Al Pherg voor Europa en Duitsland – Helmut Kohl

Afgelopen week nam Europa afscheid van Helmut Kohl, de kanselier van de hereniging van de beide Duitslanden. Kohl speelde de hoofdrol in deze hereniging, maar werd tegelijkertijd geëerd als een groot Europeaan, hij heeft zich altijd ingespannen voor een innige samenwerking in Europa, vooral die met Frankrijk. Zoveel streven naar vrede en vereniging op een heel historisch moment, moet zich wel in zijn radix tonen en ja hoor op de ascendant is het direct te zien, Venus bevindt zich op het meest persoonlijke punt van zijn horoscoop (klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van Kohl te kunnen bekijken).  Deze ascendant met Venus staat ook nog eens op een onooglijke maar toch belangrijke ster, de noodlotsster Al Pherg, de enige ster in de constellatie Vissen die in de astrologie van belang is.

HELMUT KOHL

Met zowel de ascendant als Venus op deze ster van het noodlot, is het niet vreemd dat hij betrokken was bij zeer historische gebeurtenissen , maar de specifieke betekenis van de Vissen en de plaats van Al Pherg in de constellatie, maken het hele verhaal wel heel beeldend. Al Pherg staat namelijk in het beroemde koord dat de twee Vissen, die verschillende richtingen op zwemmen, verbindt! Hier zie je de hereniging  van de beide Duitslanden letterlijk in zijn horoscoop geschreven staan. Maar ook de betekenis van de Vissen-constellatie is heel sprekend, met de Vissen zijn we aan het einde van de cyclus gekomen, waar de tegenstellingen worden opgeheven, en waar alleen maar voortgang kan worden gemaakt door iets te offeren waaraan je zeer gehecht bent. Het zal duidelijk dat dit een goede beschrijving van wat er in Duitsland is gebeurd onder de bezielende leiding van Helmut  Kohl.

                           AL PHERG

Venus is in sterke receptie met Mars, Heer 1, die dus heel sterk Kohl zelf is, en Mars staat redelijk sterk in tripliciteit (in het “juiste” element, waarin hij goed uit de voeten kan) op de krachtige ster Achernar van de eerste magnitude, maar wel in het zeer verzwakkende, verborgen twaalfde huis. Nu komt dat wel vaker voor bij politici, waarschijnlijk omdat je goed achter de schermen en met geheimen moet kunnen werken, maar als er goede manieren zijn om aan het twaalfde huis te ontsnappen, zal het je niet erg verzwakken. Zo is het ook bij Kohl, niet alleen is er die sterke receptie via teken en verhoging met Venus op de ascendant, Mars maakt ook een sextiel met een kleine orb met die zo krachtige Saturnus in eigen teken pal op het MC! Deze zo belangrijke Saturnus staat op de ster Pelagus, het blad van de pijl van de Boogschutter, verbonden met  een visie die vol vuur in de toekomst gelanceerd wordt.

We krijgen dus een doorverbonden constellatie van een Venus, die met het opheffen van tegenstellingen aan het einde van een cyclus te maken heeft, met Mars  / Heer 1 op de bevlogen, wat overmoedige Jupiter-ster Achernar en die zo sterke Saturnus op het MC, de planeet van grenzen en muren, die op een ster van een nieuwe visie voor de toekomst staat! Venus, anderhalve graad voorbij de ascendant is bovendien in mundaan vierkant met Saturnus ,die een graad voorbij het MC staat en dus nog een keer extra  en direct verbonden met zijn beroep.  Mundane aspecten worden gemaakt via de positie in de huizen en niet zoals gewoonlijk via de positie in de tekens.

De mythe van Achernar is ook heel toepasselijk, Achernar is de hoofdster van de Rivier, die symbolisch een grens is tussen twee landen of toestanden, net zoals de Jordaan in de Bijbel bijvoorbeeld de grens met het beloofde land is. Maar het overschrijden van die grens is een precair proces omdat de Rivier ook het water is waarin Phaeton neer stort, die in overmoed de zonnewagen had gekaapt,die hij niet onder controle kon houden. Duitsland heeft economisch zwaar geleden onder de hereniging en je kunt afvragen of Kohl uit ijdelheid (Phaeton kaapt overmoedig de Zonnewagen om over de grens te vliegen)het proces niet te snel  in gang heeft willen zetten. Hoe dan ook, astrologie laat altijd zien wat er is gebeurd is, het gaat nooit over politieke meningen.

De heerser van het negende huis van het buitenland is Jupiter en het Pars Fortunae, zijn zielshonger, staat conjunct deze Jupiter, hij wil heel  graag over de grenzen heen kijken. Zijn Arabische Punt van Roem, wat aan geeft waardoor je beroemd of berucht bent, staat  heel treffend sextiel de herenigings-Venus op de ascendant. Overigens strekte dat  grote streven naar vereniging zich niet uit tot zijn naaste familie, van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk was hij vervreemd geraakt. Dat zie je duidelijk in de horoscoop terug, Heer 5 van kinderen is de Zon die conjunct Uranus, de planeet van de pijnlijke beperking staat in het twaalfde huis van eenzaamheid. Het valt daarbij op hoe sterk de dispositie is die Mars heeft in deze horoscoop, maar liefst drie planeten staan in het teken van Mars en Saturnus staat in de verhoging van Mars.Mars is Kohl zelf, die dus al heel snel gewend zal zijn dat hij de touwtjes in handen  heeft en dat het allemaal als vanzelfsprekend om hem draait.

                         Kohl Mitterrand

 

 

Een hete herfst voor The Donald

In de afgelopen weken, hebben we gekeken naar de ontwikkelingen in de horoscoop van Donald Trump, in verband met de komende eclips in augustus. Deze eclips valt bijna exact op de ascendant van Trump en zal zichtbaar zijn in een groot deel van de VS. Het lijkt er dus op dat de zonsverduistering de VS en Trump zal treffen en dat werd ook bevestigd door de duiding van de geldige solaar en de progressies in de radix van Trump, waarin de nodige spanningen te zien zijn. Op basis van de lunaren kwamen oktober en november naar voren als de maanden waarin de spanningen zouden pieken. Er is nog een andere methode om, als je in solaar en progressies al problemen hebt vast gesteld, de maand te vinden waarin een probleem zich zal manifesteren en dat zijn de tertiaire progressies. Die worden berekend op basis van de sleutel 1 dag = 1 maand, analoog aan de secundaire progressies.

TRUMP TERTIAIR

Dat leidt tot de volgende tertiaire standen (klik op de link hierboven om de tertiaire standen te kunnen zien) ,waarbij voor de Zon en de hoeken 1 graad voor 1 maand staat en de snellere factoren Maan en Pars Fortunae, in 1 maand 12 graden bewegen. Deze standen zijn berekend voor 15 juni en door factoren vooruit te schuiven, is te zien wat er zal gebeuren in de komende maanden. Wat direct op valt is dat Venus, Heer 10 van de maatschappelijke positie in de radix van Trump op schuift richting Antares, de ster van einde en dood, net als het MC dat daar na 4 graden bovenop staat. Vier graden is vier maanden en dus zouden we dan weer op oktober komen, op dat moment hebben we ook tertiair een Nieuwe Maan.  De tertiaire standen lijken inderdaad de al gevonden maanden te bevestigen. Natuurlijk kun je deze techniek net als de lunaren, alleen gebruiken om de tijd te vinden dat iets gebeurt, tertiaire  progressies kunnen net als lunaren geen belangrijke gebeurtenissen  “veroorzaken”.

VS OER GC

Goed, omdat het een eclips was, die dit hele onderzoek op gang bracht, is het een goed idee om na te gaan hoe de horoscoop van de eclips de VS treft. Deze wordt dan berekend voor Washington omdat het om de hele VS gaat en als radix voor de VS nemen we de horoscoop van de Grote Conjunctie, die vooraf ging aan de stichting van het land. Deze werkt veel beter dan al die toch wat speculatieve horoscopen die door astrologen in de loop der jaren zijn voorgesteld. We zullen de horoscoop niet duiden maar alleen kijken of de mundane radix van de VS door de horoscoop  van de eclips (gemaakt voor het tijdstip van de grootste verduistering) , duidelijk wordt geraakt. Als dat zo blijkt te zijn, is dat een bevestiging dat er een belangrijke gebeurtenis op til is.

ECLIPS AUG 2017 VS

Het eerste dat op valt bij vergelijking van de twee horoscopen, is dat de eclips de MC-IC –as uit de radix van de VS om keert! Je zou kunnen zeggen dat de eclips de leiding van het land flink op schudt. Dat is niet het enige, Saturnus uit de eclips valt via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok)  pal op het meest prominente  punt in de radix van de VS, de vernietigde  Maan in Steenbok op Wega op de descendant. Deze Maan bepaalt heel veel van het optreden van de VS in de wereld onder meer de neiging om overal met wapengeweld te interveniëren.  Het antiscion van de eclipsgraad zelf komt in oppositie met de radix-Mars en de eclips-Mars valt, op de aard-schokker Neptunus in de VS-radix op cuspenas 3-9 . Dat zijn geen kleine dingen, dit is meer dan een enkel synastrisch sextiel.

INGRESS VS 2017

De aardschokker komt ook weer terug in de horoscoop van ingress, het exacte moment dat de Zon de Ram binnen gaat berekend voor Washington. De ingress kun je zien als een mundane solaar en de altijd zo gevaarlijk Poseidon staat pal op de ascendant conjunct het antscion van Jupiter Ingressheer 10 en dus de baas van het land. In het tiende huis is een pijnlijke conjunctie van de Maan en Saturnus te zien op Acumen een giftige nevel uit de Schorpioen. Jupiter Heer 10 staat bovendien in oppositie met Uranus, die te maken  heeft met een zeer pijnlijke confrontatie met de realiteit.

Al met al, bevestigen de vergelijking van de eclips met de radix van de VS en de geldige ingress van dit jaar de al gesignaleerde spanningen. We kunnen er dus vanuit gaan dat er in november in de VS iets dramatisch zal gebeuren dat de president sterk zal raken. We zullen zien.

 

                                 TRUMP HAAR

De val van Donald Trump?

De afgelopen week was voor het Engeland nogal dramatisch, tegen een achtergrond van door de regering verloren verkiezingen, een wankelende, totaal ontredderde premier, een moorddadige flatbrand en weer een terroristische aanslag, gingen ook nog eens de Brexit-onderhandelingen van start. Zoals we in de post van een maand geleden op deze blog al constateerden, loopt in de Engelse horoscoop het progressieve Pars Solis door de crisiszone rond Algol en nadert ook de progressieve Maan deze zone. Algol heeft te maken met je hoofd verliezen en het Pars Solis is de essentie van de Zon (de baas) en daar past een ontredderde Theresa May wel heel goed bij natuurlijk. Aan de andere kant van het Kanaal waren de gebeurtenissen al even opmerkelijk,  president Emmanuel Macron behaalde een absolute meerderheid  bij de Franse parlementsverkiezingen, alle gevestigde partijen leden een verpletterende nederlaag.

Het Front National van Marine Le Pen hield 8 zetels over in de Assemblée van 577 leden, iets meer dan 1 %. Het kan verkeren, een jaar geleden liep Le Pen zich nog serieus warm om het land over te nemen, maar zoals op deze blog al een half jaar voor de verkiezingen werd voorspeld, werd ze geen president en haar partij is voorlopig  gedecimeerd tot een onbetekenende, machteloze splinter. Op deze blog hebben we al meerdere malen het populisme een achterhoedegevecht genoemd en deze ontwikkelingen lijken dit te bevestigen. Maar hoe zit met de grootste, meest aanstootgevende  populist van alle allemaal, Donald Trump? In de post van vorige week werd al duidelijk dat de komende eclips van augustus zijn radix frontaal treft en ook zijn progressies zien er flink gespannen uit. Maar wordt dat bevestigd door zijn nieuwe solaar die kort geleden op 13 juni is ingegaan? Klik op de link hieronder om zijn solaar te kunnen bekijken.

TRUMP SOLAAR 2017

Het eerste wat in het oog springt, is Jupiter die op de ascendant staat en dat lijkt niet zo slecht, Jupiter is immers een planeet, die er toe neigt goede dingen te brengen. In de context van deze analyse hoeft dat echter niet zo te zijn, in de radix van Trump is Jupiter Heer 8 van dood en einde en Heer 5 van “de dood van de baan”, het vijfde huis is immers het achtste gezien vanaf het tiende huis van de baan. Dat zou dus net zo goed een negatieve betekenis kunnen hebben, als andere aanwijzingen dat tenminste bevestigen.Tegenover het MC staat heel opvallend Pluto, de vorst van de onderwereld, die de gewoonte heeft om plotseling op te duiken om op niets ontziende wijze zijn meestal nogal schadelijke werk te verrichten. Het is natuurlijk niet zo’n heel goed teken als deze factor recht tegenover je maatschappelijke positie staat.

Saturnus in de solaar is heerser van het vierde huis (tegenover het tiende) en Saturnus is in oppositie met de Zon, die in de radix Heer 1 is en dus heel uitgesproken Trump zelf. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft/ 0 °Steenbok) , staat Mars op de Zon en dat is geen teken dat het allemaal  wel koek en ei zal zijn. Natuurlijk valt deze zeer gespannen oppositie van Saturnus met de Zon conjunct het antiscion van Mars over de radix-knopenas en de knopenas van de solaar zelf valt weer op de radix-Mars van Trump. Een activering van de knopenas duidt altijd op grote, ingrijpende  veranderingen en dus kunnen we zeggen dat de nieuwe  solaar van Trump het beeld van meer dan normale spanning bevestigd.  Het is altijd een goede idee om  in een solaar de zeven planeetpunten te projecteren met de boog vanaf de ascendant die ze hebben in de radix.  Er blijken zich dan maar liefst vijf punten te verzamelen rond die Jupiter op de solaarascendant, ook een teken dat er iets van belang zal gebeuren het komende solaar-jaar.

TRUMP LUNAAR OKT 2017

Om vast te stellen wanneer die “gebeurtenis” plaats  zal vinden, moeten de lunaren  worden bekeken, progressies en directies geven de grote ontwikkelingen wel duidelijk aan, maar je kunt er geen precieze voorspellingen mee doen. Bij het doorkijken van de lunaren zijn er twee die opvallen, die van 26 september heeft de Zon op de descendant,wat de plaats is waar de Zon ondergaat en dat is geen goede teken. De daarop volgende lunaar springt er ook uit, deze heeft het MC op het radix-MC van Trump dat op Algol staat. Het Algol-potentieel van Trump in zijn maatschappelijke positie zal die maand dus bij uitstek naar voren komen en dat is meestal niet zo best, Algol hakt je kop er af. Al met al kunnen we dus zeggen dat Trump het in oktober en november zwaar voor zijn kiezen zal krijgen. Daarbij is er zoveel achtste huis en Saturnus (en Pluto!) in het spel dat zelfs een einde (van de baan) niet uitgesloten is.

                               TRUMP 2

Eclipskoorts!!

Er heerst weer eclipskoorts in astrologenland , er verschijnen steeds meer berichten over de eerstvolgende eclips, die valt op 21 augustus. Nu kijken we op deze blog altijd wat van een afstandje naar de grillen die de moderne astrologie in hun greep houden, astrologen lijken meer dan gemiddeld vatbaar voor allerlei paniekerige of wilde suggesties, denk maar eens terug aan de 2012-gekte. Vooral als het om eclipsen gaat, is men vaak geneigd tot al te dramatische uitspraken en daarom is enige scepsis over de trending topics in astroland meestal wel op zijn plaats. Maar in dit geval lijkt de opwinding wel enig hout te snijden en is het de moeite waard aandacht te schenken aan deze eclips. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de eclips te kunnen zien (berekend voor New York, dat wordt nog uitgelegd).

ECLIPS AUG 2017

Het eerste wat er bijzonder aan is, is dat deze zonsverduistering zichtbaar zal zijn in grote delen van de VS. Nu is de zone waarin een eclips zichtbaar is, volgens de gebruikelijke duidingsmethodes van eclipsen niet relevant, maar als je je intuïtie volgt, dan zou je toch zeggen dat een eclips waarvan het “zichtbaarheidspad” zo nadrukkelijk over de VS loopt, toch iets voor dat land zal betekenen. Omdat de tijd waarin eclipsen hun effect tonen, altijd loopt tot aan de volgende eclips, die valt op 31 januari 2018, mag er, als deze eclips inderdaad een krachtig effect zou hebben, tussen september en februari in de VS een dramatische gebeurtenis verwacht worden. Maar  dan moeten er wel meer aanwijzingen zijn, dat er zoiets staat te gebeuren en die lijken er, op meerdere vlakken, toch echt wel te zijn.

DONALD TRUMP

Want de eclipsgraad zelf valt vrijwel exact op de ascendant van, ja hoor daar is hij weer, Donald Trump. Dat is een niet te negeren aanwijzing dat de eclips hem zal treffen, het licht van de Zon (zonsverduistering) gaat uit op het belangrijkste, meest individuele punt van de horoscoop! Maar dat is niet het enige punt waar de eclips Trump treft (de horoscoop van de eclips boven afgebeeld werd berekend voor de geboorteplaats van Trump omdat we hier kijken naar het effect van de zonsverduistering op Trump als individu en niet naar het effect op de VS als land).  De ascendant van de eclipshoroscoop in New York valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok ) in oppositie met zijn radixheer 10 van beroep,  die conjunct een vernietigde Saturnus staat!  Venus Heer 6 van tegenslag in de eclips staat op diezelfde Saturnus/Venus conjunctie in de radix  van Trump  en dus via antiscion in oppositie met de eclips-Ascendant.  De eclips-Saturnus staat in oppositie met zijn ja, radix-Zon, Heer 1 (zijn koningschap) en de Noordknoop van de eclips valt op zijn zo prominenet radix-Mars.

Dit zijn meer dan een paar onbeduidende synastrische sextielen, de eclips treft hem zeer nadrukkelijk. En dan is de conclusie (te) snel getrokken, hij wordt afgezet. Op dat punt moet  je bij het voorspellen echter heel goed oppassen, misschien wil je wel heel graag dat dat gebeurt, maar die emotionele lading kan leiden tot overhaaste conclusies. Sterke emoties, of voorkeuren moet je daarom heel bewust proberen zoveel mogelijk uit te schakelen, ze dragen niet bepaald bij aan de effectiviteit en de helderheid  van de duiding. Toch zijn de aanwijzingen zo sterk dat een verder onderzoek op zijn plaats is,  de context is wel dat Trump steeds meer onder vuur komt te liggen, de potentieel zeer gevaarlijke “Moscow-connection” schuift langzaam maar zeker zijn kant op.

TRUMP PROGRESSIES 2017

Als Trump werkelijk terecht zou komen in een afzettingsprocedure, dan moet dat ook zichtbaar zijn in de progressies, solaren, lunaren en andere technieken. Ook die zien er voor 2017 toch niet echt bemoedigend uit, de progressieve Zon verlaat langzamerhand zijn positie op Regulus die hem president maakte, de Ascendant schuift weg van de al even koninklijke Spica. Het MC is op weg naar een tekenwisseling, wat zou wijzen op een verandering van baan! De Maan loopt over dit MC, benadrukt dus dit punt, komt conjunct  de progressieve Saturnus  in vernietiging en gaat dan naar de zeer kwaadaardige Praesepe, de “tweede Algol” . De ascendant komt vierkant de vernietigde Saturnus die conjunct Venus Heer 10 staat, waar het PF  nog eens een sextiel mee maakt. Het progressieve Pars Solis, dat wegens zijn berekeningsformule altijd retrograde loopt , komt in oppositie met het MC, zijn Zonne-essentie (dat is wat het PS is) staat dus tegenover het punt waar hij zijn beroep uitoefent .

Dat zijn geen malse standen, ze lijken het beeld van de eclips te bevestigen, er is zwaar weer op komst. Daar komt nog eens bij dat de profectie een huis is opgeschoven  – Trump is jarig op 14 juni – en in het twaalfde huis van eenzaamheid en zelfdestructie is gekomen, dat is natuurlijk ook niet al te prettig. Er zijn dus meer dan genoeg redenen om zijn nieuwe solaar te gaan bekijken met de lunaren van de komende maanden om te zien of ook deze het hele plaatje bevestigen. Daar zullen we volgende week aandacht aan besteden.

                                 VERJAARDAG TRUMP

 

Goldfinger: his heart is cold

Vorige week werden de horoscopen van James Bond en de net overleden Bond-acteur Roger Moore bekeken.  Om de radix van James Bond te maken, werd gebruik gemaakt van de “eclipsmethode”. Als een verhaal of een figuur zoals Bond bijvoorbeeld, heel succesvol is, kun je de horoscoop van de eclips, die direct vooraf gaat aan de creatie van het verhaal gebruiken als verhaal-horoscoop. De gedachte is dat iets alleen kan uitgroeien tot een heel groot succes als het nauw aansluit bij de collectieve energie van een hele grote groep mensen. En dat is precies wat een eclipshoroscoop laat zien, dat is de  collectieve energie die door het verhaal wordt aangeboord. Zoals we  vorige week zagen is deze methode verrassend effectief, in de radix van Bond is een zeer sterke concentratie van planeten in de Maagd  (technische snufjes en handigheid) in het negende huis (buitenland) te zien. Klik op de link hieronder om de Bond-horoscoop te kunnen zien.

JAMES BOND ECLIPS

Het was ook duidelijk dat de belangrijkste standen in de Bond-horoscoop nadrukkelijk werden opgepikt door de radix van Roger Moore. Dat werpt de vraag op hoe het dan zit met de synastrie tussen de Bond-radix en de horoscoop van die andere uitgesproken Bond-acteur Sean Connery, daar moet toch ook een hele duidelijke verbinding te zien zijn.  Connery heeft Saturnus in de zesde graad Steenbok als Heer 1 pal op zijn ascendant, die Saturnus dat is dus Connery bij uitstek, het is de planeet die zijn hele radix domineert. Deze staat in een nauwe driehoek met de constellatie in de Maagd die in de Bond-horoscoop zo centraal staat, Connery verbindt dus direct met de Bond-essentie via zijn belangrijkste planeet, die ook nog  eens Heer 1 op zijn ascendant is!

SEAN CONNERY

De Maan van Connery is Heer 7 van het publiek en valt met een orb van twee graden bovenop het MC in de Bond-horoscoop. Dus het punt waar hij persoonlijk contact maakt met zijn publiek, wordt sterk gedragen door het Bond-verhaal. De Venus van Connery, die sterk staat in Weegschaal, en te maken heeft met luxe, schoonheid  en vrouwen, valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok) in oppositie met de Venus  op de Knopenas in de Bond-horoscoop .  Zijn Venus-thema, acteren en schoonheid, kan er dus uitkomen via de Bond-films. Mars/  Heer 1 in de Bond-radix staat ook weer via antiscion op het MC van Connery. Dit zijn maar liefst  vier hele sterke verbindingen , het gaat niet om een paar onnozele synastrische sextielen tussen Heren 3 en 8, het zijn hele relevante, centrale standen.

SEAN CONNERY

Maar het feit dat we beschikken over de Bond-radix, biedt nog meer intrigerende mogelijkheden. Zou je bijvoorbeeld de verschillende Bond-verhalen kunnen terug zien in de solaren en de progressies, die je kunt maken met deze horoscoop? De tijdstippen die je daarvoor zou moeten nemen, zijn die van het verschijnen van de verhalen geschreven door Ian Fleming, niet die van het uitkomen van de films gebaseerd op die verhalen.  Een heel geschikt verhaal om dat te bekijken, is Goldfinger, dat je wel het meest “essentiële” Bond-verhaal zou kunnen noemen, het was het zevende boek in de Bond-reeks en het verscheen op 23 maart 1959. De solaar waaronder het boek verscheen,  is een schot in de roos , de ascendant (Bond dit jaar) valt precies op de Zon de natuurlijke significator van goud en op de centrale constellatie in de Bond-radix.

GOLDFINGERSOLAAR

Daarmee wordt niet alleen het thema goud sterk benadrukt maar ook de essentie van Bond ( de constellatie in Maagd ) geactiveerd. Het is altijd wel oppassen met het duiden van dit soort horoscopen, want je mag alleen factoren mee tellen, die niet automatisch in de horoscoop  op een bepaalde plaats verschijnen. Zo kun je het Pars Fortunae en het Pars Solis op de ascendant negeren want daar staan ze altijd. De radix van Bond is immers een Zonne-eclips en dan staan deze planneetpunten automatisch op de ascendant en aangezien we de planeetpunten projecteren in de solaar met de radixboog is dat ook in iedere solaar zo. Maar dat de Zon er conjunct mee staat dat is niet automatisch zo en dus is dat Zonne- goud wel heel  relevant.

GOLDFINGER

Wat je weer niet mee mag tellen is dat de Zon op Mercurius –Zon conjunctie valt in de Bond –radix. Want in iedere solaar staat de Zon daar en dat is dus geen specifieke activering voor dat jaar. Wat wel telt, is de zeer sterke wederzijdse receptie tussen die zo prominente Zon op de ascendant en Mercurius die Heer 1 én Heer 10 is. Deze receptie weerspiegelt het hele verhaal nogal letterlijk , de Zon is zoals gezegd de natuurlijke significator voor het goud, maar Mercurius staat natuurlijk voor de vinger!  Vlakbij deze Mercurius in het huis van verborgen en criminele activiteiten staat Venus, die er zeer ongelukkig bij staat. Venus staat onder dispositie van de Zon – het goud –  maar wordt ook door de Zon sterk geschaad via negatieve receptie (iedere planeet in Maagd  schaadt Venus die in Maagd  zijn val heeft). Venus is dus in de macht van het goud, wat haar geen goed doet. Dit is hét beeld uit de film dat iedereen bij blijft, de vrouw die vermoord is en totaal met goudverf overdekt.

His name was Bond, James Bond

Kort geleden overleed de Britse acteur Roger Moore, naast Sean Connery was Moore een van de grote vertolkers van James Bond. Natuurlijk, Moore heeft meer rollen gespeeld dan die van Bond maar je kunt toch wel met recht zeggen dat hij Bond was. Hij werd voor die rol zelfs, heel toepasselijk, geridderd, en mocht door het leven  gaan als Sir Roger Moore, je zou ook kunnen  zeggen dat hij zeer effectief het prototype kon verbeelden van de Engelse koelheid en inventiviteit, maar wat zien we daarvan terug in zijn horoscoop? Als één rol een leven en een loopbaan zo sterk vorm hebben gegeven, dan moeten daar in de radix wel tekenen van terug te vinden zijn. Klik op de onderstaande link om de radix van Roger Moore te kunnen bekijken.

ROGER MOORE

Het is opvallend in deze radix dat er maar één planeet is met echt veel waardigheid en dat is Jupiter in het eigen teken Vissen, die dus zijn grote talent aangeeft. Jupiter is heerser van het vijfde huis van creativiteit en dat is natuurlijk wel heel toepasselijk. Wat verder in het oog springt, is de conjunctie van  Heer 1 de Zon met Mars de planeet van het geweld op de koninlijke Spica, een stand die sterk aan zijn succes heeft bijgedragen. Mars en de Zon zijn respectievelijk in vernietiging en in val, noch de Zon noch Mars is zijn talent, het laat meer zien dat zijn persoon (de Zon als Heer 1) en geweld  van Mars als vanzelf bij elkaar komen (conjunctie) wat veel succes zal geven (Spica) ,maar kwalitatief niet al te hoogstaand zal zijn (vernietiging en val). James Bond blijft natuurlijk uiterst amusante edelpulp, maar enige diepgang zul je er niet snel in vinden.

Heer 10 van Moore is Venus in val die een nauw sextiel maakt met Mercurius op een andere koninklijke ster met een zeer toepasselijk karakter, de Zuidschaal ofwel de Schorpioensklauw. Het thema van deze ster is het genadeloos herstellen van de verstoorde balans en  het gevecht tegen onrecht, dit is Atilla de Hun, die te vuur  en te zwaard orde op zaken stelt in een verdorven Europa! Op 13:39 Vissen staat het Arabische Pars van Roem (Asc + Zon – Jupiter, in deze nachthoroscoop), wat dit zo toepasselijke sextiel met een kleine orb aspecteert. Met zijn inventiviteit, snelheid en technische snufjes, is Mercurius  de planeet die  de geheim agent Bond bij uitstek weerspiegelt. Op de ascendant van Moore staat verder de ster Algenubi, de Leeuwenmuil, waarvan de trefwoorden  stoutmoedig,bruut, destructief en bombastisch geen verdere toelichting behoeven.

                             BOND

Echt leuk wordt het als we de horoscoop van James Bond als verhaal vergelijken met de radix van Moore. Zo’n verhaalhoroscoop kan worden gevonden door te kijken naar de lunatie (Volle of Nieuwe Maan) of de eclips die vooraf gaat aan de verschijning van een boek of een eerste uitzending van een serie. Zo’n lunatie- of eclipshoroscoop symboliseert de collectieve energie waaraan een verhaal of type zijn succes dankt, het verhaal verbeeldt  dan bij uitstek het thema uigedrukt door de horoscoop. In het geval van Bond komen we daarmee op deze horoscoop, waarin direct de samenstand van maar liefst vier planeten in Maagd op valt.

JAMES BOND ECLIPS

Het draait dus allemaal om Mercurius, die via verhoging en tekenheerschappij bijna alles beheerst en nog Heer 10 is ook. Mercurius gaat tegen de stroom in, hij is retrograde en is veel in het buitenland, met zo’n sterk benadrukt negende huis. De constellatie in Maagd staat op de ster Zosma, de trotse Rug van de Leeuw waarop niemand zal rijden en ja ook de fameuze  Bondgirls maken hun opwachting, Venus maakt deel uit van de constellatie. Al blijft duidelijk wie er aan de touwtjes trekt, Mercurius beheerst alles en Mercurius is natuurlijk Bond. Mars Heer 1 staat nog net in de zone van Praesepe, om precies te zijn op de Zuidelijke Ezel. Deze hele zone  is sterk verbonden met geweld, dood en ongelukken, de Ezel is mythologisch het rijdier van de goden in hun heftige strijd tegen de Titanen en wordt dus ook geassocieerd met dienen: In Her Majesty’ s Service.

Het is ongelofelijk hoe helder deze eclipshoroscoop het hele Bondverhaal weerspiegelt, maar het wordt bijna griezelig als je ziet hoe precies de radix van Moore deze eclips  weer oppakt. Zijn zo prominente Zon (Heer 1) –Mars conjunctie op Spica valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) in oppositie met de constellatie in Maagd van de Bond-horoscoop! Venus Heer 10  van Moore staat rechtstreeks conjunct de Maagd-constellatie! En de ascendant van Moore valt op Pluto (de geweldenaar die het meisje wegkaapt)  in de Bond-radix. Dat zijn aspecten met kleine orb van zeer persoonlijke factoren in de radix van Moore, die dus de Bond-mythe  effectief kan uitdrukken. Vrije wil? Ik dacht het niet dus.

                                    MOORE 1

 

 

De aanslag in Manchester

Gisteren ging er weer een schokgolf door Europa, in Manchester werd een bloedige bomaanslag gepleegd, waarbij ook veel kinderen omkwamen. Dat was al de tweede terreurdaad in Engeland in korte tijd, in maart sloeg in Londen ook al een terrorist toe, die met een vrachtwagen mensen dood reed. Astrologisch gezien wordt het grotere kader voor de aanhoudende terreur gegeven door de op deze blog al zo vaak besproken, rampzalige Grote Conjunctie (GC) van Saturnus en Jupiter op Algol uit 2000, die vooral voor Europa dramatisch is. In 2020 eindigt de periode die door deze GC wordt beheerst en de nieuwe GC van 2020 ziet er veel minder dreigend uit. We mogen dus verwachten dat het na 2020 veel beter zal gaan, en de spanningen op alle vlakken in de jaren na 2020 snel zullen afnemen.

Maar zover is het nog niet en om te begrijpen wat er gisteren gebeurde, moeten we naar andere horoscopen, voornamelijk naar die van Engeland, kijken. Als horoscoop voor Engeland gebruiken we de Grote Conjunctie uit 1047, die direct vooraf ging aan de Normandische invasie en die gezien kan worden als het begin van de Engelse natie. Deze horoscoop werkt in de praktijk heel goed en omdat deze al diverse malen aan de orde is gekomen op deze blog, zullen we dat nu niet herhalen. Klik op de link hieronder om de mundane radix van Engeland te kunnen zien.

UK GC

Een zeer gevoelig punt in deze horoscoop is de Maan in val in Schorpioen, die Heer 12 is en veel invloed heeft omdat hij vierkant de Asc/Desc-as staat en via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as ° Kreeft / 0° Steenbok) op de descendant valt. Het is precies deze Maan die op de ascendant van de nu geldige solaar staat en dus alle thema’s verbonden met het kwaadaardige twaalfde huis zeer nadrukkelijk naar voren brengt. In de solaar is verder de gewelddadige Mars Heer 8 van de dood en de solaar-Mars staat vierkant met de radixpositie van weer die Maan. De MC/IC-as in de solaar valt op de GC-graad in de radix en de Saturnus-Mercurius-conjunctie uit de solaar, waar via antiscion de solaar Pluto-Venus conjunctie op staat, is in conjunctie met de radix-Venus! Venus is radixheer 10 en dus een van de belangrijkste huisheren uit de radix.

UK SOLAAR 2016

Dat is een concentratie van heftige standen, die natuurlijk het dramatische Brexit-proces weerspiegelen , maar ook de verhoogde gevoeligheid voor geweld en terreur laat zien. In de progressie is het vooral de beweging van de Maan die zorgen baart. De progressieve Maan is net in oppositie geweest met, ja weer die zo gevoelige radix-Maan en is inmiddels hard op weg naar “de Algolzone” , die loopt van 26 Stier tot ongeveer 10 Tweelingen. Deze zone waarin ook de Pleiaden en de Hyaden staan, geeft altijd een fase aan van grote tegenslagen en ellende, wat natuurlijk ook wijst op het ongelukkige  Brexit-proces, wat Engeland nog heel veel schade zal gaan doen. Dit is geen politieke opvatting , maar een objectieve astrologische realiteit, Engeland gaat een zeer problematische fase tegemoet.

UKPROGRESSIES

De oplettende lezertjes zullen hebben opgemerkt dat er een onbekend symbool is verschenen in de horoscoopafbeeldingen, dat op het omgekeerde symbool voor de Stier lijkt. Dit is het Arabische Punt van de Zon, waarvan de formule de omgekeerde is van die van het Punt van de Maan, het Gelukspunt. Het Pars van de Zon is ook het punt van de geest, de toekomst en de overvloed en het lijkt de moeite waard het als pars van het Eerste Licht, de Zon mee te duiden, ook in de progressies, als een belangrijke factor. In de progressies van de UK lijkt dit bevestigd te worden, het Zonnepars staat nu pal op koppensneller Algol en beweegt zich al een tijd door de crisiszone. Het staat exact in oppositie met de radix-Mercurius op Antares, de uiterst martiale ster die cycli beëindigt.  Het Zonnepars is het  Pars van de Toekomst  en dit lijkt allemaal wel heel toepasselijk  tijdens een Brexit-proces.  Merk wel op dat het Zonnepars, vanwege zijn formule, achterwaarts beweegt door de zodiak!

UKLUNAAR

De lunaar die nu geldig is, legt weer de nadruk op de Maan-positie, die al zo vaak terug kwam. Natuurlijk staat de Maan automatisch op zijn radixpositie  in een lunaar, maar de Maan is in de geldige lunaar Heer 1 (en dus Engeland deze maand) en deze wordt verbrand door de Zon via oppositie. Een duidelijk teken dat er deze maand met het land  (Heer 1 ) iets ellendigs gebeurt.

Raketten en virussen uit Pyongyang: Mars-Pluto-Algol

Het is een bekend historisch verschijnsel dat landen een tijdlang in twee delen zijn gesplitst, die elkaar meestal zeer heftig bestrijden. Het is als een scheiding, als de liefde echt ten einde is,slaat deze maar al te makkelijk om in felle haat. De Bondsrepubliek –DDR was een voorbeeld in Europa maar sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953, vormen de Korea’s het meest uitgesproken voorbeeld van dit soort, altijd zeer explosieve broederstrijd. De situatie zal bekend zijn, in het zeer armoedige Noord-Korea  regeert een regime van een uiterst sinistere snit, dat het hele land in een concentratiekamp heeft veranderd, Zuid-Korea is een rijk en kapitalistisch land, dat zich sterk op de VS oriënteert. Het communistische Noorden , onder de bezielende leiding van inmiddels de derde telg uit de communistische Kim-dynastie Kim Jung-un , is ook letterlijk een ongeleid projectiel (het schiet raket na raket af), dat maar te graag de lont in het kruidvat van een nucleaire oorlog zou willen zijn. Op het moment wordt het land er ook van verdacht achter de wereldwijde computer-aanval met ransom ware te zitten, de term boevenstaat lijkt voor het land te zijn uitgevonden.

NOORD KOREA

Hoe kunnen we dat nu aan pakken , als we deze opmerkelijke situatie astrologisch willen bekijken?Er is geen tijd bekend voor het ontstaan van Noord-Korea, maar wat wel gebruikt kan worden is de al zo vaak op deze blog besproken techniek van de Grote Conjuncties (”GC’s”).  Als mundane radix van een land, kun je de horoscoop nemen van het precieze moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de stichting van de staat. Voor Korea zou dat de GC van 928 zijn, die vooraf ging aan de eerste echte eenheid van het land.  Een tweede optie , is de GC van voor het begin van de Joseon-dynastie die het land 600 jaar regeerde en daarmee de langste dynastie is die ooit is voor gekomen. Het is deze GC die we nu als radix van de Korea’s gaan bekijken, er zullen dus geen aparte horoscopen van Noord en Zuid worden gemaakt (klik op de link hieronder om de mundane radix van Korea te kunnen zien).

JOSEON KOREA

Wat direct in het ook springt is de Knopenas die over de Asc/Desc valt en het potentieel voor extreme splitsing al lijkt aan te geven. De Knopenas is in de Indiase mythologie de demoon Vasuki, die onthoofd werd omdat hij stiekem van de nectar van de onsterfelijkheid had gedronken, die alleen voor de goden was bestemd. Maar hij was al onsterfelijk en dus bleven de twee delen van zijn lichaam bestaan als de Drakenkop en de Drakenstaart. Het thema van verdeeldheid en opsplitsing is dus duidelijk en dat potentieel manifesteert zich nu als de twee Korea’s , maar in andere tijden kwam het ook op een andere manier naar voren. De Zuidknoop is een soort super-Saturnus en Korea hield heel lang de grenzen met succes hermetisch gesloten voor buitenlandse invloeden, het stond bekend als het kluizenaarskoninkrijk.  Heer 1 , de Zon staat in verhoging in Ram en verhoogt, idealiseert,  dus zichzelf! Dat is geen stand om contact met anderen te zoeken.

Er zit door die zo uitgesproken invloed van de Knopenas, die de levensenergie zelf symboliseert en die dus een extreme uitwerking heeft, in Korea een tendens tot het extreme. Dat zien we nu terug in de toestand in het Noorden,met zijn bespottelijke “communistische “esthetiek, en ongebreidelde moordzucht. Dat wordt nog eens versterkt door de opvallende positie van Mars in het tiende huis, die in Stier vernietigd is en zich dus van zijn slechtste kant laat zien. Maar dat is nog niet alles, deze Mars staat conjunct Pluto, de Hellevorst, en op de zeer kwaadaardige kopensneller  Algol.  Kwaadaardiger krijg je het niet, en het is direct een goede beschrijving van de huidige Noord-Koreaanse machthebber Kim Jung-un.

KIM JUNG UN

De grote vraag is waarom deze uiterst sinistere Pluto-Algol-Mars combinatie zich nu juist in de vorm van Noord-Korea manifesteert. Korea was ook eeuwenlang een stabiel land en niet altijd een concentratiekamp, waaruit alleen maar raketten en virussen op de wereld werden afgevuurd. Een goede manier om daar naar te kijken zijn de mundane firdaria, waarmee je voor iedere periode van 75 jaar voor een land een planeetheerser kan aanwijzen. In 1910 begon de mundane Firdar van ja die zo ellendige Mars. Korea werd toen door Japan geannexeerd en later in deze periode kwam de Koreaanse oorlog die uiteindelijke leidde tot het ontstaan van de sinistere bovenstaat Noord-Korea, de belichaming van Mars-Algol-Pluto.

Deze mundane Firdar eindigde in 1985 en nu zit Korea tot 2060 in een Noordknoop-periode, wat de zaken op scherp zet vanwege die zo prominente positie van de Noordknoop, de “Demonenkop” in de Koreaanse horoscoop. Natuurlijk laat dit alleen zien wat zich in een bepaalde langere periode ontwikkelt, om een gedetailleerder beeld te krijgen moet je kijken naar solaren, ingressen, lunaren en progressies.

Le Big Mac: the afterparty

Zoals op deze blog al maanden geleden werd voorspeld, heeft Marine Le Pen de strijd om het Franse presidentschap met grote cijfers verloren. De overzichten van de regio’s in Frankrijk waar er veel steun voor haar was, zijn veelzeggend, alleen in het noorden, waar veel werkeloosheid is en het  zuidoosten, waar heel veel migranten wonen, voerde ze de boventoon.  De meerderheid van de Fransen moest haar echter niet en stemde op haar tegenstrever Macron “Le Big Mac”, soms meer om haar harde politiek te stoppen dan uit overtuigd enthousiasme voor het jonge, politieke wonderkind  Macron. De astrologie lijkt deze realiteit helder te weerspiegelen. De lunaar van Le Pen, geldig op het moment van de verkiezingen, heeft de Zuidknoop  van pijnlijke beperking op de ascendant. Dat was de reden dat op deze blog al maanden geleden haar verlies werd voorspeld , ook toen nog niet duidelijk was wie haar tegenstander zou zijn.

LE PEN VERLIES

De geldige lunaar van Macron laat, zoals ik drie weken geleden schreef, minder duidelijke tekenen zien. Wat in die lunaar wel in het oog springt, zijn de hoeken die, zij het niet exact, samen vallen met die van zijn radix. Dat wil zeggen dat in deze maand het potentieel van zijn radix op een bepaalde manier krachtig gerealiseerd gaat worden. Tegelijkertijd laten deze maandhoroscopen op  een elegante manier zien wat de realiteit is, de winst van Macron (met een niet zo uitgesproken positieve lunaar) is meer het verlies van Le Pen (met een uitgesproken negatieve lunaar). Wat uit deze voorspelling blijkt, is hoe nuttig en effectief lunaren  kunnen zijn, als ze op de juiste manier worden gebruikt. De  lunaar is een beetje een astrologisch stiefkindje, maar ze werken heel wat beter dan de door de moderne astrologie vaak zo overschatte transits.

Er zijn nog meer mogelijkheden om de lunaren te gebruiken en dat zou je de “afterparty”-lunaar kunnen noemen . De lunaar die geldig is op het moment dat de gebeurtenis plaats vindt, laat zien wat er precies gebeurt (winst of verlies?). Maar omdat belangrijke gebeurtenissen directe effecten hebben , kun je ook kijken naar de volgende lunaar. Zit je met de kater van het feest of is het allemaal op zijn pootje terecht gekomen en heb je de prijs binnen gehaald? Natuurlijk blijft de “ party-lunaar” de belangrijkste maar als de “afterparty-lunaar”daar op een logische manier mee te verbinden is , kan deze het inzicht in wat er zal gebeuren, vergroten.

LUNAAR MACRON 2

Een mooi voorbeeld is de volgende lunaar van Macron (de lunaar van 24 mei, klik op de link hierboven om deze lunaar te kunnen zien), waarin een stand direct in het oog springt. De Zon, de algemene significator van het koningschap staat pal op het MC te stralen! Duidelijker kan het eigenlijk niet, zijn “party-lunaar” activeert zijn potentieel en zijn afterparty-lunaar zet de begeerde buit op het hoogste punt . Het begin van de Tweelingen is overigens wel deel van de crisis-zone van de dierenriem, waarin de teleurstellende Pleaiden en Hyaden staan, dus heeft het succes wellicht een giftige bijsmaak. Macron heeft nog nauwelijks een partij-organisatie achter zich staan en het zal een gigantische klus worden om dit op te bouwen te meer omdat ook de parlementsverkiezingen er aan komen, maar het is een duidelijk beeld van de winst.

FILE PHOTO: Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 French presidential election, attends a campaign political rally in Paris, France, April 17, 2017. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

LUNAAR LE PEN 2

De afterparty van Marine Le Pen ziet er heel wat minder feestelijk uit, geen gouden zonneglans op het MC, in het tiende huis, vlakbij het MC springt wel de conjunctie van Uranus en Mercurius in het oog. Dat kan niet veel goeds betekenen, Uranus is de hemelgod van de onbegrensde mopgelijkheden, die door Saturnus  gecastreerd wordt en dus op zeer pijnlijke wijze met de realiteit wordt geconfronteerd. Wat Mercurius betekent,  is  misschien minder direct duidelijk maar in de lunaar is hij Heer 11 van de vruchten die je plukt van je beroepsactiviteiten.  Dat belooft dus niet veel goeds, temeer daar Mercurius op de Vertex-nevel staat, die geassocieerd kan worden met blindheid en verlies in de strijd. Heer 1,Le Pen deze maand,  is de Zon en deze staat dichtbij Algol, wat het beeld van harde deceptie nog eens versterkt, ze is symbolisch “ont-hoofd”.

LUNAAR TRUMP 2

Kijken we naar de afterparty van Donald Trump na zijn verkiezing  tot president, dan vallen er ook weer een paar dingen direct op. Venus staat op de ascendant en Venus is Heer 4 en Heer  9 in de lunaar, wat niet direct een duidelijk beeld geeft. Maar Venus is in zijn radix Heer 10 en dat is natuurlijk wel heel treffend. Vlakbij deze Venus op de ascendant staat Terebellum, een van de drie noodlotssterren, die laat zien dat een dramatische gebeurtenis die in de lucht hing, zich nu realiseert. De Zon van het koningschap  staat op de koninlijke Antares, de hoofdster van de Schorpioen die zijn tegenstanders genadeloos en compromisloos aanvalt met zijn gifangel.

Koning Willem-Alexander, prins Claus en de Zuidknoop

Afgelopen week werd koning Willem-Alexander vijftig en ter gelegenheid hiervan, liet de koning zich uitgebreid interviewen. De openhartigheid waarmee hij sprak, viel over het algemeen zeer goed in het land, net als het feit dat de koning in het paleis op de dam feestelijk dineerde met een groep “gewone” Nederlanders, die ook net Abraham of Sarah zagen. Tijdens het interview kwam het gesprek ook geregeld op prins Claus, de vader van de koning, die zo worstelde met zijn rol als prins-gemaal. De begaafde en bevlogen Claus von Amsberg kon zijn energie niet op een zinvolle manier kwijt aan de zijde van koningin Beatrix, en mede daardoor belandde hij begin jaren ’80 in een depressie. De radix van de koning is al eerder besproken op deze blog dus dat herhalen we hier niet, maar er is een zeer opmerkelijke overeenkomst tussen de horoscopen van de koning en zijn vader.

In de radix van de koning (hier niet afgebeeld) zien we de Zon als Heer 10 van beroep op descendant staan , wat natuurlijk heel precies het dominante thema in zijn leven beschrijft, het koningschap. Deze Zon/ Heer 10 op de descendant staat echter ook op de Noordknoop, de Kop van de Draak, die een sterk expansief Jupiter-achtig karakter heeft. Dat vergroot de rol die de Zon te spelen heeft nog eens sterk uit, de Noordknoop geeft heel  veel manifestatiekracht en dat kun je wel zeggen. Dat betekent ook dat de Zuidknoop met zijn sterke remmende werking op de ascendant staat en de koning  heeft zeker zijn meer persoonlijke leven geofferd aan de verantwoordelijkheid die hem in de schoot is gevallen. Dat heeft hij met verve gedaan, want dat valt niet mee, al zijn er zeker een aantal, grote bijzondere  privileges en kansen verbonden aan zijn functie, met name de vele ontmoetingen met bijzondere mensen.

PRINS CLAUS

De Knopenas conjunct de Zon als Heer 10 geeft het bijzondere leven aan dat hij leidt en als we dat vergelijken met de radix van zijn vader, springt direct een opmerkelijke overeenkomst in het oog. Prins Claus heeft dezelfde stand van de Knopen over de Asc/Desc –as (klik op de link hierboven om de radix van prins Claus te kunnen zien)! Dat wil zeggen dat prins Claus met dezelfde opgave te worstelen had als zijn zoon. Maar er zijn ook opmerkelijke verschillen te zien. Onze koning heeft die Zon/Heer 10 op de Noordknoop op de descendant, die je kunt zien als een soort beloning voor zijn offer van zijn persoonlijke leven, maar bij zijn vader staat daar Pluto, de grimmige Heer van de Hades en dat is andere koek!

Ja met de Noordknoop op descendant zal er in zijn huwelijk die extreem expansieve werking van de Noordknoop zijn, hij trouwt een vrouw die koningin wordt. En hij zal daarvoor zijn meer persoonlijke leven moeten offeren, de knopen vormen immers een onverbreekbaar verbonden as. Maar dat wordt met Pluto bij de Noordknoop heel wat minder aantrekkelijk dan met die Zon van zijn zoon. Het Pluto-thema is wel zeer toepasselijk, want het is de Vorst van de Onderwereld die plots opduikt en het meisje weg rooft om haar naar zijn duistere rijk te brengen. Dat hele mythische thema speelt een grote rol rond zijn Noordkoop-huwelijk, al kun je niet eenduidig zeggen wie nu Pluto was en wie degene die werd ontvoerd.

                              CLAUS 2

 

Als Duitser die zo vlak na de oorlog plots opdook om de toekomstige Nederlandse koningin te schaken ,werd hij natuurlijk zelf als een Pluto gezien, maar dit huwelijk werd hem wel tot een levenslang verblijf in wat voor hem een soort onderwereld bleek (wat niet wil zeggen dat het huwelijk slecht was!). Je kunt deze problemen terug zien in Heer 7 de Maan op de cusp van achtste huis van dood en onomkeerbare verandering,die net combust geworden is en alleen nog maar dieper in de stralen van de Zon verdwijnt. Opmerkelijk genoeg komt de  Maan net van Mercurius, in Maagd, verreweg zijn sterkste planeet en zijn horoscoopheer, die zijn grote talent als diplomaat weerspiegelt. Zijn huwelijk, de Maan / Heer 7, voert hem als het ware van het gebruik van zijn talent naar de totale onzichtbaarheid van de verbranding. En dat terwijl het gebruik van deze Mercurius een zo grote vreugde moet zijn geweest. Mercurius is net zijn in zijn eigen teken en verhoging gekomen, alsof net de hele grote kast vol Mercurius-speelgoed is open getrokken, maar hij mag er niet mee spelen.

Die belemmering komt terug in Saturnus , Heer 1 (Claus) op het MC, hij staat er wel , en die positie schenkt zeker succes, maar erg gelukkig ziet er niet uit. Het MC staat op Unukalhai de giftige hoofdster van de Slang, waarmee Ophiuchus de Slangendrager worstelt, de kans op een giftige beet is groot. Oplettende lezertjes zullen ook hebben gezien dat deze Saturnus een nauw sextiel maakt met een nieuw symbool, de “omgekeerde Stier “ in het eerste huis. Dit is het symbool voor het Pars Solis, het Planeetpunt van de Zon, ofwel het Pars van Overvloed, de “Zonne-essentie”, dus  overvloed en Zonne-essentie (koningschap)  zijn verbonden met zijn maatschappelijke positie. Dat rond zijn beroep problemen zullen ontstaan, zien je ook aan Heer 10 die vernietigd in Stier onderin de horoscoop staat en appliceert op een oppositie met Saturnus/ Heer 1 op het MC. De twee malefics in niet al te best staat vallen over de MC/IC –as en zullen dus zeker tot de nodige teleurstellingen leiden.

                             CLAUS