Harry en Meghan

De afgelopen weken was Engeland in de ban van het huwelijk van prins Harry , de jongste zoon van Charles en Diana met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. De sfeer is in Engeland op het moment niet al te best, het afgelopen jaar was een ontmoedigende combinatie van politiek gestuntel, aanslagen, een rampzalige brand en Brexit-ellende, dus de Engelsen waren wel toe aan iets moois. Het is overigens onwaarschijnlijk dat de Windsor-familie in het geheim een astroloog in dienst heeft, die de tijden voor het sluiten van huwelijken (mede) bepaalt. De horoscopen van huwelijken in het verleden vertonen namelijk vaak zwakke punten die makkelijk verholpen hadden kunnen worden, met name de huwelijkshoroscoop van Charles en Diana ziet er uitermate dubieus uit. Het kan natuurlijk ook zijn dat er wel een astroloog op de achtergrond mee kijkt, die niet over de juiste vaardigheden beschikt. Als je na gaat wat de astroloog van de Reagans kon, moet je concluderen dat de celebrities niet altijd even kritisch zijn. Klik op de link hieronder om de horoscoop van het huwelijk te kunnen zien.

HUWELIJK HARRY MEGHAN

Als dit een electie zou zijn, dan wordt er wel erg scherp aan de wind gezeild, vlakbij de descendant, het punt van de relatie staat Neptunus, de grillige Aardschokker die veel chaos veroorzaakt. Het is waar dat Neptunus op het precieze moment van het ja-woord buiten de twee graden orb staat die je gebruikt voor de buitenplaneten in hun rol als krachtige ster-achtige factoren, maar het is wel erg dichtbij. Mocht het net iets later worden dan gepland, en dan kan natuurlijk makkelijk, dan heb je een groot probleem, maar goed het is dus hoogstwaarschijnlijk geen electie. Dat lijkt bevestigd te worden door de andere standen  in deze horoscoop, die het koninklijke karakter van dit huwelijk zeer nadrukkelijk weerspiegelen, met de nodige problemen overigens. Als het huwelijkstijdstip niet gekozen is, zal de horoscoop op spontane wijze de aard van het huwelijk laten zien.

Het eerste punt in een horoscoop van een huwelijk is natuurlijk Venus, de planeet van de liefde. Die zou je het liefst zou sterk mogelijk willen hebben, in eigen teken bijvoorbeeld. Dat valt hier een beetje tegen, de planeet van de liefde is peregrine, al wordt hij niet geafflicteerd en zijn positie in het publieke tiende huis drukt heel duidelijk de aard van dit huwelijk uit. Venus staat op Betelgeuze, een ster uit Orion de Jager, die wel veel succes in de wereld geeft, maar niet echt een ster van harmonie is. De Zon en de Maan zijn als de archetypische mannelijke en vrouwelijk energie heel belangrijk en ze staan in applicerend sextiel wat een mooie verbinding is, terwijl de Maan in eigen teken Kreeft essentieel sterk is. Dat is prima voor het emotionele, zorgende aspect van dit huwelijk, en de Maan staat op Pollux, een toepasselijk koninklijke ster, ook weer met een behoorlijk strijdbaar karakter. De Zon staat er veel minder bij, hij heeft geen essentiële waardigheid en valt op de rampzalige Algol, die je je hoofd kan doen verliezen. Algol heeft ook te maken met een glamoureuze aantrekkingskracht, waarachter een rauwe, bikkelharde realiteit schuil gaat.

Is dat geen heldere weerspiegeling van dit huwelijk, en is dat niet het probleem van vele koninklijke paren? Dat de Zon op Algol sextiel de Maan staat en conjunct het huwelijkspars (Asc + Desc – Venus) maakt de invloed van de Medusa-ster alleen maar groter. Dit zou je bij het maken van en electie hebben moeten vermijden, maar ja het staat er nu de realiteit te weerspiegelen. Op de MC/IC-as vinden we nog twee koninklijke sterren, de as Aldebaran-Antares, wat heel veel koninklijke kracht geeft. Beide sterren hebben echter een pure Mars-natuur en het zijn geen sterren van harmonie, het laat zien dat de spanningen van de vele verplichtingen van het paar een wissel zullen trekken op het huwelijk. Je hebt als koninklijk paar natuurlijk wel wat koninklijke kracht nodig, maar dit  is wel heel veel Mars op de assen.

Heer 1 en Heer 7, de partners, staan verder neutraal ten opzichte van elkaar, maar Heer 7 is retrograde, heeft geen essentiële waardigheid en staat op de Zuidschaal, de koninklijke maar venijnige Schorpioensklauw. De Zuidschaal is de Onvoldoende Prijs, wat je hier betaalt is nooit genoeg, de Schorpioensklauw knijpt altijd door. Opmerkelijk in de horoscoop is verder het Pars Fortunae, het Pars van de Maan, de essentie van de hongerige lunaire energie, die in nauwe oppositie staat met Mercurius Heer 1, het meest uitgesproken het huwelijk. Het laat zien dat het volk, de Maan, altijd hongerig zal zijn om iets te horen of te zien over dit paar, Harry en Meghan staan tegenover de lunaire essentie.

HARRY MEGHAN

Maar wat zegt dit nu allemaal? Wat op valt, is de grote  hoeveelheid koninklijke vaste sterren in de horoscoop, Pollux, Aldebaran, Antares, Zuidschaal en tot op zekere hoogte ook Algol die op zijn eigen manier veel succes kan brengen. Dat weerspiegelt deze heel specifieke situatie, en de grote spanning die dat met zich mee kan brengen. Er is geen uitgesproken sterke harmonie, maar je moet altijd heel erg oppassen voor al te dramatische conclusies in dit soort gevallen, zo veel spanningen als in de huwelijkshoroscoop van zijn ouders, zijn hier bij lange na niet te zien!

Zeventig jaar Joodse staat

Vorige week was het zeventig jaar geleden dat de staat Israel werd geboren, voor sommigen een moment om uitbundig te vieren, voor anderen een aanleiding voor grote frustratie en woede. Het conflict rond de staat Israel is diep triest en voortgekomen uit de typische moderne neiging alles letterlijk te nemen. Het vermogen om symbolisch te kunnen denken is uit de collectieve geest van de moderne tijd verdwenen en dat leidt doorlopend tot zware, soms bloedige conflicten en spanningen. Het beloofde land in de Bijbel is een symbool, de zionistische identificatie van het beloofde land met Israel is onjuist en getuigt van een gebrekkig begrip van de eigen religie. Er zijn binnen het Jodendom dan ook stromingen van vrome Joden die fel anti-zionistisch zijn om deze reden en ze hebben, religieus gezien, gelijk.

Gezien de verschrikkingen van de satanische terreur van de nazi’s in WO-2 is het volledig begrijpelijk dat het Joodse volk naar een veilige thuishaven verlangde. Maar zoals door meerdere auteurs werd opgemerkt, is het Joodse volk altijd een nomadisch volk geweest en kun je grote problemen verwachten als een zwervend volk zich gaat vestigen, gedwongen of niet. Ik wil heel duidelijk maken dat ik in deze kwestie persoonlijk geen partij kies, het is alleen belangrijk  op objectieve wijze de juistheid of onjuistheid van de uitgangspunten te onderzoeken. Het zionisme heeft onjuiste, vooral wereldse uitgangspunten, en gaat tegen het juiste begrip de eigen religie in. Het neemt een religieus symbool letterlijk en schept zo een uiterst explosief mengsel van land, volk en religie, het beeld van de fanatieke Joodse kolonist die, met keppeltje op het hoofd, zijn kalasjnikow leeg schiet op een groep Palestijnen is de diep treurige uiteindelijke consequentie daarvan.

ISRAEL

Israel werd in 1948 gesticht en deze gebeurtenis is dus goed gedocumenteerd, we kunnen het tijdstip van de geboorte achterhalen. De vergadering van de voorlopige Joodse regering, waarop de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, begon op 14 mei om vier uur ’s middags en direct toen de vergadering werd geopend, barstte men spontaan uit in het zingen van de Hatikva, het strijdlied van de zionisten. Hoewel het voorlezen van de verklaring van onafhankelijkheid pas daarna volgde, is dit duidelijk het moment van de geboorte van Israel, dit soort spontane gebeurtenissen is altijd van groter belang dan het voorlezen van officiële verklaringen. Klik op de link hierboven om de horoscoop, die gemaakt kan worden op basis van deze tijd, te kunnen bekijken.

In de horoscoop van een land dat zijn bestaan zo direct ontleent aan vervolging, is het IC van groot belang. Het laat de wortels zien en deze worden gesymboliseerd  door Saturnus die in Leeuw in vernietiging in het tiende huis staat. Het belang van de wortels wordt benadrukt door die hoge positie in de horoscoop en Saturnus in vernietiging laat zich van zijn slechtste kant zien. Dat geeft wel een duidelijk beeld van het excessieve lijden en de pijn van het Joodse volk, niet alleen in WO-2 maar door de hele geschiedenis heen. Op het IC zelf staat de ster Terebellum, een van de sterren van het noodlot, die te maken heeft een profetie die bewaarheid wordt, toepasselijker kan het eigenlijk niet.

ISRAEL VLAG

De ascendant valt op Spica, de koninklijke ster die groot succes schenkt en veel bescherming, Spica brengt je verder dan je had mogen hopen. Ook dat is heel toepasselijk, Israel overleeft, omringd door vele bittere vijanden, wat nog eens wordt benadrukt door de ster op het MC, Procyon, de hoofdster van de Kleine Hond. Dit is het handige beest dat de heersende machten te slim af is, Procyon is een van de allerhelderste sterren, geeft dus ook veel succes en als Hondsster gevaarlijk veel bijtkracht. Mars staat aan het einde van de Leeuw in eigen term en face op de grote koningsster Regulus die een immense kracht geeft en dat weerspiegelt de enorme militaire kracht van het land. Mars heerst over het zevende huis van de ander, een relatie die dus voornamelijk militair en martiaal is, Israel is in oorlog met de meeste aangrenzende landen.

Het vierkant van Mars met de Zon op Algol laat de bittere, nietsontziende, fanatieke strijd zien, het feit dat Israel een kernbom heeft is, gezien deze stand, uitermate verontrustend. Algol neemt het vermogen tot denken weg en kan tot onvergefelijke gruweldaden aanzetten. Mercurius is Heer 9 van religie, en staat op de  krachtige koninklijke Aldebaran wat de grote invloed van de religie weer geeft, maar Aldebaran is het Linkeroog van de Stier dat naar de aarde kijkt. Dit laat het misbruik door de zionisten van religieuze symboliek zien, wat nog versterkt wordt door de weinig principiële aard van Mercurius, die zich vooral door concrete belangen laat leiden. Je ziet zelden een horoscoop die zo  tjokvol krachtige planeten op krachtige sterren zit als deze, wat het  bijzondere karakter van het land heel duidelijk weerspiegelt.

Een jaar “En Marche” met Macron

Vorige week was het een jaar geleden dat Emmanuel Macron op een overrompelende manier het Franse presidentschap veroverde met zijn gloednieuwe beweging ‘’En Marche”. Het past natuurlijk in het algemene beeld dat traditionele partijen het moeilijk hebben, maar het opvallende was dat Macron geen populist is, hij versloeg juist de extreem-rechtse Marine Le Pen. Een jaar geleden werd op deze blog het verlies van Le Pen al drie maanden voor de verkiezingen voorspeld, maar de radix van Macron werd toen niet uitgebreid bekeken. Na een jaar als president is het een goed tijdstip om dat eens te doen. Tot nu is het beeld van een jaar Macron wat neutraal, er zijn niet veel uitglijders, maar echte doorbraken toch ook niet, en zijn pogingen om verkalkte structuren open te breken, stuiten op steeds sterker verzet van de kant van de machtige vakbonden.

EMMANUEL MACRON

In zijn radix (klik op de link hierboven om de horoscoop van Macron te kunnen bekijken), is het streven van Macron om oude, sociale verhoudingen te doorbreken goed te zien. Op die vernieuwende impuls werd hij gekozen en dat heeft in de radix te maken met Heer 1 Saturnus en met een zijn sterkste planeten Jupiter. Saturnus staat retrograde maar precies op het randje van de Leeuw, als hij dus verder terug gaat, beweegt hij zijn vernietiging in. Dat wil deze Saturnus absoluut niet, hij wil vooruit – en marche!  –  een planeet aan de tekengrens heeft altijd een bepaalde, sterke extra lading. Datgene wat deze planeet symboliseert, heeft een sterke wil om iets te realiseren, het geeft extra motivatie.

Er is nog iets bijzonders aan deze Saturnus Heer 1, door de precessiebeweging van de vaste sterren, is de absolute koningsster Regulus, die “naar de troon leidt” inmiddels conjunct Saturnus gekomen. In de radix staat Regulus (nog) niet op Saturnus, maar op het moment dat Macron president werd wel! Dat zou wel heel passend zijn en je zou dit kunnen zien als een “precessie-transit”, al zal dit maar zelden voor komen, als het gebeurt zou het wel eens van groot belang kunnen zijn. Dat geldt alleen als een ster “appliceert” op een planeet of een hoek, een heel mooi ander voorbeeld is de radix van JK Rowling, die Harry Potter bedacht. Mercurius, de planeet van het schrijven en van de occulte wetenschappen, staat bij haar ijzersterk in de eerste graad van de Maagd conjunct de “transit-Regulus”!

Ook Jupiter, die veel kracht heeft in zijn verhoging, staat bij Macron aan de rand van het teken en als hij verder terug loopt, gaat hij naar zijn vernietiging. Dat is een hele diepe val, en dat wil Jupiter beslist niet laten gebeuren. Jupiter is de planeet van de politiek en dus is het motief heel sterk om een vernieuwende politiek te voeren, wat nog wordt versterkt door de verhoging, wat altijd een idealistische,  onwerkelijke bijsmaak geeft. De andere planeet met veel waardigheid is de Maan die ook in verhoging staat en Heer 7 van relaties is. Macron heeft, zoals bekend, een veel oudere vrouw, hoe zie je dat weerspiegeld in deze positie van de Maan?

Het verhaal van hun relatie is heel romantisch, zij was zijn docente en er was meteen een enorme klik. De sterke band ontwikkelde zich heel langzamerhand tot een echte liefdesrelatie, die heel stabiel lijkt te zijn. Het romantische past natuurlijk goed bij de verhoging van de Maan, de stabiliteit bij het feit dat Heer 7 in het vaste Aarde-teken Stier staat. Het is wat flauw om te zeggen maar de Maan is ook de algemene significator van de moeder en met zo’n leeftijdsverschil, is dat thema in het spel, al wil ik benadrukken dat dit op geen enkele manier bedoeld is om iets negatiefs over de relatie te zeggen. De man als de Zon zoekt altijd de vrouw in haar Maan-rol. Het is opvallend dat de Maan is oppositie staat met Uranus, de gecastreerde hemelgod, een symbool voor de beperking van oneindige mogelijkheden.

Uit het bloed van de gecastreerde Uranus, dat in zee valt wordt, Venus geboren, liefde kan alleen bloeien door een pijnlijk offer van de anderen, en dat lijkt bij Macron met zijn oudere vrouw (die de buitenwereld al snel als een pijnlijke beperking zal zien) bij uitstek het geval. De Maan staat ook in oppositie met twee planeetpunten dat van Jupiter (Ac + Jup – Pars Solis)  en dat van Saturnus (Asc + Sat – Pars Fortunae). De planeetpunten symboliseren de pure essentiële planeetenergie, Saturnus is hier oud en Jupiter overwinning, in zijn relatie overbrugt Macron het leeftijdsverschil. Een contact via conjunctie of oppositie met de planeetpunten geeft altijd een belangrijk speciaal thema aan dat zich  in het leven manifesteert.

MACRON MET VROUW

Naast de essentieel sterke Maan en Jupiter, valt ook Heer 10 van de loopbaan op die sterk staat in een hoekhuis en de Zon in het ook sterke elfde huis. Niet slecht voor succes, al zul je altijd de  synastrie met de relevante mundane horoscopen (bv. die van Frankrijk)  ook moeten bekijken. Overigens werd Macron president in het laatste jaar van de firdar van de sterke Maan, maar zit hij nu in de fase van de veel minder sterke Saturnus. Dat klinkt een beetje als een harde confrontatie met de realiteit.

 

Pim, un dandy pour Le peuple

Peut-être cela vous a-t-il échappé, mais cette semaine, il y a eu 16 ans déjà que Pim Fortuyn a été assassiné. Naturellement, ce fut un événement très choquant, qu’on pourrait citer comme la naissance du populisme intolérant de droite aux Pays-Bas. Puisqu’il s’est produit en 2000, au moment de la nouvelle Grande Conjonction-GC (de Saturne et Jupiter), alors que la GC elle-même se trouvait sous Algol, il fallait s’attendre à ce genre d’événements dramatiques. Entretemps, nous sommes arrivés presqu’à la fin de cette période de 20 ans et politiquement, c’est le populisme qui a été à l’ordre du jour. Hélas la polarisation est forte elle aussi, une correction politique déjà trop intolérante voit le jour, et il faut espérer que ceci ne continue pas. Dès 2020, lorsque la nouvelle GC sera d’actualité, le populisme perdra à nouveau de la force, mais nous devons être vigilants quant à une poussée correctrice en politique.

PIM FORTUIN

Ce ne sera pas la première fois que, sur ce blog, nous allons nous intéresser au thème natal de Pim Fortuyn, mais cela ne peut faire de mal de revenir de temps en temps sur un thème, cliquez sur le lien ci-dessus pour voir le radix de Fortuyn. La première chose qui frappe, c’est Saturne qui est détrimenté et rétrograde, pile sur le MC. Cette position en dit déjà des tonnes, le populisme n’est en fait rien d’autre qu’une opposition aux changements, la lutte pour rétablir ce qui se faisait dans le temps, par exemple avant l’arrivée des migrants. Saturne veut mettre des barrières, dans son détriment il le fait à sa façon la plus désagréable et par son mouvement rétrograde, il s’en va à contre-courant. Saturne est aussi Maître de 4 du pays, des racines et du passé, c’est ici qu’on voit que patriotisme et nationalisme ont joué un assez grand rôle chez Fortuyn.

Saturne dans cette position est une très belle description astrologique de ce qu’est dans le fond le populisme, et le Grand Maléfique se trouve tout près de l’étoile fixe Algenib, dans la Gueule du Lion. Le lion est naturellement fier et incroyablement ambitieux, les mots-clés pour l’étoile sont “prétentieux, sauvage et destructeur” et naturellement, on en entendra parler. Le grand danger avec le Lion, c’est que l’appétit pour le pouvoir est si fort et l’ambition si brulante que toute prudence est oubliée. Fortuyn n’est pas le premier à être victime de l’ambition débridée. Ce thème est encore souligné par Mars /Maître de 1, celui qui exprime le plus Fortuyn lui-même, qui est aussi extrêmement fort en Maison 10. Maître de 1 est aussi rétrograde, ce qui rappelle encore le thème du “contre-courant”.

Mars se trouve à mi-chemin entre les deux étoiles Alphard, le Cœur de l’Hydre et Régulus, le Cœur du Lion. Régulus est la plus puissante des deux et le Cœur du Lion a en partie un caractère martial, donc le fonctionnement de Régulus via Mars sera renforcé, et il sera par conséquent plus sensible que Alphard. Ce qui est très seyant, c’est l’étoile la plus royale, elle mène au trône avec le grand danger d’une chute retentissante due à l’ambition aveugle. Ce Mars / Maître de 1 se trouve à l’opposition du Soleil/Maître de 10, ce qui traduit le conflit avec les autorités en place. Ad Melkert n’oubliera pas facilement toute la peine que ça lui aura coûté.   Cette si importante opposition de Mars / Maître de 1 avec le Soleil/ Maître de 10 tombe en outre précisément sur l’axe ASC/DSC du thème natal des Pays-Bas (calculé sur base de la GC exacte de Saturne et Jupiter qui a précédé l’indépendance des Pays-Bas).

NEDERLAND OER GC

C’est là qu’on voit que le conflit avec les autorités va atteindre les Pays-Bas profondément et directement, cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le radix du pays. C’est aussi lors d’un accident tout à fait semblable que, deux ans plus tard, fut assassiné Theo van Gogh : l’axe ASC/DSC du pays est fortement branché sur le radix de Van Gogh, où Maître de 1 / Vénus se trouve conjoint à Pluton sur le Descendant des Pays-Bas ! Voici une façon utile de regarder une synastrie, mais disons-le ouvertement : tout sextile en synastrie n’a pas une signification, il faut toujours des positions accentuées comme en ce cas.

La Lune, qui est dans la Maison 8 de Pim Fortuyn, est anareta, et elle décrit la manière dont on meurt. Chez Fortuyn, la Lune se trouve sous la royale Aldébaran qui a une pure nature de Mars et peut se manifester de façon franchement violente, le sauvage Taureau n’est pas une constellation paisible.

Dans la Maison 2, on voit la planète de son talent, Jupiter, très fort dans son propre signe du Sagittaire, Jupiter est la planète de la politique, du leadership et de la vision de l’avenir. Jupiter est aussi Maître de 2 des avoirs, ce qui montre comment Fortuyn est arrivé à l’argent pour pouvoir vivre comme un dandy. Jupiter, en tant que significateur général des visions, se trouve par antisce (position planétaire en miroir, le long de l’axe 0 Cancer-0 Capricorne) sur la cuspide de 3 des frères, ce qui nous amène à son frère  Marten, qui après la mort de Fortuyn, s’est toujours présenté comme le Champion de Pim.  Marten Fortuyn est mort de façon tragique, il a fini reclus dans une institution psychiatrique fermée et il fut blessé dans une tentative d’évasion, après laquelle il décéda. Maître de 3 des frères est cet effrayant Saturne sur le MC ! Ainsi les choses sont-elles liées entre l’un et l’autre.

PIM FORTUYN

 

Marten n’a pas pu accepter la façon dont les choses se sont passées avec son frère et il fut déchiré par son obsession de punir les coupables et de poursuivre l’œuvre de Pim. En fait, il voulait revenir au meurtre, retourner en arrière. Peut-être un bon astrologue aurait-il pu lui apporter un peu de calme en lui montrant qu’il devait en être ainsi. Quand les choses sont faites, on ne peut revenir en arrière. Et ce qui doit arriver, arrivera. Ainsi que le disent souvent les Musulmans : Inch ‘Allah, comme Dieu le veut. Cela, c’est de l’astrologie.

Pim, een dandy voor het volk

Het is u wellicht ontgaan maar deze week was het al weer zestien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Dat was natuurlijk een zeer schokkende gebeurtenis die je de geboortewee van het intolerant-rechtse populisme in Nederland zou kunnen noemen. Omdat in 2000 toen net de nieuwe Grote Conjunctie (van Saturnus en Jupiter) was ingegaan, met de Grote Conjunctie zelf op Algol, waren dit soort dramatische gebeurtenissen  te verwachten. We zijn inmiddels bijna aan het einde van deze periode van 20 jaar en politiek gezien heeft het populisme de agenda bepaald. Helaas is de polarisatie ook sterk, een al even intolerante politieke correctheid breekt zich baan, en het valt te hopen dat dit niet doorzet. Vanaf 2020, als de nieuwe Grote Conjunctie in gaat, zal het populisme aan kracht gaan verliezen, maar we moeten waakzaam zijn tegen een wurggreep van politieke correctheid.

PIM FORTUIN

Het zal niet de eerste keer zijn dat we op deze blog aandacht besteden aan de horoscoop van Pim Fortuyn, maar het kan geen kwaad om af en toe terug te keren naar een horoscoop, klik op de link hierboven om de radix van Fortuyn te kunnen zien. Het eerste wat in het oog springt, is Saturnus die vernietigd en retrograde pal op het MC staat. Die stand spreekt al boekdelen, het populisme is in wezen niet meer dan een verzet tegen veranderingen, het streven naar herstel van hoe het ooit was voordat bijvoorbeeld de migranten kwamen. Saturnus wil grenzen stellen, in zijn vernietiging doet hij dat op zijn meest onaangename manier en door zijn retrogradegang gaat hij tegen de stroom in. Saturnus is ook Heer 4 van het land, de wortel en het verleden, ziehier het patriottisme en het nationalisme wat bij Fortuyn een grote rol speelde.

Saturnus in deze positie is een heel mooie astrologische beschrijving van wat het populisme in wezen is en de Grote Malefic staat vlakbij de vaste ster Algenubi, de Muil van de Leeuw. De Leeuw is natuurlijk trots en onverzadigbaar ambitieus, de trefwoorden bij de ster zijn “bombastisch, wreed en destructief” en natuurlijk zul je hem ook horen brullen. Het grote gevaar van de Leeuw is dat de machtswellust zo sterk wordt en de ambitie zo brandend dat alle behoedzaamheid uit het oog wordt verloren. Fortuyn is niet de eerste die het slachtoffer werd van onbeteugelde eerzucht. Dat thema wordt nog eens benadrukt door Mars /Heer 1, het meest uitgesproken Fortuyn zelf, die ook uitermate sterk in het tiende huis staat. Heer 1 is ook retrograde wat het thema “tegen de stroom in” nog eens herhaald.

Mars staat midden tussen twee sterren Alphard, het Hart van de Hydra en Regulus, het Hart van de Leeuw. Regulus is de krachtigste van de twee sterren en het Hart van de Leeuw heeft deels een martiaal karakter, dus zal de werking van Regulus via Mars sterker zijn dan die van Alphard. Dat is ook heel passend, het is de meest koninklijke ster die er is, hij leidt naar de troon met het grote gevaar van een dramatische val door blinde ambitie. Deze Mars / Heer 1 staat in oppositie met de Zon / Heer 10,wat het conflict met de zittende autoriteiten aan geeft, Ad Melkert zal de volle laag die hij hiervan kreeg, niet snel vergeten. Deze zo belangrijke oppositie van  Mars / Heer 1 met de Zon/ Heer 10 valt vrijwel precies over Asc/Desc –as van de horoscoop van Nederland (berekend op basis van het exacte tijdstip van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Nederland).

NEDERLAND OER GC

Daaraan kun je zien dat zijn conflict met de autoriteiten Nederland diep en direct zal beroeren, klik op de link hierboven om de horoscoop van Nederland te kunnen zien. Ook in het enigszins vergelijkbare geval van de twee jaar later vermoorde Theo van Gogh, wordt de Asc/Desc-as van Nederland stevig aan geplugd, in de radix van Van Gogh staat Heer1 / Venus conjunct Pluto op de descendant van Nederland! Dat is een zinvolle manier om naar synastrie te kijken, maar laat het duidelijk zijn: niet ieder synastrisch sextiel heeft betekenis, het gaat altijd om uitgesproken standen zoals in dit geval.

De Maan is als planeet in achtste huis van de horoscoop van Pim Fortuyn anareta, en beschrijft de manier waarop iemand sterft. De Maan staat bij Fortuyn op de koninklijke Aldebaran die een zuivere Mars –natuur heeft en zich behoorlijk gewelddadig kan manifesteren, de woeste Stier is geen vredige constellatie.

In het tweede huis zien we zijn talent Jupiter, zeer sterk in eigen teken Boogschutter, Jupiter is de planeet van politiek, beleid en visie. Jupiter is ook Heer 2 van bezit, dat laat zien hoe Fortuyn aan het geld kwam om als een dandy te leven. Jupiter als algemene significator van visies staat via spiegelpunt (planeetposities gespiegeld  in de as 0° Kreeft – 0°Steenbok) op cusp 3 van broers, wat onder meer leidt naar zijn broer Marten, die zich na de dood van Fortuyn  steeds meer opwierp als de Kampioen van Pim. Marten Fortuyn ging daar tragisch aan ten onder, uiteindelijk kwam hij terecht in een gesloten psychiatrisch inrichting en raakte tijdens een ontsnappingspoging gewond, waarna hij overleed. Heer 3 van broers is die afschuwelijke Saturnus op het MC! Zo zijn de dingen met elkaar verknoopt.

PIM FORTUYN

Marten kon niet accepteren dat het met zijn broer moest lopen zoals het gelopen is en werd verscheurd door zijn obsessie om schuldigen te bestraffen en Pim’ s werk voort te zetten. In feite, wilde hij de moord terugdraaien, de tijd omkeren. Misschien had een goede astroloog hem rust kunnen brengen door te laten zien dat het zo moest zijn. Gedane zaken nemen geen keer, niets komt terug. En die dingen die moeten gebeuren, zullen gebeuren. Zoals de moslims zo treffend zeggen:  Inch ‘Allah, als God het wil. Dat is astrologie.

Che Guevara in het land van de rode dino’s

Vorige week was Cuba in het nieuws omdat Raúl Castro, de broer van Fidel Castro, het  onvermijdelijke gezicht van communistisch Cuba, is afgetreden als president. Fidel Castro, de grote man, overleed al een aantal jaren geleden en na zijn dood volgde zijn broer en strijdmakker Raúl hem op als president. Nu verdween dan ook de laatste Castro uit de Cubaanse regering, maar dat lijkt de Cubanen weinig vreugde te zullen brengen. De nieuwe president is een kleurloze conformist en het lijkt onwaarschijnlijk dat hij de verstokte, verarmde Castro-dictatuur zal gaan hervormen en bevrijden van de loden last van “De Revolutie”. Cuba is het voorbeeld van een treurig reservaat, waarin alles versteend is door die ene gebeurtenis, de succesvolle communistische guerilla en machtsovername van Fidel Castro in 1959 ,die vervolgens bijna een halve eeuw lang het land in zijn greep hield.

Die guerilla had zo’n charisma en zelfs een bepaalde glamour dat deze strijd tot mythische proporties kon worden opgeblazen en de macht van Castro onaantastbaar maakte. De oude mannen in hun uniformen bleven een halve eeuw lang de jonge helden van de Revolutie, terwijl het land verkommerde en de bevolking werd geterroriseerd door middel van een zeer kwaadaardig, fijnmazig kliksysteem. Het was het summum van de jaren ’60 en Cuba werd toen zelfs soms als voorbeeldland gezien. Die glamour van De Revolutie komt het meest uitgesproken naar voren bij Che Guevara, strijdmakker van de Castro’s en de archetypische revolutionair. Hij was een tijdlang minister in de Cubaanse regering, maar werd door de Castro’s al snel wat meer op een zijspoor gedirigeerd, “Che” liet uiteindelijk geheel in stijl het leven in een guerilla-oorlog in Bolivia. Zijn charisma en revolutionaire glamour bleven het Castro-regime wel mede legitimeren, het is niet voor niets dat “Che” T-shirts nog altijd goed verkopen, overal ter wereld trouwens.

CHE GUEVARA

Gezien deze invloed is het interessant om eens een blik te werpen op de radix van deze aartsrevolutionair, wiens imago door de rode dino’s in Havanna zo lang werd gebruikt om zichzelf een helden-imago te geven. Klik op de link hierboven om de geboortehoroscoop van Che Guevara te kunnen bekijken. Het eerste wat is het oog springt, is Uranus die op de ascendant staat, die als een soort vaste ster kan worden mee geduid in een klassieke analyse. Uranus is de hemelgod, symbool voor een onbegrensd potentieel, die wordt gecastreerd door Saturnus. Het weerspiegelt Che als beroepsrevolutionair, vechten voor een ideaal dat ging prima maar als het vorm moest krijgen, was hij al weer op weg naar de volgende opstand. Hij liet zich toch zeker niet castreren door de realiteiten van Saturnus!  Veel te pijnlijk.

De strijdbare Mars is Heer 1, het meest uitgesproken Che zelf, en Mars staat heel toepasselijk in het twaalfde huis van clandestiene activiteiten, een helder beeld van guerilla-strijd.  Heer 1 /Mars heeft in een waterteken tripliciteitswaardigheid, Che weet dus behoorlijk goed om te gaan met de energie van Mars, al is de sterke Venus in Stier zijn ware talent. Mars valt op de ster Scheat uit de constellatie Pegasus, de berijder van Pegasus aanvaardt geen leiding, maar vliegt op eigen initiatief naar de Olympus! Jupiter die het eerste huis staat en dus zijn gedrag beschrijft, is door zeer sterke receptie via teken verbonden met deze Mars en de idealistische Jupiter en  de strijdbare Mars samen, beschrijven zijn revolutionaire elan. Jupiter staat op Al Pherg, een ster van het noodlot op het koord dat de Vissen verbindt, wat wil zeggen dat hij via deze Jupiter betrokken zal zijn bij beslissende gebeurtenissen.

Op het MC staat de ster Facies, de nevel in  het gezicht van Cheiron de Boogschutter, Facies geeft blinde overtuigingen en geweld, Saturnus /Heer 10 staat in het negende huis  van het buitenland en levensvisies. Bijna al zijn “werk” deed Che buiten zijn geboorteland Argentinië, Heer 10 valt op Sabik, een ster in de knie van de Slangendrager. De Slangendrager is verbonden met de geneeskunde, Guevara was ook arts en de constellatie heeft verder een wat dubieuze reputatie, wie de slang draagt, moet oppassen dat hij zelf niet wordt gebeten. Een van de namen in de traditionele teksten, van Sabik is “The Preceding One”, wat goed zou kunnen kloppen, hij bereidde voornamelijk machtsovernames voor.

CHE GUEVARA

Op cusp 2 onder dispositie van Venus staat het Pars van Roem (Asc + Zon – Jup in deze nachthoroscoop) wat aangeeft waarmee je beroemd of berucht bent, dit laat zijn fotogenieke aantrekkingskracht zien, al dan niet met een dikke luxe-sigaar (Venus/Heer 2) tussen de lippen. Zijn fotogenieke uiterlijk heeft niet weinig  bijgedragen aan zijn bekendheid en zijn glamour. Anareta, de dodende planeet, die laat zien hoe iemand sterft, is  Mars/ Heer 8 in huis 1, wat zijn dood in het harnas laat zien. Tijdens het opzetten van de zoveelste marxistische guerilla-oorlog nu in Bolivia, werd hij gevangen genomen en geëxecuteerd door het Boliviaans leger.

Van rood naar rijk

In de post van vorige week werd de horoscoop van het moderne China besproken, daarbij werd gebruik gemaakt van de techniek van de Grote Conjuncties. Dat wil zeggen om een horoscoop van een land te maken, kijken we naar het exacte moment van de conjunctie van de chronocrators Saturnus en Jupiter, die vooraf gaat aan het ontstaan van dat land. Nu is dat bij China moeilijk omdat het ontstaan van het land in mythische nevelen is gehuld, maar je kunt deze techniek ook toepassen als er duidelijk een radicaal nieuw begin wordt gemaakt. Dat was zo in 1911 toen er een einde kwam aan de laatste keizerlijke dynastie en China de moderne tijd in ging. De horoscoop van dat moment (de exacte tijd van de conjunctie van Saturnus en Jupiter) is nog een keer te bekijken door op de link hieronder te klikken.

GC CHINA REPUBLIEK

De belangrijke fases in de ontwikkeling van China zijn in deze horoscoop goed te volgen met behulp van de Firdaria, de periodes van meerdere jaren waarover een bepaalde planeet heerst. De heersende planeet beschrijft wat er zich in die periode in grote lijnen afspeelt, het begin van een nieuwe Firdar laat vaak een duidelijke nieuwe fase zien. Alle zeven planeten hebben hun planeetfase en ook de twee knopen, de negen fases samen hebben een duur van 75 jaar, dus zou je ook mogen verwachten dat er na 75 jaar een grote verandering plaats vindt. De Firdaria hebben een vast ritme van veranderingen, maar wat het ritme specifiek maakt, is de positie van de planeten die in iedere horoscoop anders is, waardoor een bepaalde Firdar in iedere horoscoop een heel ander karakter heeft.

De horoscoop van de Grote Conjunctie voor het moderne China is een nachthoroscoop en daarom is de eerste Firdar-heerser de Maan, het Licht van de nacht. Vanaf die eerste heerser wordt dan teruggeteld volgens de Chaldeïsche volgorde, na de Maan-Firdar komt Saturnus , dan Jupiter enzovoort, aan het einde van de reeks volgen nog Noordknoop en de Zuidknoop. Om de ontwikkeling van het moderne China te volgen, is het jaar 1949 een goed begin, het jaar waarin het land een communistische volksrepubliek wordt onder leiding van Mao. Op dat moment wisselt de Firdaria-heerser, de Zonneperiode is afgelopen en Venus neemt het over. De Zon was negen jaar lang  heerser van 1940 tot 1949 en in deze periode vielen de Chinees-Japanse oorlogen, het was ook de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De Zon staat in de China-horoscoop op Antares, het Hart van de Schorpioen, een koninklijke intens rode ster met een puur martiaal karakter. Het is ook een ster die cycli afsluit, de overgang naar communisme past daar wel goed bij. Na de zo martiale Antares-Zon neemt de wat vrediger Venus het over en in 1958 wordt, wordt Mercurius Firdar-heerser.

Dat was het begin van een rampzalige tijd. Mao kondigde zijn communistische masterplan de Grote Sprong Voorwaarts af, een geforceerde collectivisering van de economie, met tussen de 20 en 40 miljoen doden als gevolg. Deze mislukking werd in 1966 gevolgd door een tweede ramp, de Culturele Revolutie, een periode van demonische rode terreur, waarmee Mao de nieuwe communistische mens wilde creëren. Deze tijd van chaos, marteling, willekeurig barbaars geweld en collectieve moord en doodslag duurde maar liefst tien jaar tot 1976. Mercurius die van 1958 tot 1971 heerst, in de periode van de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie dus, staat conjunct de Noordknoop, een energie van overdrijving, die op de kwaadaardige Zuidschaal valt. De Zuidschaal stelt met harde hand orde op zaken, Mercurius zelf staat weer op de Noordschaal, de Schalen zijn ook de Schorpioensklauwen die keihard kunnen doorknijpen. In 1971 begint de Noordknoop-firdar wat  dus hetzelfde thema activeert en de Saturnus-achtige, meestal negatief  uitwerkende Zuidschaal heerst tot 1976.

CHINA MILITAIR 1

Op dat moment is een complete cyclus van 75 jaar doorlopen. Inderdaad wordt in 1976 de radicaal-communistische Bende van Vier afgezet en komt er langzaam ruimte voor liberalisering, die uiteindelijk tot het China van nu heeft geleid.

Je kunt ook de cycli van 75 jaar als geheel karakteriseren met behulp van de Firdaria, de eerste cyclus van 1901 tot 1976 wordt dan beheerst door de Maan, het land werd een Volksrepubliek. De Maan is natuurlijk het volk en is naar zijn aard instabiel, het was ook een periode van veel communistische wanorde. De tweede cyclus van 75 jaar die in 1976 begon, wordt als geheel beheerst door de sterke Saturnus in Steenbok die conjunct Jupiter staat , een veel aardsere en stabielere nadruk die past bij economisch succes. Binnen deze tweede cyclus is sinds 2015 de Zonne-periode aangebroken en dat is de Zon op de martiale Antares die in de vorige cyclus de Japans-Chinese oorlog bracht. Dat is gezien het assertieve militaire optreden van China de laatste jaren toch wel zorgwekkend.

China rising

Volgens de traditionele mundane astrologie, bevinden we ons in de overgang van een tijdperk van ongeveer 240 jaar dat werd bepaald door het Aarde-element, naar een tijdperk waarin het Lucht-element zal domineren. Dat heeft vele gevolgen die overal zichtbaar zijn, maar een van de belangrijkste ontwikkelingen op politiek gebied is de opkomst van een nieuwe wereldmacht. Het nieuws van de afgelopen week over de handelsoorlog van Donald Trump met de Chinezen is daar een illustratie van. China is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een economische en politieke macht van formaat die overal in de wereld voelbaar geworden is.

Het is opvallend dat de basis voor deze ontwikkeling in China gelegd werd rond 1980 toen de beruchte Bende van Vier van zijn macht werd beroofd. De Bende van Vier was een groep protegés van Mao, radicale communistische heethoofden, die zich verzetten tegen de liberale koers die de communistische partij begon te varen. Rond 1980 werden deze heethoofden veroordeeld en sindsdien hebben de voorstanders van liberalisering hun beleid kunnen doorzetten. Het is opvallend dat dat juist rond 1980 gebeurde, het jaar dat de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter, die met hun posities in de tekens de grote ontwikkelingen in de wereld aangeven, voor het eerst in een Lucht-teken stonden, na lange tijd in Aarde-tekens te zijn gevallen!

Overal in de wereld bracht dat veranderingen, maar in China betekende het een afscheid van de radicale dogma’s van Mao. In 2020 gaan de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter die in 1980 voor het eerst in de Lucht-tekens kwamen te staan, definitief over naar de Lucht-tekens, wat wil zeggen dat het ontwikkelingsproces dat in 1980 begon, afgerond wordt. Om de ontwikkelingen in China op een wat meer gedetailleerde schaal te kunnen volgen, kan een ook andere horoscoop van een Grote Conjunctie (GC) worden gebruikt. Dat is de GC die vooraf ging aan het ontstaan van het moderne China in 1911, toen de laatste Chinese keizer werd afgezet. Dat was een heel belangrijk moment voor China het was immers vele, vele eeuwen lang een keizerrijk geweest. Klik op de link hieronder om deze mundane radix voor het moderne China te kunnen bekijken.

GC CHINA REPUBLIEK

Wat direct op valt in deze horoscoop is Uranus, die als een mythisch thema kan worden gezien en die pal op het IC staat. Het IC geeft de wortel of de oorsprong aan, en de mythe van Uranus heeft te maken met het castreren van de hemelgod. Het gaat niet te ver om hierin de revolutie van 1911 te zien, die een einde maakte aan het keizerrijk, de Chinese keizer is immers ook de Zoon des Hemels. De rituelen die hij uitvoerde in het centrum van het rijk  zorgden voor welvaart en vrede, in die zin was hij een echte traditionele Zonne-figuur, een symbool van de harmoniserende, goddelijke macht op aarde. Uranus staat over de IC/MC-as in oppositie met Pluto de vorst van de onderwereld, die overweldigend kan toeslaan. Dat krachtige, mythische thema verbeeldt niet alleen het einde van de macht van de keizer, maar ook hoe het moderne China zich in de wereld zal manifesteren. Zo kun je in een horoscoop zien hoe het verleden (IC) de toekomst mede bepaalt.

KEIZER CHINA

Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) staat de Maan, heel sterk in eigen teken Kreeft, op de MC/IC-as met Pluto/Uranus. De Maan valt ook op de zeer krachtige Sirius, de intimiderende en machtige hoofdster van de Grote Hond, en neemt al die kracht mee naar zijn antscion-positie op het MC. Deze Maan staat in oppositie met de conjunctie van Saturnus en Jupiter zelf, die weer op Wega staat, de Adelaar of de Gier die naar beneden komt om de hemelse harmonie op aarde te tonen (de keizer!) Wat een concentratie van kracht over de MC/IC-as!! Pluto oppositie Uranus, MC op Rigel, de Maan op Sirius via antiscion op Pluto op het MC, die weer in oppositie staat met de Saturnus-Jupiter conjunctie op Wega. China rising, kan je wel zeggen. De Maan op Sirius via antiscion op Pluto op het MC, overheerst vanaf dat hoge punt Saturnus/Jupiter op het IC. Jupiter is Heer 7 van de ander en de tegenstander , die dus de laagste positie in neemt. Volgende week zullen we bekijken hoe deze horoscoop de ontwikkelingen tot wereldmacht van China weer spiegelt en wat we nog mogen verwachten de komende jaren.

He had a dream…

Het was afgelopen week 50 jaar geleden dat een van de meest beruchte moorden van de vorige eeuw werd gepleegd, die op Dr Martin Luther King. King is zo beroemd dat hij geen verdere introductie behoeft, met Nelson Mandela is hij een van de grote helden van onze tijd. Beiden streden voor de rechten van de zwarte bevolking, maar zo goed als het uiteindelijk met Mandela afliep, zo dramatisch was het einde van Dr King, zoals hij vaak werd genoemd.  Nu is de manier waarop iemand sterft in de horoscoop af te lezen aan de “anareta”, ofwel de dodende planeet en dat is een planeet die in het achtste huis staat. Is die er niet, dan kijk je naar de heerser van het achtste huis en de toestand en aard van de anareta laten zien hoe iemand sterft, hoe zwakker hij staat, hoe dramatischer het sterven zal zijn. Positief is het natuurlijk nooit, maar er zijn wel hele grote verschillen.

MLK 3

In de horoscoop van King (klik op de link hierboven om de radix te kunnen bekijken) is de dreiging van geweld duidelijk te zien. Saturnus is als planeet in het achtste huis anareta, en ziet er als malefic met nauwelijks waardigheid al niet zo heel prettig uit, hij staat ook nog eens op de boosaardige Aculeus, een nevel in de gifangel van de constellatie Schorpioen. De andere malefic, de vurige Mars staat in oppositie met Saturnus, heeft helemaal geen waardigheid en zal zich dus vrij snel van zijn slechte kanten laten zien.  Daar komt nog eens bij dat Mars op Ensis staat ook een nevel, op de zwaardschede van de Jager Orion, een van de trefwoorden van Ensis is een “gewelddadige dood”. Nu lees je dat wel eens vaker bij de sterren, maar in het plaatje wat nu is opgebouwd, de twee malefics in oppositie, een op de gifangel  van de Schorpioen en een op het zwaard van de Jager, is dat nogal verontrustend.

Nu is King om veel meer zo bekend dan de manier waarop zijn leven eindigde en dat is ook goed te zien in zijn radix. Het leiderschap was hem wel gegeven en de Zon van de koning staat vlakbij het MC, de geboortetijd wordt vermeld als precies 12:00 uur en dat roept overigens wel wat vragen op, al zou het natuurlijk zo kunnen zijn. De betrouwbaarheid  van de geboortegegevens wordt als hoog aangegeven, dus gaan we ondanks de wat vreemde tijd gewoon met deze radix verder. De Zon  van zijn leiderschap vlakbij het MC staat op Terebellum , een van de drie sterren die verbonden worden met een noodlottige bestemming! Ook op die zo belangrijke Zon staat het planeetpunt van Venus (Asc + Pars Solis – Pars Fortunae)  dat de pure energie van Venus symboliseert en dus brengt hij via zijn leiderschap de kracht van Venus heel sterk tot uiting. King was een meester in het verzoenen en verenigen van mensen. Een direct contact met een planeetpunt zoals hier, geeft altijd een heel speciale focus, de planeetpunten vertegenwoordigen de “oerenergie” achter de zeven planeten.

De vredesplaneet Venus zelf is Heer  1 (het meest uitgesproken King zelf) en staat ook sterk in het elfde huis in Vissen in verhoging , wat altijd iets onwerkelijks aan een planeet geeft. Dat zie je bij King terug als idealisme: “ I have a dream…” . Venus / Heer 1 staat op de ster Skat, een ster uit de constellatie Waterman, Skat is het been van Aquarius dat in de door hem uitgegoten stroom water steekt. Dat water is zoet water uit de kruik van Aquarius en zoet water is een symbool voor getemde begeertes en emoties die dus te controleren zijn.  Dát is het water dat Dr King uitstort en deze stroom komt uiteindelijk in de Mond van de Zuidelijke Vis terecht, een Vis is een symbool van geestelijke wedergeboorte. Over idealisme gesproken, Skat geeft precies aan waar King staat. Jupiter, de planeet van idealen, is in wederzijdse receptie met Venus, ze staan in elkaars tekens , en dat brengt nog meer bevlogenheid.

MLK

Zijn zo geroemde oratorische vermogens zijn ook duidelijk te zien in zijn horoscoop. Mercurius van het spreken staat zeer prominent in het tiende huis, in het vaste luchtteken Waterman. Vast wil zeggen lang kunnen volhouden, een luchtteken is niet gek voor communicatie en Mercurius beweegt zich zeer snel zonder op enige manier te worden geafflicteerd. King was ook dominee natuurlijk net als zijn vader en grootvader, Heer 4 van de familiewortel is de Maan in sterke receptie  via teken /verhoging met Jupiter, de planeet van de predikers. Jong geleerd, oud gedaan.

Cosmisch ontspannen – het kan al vijftig jaar in Paradiso

Afgelopen week vierde een monument uit de jaren ’60  zijn jubileum, het ”cosmisch ontspanninscentrum” Paradiso in Amsterdam, de meest archetypische popconcertzaal van Nederland bestond maar liefst 50 jaar. Dat begon allemaal op 30 maart 1968,in de hoogtijdagen van de hippietijd, toen Amsterdam nog volop de kosmische navel van de wereld was. Het gebouw Paradiso, een leegstaande kerk in het hart van Amsterdam, werd gekraakt door een groep hippies die een eigen podium wilde. Op de eerste avond dat Paradiso open was, werd een bont spektakel aangekondigd met ‘’wierokers, oogverrukkende taferelen, ekseptionele (sic!) grammafoonplaten en heerlijke kleuren”. Ook werden er artiesten uit binnen-en buitenland beloofd en dat laatste is een schot in de roos gebleken.

Wat tot op de dag van vandaag is de gekraakte voormalige kerk een goed lopende popconcertzaal, die weliswaar niet meer de enige is in Amsterdam, maar wel de oudste met een enorme reputatie, een waar monument uit de jaren ’60. Paradiso is dé concertzaal van Amsterdam en van Nederland en nog steeds willen bekende artiesten er heel graag op treden. Paradiso heeft het! Het is daarom interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Paradiso en als geboortemoment kan de eerste avond genomen worden dat er officieel een programma  ter “cosmische ontspanning” aan het publiek werd aangeboden. Klik op de link hieronder om de radix van het al 50 jaar zo succesvolle Paradiso te kunnen zien.

PARADISO OPENING

In Paradiso draait het natuurlijk allemaal om plezier en dus moet het vijfde huis wel belangrijk zijn. Inderdaad staat Venus Heer 1 in het vijfde huis en heel toepasselijk in zijn verhoging in Vissen. Venus is de planeet die je bij plezier mag verwachten en verhoging is ook helemaal niet gek omdat die waardigheid  altijd op een overdrijving wijst, exaltatie is een beetje los van de aarde. Dat kun je goed gebruiken in een centrum voor cosmische ontspanning, dat bovendien nog eens Paradiso heet. Venus Heer 1 staat nauw conjunct Mercurius die heerst over het negende en het twaalfde huis en omdat Mercurius in val en vernietigd is, zal de kern van die huizen niet optimaal worden overgebracht. Het negende huis is de verbinding met boven, met God, en dat is exact wat hier niet gebeurt.  Het is wel erg passend voor Mercurius, de planeet van namen en woorden in zo’n slechte conditie, dat alleen nog de naam aan het negende huis herinnert. De zaal heet Paradiso, is gehuisvest in een voormalige kerk en wordt altijd de “poptempel” genoemd.

                           PARADISO 2

Het negende huis werkt dankzij die conjunctie van Mercurius / Heer 9 met Venus / Heer 1 wel door maar niet in de zin van spirituele ontwikkeling. Mercurius is ook de heerser van het twaalfde huis van de roes, in het twaalfde huis worden grenzen overschreden en regels gebroken. De grote dieren die traditioneel  met het twaalfde huis worden geassocieerd, zijn symbolen voor oncontroleerbare begeertes en het zal duidelijk zijn dat dit wel op zijn plaats is in een “poptempel”. Want wat is rock’n roll zonder de nodige middelen?  Het  is verbluffend hoe helder die nauwe Venus/Mercurius conjunctie niet alleen de kern van Paradiso weerspiegelt, maar ook  heel concreet het gebouw en de zo gevleugelde bijnaam “poptempel”.

De heerser van het tiende huis, altijd heel belangrijk in dit soort horoscopen, is de Maan, die in de eerste graad van de Stier staat en dus net in zijn verhoging is gekomen. Dat voelt wel heel goed  en de exaltatie wijst weer op het loskomen  van het aardse en natuurlijk ook op de naam Paradiso. De Maan staat conjunct Mars / Heer 7, in deze context het publiek en dat is natuurlijk helemaal niet gek. Heer 7 het publiek staat in het teken waar Venus heerst en houdt dus van Venus /Heer 1 en in het teken waar de Maan /Heer 10 verhoogd is en idealiseert dus de Maan. Dit is daarom een van de sleutels van het grote succes van Paradiso.

Nog net binnen vijf graden orb op de descendant staat Saturnus in zijn val die dus niet goed functioneert en juist geen grenzen en beperkingen stelt. Saturnus is het oude en is Heer 4 van de wortels, waarvan men hier los komt. Die zwakke, losse Saturnus staat ook nog eens op de ster Alpheratz, de hoofdster van  de constellatie Andromeda, die een Jupiter/Venus natuur heeft en sterk met de kunsten verbonden is. Dat is heel passend want kosmisch ontspannen dat gaat natuurlijk het beste zonder de remmingen van Saturnus!