Keizer Uranus

De afgelopen weken zijn in deze blog de horoscopen van twee Japanse keizers besproken, die van “oorlogskeizer” Hirohito en die van zijn vriendelijke zoon Akihito, die op 1 mei is afgetreden ten gunste van zijn zoon Naruhito. Er zit een duidelijke lijn in deze opvolging, Hirohito werd nog traditioneel als half-goddelijk wezen vereerd, zijn zoon gaf een veel menselijker vorm aan het keizerschap.  Dat is ook in hun horoscopen te zien en het is dus een interessante vraag wat de horoscoop van de nieuwe keizer toont, is de voortzetting van de ontwikkelingslijn door de generaties heen ook hier te volgen? Het Japan van vandaag verschilt nogal van het land van zijn grootvader, wat nog eens duidelijk maakt hoe razendsnel de ontwikkelingen gaan.

NARUHITO

In de geboortehoroscoop van Naruhito springt direct Uranus in het oog die bijna op de ascendant staat. De buitenplaneten kunnen in een traditionele horoscoopanalyse als aparte factoren mee geduid worden, niet als planeten maar als mythische thema’s. Uranus is de hemelgod die het onbegrensde  potentieel symboliseert, maar de hemelgod wordt zoals bekend door de aardse Saturnus gecastreerd. Dat duidt op een pijnlijke beperking die wordt opgelegd, het onbegrensd vrije potentieel wordt in een aardse vorm gedwongen, de hemelgod moet gaan leven in de aardse beperkingen hier beneden. Dat is een een heel herkenbaar thema, de keizer was immers ooit een goddelijk wezen, Naruhito is nog steeds keizer en draagt dus dat goddelijk aura, maar tegelijkertijd kan hij dat niet meer op een traditionele manier vorm geven.

Niet van deze wereld

De heerser van het eerste huis is de Zon en deze staat in het zevende huis van de anderen, hij zal zich dus in zijn Zonne-rol veel aan de mensen laten zien. De plaats van Heer 1 in de horoscoop geeft aan waar automatisch veel energie naar toe gaat, het huis waar Heer 1 staat is een gebied waar we veel mee bezig zullen zijn. De Zon is natuurlijk ook de rol van keizer en deze staat op de ster Fomalhout, een heel heldere ster, die ondanks zijn helderheid niet noodzakelijkerwijs veel succes in de wereld geeft. Het is meer de ster van de geestelijke geboorte, van de verstilde winterzonnewende en ook dat lijkt goed te passen. Want wat moet de nieuwe keizer aan met het keizerschap, dat steeds meer een lege huls lijkt te zijn geworden?

NARUHITO

De indicaties van beperkingen stapelen zich op want ook het Punt van de Zon  (Asc + Zon – Maan) dat de essentie van de Zonne-functie aangeeft en dus niet onbelangrijk is voor een keizer, staat via antiscion  (posities gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) op de Zuidknoop die een Saturnus-achtige werking heeft. De Zuidknoop is verbonden met offeren, datgene wat er op staat moet opgegeven worden. Op het IC, uitermate belangrijk bij een erfopvolging, staat het Punt van Jupiter (Asc + Jupiter- Pars Solis) en ja hij heeft natuurlijk ook heel veel gekregen via zijn familie.

Verslechteringen

De heerser van het vierde huis staat op een heel opvallend punt, hij is net naar het nieuwe teken Waterman overgegaan. Dat duidt op een “tegenvaller” in verband met de familie/ zijn vader omdat Mars zijn verhoogde positie in Steenbok achter zich laat, wat ook letterlijk zo is. Het  is opvallend dat een andere planeet Jupiter dat thema herhaalt, de Grote Benefic staat op het punt zijn ijzersterke positie in eigen teken te verlaten en naar zijn val te gaan, een grotere verslechtering is bijna niet denkbaar. Jupiter is Heer 5, en het vijfde huis is de bezittingen die je meekrijgt van je familie, ook al weer een tegenvaller, al zou dit ook op een kind kunnen slaan, het vijfde huis symboliseert immers ook kinderen. Waar we ook kijken in deze radix, steeds zien we het thema beperking, tegenvaller en opgeven terug komen, wat ook de realiteit van zijn keizerschap in deze moderne tijd is.

Een menselijke Tenno

Twee weken geleden werd de horoscoop van keizer Hirohito besproken op deze blog, hij was de grootvader van de nieuwe Japanse keizer Naruhito, die op 1 mei de troon van zijn vader Akihito over nam. Het was een zeer bijzondere gebeurtenis omdat de nieuwe keizer zijn vader op volgde, nadat deze afstand van de troon had gedaan, keizers sterven (net als Engelse koninginnen) normaal in het harnas. Het paste heel goed bij de menselijke en vriendelijke atmosfeer die de afgetreden keizer Akihito altijd om zich heen probeerde te scheppen. Zo zei keizer Akihito “diep berouw”’ te hebben over de oorlogsmisdaden begaan door Japan in de Tweede Wereldoorlog, toen zijn traditionele vader nog op de troon zat. Je kunt dus wel zeggen dat Tenno (keizer ) Akihito een overgangsfase representeerde, zijn vader werd nog vereerd als goddelijk wezen en hij was vooral menselijk.

KEIZER AKIHITO

Die bijzondere positie is goed te zien in zijn horoscoop (klik op de link hierboven om de radix van Tenno Akihito te kunnen bekijken), waarin direct de stand van de Zon op valt. De Zon staat heel prominent in het eerste huis en hij was natuurlijk ook het grootste deel van zijn leven bezig met het uitvoeren van Zonne-activiteiten. Toch is er wel iets heel opvallends aan deze Zon, hij is namelijk net van teken gewisseld, van het eerste teken naar het het tweede teken op het eerste huis gegaan. Dat wil zeggen dat een belangrijk thema in zijn leven een verandering van de Zonne-rol is, hij neemt er deels afstand van. De Zon is opgeschoven van een positie heel dichtbij de Ascendant naar een positie gescheiden van de Ascendant door de “muur” die een tekengrens altijd aangeeft.

Schaduwkeizer

Deze beweging alleen al beschrijft een belangrijk thema in zijn leven (namelijk de manier waar hij hij zijn rol als keizer invulde) , maar het zijn de recepties die er nog meer betekenis aan toevoegen. Jupiter is Heer 1, bij uitstek de persoon en zijn positie in zijn leven, en bevindt zich vlakbij het MC, prima voor een hoge functie op de koninklijke ster Spica! Dat beschrijft natuurlijk de hele situatie op een glasheldere manier, maar in Weegschaal staat Jupiter / Heer 1 in het teken waar de Zon in val is. Dat wil zeggen dat deze menselijke Tenno niet zoveel moet hebben van het hele  Zonne-gebeuren, en omgekeerd staat de Zon in het teken Steenbok waar Jupiter zijn val heeft! Er is dus een wederzijdse negatieve receptie tussen Heer1 en de Zon, logisch dat Akihito de chrysantentroon zo vermenselijkte. De ruimhartige Jupiter is ook nog eens de aanduider van zijn  gedrag omdat de planeet dispositor is van zowel zijn denken (Mercurius) als van zijn emoties (Maan).

AKIHITO

Werpen we een blik op het Punt van de Zon ( Asc + Zon – Maan) toch niet onbelangrijk voor een keizer, het staat op Vindemiatrix in het negende huis. Dit herhaalt het thema, het Zonnepunt is de zuivere essentie van de energie van de Zon, het negende huis is religie en Vindemiatrix wijst op een val, het “ontgoddelijken” van de troon staat hier nog een keer geschreven. Oplettende lezers zullen ook nog eens gezien hebben dat de Zon via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft-0°Steenbok) conjunct de Ascendant staat. Een antiscion is geen directe plaatsing maar een soort schaduwpositie, het is er wel maar bedekter, wat een goed beschrijving is van hoe het was.

Mars Heer 4 is de afkomst en de familiewortel en die staat verhoogd in het eerste huis op de noodlotsster Terebellum. Dit is zijn vader Hirohito in wiens naam een noodlottige(Terebellum)  oorlog (Mars) gevoerd. Mars staat wel in het eerste huis (prominent thema) , maar op grote afstand van de Ascendant. Ook tussen Heer 4 en Heer 1 is er een negatieve receptie (Heer 1 in de vernietiging van Mars, Heer 4 in de val Heer 1), deze schaduwkeizer moest niet veel hebben van het voorbeeld van zijn noodlottig martiale vader.

Lauda de rat

Afgelopen maandag overleed op 70-jarige leeftijd Nikki Lauda, de waarschijnlijk meest bekende Formule-1 coureur. Zijn gezicht was nog altijd gehavend van de brandwonden die hij opliep toen hij in 1976 op de Nürburgring verongelukte en door mede-coureurs uit zijn brandende auto werd gered. Lauda stond bekend als bikkelhard en maakte die reputatie ook toen waar, want in de race die volgde op zijn bijna dodelijke ongeluk kroop hij, gewikkeld in verband, gewoon weer achter het stuur. Snelheid is het eerste dat we in zijn horoscoop mogen verwachten, en we worden niet teleurgesteld,  maar liefst drie van de zeven echte planeten Venus, Mars en Jupiter bewegen aanzienlijk sneller dan gemiddeld (klik op de link hieronder om de radix van Lauda te kunnen bekijken).

NIKKI LAUDA

Snelle jongens

De snelle Venus en Mars staan in het tiende huis van het beroep en Mars staat in sterke wederzijdse receptie via teken en verhoging met de ook zo snelle Jupiter. Jupiter staat in zijn val en zal dus vooral zijn grenzeloze kant laten zien, Mars heeft in Vissen tripliciteitswaardigheid (passend element) en weet dus hoe te vechten. Mars is wel verbrand en dat is niet alleen letterlijk wat er is gebeurd tijdens zijn martiale activiteiten, het beschrijft ook waar het racen, zeker in Lauda’s hoogtijdagen in de jaren ’70  op neer kwam. Voortdurend was er er toen het gevaar voor de coureurs in de verbranding op te gaan, tegenwoordig zijn de veiligheidsmaatregelen stukken beter geworden. De Zon staat ook nog op de ster Fomalhout, de zeer heldere Vissenmond, verbonden met de winterzonnewende, een symbool voor de grens dichtbij duisternis en dood, waaruit je wel weer geboren wordt.

De Computer-Rat

Als bikkelhard werd Lauda gezien, hij had een genadeloze perfectiedrang wat hem zijn bijnamen de Rat en de Computer opleverde. Weinig vlijend, maar het denken Mercurius en de emoties de Maan staan onder dispositie van Saturnus, die zonder waardigheid en retrograde in Maagd staat. Zonder waardigheid laat Saturnus zich van vooral van zijn harde kant zien en retrogradegang duidt erop dat hij daarmee tegen de normale gang van zaken zaken in gaat. Saturnus is de dispositor van nog vier andere planeten en Heer 10 van het beroep, en weer is er die dreiging van de verbranding via de oppositie die Saturnus maakt met de Zon. Even verderop op het IC staat Pluto, wat het hele thema  van de plots opduikende god van het dodenrijk wel heel expliciet maakt, men zei dat in de wilde jaren ‘ 70 in de Formule-1 “de dood altijd mee reed”.

De planeetpunten duiden op sterk geconcentreerde planeetenergie, contactpunten van de geboortehoroscoop die “dit leven” aangeeft met de pure, archetypische planeetkrachten op de achtergrond. Een conjunctie of een oppositie met zo’n punt geeft een speciaal, zeer sterk motief aan, dat zich ook concreet zal manifesteren. Bij Lauda staat het Mercurius-punt (Asc + Pars Fortunae- Pars Solis) pal op het MC, de pure energie van verfijnde beweging en techniek verbindt zich met zijn beroep, de Computer inderdaad. Tegenover de snelle Venus vlakbij het MC staat het Zonnepunt van overvloed, roem ja maar met veel spanning, het herhaalt de Zonne-verbranding die we eerder zagen. Op cusp 3 van het rondjes rijden, valt het Punt van Mars (Asc +PF – Mars) , de pure strijd zonder aan enig aards belang te denken, zelfs niet aan gevaar.

De Zonnewagen

Op het moment dat Lauda op de Nürburgring, ook bekend als de “groene hel”, bijna verbrandde op 1 augustus 1976 laat zijn horoscoop  verbluffende progressies zien Het MC beweegt zich over Achernar, de ster verbonden met het verhaal van Phaeton de zoon van de Zonnegod, die in grote zelfoverschatting besluit de Zonnenwagen door de hemel te sturen om vervolgens de controle te verliezen en neer te storten in vlammen! Klik op de link hieronder om de progressies te kunnen zien.

LAUDA CRAH

Het thema verbranding, zo prominent aanwezig in de radix, wordt dreigend actueel gemaakt door de oppositie van de progressieve Zon en de progressieve Mars via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft-0° Steenbok), terwijl het progressieve Zonnepunt over Vindemiatrix beweegt, de ster die zo sterk verbonden is met schadelijke zelfoverschatting, net als Achernar.

 

phaeton_farnese

LAUDA CRASH

De Val van Phaeton

 

De kleinzoon van …

Kort geleden werd er niet alleen een nieuwe koning in Thailand gekroond, ook trad de Japanse keizer Akihito af, die door zijn zoon Naruhito werd opgevolgd. Een unieke gebeurtenis, een keizer sterft  normalerwijs in het harnas, maar zelfs hier dringt de moderne tijd door. In de blog van vorige week werd al opgemerkt dat de Thaise troon nog steeds een sacraal karakter heeft en dat is in Japan helemaal uitgesproken. De Japanse keizer had ook in het verleden zeker niet altijd werkelijke macht, de Chrysantentroon had vaak meer een symbolisch en religieus karakter. Dat wordt wel heel duidelijk in het keizerlijke zegel, dat bij uitstek een symbool van de Zon is en de Zon is astrologisch de presentie van het goddelijke in de schepping. Dit is wel iets anders dan de in het Westen gebruikelijke krijgshaftige adelaars, leeuwen, beren en draken.

ZEGEL JAPANSE KEIZER

De zojuist aangetreden Naruhito is de kleinzoon van een keizer met een beruchte naam, van keizer Hirohito, die “heerste”’ over Japan in de Tweede Wereldoorlog. Cynisch genoeg was keizer Hirohito  nogal pacifistisch ingesteld en een tegenstander van de oorlog, maar veel werkelijke macht had hij niet. Hij werd vaak in een adem genoemd met Hitler en Mussolini, terwijl hij veel meer interesse had voor het bestuderen van de mariene biologie en het gedrag van kwallen. Een bizarre situatie waarbij hij ook nog moest aanzien dat twee steden in zijn land met atoombommen werden vernietigd als gevolg van een oorlog waar hij zelf tegen was, maar waar hij toch het symbool van was. Het is daarom interessant eens een blik te werpen op de horoscoop van de honderdenvierentwintigste Japanse  keizer in directe lijn van afstamming (klik op de link hieronder om de horoscoop van keizer Hirohito te kunnen zien).

HIROHITO

Het vierde huis geeft de familie weer waarin je op groeit en Heer 4 van de afstamming is hier Mars die heel toepasselijk op de koninklijke Regulus valt, het Leeuwenhart en de meest koninklijke van alle vaste sterren. In het vierde huis staat Mercurius Heer 9 van religie en ceremonies in driehoek met Mars / Heer 4, wat geen uitleg behoeft, de plaatsing van Heer 9 op het planeetpunt van de traditionele Saturnus (Asc+PF – Sat), het punt van gevangenschap, spreekt ook boekdelen. Heer 1 is Jupiter die in val in het eerste huis staat nauw conjunct een retrograde Saturnus de planeet van de traditie, dat zal dus, zo sterk benadrukt een belangrijk thema in zijn leven zal zijn. Als dispositor beheerst Saturnus Jupiter, die als Heer 1 zeer uitgesproken de persoon van Hirohito weergeeft, zijn relatie met de invloeden, personen en factoren in zijn leven. De Grote Malefic schaadt Heer 1 omdat Saturnus in negatieve receptie is met Jupiter, de traditie is er altijd, maar erg fijn is dat niet voor hem.

Buitenspel

Op de descendant staat de buitenplaneet Neptunus die we mogen opvatten als het mythische thema van Poseidon, die dus chaotische situaties brengt en dat kun je wel zeggen (oorlog). Ook opvallend is de conjunctie van de Zon, Venus en en het Pars Fortunae (het Maan-pars), Venus is Heer 10 van het “werk”. Zo vlakbij de Zon geeft het heel toepasselijk Zonne-werk aan, maar Venus is ook combust, al lijdt hij daar vanwege de plaatsing in het eigen teken van Venus niet erg onder. Dit weerspiegelt de hele situatie, hij heeft natuurlijk een zeer hoge positie (Heer 10 essentieel sterk) die een Zonne-karakter heeft (conjunctie met de Zon) maar echte macht heeft hij weer niet (verbranding) juist door de nabijheid van de Zon. Het Pars Fortunae vlakbij dat de honger laat zien omdat de Maan altijd iets mist, wijst er ook op dat hij gedeeltelijk althans, in zijn functie buiten spel staat.

Een astrologische kroning

In Thailand werd vorige week, na een rouwperiode van twee jaar voor de vorige koning Bhumibol, een nieuwe koning gekroond.  Dat werd met veel ritueel en symboliek omgeven, het Thaise koningschap heeft ook in onze tijd nog een duidelijk traditioneel sacraal karakter, de koning wordt gezien als een kanaal waardoor de goddelijke orde zich op aarde manifesteert. De vorige zeer geliefde koning Bhumibol, die zeventig jaar op de troon zat, vervulde die rol met verve en was een sterke harmoniserende en stabiliserende factor in de Thaise politieke verhoudingen. Astrologisch gezien is de koning de Zon en de Zon symboliseert de oorspronkelijke goddelijke eenheid waaruit de hele kosmos ontstaat, daarom brengt een goede koning ook eenheid en staat hij boven de partijen.

Zonnewater

In een land als Thailand waarin tradities nog een grote rol spelen, kwam er bij de voorbereidingen en de rituelen rond de kroning ook astrologie kijken. Dat is volstrekt logisch, dat was in Europa ook altijd zo, pas de laatste drie eeuwen, sinds de wetenschap de samenleving in haar ijzige greep kreeg, is daar verandering in gekomen. Niet-westerse landen kunnen zich nog altijd tot op zekere hoogte aan deze wurggreep onttrekken en dat zie je zeker terug in de traditionele symboliek rond een kroning. Een van de rituelen rond de kroning was het verzamelen van water dat werd gebracht uit alle verschillende delen van het land. Enigszins spottend werd in de media vermeld dat dat water geput moest worden op een door astrologen bepaald tijdstip, namelijk tussen 11:52 en 12:38. Een astroloog begrijpt de logica hiervan direct, dan staat de Zon rond het MC en dus heerst de Zonnekracht van de koning over het water dat vanwege de Maan-symboliek het volk representeert.

KRONING RAMA

Het is een eenvoudige vorm van electie-astrologie en dat komt terug in het tijdstip van de kroning. Dat was 12:03 in plaatselijke Thaise tijd en zo’n tijdstip rond de middag is ook heel traditioneel om vergelijkbare redenen. De kroning op 15 januari 1559 van de Engelse koningin Elisabeth de Eerste, ”Good Queen Bess”, bijvoorbeeld, die een electie was van niemand minder dan hofastroloog John Dee, vond plaats rond het middaguur, met de Zon vrijwel op het MC. Dat is natuurlijk niet alles waar je bij een electie op let, maar het is een eerste goede stap.  In de horoscoop van de kroning van de nieuwe Thaise koning Rama de Tiende (klik op de link hieronder om de kroningshoroscoop te kunnen bekijken) staat de Zon dus ook op een hele sterke plek in het tiende huis, vlakbij het MC. Natuurlijk zou je het liefste een essentieel sterke Zon in Leeuw hebben maar je kunt niet altijd op het sterkste tijdstip wachten, er zijn bij het maken van electies vaak externe omstandigheden die de keuzevrijheid in perken.

KRONING RAMA

Met die konings-Zon zit het dus wel snor, maar hoe ziet de rest van de horoscoop er uit? Hoewel ik het niet zeker weet, lijkt het waarschijnlijk dat ook (hof)astrologen zich over deze horoscoop hebben gebogen. Een van de dingen die opvallen is de Asc die dichtbij de rampzalige Praesepe staat maar gelukkig net ver genoeg er vandaan. Een ingreep van een Thaise (hof)astroloog die zijn vak kent? Want even vroeger valt de Ascendant gevaarlijk dichtbij deze “tweede Algol” die je nooit op een belangrijk punt in een electie kunt accepteren. Ook de Maan, het volk staat er niet slecht bij, in verhoging in Stier is een gelukkige positie en de Maan staat onder de stralen van de Zon op het randje van verbranding. Dat verzekert dat het volk de koning zal eren maar niet totaal door de Zonnekracht zal worden weg gebrand.

Het leger in de strijdwagen

Venus / Heer 10 van autoriteit en macht is zwak in vernietiging, Mars als de dispositor van Heer 10 is de reden dat Venus zo zwak is en hier zie je de grote rol van het leger dat behoorlijk sterk staat in het elfde huis op  de krachtige Capella uit de constellatie Wagennmenner, een ster van de elite van de eerste magnitude. Wel weer goed voor de koning is de positie van het Arabische Punt van de Zon (Asc + Zon-Maan) dat via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft-0° Steenbok) op de Zon staat. De Zonne-essentie van het Zonnepunt verbindt zich met de concrete konigs-Zon, wat hem veel  sterker maakt.  De ster tenslotte waar de Zon op staat is Almach uit Andromeda, die te maken heeft met het beschermen van iets mooi en waardevols in moeilijke omstandigehden wat voor een koning in deze tijd behoorlijk toepasselijk lijkt.

 

Extreem temperament

De afgelopen maanden lijkt het aantal terreur-aanslagen op diverse plaatsen in de wereld te intensiveren, dat zou iets te maken kunnen hebben met de stand van Mars in de ingresshoroscoop van het jaar 2019. Zoals op de blog van vorige week werd besproken, staat Mars in de ingresshoroscoop van dit jaar in vernietiging in Stier en op de zeer kwaadaardige Algol, een ster die wordt geassocieerd met extreem geweld.  Dat zal dan vooral naar buiten komen op plaatsen waar die vernietigde Mars op een hoek in de horoscoop staat, in Sri Lanka is dat bijvoorbeeld het geval. Maar natuurlijk zijn het altijd uiteindelijk mensen die deze gruwelijke wandaden plegen en je vraagt je af of er iets in de horoscopen van terroristen te zien is dat ze hiertoe neigen.

Zoals altijd bouwt een duiding van een horoscoop zich geleidelijk op uit de diverse posities van planeten, sterren en punten die kunnen samenvallen tot een beeld van een persoon. Er is  dus niet een stand die kan wijzen op een sterke neiging tot gewelddadig extremisme, er kunnen hele diverse factoren zijn die daarop  wijzen. De kosmos heeft onuitputtelijk veel manieren om een bepaald gedrag te laten zien, wat een van de redenen is waarom het gebruik van statistiek in de astrologie nooit iets van enige waarde kan opleveren.  Sterker nog het zal juist weg leiden van een echt begrip en echte duiding, die altijd gebaseerd is op het begrip van betekenis, die niet in cijfers te vangen is.

Vijf maal flegma

Als voorbeeld van een horoscoop van iemand die een gruwelijke slachtpartij aanrichtte, kan die van de Noor Anders Breivik dienen, die in 2011 in Oslo 77 mensen ombracht. Hij had uitgesproken politieke motieven voor zijn gruweldaad,  die bedoeld was om de regering en  de sociaal-democratische partij te treffen. Deze lieten volgens Breivik de Europese cultuur verloren gaan in een stroom van islamisering en linkse politieke correctheid, het zijn uitspraken die je inmiddels dagelijks hoort in de politiek, maar wat leidde er toe dat deze persoon tot zo’n gruweldaad kwam? Er moeten in zijn horoscoop tekenen van extreme disbalans te zien zijn, zonder dat kom je niet tot dit soort gewetenloze, uitzinnige daden.

BREIVIK

In zijn horoscoop (klik op de link hierboven om zijn radix te kunnen bekijken) springt inderdaad direct een extreme trek in het oog. Zijn temperament is zwaar uit balans, de vijf factoren die het temperament bepalen, zijn allemaal flegmatisch, dat wil zeggen verbonden met het Water-element. Dat kan zich op zeer diverse manieren uiten, maar het wijst er op dat we te maken hebben met iemand die  volledig wordt geleid door zijn emoties en begeertes. De basislijn in zijn karakter is dus zwaar uit balans en hij neigt er sterk toe zijn emotionele impulsen te volgen. In de klassiek-psychologische duiding, kijk je naast het temperament ook nog naar de “gedragsaanduider” de planeet die een sterke invloed heeft op  het denken (Mercurius)  en de emoties (Maan).

Rigiditeit en provocatie

Bij Breivik is dat Saturnus (conjunct de Maan en dispositor van Mercurius), die geen waardigheid heeft en zich dus van zijn slechtste kant zal laten zien, geslotenheid en rigiditeit. Saturnus is retrograde, gaat dus tegen de stroom in en staat op Denebola, een ster uit de zeer ambitieuze constellatie Leeuw die sterk neigt tot provocatie van de autoriteiten. Saturnus staat in het vierde huis van het gezin en is Heer 10 van de moeder, vaak werd het gebroken gezin waarin hij opgroeide als een van de factoren genoemd die leidden tot zijn gebrek aan een gezonde moraal.  Ook Heer 4 van de vader is de zwakke  Zon in vernietiging in Waterman Breivik werd groot zonder vader, geen fijne combinatie. Daar komt nog bij dat het Pars van de en het Pars van Mars in oppositie staan in zijn horoscoop, dat herhaalt het motief van verzet (Mars) tegen autoriteit (Zon).

BREIVIK

Duidelijke aanwijzingen van extremisme, maar geen feilloos profiel voor een  terrorist. Toch zou je mensen die in beeld zijn wegens extremistische uitingen wel astrologisch  kunnen “volgen”. In 2011 bewoog de progressieve Maan van Breivik door de Via Combusta (15° Weegschaal tot 15° Schorpioen) ,wat wijst op grote emotionele turbulentie, zeker voor een extreme flegmaticus. Tegelijkertijd ging zijn Asc door het Praesepe-cluster, door de Chinezen de uitwaseming van opeengestapelde lijken genoemd!

De Algol-ingress

Met Pasen gebeurde waar men al veel langer bang voor was, moslim-terroristen sloegen toe op Sri Lanka in kerken op het belangrijkste christelijke feest van het jaar en maakten talloze slachtoffers. Het zou natuurlijk heel zinvol zijn als je dit soort gebeurtenissen astrologisch zou kunnen voorzien, en dan kom je al snel bij de ingress-horoscoop. Al eerder werd op deze blog de ingresshoroscoop van 2019  heel kort besproken, de horoscoop van het exacte moment dat de Zon weer de Ram binnen gaat. De ingress is een van de belangrijkste instrumenten in de mundane astrologie, je kunt de ingress zien als de solaar voor de wereld, al moet hij natuurlijk wel altijd voor een specifieke locatie berekend worden. Zo laat de ingress zien wat er op die locatie dat jaar zal gebeuren.

COLOMBO INGRESS 2019

Om te bekijken wat er in een land zal gebeuren, maak je de ingresshoroscoop voor de hoofdstad van dat land en we kunnen verwachten dat er in die horoscoop gemaakt voor Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, de nodige spanningen te zien zullen zijn (klik op de link hierboven om deze ingress te kunnen bekijken). De ingress 2019 heeft  sowieso een bijzonder kwaadaardige stand, en dat is de malefic Mars die in zijn vernietiging in Stier staat en zich dus van zijn meest gewelddadige kant zal laten zien. De vernietiging is nog niet het enige, Mars staat ook nog eens in de beruchte crisis-zone aan het einde van de Stier op de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel Algol. Algol speelt een hele grote rol in de mundane astrologie en heeft nadrukkelijk te maken met excessief geweld.

Hoekstand

Natuurlijk geldt deze stand van Algol voor de hele wereld en dat betekent dus nog niet zo veel de standen van boven moeten ook ergens beneden op aarde komen. De plaatsen die dus vooral onder deze kwaadaardige positie te lijden zullen krijgen, zijn de landen die deze Mars-op Algol op een hoek hebben. In de ingresshoroscoop van Colombo zie je inderdaad deze Mars op drie graden afstand van het IC staan en omdat de hoeken de sterkste lijnen van manifestatie in de wereld vormen, is dat een heel gevaarlijke positie. Een hoekstand is niet het enige, het is ook belangrijk hoe deze stand de voor die exacte locatie specifieke factoren beïnvloedt, en dan gaat het met name om de huisheren, hoewel ook de Arabische punten een rol kunnen spelen.

Mars is in de ingress voor Colombo de heerser van het tiende huis, een van de twee belangrijkste huizen en dat benadrukte de Algol-positie nog eens. Mars maakt verder nog eens vier aspecten met Saturnus, Mercurius, de Maan en Venus, maar dat doet hij overal ter wereld. In deze specifieke horoscoop is Saturnus echter Heer 1, het eerste huis is ook een van de belangrijkste huizen en Saturnus staat in het ellendige twaalfde huis. Mercurius, sextiel Mars, is Heer 8 van de dood en is in val en vernietiging in Vissen en de Maan, driehoek Mars, staat in Huis 8 op de noodlotsster Labrum, die je ook als de gifbeker kunt zien. Venus tenslotte die vierkant Mars staat, valt in het eerste huis waardoor de werking van dat aspect nog eens benadrukt wordt. Zo zie je hoe de aspecten die overal ter wereld gelden op deze plek specifiek worden gemaakt.

Eclips voor Julian Assange

Vorige week eindigde het asiel van de Australische WiKiLeaks-voorman Julian Assange in de ambassade van Ecuador in London, waar hij maar liefst bijna zeven jaar had doorgebracht. De VS zijn er op gebrand om Assange te berechten voor het lekken van staatsgeheimen en hem voor de rest van zijn leven op te sluiten. Om uitlevering aan de VS te voorkomen, had Assange zijn toevlucht gezocht in de ambassade van Ecuador dat hem asiel verleende, maar de politieke druk op Ecuador was waarschijnlijk te groot geworden om het nog verder te verlengen. In de horoscoop van Assange moet die dramatische ontwikkeling wel  goed te zien zijn, hij gaat een heel onzekere periode tegemoet, die voor hem wel eens slecht zou kunnen aflopen.

JULIAN ASSANGE

Klik op de bovenstaande link om de geboortehoroscoop van de Australische hacker en internetactivist te kunnen bekijken, het zal direct duidelijk zijn dat dit geen doorsnee-leven zal worden. Pal op de hoeken staan de factoren die de activiteiten aangeven waarmee hij zo bekend werd. Saturnus van grenzen valt op de descendant, Mars op het IC en Neptunus op de Ascendant, het activistisch (Mars) doorbreken van grenzen (Saturnus) dat chaos veroorzaakt (Neptunus ) wordt hier heel duidelijk weerspiegeld. Jupiter is Heer 1 en staat in Huis 12 van geheimen, de plaatsing van Heer1 in een huis geeft een sterke neiging om je met de onderwerpen van dat huis intensief bezig te houden. Heer 1 staat op de ster Bungula, een zeer heldere ster van de eerste magnitude, verbonden met het toepasselijke  thema “’curiosity killed the cat”.

Uiterst mercuriale Mercurius

Heer 1 maakt een driehoek met met Mercurius die in het negende huis van kennis en internationale activiteiten staat, via Mercurius kan Jupiter/Heer 1  uit zijn isolatie in het twaalfde huis ontsnappen. Mercurius, de planeet van computers en IT-technologie heeft geen essentiële waardigheid maar valt wel op de zeer krachtige en strijdbare koninklijke vaste ster Pollux. Daar komt nog eens bij dat Mercurius conjunct het planeetpunt van Mercurius  valt (Asc + Pars Fortunae- Pars Solis) dat de pure essentie van de Mercurius-energie symboliseert. Dat is dan wel een hele mercuriale Mercurius, een conjunctie of oppositie met een planeetpunt geeft altijd iets heel speciaals aan, een hele sterke focus op dat gebied, zowel psychologisch als concreet.

Scoren met punten

Dat geldt ook voor de oppositie die het Mars-punt ( Asc + PF-Mars) maakt met de Zon /Heer 10 dat een sterke strijdbaarheid in zijn werk en tegenover autoriteiten aangeeft. Het punt van de Maan, het Pars Fortunae, maakt bovendien een oppositie met het punt van Saturnus conjunct Pluto, dat het thema van het oplossen (Maan-energie) van grenzen (Saturnus-energie) benadrukt. Veel beroemdheden hebben niet alleen hoekplaneten en krachtige vaste sterren, maar ook een of meerdere  actieve planeetpunten, die een speciaal motief in het leven aangeven.

ASSANGE PROGRESSIES

Dat is zijn zo bijzondere radixpotentieel, maar hoe zien de ontwikkelingen er uit in de diverse voorspellingstechnieken? Toen in juni 2012 het asiel van Assange in de ambassade begon was net zijn Firdar (langjarige planeetperiode)  van Saturnus begonnen en dat lijkt wel heel toepasselijk. Saturnus staat in de radix op de descendant, dat heeft met beperkingen te maken die hem schaden (oppositie Asc), maar een echte gevangenis is het niet op descendant. Zijn Jupiter-Firdar begint in juli 2022 en Jupiter staat wel in het huis van de gevangenschap! Zou dat laten zien dat Assange na lang juridisch touwtrekkendan in de VS wordt opgesloten?

                ASSANGE ARRESTATIE

Uitdovende Zon

In de progressies van het moment worden de tegenslagen voor Assange duidelijk weerspiegeld (klik op de link hierboven). Het MC beweegt zich over Uranus, pijnlijke beperkingen, en over Vindemiatrix een kwaadaardige ster die te maken heeft met de gevolgen van flagrante zelfoverschatting. Het duidelijkste echter zie je het in de beweging van de Lichten. Er is een Nieuwe Maan op komst wat altijd wijst op een nieuw begin, dat vaak gepaard gaat met een crisis-situatie. Bij deze Nieuwe Maan is dat nog veel sterker want dit is een (partiële) Zonsverduistering in progressie (de Zuidknoop is in de buurt) zijn licht gaat dus uit.

Pegasus Advies wenst U een zalig Pasen!!

                                    opstanding

 

NAVO in zwaar weer?

Een week geleden werd gevierd dat de NAVO, de militaire alliantie van de westerse landen zeventig jaar bestaat. Dat was niet alleen maar een feest,want Donald Trump zet al een tijdlang de samenwerking onder druk, hij vindt dat Amerika teveel bijdraagt en dat andere landen veel te weinig investeren in hun strijdkrachten. In de horoscoop van de NAVO mogen we dus wel wat gespannen standen verwachten, het precieze tijdstip van de oprichting van de alliantie is bekend, klik op de onderstaande link om de radix van de NAVO te kunnen zien.

NATO

Wat onmiddellijk in het oog springt, zijn de standen rond het MC, binnen de  gebruikelijke twee graden orb voor krachtige vaste sterren van de eerste magnitude, staat het MC op Capella. Capella is de hoofdster van de Wagenmenner en heeft volgens de boeken een Mars/Mercurius natuur, wat niet gek is voor een militaire alliantie. Een van de trefwoorden is ook militair succes, naast kennis en innovatie, het gaat niet te ver om de Wagen daadwerkelijk als een strijdwagen te zien, een heel passende constellatie dus. Even verderop is een wat minder krijgshaftige factor te zien, de  Maan staat hele dicht bij het MC en heeft dus veel invloed in de horoscoop. Nu is de Maan de planeet van de openheid, meegaandheid en de emoties en dat lijkt dus wat mysterieus, maar het zijn weer de vaste sterren die cruciaal blijken.

De Hoorn van de Stier

                   Aldebaran

De Maan staat namelijk op Al Hecka, de Zuidelijke Hoorn van de Stier, een uitgesproken gewelddadige ster, de Hoorn van de Stier) die ook wel de Drijver wordt genoemd dat heeft invloed op  de uitwerking van de Maan. Daar komt ook nog eens bij dat de Maan de heerser van het elfde huis is, wat te maken heeft met vriendschap en middelen en mensen die je maatschappelijke positie ondersteunen. Behalve de Maan is in deze horoscoop ook Mercurius heel belangrijk, hij heerst over zowel het eerste als het tiende huis, en heeft dus veel invloed. Mercurius heeft niet alleen een hele hoge snelheid wat niet gek is, maar hij staat ook conjunct de planeet waar het allemaal om draait en die we zeker sterk zouden willen hebben als  we een electie zouden maken: Mars.

De strijdplaneet Mars staat in zijn eigen teken Ram, dat kan nauwelijks beter en het zevende huis is  natuurlijk ook de plaats is waar je hem nodig hebt. Daar komt nog bij dat het planeetpunt van Jupiter (Asc + Jup – Pars Solis) op Mars staat, het Jupiter-punt is ook het Punt van Overwinning! Vlak naast Mars staat Venus, de planeet van de vrede maar veel in te brengen heeft deze Venus in vernietiging  niet, het is Mars die als tekenheer van Ram deze Venus volledig domineert. Ook de Zon, verhoogd in Ram, staat vlakbij de Mars/Venus-conjunctie die daardoor combust is. Maar een planeet in eigen teken kan nooit geschaad worden door verbranding, de Zon en Mars zijn in sterke wederzijde receptie waardoor Mars ook nog eens de volle dominerende kracht van die verhoogde Zon achter zich krijgt!

Een Saturnale bruut

Dit is een hele sterke horoscoop, het lijkt zelfs wel een electie (wat het niet is) . In de progressies wordt echter op het moment een zwak punt in deze radix geactiveerd, Saturnus die vernietigd staat op de machtige Regulus. Het MC van de NAVO loopt tussen de radix-Saturnus en de progressieve Saturnus, dit is Donald Trump die heibel in de NAVO schopt en het duurt nog een jaar of twee voor dat voorbij is. De volgende Amerikaanse president zal het dus allemaal wat minder hoekig aanpakken, maar dat duurt nog even.

NATO PROGRESSIES

Gibraltar – ook dat nog!

In de zijlijn speelt bij de Brexit-perikelen ook Gibraltar een rol. Kort geleden werden zelfs de onderhandelingen over een visa-regeling na de Brexit stil gelegd omdat Spanje de Rots een Britse kolonie wil noemen. Natuurlijk is het in wezen ook zo dat de Britse veroveringen uit het verleden nu problemen veroorzaken, ook in Noord-Ierland maar zo schiet het allemaal niet op. Eigenlijk hoor je zelden iets over Gibraltar, de tijd dat de grens met het Spaanse vasteland was geblokkeerd is al heel lang verleden tijd, er is een levendig grensverkeer tussen Spanje en de Rots. De grote vraag is nu echter of dat zo blijft als Engeland de EU verlaten heeft, de oplopende spanningen moeten in de horoscoop van Gibraltar toch goed te zien zijn.

De radix van de Rots

Met de techniek van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter is het mogelijk om een geboortehoroscoop van Gibraltar te maken. Zoals de vaste lezers van deze blog zullen weten, nemen we dan de conjunctie van Saturnus en Jupiter (“GC”) die vooraf gaat aan het ontstaan van een land als radix van dat land en dat kan natuurlijk ook op Gibraltar worden toegepast. Dat is dan de GC van 21 mei 1702, de Grote Conjunctie die vooraf ging aan de verovering van de Rots door de Engelsen. Dat leidt tot de volgende horoscoop, klik op de link hieronder om deze horoscoop te kunnen zien.

GIBRALTAR

Het springt direct in het oog dat dit een hele bijzondere horoscoop is! Maar liefst vier planeten concentreren zich in het vierde huis, waarvan de Maan met de Grote Conjunctie zelf pal op het IC staat. Dat legt een hele sterke nadruk op het vierde huis van het land en tsja dit is de unieke Rots waarvan er maar een is in de wereld, het draait allemaal om dat ene hele speciale stukje land.  De betrokken planeten zijn ook beeldend, de Maan heeft met de zee te maken, Saturnus verwijst naar rotsen en isolatie en Jupiter, als heerser van het eerste huis extra belangrijk, laat zien dat Gibraltar wel heel fijn strategisch in zee uitsteekt.

De Prinses op de Rots  – Andromeda

De vaste sterren zijn natuurlijk zoals altijd ook van groot belang. Op de Ascendant staat Lesath een ster uit de Schorpioen, het giftige beest dat grote Jager Orion dood stak, in dit geval speelt Spanje de rol van Orion en was Engeland de Schorpioen. Nog duidelijker zijn de sterren rond de standen op het IC, de Maan staat op Algenib de Vleugel van Pegasus, het Vliegende Paard dat op eigen initiatief en onuitgenodigd koers zette naar de Olympus, de berg van de goden! De graad van de Grote Conjunctie zelf valt op een ster in de staart van het Zeemonster, het ondier dat de prinses Andromeda dreigt op te slokken, Andromeda is vast geketend aan jawel,een eiland! Het zijn precies die standen van de sterren die iedere keer weer zo adembenemend zijn , dit zijn de mythische verhalen die de wereld vorm geven, dat is wat mythes doen.

GIBRALTAR PROGRESSIONS

Hoe ziet er uit in de progressies van Gibraltar nu zelfs een blokkade van de grens weer een mogelijkheid is? De spanningen zijn duidelijk te zien, het eerste wat op valt is Mars de heerser van het zo belangrijke vierde huis die door de crisiszone van Algol en de Pleiaden aan het einde van de Stier beweegt. Het progressieve Pars Fortunae bevindt zich ook nog in deze zone die pas rond tien graden Tweelingen eindigt en de Maan ploegt door de Verbrande Weg(die doorloopt tot 15 ° Schorpioen)  wat altijd op grote instabiliteit betekent. Voorlopig ligt de Rots dus nog in ongekend woelige wateren.