Cameron in gang was gezet).

MAY IN HOUSE OF COMMONS

Een andere zeer opvallende stand is de ascendant op Antares, de koninklijke ster die zo sterk verbonden is met het einde van cycli, van de vier Wachters is dit de ster van de herfst, van het afsterven. Antares is ook een zeer martiale ster, een zeer felle strijder. Dat lijkt allemaal wel heel goed te kloppen, een Brexit-premier die je op zijn minst toch wel strijdbaar kunt noemen. Maar omdat de echte test van zo’n horoscoop is of je er ook de ontwikkelingen in terug kunt zien, is het een goed idee om de progressies te bekijken, als je dit mag zien als een “echte” horoscoop, dan moeten de voorspellingstechnieken ook werken en weer worden we niet teleurgesteld!

MAY PROGRESSIES

Op dit moment beweegt de MC-Zon conjunctie over, je gelooft het niet, Antares , de ster van het einde van cycli! Dus de centrale mythe in haar ZMC bereikt nu zijn climax. Daar komt nog eens bij dat er zo’n vier maanden geleden een Nieuwe Maan is geweest, sterker kan Antares eigenlijk niet benadrukt worden. Als we de lunaar maken, waaronder de stemming wordt gehouden in het Lagerhuis over de door May onderhandelde Brexit-deal, dan zien we Algol op het MC staan, de ster van de onthoofding. Haar deal wordt waarschijnlijk niet aangenomen en de chaos die we dan mogen verwachten, zou wel goed beschreven worden door Algol.

 

Elon Musk – tijdloos

Een van de irritante dingen in de astrologie is het gemis aan geboortetijden, dat nog regelmatig op duikt. Gelukkig is er al veel verbeterd met de online-archieven, al is er vooral van onze landgenoten vaak te weinig bekend.  Maar ook in de angelsaksische wereld, die over het algemeen beter onderzoek doet naar geboortegegevens, duiken er regelmatig irritante lacunes op. Een van de oplossingen om daar wat aan te doen is een horoscoop te maken met de Zon op de ascendant voor het meer persoonlijke leven en met de Zon op het MC voor het meer publieke leven. Een datum en plaats van geboorte is immers meestal wel bekend en bijvoorbeeld als we horocopen van schepen (op basis van de dag dat de bouw begon) maken, lijkt de daghoroscoop (Zon op Asc) prima te werken.

Nu zijn er twee mensen afgelopen jaar vaak in het nieuws geweest, waarvan de horoscoop erg interessant zou zijn om te bekijken, maar waarvan een geboortetijd ontbreekt, de Engelse premier Theresa May en de van oorsprong Zuid-Afrikaanse techno-utopist en ondernemer Elon Musk, die onder meer de Tesla produceert. Musk doet meer dan dat, hij lanceert het ene idee na het andere, over futuristisch efficiënt vervoer per trein door vacuüm-buizen, neurotechnologie en een kolonie op Mars bijvoorbeeld. Het vertrouwen van Musk in de technologie lijkt onbegrensd maar hij heeft het voordeel dat hij met de Tesla inderdaad een geavanceerde eletrische auto op de markt heeft gebracht en je hem dus niet zomaar weg kunt zetten als een SF-fantast.

                            MARSKOLONIE

Musk was ook in het nieuws de afgelopen maanden doordat hij wat ondoordachte fratsen uithaalde en ondanks enige tegenzin tegen de horoscoop met de Zon op het MC (ZMC), wil ik er zo vlak voor Kerst, aan het einde van het jaar toch even naar kijken. De  ZMC-horoscoop is wat anders dan een horoscoop zonder tijd, waarin alleen de planeetstanden belangrijk zijn, het idee is dat het een echte horoscoop is.  Dat wil zeggen dat ook de huisposities mee worden geduid, want het zou een horoscoop moeten zijn die toegespitst is op het publieke leven, al zijn dit soort horoscopen natuurlijk wel  een stuk algemener dan de echte radix. De ZMC-horoscoop geldt namelijk voor het publieke leven van alle mensen die op dezelfde dag (lopend van 00:00 met de Zon op het IC tot 24:00 met de Zon weer op het IC) asl Musk in dezelfde plaats geboren zijn.

Dat zijn er niet maar twee, maar ook niet weer een paar duizend, dus is de ZMC-horoscoop zeker niet individueel maar ook  weer niet zo algemeen dat hij helemaal niets te zegt. Natuurlijk is de enige echte test de toepassing van prognosetechnieken, laten deze ook echt zien wat er in het leven gebeurt? In de ZMC-horoscoop van Musk (klik op de link hieronder om deze te kunnen bekijken), springen wel een aantal aanmoedigende standen in het oog.

Bij zo’n techno-utopist moet zou je wel iets speciaals met Mercurius verwachten en dat is inderdaad het geval. Het gaat er dan niet direct om dat Mercurius in het tiende huis staat, die kans is redelijk groot met de Zon op het MC, maar er is iets anders dat wel heel apart is. Mercurius heeft op zijn geboortedag een ongehoorde snelheid van meer dan twee graden. Ik wist niet dat dat mogelijk was. Het ongeduldig vooruitsnellen met techniek naar de toekomst wordt hier wel duidelijk weerspiegeld, misschien staat deze Mercurius in zijn radix wel op het MC.

ELON MUSK

Het is treffend maar tegelijkertijd zie je hoe algemeen het is, iedereen die rond deze dag is geboren heeft deze hyper-Mercurius en niet iedereen is Elon Musk. Mercurius staat vlakbij twee belangrijke sterren Canopus en Sirius, maar omdat de planeet duidelijk dichterbij Canopus staat, nemen we de mythe van deze heldere ster als het achtegrondverhaal bij Mercurius. Canopus is de zeer gewiekste roerganger van de Griekse vloot, die terugkerend van de gewonnen Trojaanse oorlog, door een slang werd doodgebeten in de Egyptische woestijn. De boodschap is dat gewiekstheid en aardse (louter technische) kennis niet voldoende is om te overleven, tsja… Canopus is een ster die heel zuidelijk staat, hij haalt het van heel ver en wat die woestijn betreft, regelmatig werkt dat soort mythische beelden ook heel letterlijk uit, de planeet Mars, die hij hoopt te gaan koloniseren, is natuurlijk een woestenij zoals die op aarde nauwelijks te vinden is.

Uranus op de ascendant is ook passend, het symboliseert het onbegrensde potentieel van de oorsponkelijke hemelgod dat op aarde moet worden gebracht in een concrete vorm en de ster op de ascendant is ook treffend. Het is Vindemiatrix de Tovernaarsleerling en de premature oogst, een ster die een arrogante zelfoverschatting met zich mee brengt en er toe aanzet dingen te ondernemen waarvoor de kennis nog nier gerijpt is. Hmmm. Niet slecht, hier wordt het wat persoonlijker, deze stand geldt alleen voor zijn geboorteplaats.

Maar de progressies op basis van de ZMC??  Laten die zijn uitglijders zien de afgelopen maanden? Ja!! De Ascendant staat in oppositie met Saturnus die op de teleurstellende Pleiaden staat en de progressieve Maan loopt door de crisiszone eind Stier /begin Tweelingen en is dus ook net over die Saturnus gelopen. Het progressieve Pars van de Zon heeft net een oppositie gemaakt met de progressieve Zon, wat de spanningen omtrent zijn leiderschap herhaalt. Dit is bijzonder aanmoedigend, volgende week zullen we kijken naar de ZMC van Theresa May, dat heeft ze inmiddels wel verdiend, de arme!

 

                                      nativity2012

Pegasus Astrologisch Advies wenst u allen een zalig Kerstfeest!!

 

 

 

De golden boy en de gele hesjes

Er waart een spook door Europa, het spook van het populisme. Het volk laat op allerlei manieren van zich horen, men staat op tegen het gezag. In Engeland is de Brexit-tragedie op een kookpunt gekomen, mede door de opstand van de backbenchers, de gewone parlementstleden die normaal gesproken de leiding volgen, maar nu dus niet meer. De horoscoop van het Verenigd Koninkrijk die regelmatig besproken werd op deze blog, weerspiegelt weer heel duidelijk wat er gebeurt. Het is de moeite waard om er een korte blik op te werpen, klik op de link hieronder om deze progressies te kunnen bekijken.

UK PROGRESSIES DECEMBER 2018

De Maan loopt al bijna een jaar door de crisizone van 26° Stier tot 10° Tweelingen, van Algol tot Aldebaran en is nu op Prima Hyadum aangeland. Dit is de hoofdster van de Hyaden en het verhaal van de Hyaden heeft te maken met een veelbelovende ontwikkeling, die uiteindelijk op een grote teleurstelling uit loopt. Dat lijkt wel heel erg op wat er met de Brexitdeal van Threresa May aan het gebeuren is! Tegelijkertijd staat een andere belangrijke progressieve factor, het planeetpunt van de Maan of wel het Pars Fortunae op de noodlotsster Terebellum, dat behoeft geen uitleg. Het planeetpunt van de Maan is ook op weg naar een oppositie met de progressieve Zon, een soort Volle Maan maar dan via een planeetpunt. Het toont een toenemende spanning tussen de Zon (het gezag, de premier) en de essentie van de Maan-energie, de Maan is natuurlijk ook het volk.

Dat laat dus helder zien wat er gebeurt in Engeland maar aan de andere kant van het Kanaal is het ook kommer en kwel. Frankrijk is al weken lang in de greep van de zogeheten gele hesjes, een wat amorfe volksopstand tegen ja, wat eigenlijk? Het gezag in het algemeen, golden boy Macron in het bijzonder, de prijzen,  de vergroening, de rijken of het leven in het algemeen, of allemaal tegelijk? Het lijkt er op dat het mensen zijn die vinden dat ze financieel worden uitgeperst door de regering en vinden dat ze recht hebben op een veel groter stuk van de taart. Als je de cijfers voor Nederland bekijkt, is het gevoel van de gele hesjes dat ze worden uitgeperst niet meer dan een gevoel, dat door de feiten weersproken wordt. Iedereen, zelfs mensen in de bijstand, is er de afgelopen jaren behoorlijk in koopkracht op vooruit gegaan, al vormen de gepensioneerden een uitzondering. Hun koopkracht is niet gegroeid, maar het meest getroffen in deze groep zijn juist de gepensioneerden met een hoger pensioen!

                          GELE HESJES

Nu weet ik niet of deze cijfers in Frankrijk veel anders zijn, maar het lijkt erop dat het lelijke beest van het populisme hier weer zijn kop steekt maar nu wat meer ter linkerzijde. De Maan is het volk en de Maan reageert op basis van gevoel en niet op basis van feiten. Deze onvrede richt zich op golden boy Emmanuel Macron, die bankier is geweest en dus een makkelijk doelwit is. Zijn Firdaria, heersers over langere periodes in het leven, laten goed zien wat er nu met hem gebeurt. Hij kwam op als een donderslag bij heldere hemel onder de Firdar van de sterke Maan, die in verhoging staat. De Maan is het volk en verhoging wijst op te hoge verwachtingen en adoratie, maar inmiddels is de Saturnus-Firdar begonnen, een retrograde peregriene malefic die op het punt staat naar zijn vernietiging te gaan. Een ijskoude douche dus, klik op de link hieronder om de radix van Macron te kunnen zien.

EMMANUEL MACRON

We zullen de radix hier niet duiden, dat is al eerder gebeurd maar die Saturnus in de eerste graad van Maagd is wel de moeite van het bekijken waard. In 2011 passeerde de koninklijke Regulus, die naar de troon leidt in precessie de grens tussen Leeuw en Maagd en kwam dus op Saturnus te staan. Deze Saturnus is Heer 1, het meest uitgesproken Macron zelf! Deze “precessie-transit” is een van de belalngrijkste invloeden die hem president maakten. Dat hij het nu moeilijk heeft laten zijn progressies duidelijk zien. Zijn ascendant staat in oppositie met Pluto (plotse onverwachte, overweldigende tegenstand) terwijl zijn Maan door de Via Combusta (crisiszone 15° Weegschaal- 15 ° Schorpioen) ploegt. De Maan is net naar zijn val gegaan in Schorpioen wat meestal het hoogtepunt in de crisiszone aangeeft.

MACRON PROGRESSIES

George Herbert Walker Bush: de vader van..

 

Deze week overleed George Herbert Walker Bush, ex-president van de VS en vader van George Walker Bush, die ook president werd. Dat was nog nooit voorgekomen en daarom werd vader Bush ook Bush senior genoemd, de ambtstermijn van de zoon was bewogener dan die van zijn vader, Bush junior kreeg te maken met 9/11. In de radix van junior (hier niet afgebeeld)  is de invloed van de vader goed te zien op het IC bevindt zich in zijn horoscoop de koninklijke ster Spica. Junior heeft natuurlijk rijkelijk geprofiteerd van alle steun die senior hem te bieden had, zeker omdat het bij junior niet over rozen ging, hij had bijvoorbeeld ook eerst een drankprobleem te overwinnen.

Senior had ook een invloedrijke vader, maar deed het toch allemaal meer op eigen kracht dan junior zouden we geneigd zijn te zeggen. De astrologie kijkt daar wat anders tegen aan want een horoscoop laat zien hoe een leven zal zijn, het is nooit onze eigen kracht waar wij op leven. Junior had  bijvoorbeeld zijn Heer 1 in het twaalfde huis van verslavingen en de plaats van Heer 1 in de radix laat zien waar we als het ware “automatisch”’ in terecht komen. Als je dan ook een vernietigde Saturnus in Huis 12 hebt, zoals junior, dat wil zeggen een Saturnus die niet disciplineren en beperken kan, zie je het probleem met de fles. Hoe anders is het bij senior die als Heer 1 de Zon in het tiende huis heeft op de krachtige ster van de eerste magnitude Capella. Klik op de link hieronder om de radix van Bush senior te kunnen zien.

GEORGE HERBERT WALKER BUSH

Die sterke Zon / Heer 1 op Capella in het tiende huis is het niet het enige dat op groot succes wijst in een leiderschapsfunctie, de ascendant laat er ook geen twijfel over bestaan. De expansieve Noordknoop, die een sterk Jupiter-achtige werking heeft, staat op de ascendant, en de ascendant zelf staat op Regulus! Regulus is de meest koninklijke ster van de koninklijke sterren en brengt altijd groot succes en een invloedrijk leven. Of de Noordknoop en Regulus nog niet genoeg zijn, via antiscion (posities gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0°Steenbok) staat het planeetpunt van de Zon (Asc + Zon- Maan) ook nog eens conjunct de ascendant. Het Punt van de Zon symboliseert de essentie van de Zonne –energie en dat past wel heel goed bij een president, een andere naam van het Pars Solis, is het Punt van Overvloed.

Ook op financieel vlak zat het wel goed bij senior, zijn vader was bankier en zijn opa van moederskant een rijke zakenman. Het geld van de familie wordt aangegeven door het vijfde huis, immers het tweede huis van het geld gezien vanaf het vierde van de familiewortel en dat staat er inderdaad niet slecht bij. Heer 5 is Jupiter de planeet van de welvaart, heel sterk in eigen teken in het vierde huis van de familie. Het is de algemene betekenis van welvaart van Jupiter gecombineerd met zijn functie als Heer 5 van geld uit de familie en zijn plaatsing in huis 4 van de familie dat Jupiter deze specifieke betekenis geeft.

BUSHES

Jupiter is de planeet van de bestuurselite en als Heer 5 ook winsten door bodemschatten, die je in vierde huis vindt. Bush senior verdiende prima in de olie, wat ook nog eens bevestigd wordt door Saturnus, de algemene significator van olie die heel sterk verhoogd staat in Weegschaal op de koninklijke Spica. Dat wordt nog eens benadrukt door de conjunctie van Saturnus met het planeetpunt van Saturnus (Asc + Pars Fortunae – Saturnus),  een verbinding met zo’n punt geeft altijd een electrificerende kracht aan een planeet. Overigens staat Heer 2 van de bezittingen ook niet slecht, in elevatie, op het hoogste punt van de horoscoop en op het punt naar eigen teken over te gaan. Dat maakt hem niet sterker maar laat wel zien dat hij in zijn leven financiële verbetering mag verwachten.

Mars die zo opvallend op de descendant op de Saturnus-achtige Zuidknoop staat zal zich natuurlijk ook duidelijk manifesteren. Een van de betekenissen is de de reputatie van Bush senior als oorlogsheld, hij werd in WO-2 als jongste gevechtspiloot ooit (Mars in Lucht-teken) neergehaald door het Japanse leger en overleefde de crash ternauwernood (Zuidknoop). Mars is ook Heer 4 van de vader, en aangezien vader op de remmende Zuidknoop staat en Bush zelf op de expanderende Noordknoop op Regulus  zal hij zijn vader ruim gaan overschaduwen.