En het water kwam..

Afgelopen week werd de watersnoodramp van 31 januari 1953 herdacht, het is inmiddels 65 jaar geleden dat de beukende zee tijdens een stormnacht in Zeeland door de dijken brak. De grote nachtmerrie van Nederland werd bewaarheid, delen van Zeeland kwamen onder water  te staan met een enorme schade en vele dodelijke slachtoffers als gevolg . De ramp gaf de impuls tot de Deltawerken om Zeeland beter te beschermen  en tot op de dag van vandaag leeft de ramp voort in het nationaal bewustzijn. De  spreekwoordelijke  strijd van de Hollanders tegen het water is sindsdien zeer intensief gevoerd en is nog  altijd, met de stijgende zeespiegel, uitermate actueel. Ik woon zelf  in Gorinchem, in het hart van  het Rivierenland, waar in 1995 nog werd geëvacueerd en het water stond ook de afgelopen week heel hoog, maar mede door het project “Ruimte voor  de Rivier” (het water niet botweg tegen houden maar ruimte geven , niet er tegen in gaan, maar meebuigen waar het kan) liep het niet uit de hand.

NEDERLAND OER GC

Natuurlijk is het voor een land als Nederland uitermate interessant en relevant om de horoscopen rond de laatste watersnoodramp van 1953 te bekijken . Uitgangspunt is de echte geboortehoroscoop van ons land, gebaseerd op de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1563, die vooraf ging aan het opstellen van het “Plakkaat van Verlatinghe” waarmee de Hollanders zich losmaakten van de  Spaanse koning en Nederland een feit werd. Klik op de bovenstaande link om deze radix van Nederland, al vaak besproken op deze blog, te kunnen bekijken. Het  gevaar van het water wordt er duidelijk in aangegeven, in elevatie hoog in de horoscoop, staat de waterplaneet de Maan in vernietiging, vierkant op de Asc/Desc-as en vierkant de prominente Mercurius op dedesendant.

De Maan in vernietiging zal zich van zijn venijnigste kant laten zien en hij staat conjunct Uranus die als mythisch thema te maken heeft met pijnlijke beperkingen, Uranus is immers de hemelgod die gecastreerd wordt door Saturnus. Ook staat de Maan op Graffias, een kwaadaardige ster in de Kop van de Schorpioen, terwijl een andere ster op een prominente plek,  Fomalhout op de ascendant, de nadruk op water nog versterkt. Fomalhout is de Mond van de Zuidelijke Vis , die het water uit de kruik van de Waterman opvangt, water dat zoet is, en symbolisch dus getemd! Op het MC staat het planeetpunt van Saturnus (Asc + Saturnus – Pars Fortunae)  , de essentie van zijn energie, en dat is wel treffend voor een land dat gebouwd is op het weghouden van water met behulp van dijken (= Saturnus) .

WATERSNOOD SOLAAR

Het grote voordeel van zo’n mundane radix is dat je er gewoon solaren, progressies en lunaren mee kunt maken en dat je altijd een exact tijdstip hebt voor de geboorte van een land. De solaar voor de ramp van 1953 is uitgesproken, de Ascendant valt in het laatste deel van de Stier in oppositie met de boven beschreven radix-Maan van het zo venijnige Hollandse water. De laatste graden van de Stier vormen een crisizone, de Ascendant valt bovendien precies op de meest kwaadaardige ster die er is, Algol die te maken heeft met bloedbaden en massa-slachtingen. Jupiter is Heer 8 van de dood en staat binnen de gebruikelijke vijf graden orb nog op de ascendant en er is sprake van en toenemende Volle Maan, de waterplaneet  komt in oppositie met het licht van de Zon. De Maan staat conjunct het Pars Solis (Asc + Zon – Maan) , ook wel het punt van de overvloed genoemd en dat kun je wel zeggen.

 

WATERSNOOD

Op het MC staat de ster van het noodlot Terebellum, die ondanks zijn zwakke lichtkracht een sterke uitwerking heeft. Hij duikt heel vaak op in horoscopen die te maken hebben met dramatische momenten en keerpunten net als Labrum en Al Pherg, de andere twee noodlotssterren. Verder valt Mercurius op die terugkeert aan zijn radixplaats in oppositie met de Ascendant en die conjunct  de kwaadaardige Pluto en de pijnlijke Zuidknoop staat. Al met al, laat deze solaar overduidelijk de ramp van 1953 zien! Volgende week meer over het Hollandse water.

 

 

Een truffelsoepje voor de president – In memoriam Paul Bocuse

Kort geleden overleed de Franse topkok en restauranteigenaar Paul Bocuse, die algemeen werd gezien als een van de grootste gastronomen van onze tijd. Bocuse schreef diverse kookboeken  en was een van de eerste koks, die opklom tot een publieke sterrenstatus, iets wat nu voor top-chefs vrij normaal lijkt te zijn. Een van zijn wapenfeiten was de creatie van de soupe V.G.E. speciaal voor de toenmalige president Valéry Giscard d’Estaign. Deze truffelsoep beviel  de president zo goed dat Bocuse er een onderscheiding voor in ontvangst mocht nemen. Bocuse was, God zij dank, wars van de woeste experimenten van de culinaire avantgarde maar werkte voort op de degelijke basis van de aartsvader van de haute cuisine Auguste Escoffier.

PAUL BOCUSE

Alle reden dus om een blik te werpen op de horoscoop van Bocuse, klik op de op de link hierboven om deze te kunnen bekijken. Een ding is in ieder geval direct duidelijk , dit is iemand waarvan we veel zullen horen met maar liefst vijf planeten in het zevende huis, de Maan en Jupiter staan binnen de gebruikelijke klassieke vijf graden orb ook al in dit huis. Dit ziet er niet uit als een overzichtelijk liefdesleven, maar daar is mij verder weinig over bekend, de vraag is natuurlijk hoe zien we zijn culinaire talenten en successen terug? Hoewel over de hele wereld het ongetwijfeld vrouwen zijn die het meeste dagelijkse routine-kookwerk (routinematig voeden en verzorgen valt onder de vrouwelijke Maan )  doen, zijn topchefs vrijwel altijd mannen en dat klopt ook met de algemene significator van het koken, dat is masculiene Mars. Het gaat bij het koken immers in wezen om martiale zaken als messen, vuur en snelle fysieke actie, een kijkje in een topkeuken zal dat bevestigen, de keuken-“brigade” heeft wel wat weg van een militaire eenheid.

In de radix van Bocuse is Saturnus natuurlijk van het allergrootste belang, het is de planeet die maar liefst vijf andere planeten disponeert.  Zo’n planeet die de sterkste dispositie heeft, wordt traditioneel aangeduid als Almutem Figuris (Figurus betekent horoscoop) en geeft altijd een thema aan dat heel belangrijk is in het leven. Saturnus is heerser van het zevende huis van de ander, dus Bocuse zal in het algemeen heel veel met de ander, het publiek, zijn gasten, de partners bezig zijn. Saturnus is overigens ook Heer van het zesde huis van ziekte en dat laat iets anders zien, de Parkinson waar hij aan leed en overleed. De inperkende, koude  Saturnus in de koude Schorpioen, geeft een goed beeld van een verlammingsziekte.

Ook geeft de traditionele aard van de deze zeer invloedrijke Saturnus aan dat Bocuse niet van een postmoderne hipster-keuken  houdt,maar van degelijk werk op basis van vertrouwde, doorwrochte principes. Maar die Saturnus heeft geen essentiële waardigheid en kan dus niet zijn talent aangeven, het is de zeer sterke wederzijdse receptie die Saturnus maakt met Mars de kookplaneet,die het talent aan geeft. Mars is immers de planeet van de koks en deze Mars is niet alleen in verhoging heel sterk maar staat ook nog eens in het vijfde huis, dat met plezier, genieten en restaurants te maken heeft. Met zijn dagsnelheid  van 42 boogminuten is dit een hele snelle Mars, die bovendien in een cardinaal teken staat dat ook met snelle beweging te maken heeft, wat natuurlijk goed past bij de semi-militaire operaties van een keuken-brigade.

                           PAUL BOCUSE

Zijn Mars-talent staat op de ster Polis op boog van de Boogschutter, een ster met een Jupiter-Mars-natuur, waarbij als een van de trefwoorden grote martiale ambities en dominantie wordt gegeven. Het zal duidelijk zijn dat ook de constellatie Boogschutter te maken heeft met de vurige snelheid die in de keuken nodig is. Dat Mars net zijn verhoging is binnengegaan, geeft nog meer vreugde en schwung aan de vuurplaneet, het is alsof hij net een deur  is door gegaan naar een nieuw huis, waar hij het helemaal naar zijn zin heeft en waar hij zich helemaal kan uitleven. Je ziet in de levens van mensen dat zij op de langere duur meestal hun talent, de planeet met de meeste essentiële waardigheid in hun radix, in hun werk ook gaan  gebruiken. Dat talent wordt dus niet aangegeven door het tiende huis, wat meer in het algemeen de publieke activiteiten omschrijft, maar in het geval van Bocuse is de heerser van tiende huis ook weer Mars. Hij kwam dus direct bij zijn talent uit, hij groeide op in, ja het restaurant van zijn ouders. En dat truffelsoepje waarvoor de president hem onderscheide, truffels vallen natuurlijk onder Saturnus!

 

                             TRUFFELSOEPJE

Soupe V.G.E.

Cazimi Winfrey for president?

Een van de kenmerken van Amerika die in Europa nogal verbazing kan wekken, is de zo grote rol die emoties en sentimenten spelen in het openbare leven. Dat is misschien te verklaren uit de bikkelharde vechtcultuur in het land, het ligt allemaal alleen aan jou en jouw vermogen om harder te knokken dan de ander. Die onevenwichtige nadruk op het louter voor zijn eigen belangen vechtende  individu vraagt om compensatie door een zachte kant, emotionele uitbarstingen van sentiment, zoals je bijvoorbeeld ziet in het overdreven patriottisme in God’s own country. In de horoscoop van de VS wordt dat weerspiegeld door de Maan, de planeet  van de emoties die in vernietiging op de descendant in de cardinale, dus snel bewegende  Steenbok, staat. Een planeet in vernietiging functioneert niet zoals het volgens zijn natuur zou moeten, hier zien we het sentiment en de sterke vatbaarheid voor emotionele opwellingen.

Een voorbeeld is de roep die nu in de VS te horen is om talkshow host en “machtigste en rijkste vrouw van Amerika” Oprah Winfrey ‘’for president”. Tegenover de botte (extreem-) rechtse agitatie van Trump, welt nu de behoefte op aan de zachte, sentimentele compensatie en Oprah Winfrey is de koningin van de zachte compensatie. Haar shows staan in het teken van een emotionele bekenteniscultuur,  aangevuld met een al even typisch Amerikaans streven naar zelfverbetering. Vlak haar niet uit, haar steun voor Obama lijkt de balans destijds in zijn voordeel te hebben laten doorslaan, Oprah is immens populair en wordt  door velen als gids beschouwd. Voeg daarbij dat ze een zwarte vrouw is met een schijnbaar kansloze, problematische familie-achtergrond,  en het zal duidelijk zijn dat ze de ultieme Amerikaanse droom vertegenwoordigt. God is voor Oprah een Kracht die je in staat stelt het mogelijke en het  onmogelijke te doen.

OPRAH WINFREY

Wij astrologen weten natuurlijk wel beter. Die Amerikaanse vlieger gaat niet op. Wat je niet gegeven is, zal je ook niet gegeven worden , hoe je ook je best doet jezelf te verbeteren en hoeveel “godskracht” je ook voelt of aan roept. De horoscoop van Winfrey zelf (klik op de link hierboven om de radix van Winfrey te kunnen zien ) laat heel duidelijk zien dat ze het niet bij het rechte eind heeft, ze heeft het niet gemaakt, ze is gemaakt. De horoscoop geeft aan wat wij in het aardse leven gaan ervaren en dat is meestal niet wat we zelf willen, het wordt ons gegeven, en de bedoeling is dat we inzien dat het gegeven is  en niet door ons gemaakt wordt. Je kunt niet iets worden wat je niet bent, je kunt geen Donald Trump worden als je niet zo geboren bent, het bewustzijn dat we niet autonoom ons leven bepalen is een van de rijke gaven van de hemelsche kunst.

                          OPRAH

In de radix van Winfrey is dat duidelijk te zien. Haar Maan staat onder dispositie van Jupiter en Mercurius maakt een driehoek met Jupiter, dus haar denken en haar emoties worden sterk bepaald door de Grote Benefic. Deze laat zich echter in vernietiging van zijn slechtste kant zien, het overdrijven en doorbreken van grenzen en dat zal stevig naar buiten komen want Jupiter maakt ook een driehoek met nauwe orb met het MC .Jupiter staat op de krachtdadige  Orion-ster Rigel van de eerste magnitude retrograde (tegen de gebruikelijke stroom in) in het zesde huis van problemen , hier zie je het hele motief van het eindeloze streven naar zelfverbetering.

In het tiende huis is een opmerkelijke samenstand te zien van de belangrijkste twee planeetpunten. Het Pars Fortunae, het Maan-punt is in conjunctie met het antiscion (positie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok) van het Zonnepunt, het Pars Solis op Spica en in conjunctie met Neptunus. De planeetpunten zijn de energie-essenties van de planeet en een contact met deze punten geeft altijd een krachtig motief aan, en dat is zeker zo met de essenties van de Lichten. Hier zien we dat het  stralende leiderschap van de Zon de honger van het Maan-volk  voedt tegen de achtergrond van de emotionele schokken  van Neptunus en de bescherming die Spica biedt. Dat lijkt toch een heldere beschrijving van wat ze in essentie doet, actieve planeetpunten kunnen bijdragen aan succes omdat ze de wezenlijke planeetenergie zijn.

Maar er is nog een stand die het succes onmiskenbaar aan geeft, zonder die stand (als je zoiets kunt zeggen tenminste) hadden we nooit van haar gehoord. Venus Heer 10 van de loopbaan staat cazimi, in het Zonnehart in het tweede huis van bezittingen en dat maakt onstuitbaar! Ziehier de sleutel tot haar succes en rijkdom, het heeft niets te maken met  ‘’self-empowerment”, dit  is de ultieme, gezonde ontnuchtering door de waarheid die alleen  astrologie kan bieden. Deze Zon die haar Heer 10 cazimi maakt is haar God-Force, de Zon is Heer 8 de waardering die ze krijgt van anderen. De sterke Mars in Schorpioen staat via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) conjunct cusp 2 met de cazimi –Heer 10 , een van de rijkste vrouwen van de VS  juist ja. Zij is Cazimi Winfrey. De synastrie met de prenatale eclips (hier niet besproken ) is ook zeer sterk en dat is weer een indicatie voor groot succes.

En “for president”? Pas in 2024 begint de sterk expansieve Noordknoop-firdar (levenfase) en dat wijst meestal op groot succes. En ja, dat is inderdaad wel een verkiezingsjaar.

Algol onthoofdt de Bitcoin

De afgelopen maand is gebeurd waarvoor in de financiële wereld al lang werd gewaarschuwd , de koers van de Bitcoin is in een duikvlucht beland. Sinds half december lijkt er aan de spectaculaire stijging in 2017 van de koers van de meest bekende crypto-munt een einde te zijn gekomen.  Een scherpe daling is ingezet , waarschijnlijk doen de late instappers van vorig jaar hun cryptomunten nu in hoog tempo weer van de hand, terwijl de ware speculant wacht tot de bodem bereikt is om dan fiks in te kopen. In de post van vorige week werd de horoscoop van de bitcoin gepresenteerd, de tijd en de datum van de geboorte van de bitcoin zijn exact bekend, alleen de plaats is wat onzeker omdat het niet vast staat wie de ontwerper  van de crypto-munt is. Met de woonplaats van de waarschijnlijke ontwerper Hal Finney, kwamen we echter tot een horoscoop die heel  goed overeenstemt met de werkelijkheid  van de digitale munt op een groot aantal punten.

BITCOIN

Klik op de link hierboven om de radix van de Bitcoin te kunnen bekijken, voor een bespreking van de horoscoop verwijs ik naar de post van vorige week. De echte test of een horoscoop werkt, zit hem natuurlijk niet alleen in de duiding van de radix, maar vooral in de effectiviteit van de voorspellingstechnieken, de progressies, de solaren en de lunaren.  Als die het “leven”’ van de bitcoin helder genoeg weerspiegelen, dan is dat een bevestiging van de radix. Daarbij moeten we wel kritisch blijven natuurlijk, als je vastbesloten bent positieve aanwijzingen voor iets te vinden  in een horoscoop, zul je die waarschijnlijk wel vinden. Dat is ook de reden waarom er terughoudend moet worden omgegaan met de  correctie van horoscopen, dat blijft in de meeste gevallen een wat glibberige aangelegenheid.

Desondanks is correctie van horoscopen uitgegroeid tot een ware plaag, ook met de online- databanken, hoe handig die ook zijn, moet je oppassen, men zegt het er niet altijd bij als er gecorrigeerd is. Het is altijd een gevaar voor de astroloog die de diepste, vormende krachten van de kosmos bestudeert om te denken dat hij met zijn technieken dan ook alles kan doorzien. Zo zijn er zelfs dwazen die alle horoscopen consequent tot op de seconde corrigeren, wat getuigt van een gebrek aan inzicht in astrologie en een totaal gebrek aan zelfkritisch vermogen. In sommige gevallen kun je een horoscoop wel corrigeren op een aanvaardbare manier, maar er zijn geen technieken die het mogelijk maken dat bij elke horoscoop te doen. Het is verbazend hoe sterk de weerstand tegen deze verstandige bescheidenheid is in Astro-land .

                            BITCOIN 2

Goed, we zijn dus gewaarschuwd, bij het zoeken naar aanwijzingen dat de radix van de Bitcoin klopt, moeten we heel kritisch te werk gaan en alleen die aanwijzingen accepteren die er erg heel duidelijk uitspringen. De neiging om kleine positieve indicaties te gaan sprokkelen moet resoluut de kop in worden gedrukt en het is belangrijk om zoveel mogelijk het “’voorspellingsperspectief” aan te nemen. Dat wil zeggen dat je je voorstelt dat je zou moeten voorspellen hoe de koers van de Bitcoin zich gaat ontwikkelen het komende jaar omdat je nu ook wilt gaan investeren. Het eerste jaar dat het waard is om te bekijken is 2013, aan het einde van 2013 was er voor het eerst een korte piek in de waarde van de Bitcoin te zien. Komt dat terug in de solaar van 2013 gemaakt op basis van de Bitcoin-radix?

BITCOINSOLAAR 2013

Wat direct in het oog springt, is de Noordknoop conjunct het MC, de Noordknoop is sterk verbonden met succes en expansie, niemand kan zeggen dat dit behoort tot het sprokkelhout (dat wil zeggen een opeenstapeling van kleine aanwijzingen die iets moeten gaan bewijzen wat je  per se wilt bewijzen). Ook valt Heer 10 op die zich sterk kan manifesteren in het eerste huis  en via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0°Steenbok ) pal op het MC staat! Verder staat de ascendant van de solaar op de krachtige vaste ster van de eerste magnitude Altair, de hoofdster van de Adelaar die zeer gedecideerd opwaarts wiekt. Dat Heer 1 Saturnus conjunct het Pars Solis staat, ook wel het Pars van Overvloed genoemd, verwerpen we als sprokkelhout,  maar er zijn drie hele duidelijke aanwijzingen in de solaar voor een piek in de koers.

Zoals vorige week al werd genoemd, loopt in 2017 de directie van de MC/IC –as over de koninklijke sterrenas Antares/Aldebaran wat de koninklijke koersstijging weerspiegelt. Echter  de solaar voor 2018 laat zien dat het dit jaar minder zal gaan. Solaarheer 1 is Venus die ernstig verzwakt wordt door verbranding, de solaar-Zuidknoop, verbonden met inkrimpen en beperkingen, valt op de radix-ascendant en op de ascendant staat de zeer krachtige Algol,de grote kosmische koppensneller verbonden met massale verliezen.  En dat is beslist geen sprokkelhout!

BITCOINSOLAAR 2018

 

 

De geboortehoroscoop van de Bitcoin

Een van de meest besproken onderwerpen van 2017 is ongetwijfeld de Bitcoin, de digitale munt waarvan de koers vorig jaar ongekende hoogtes bereikte. Heel wat mensen hoopten met de Bitcoin snel rijk te worden en daardoor schoot de koers op een extreme manier de ruimte in, terwijl iedereen zijn hart vast hield omdat deze zeepbel ieder moment uiteen zou kunnen spatten. De afgelopen dagen heeft de cryptocurrency inderdaad fors aan waarde verloren , al is het maar de vraag of daarmee de hele zaak op instorten staat. Met een dalende koers worden ook de speculanten wakker die goedkoop willen inkopen en dat zou natuurlijk weer compenserend kunnen gaan werken.

BITCOIN

 

Als cryptocurrency heeft de Bitcoin een duidelijk geboortemoment , het is immers niet meer dan een complex programma, dat op een bepaald moment werd geactiveerd. Dat gebeurde allemaal in de digitale wereld, dus is het moment van de geboorte ook precies geregistreerd, op 3 januari 2009 om 18:15:05 GMT (!!!) werd de eerste Bitcoin ge-“mined” zoals men dat noemt, wat je zou kunnen vertalen met “digitaal opgedolven”. Het verschijnen van cryptovaluta – want er zijn er meer dan alleen de Bitcoin –kon verwacht worden,  er is immers een brede algemene tendens  gaande tot loskoppeling van de concrete realiteit op vele vlakken. Dat zie je bijvoorbeeld in de steeds brutalere leugens van politici als Donald Trump, de “alternatieve feiten” maar ook in het gemak waarmee mensen door onbewezen beschuldigingen in de digitale media ernstig geschaad kunnen worden. Deze algemene subjectivering en loskoppeling  van concrete feiten uit zich op monetair gebied in de ontwikkeling van digitale valuta, die helemaal niets meer met een concrete munt te maken hebben.

Al zijn de precieze tijd en datum bekend, de plaats die we nodig hebben om een horoscoop te berekenen, geeft meer hoofdbrekens . Het is namelijk niet bekend wie de ontwerper van de Bitcoin is, het enige wat bekend is, is het Japanse pseudoniem van de ontwerper, Satoshi Nakamoto, maar wie daar achter schuil gaat, is onduidelijk. Een van de meest waarschijnlijke kandidaten is echter de Amerikaanse ICT-expert Hal Finney die op het moment van de geboorte van de Bitcoin werkzaam was in het Californische Menlo Park. Finney was de ontvanger van de eerste Bitcoin-transactie, afkomstig van Satoshi Nakamoto en hij zat dus sowieso dichtbij het vuur, erg dicht. Het lijkt dus geen onverantwoorde speculatie als we zijn woonplaats op dat moment als geboorteplaats nemen en dat levert de volgende horoscoop op, klik op de link hieronder om de radix van de Bitcoin te kunnen zien.

BITCOIN

Een munt in algemene zin als middel voor de handel is Mercurius en in deze horoscoop staat Mercurius in het twaalfde huis van geheimen. Dat is natuurlijk wel heel passend voor een crypto-currency, die met zoveel geheimen en onduidelijkheden omgeven is. Crypto is Latijn voor overdekken, vandaar de cryptes onder kerken, en dit overdekken is precies wat de ontwerpers voor ogen hebben. Ze willen het geld onttrekken aan overheidstoezicht, waardoor de Bitcoin direct zeer aantrekkelijk wordt voor criminelen, die ook onder het twaalfde huis vallen. Huis 12 heeft in essentie te maken met het breken van regels en beperkingen en de consquenties daarvan. Mercurius staat op een krachtige ster van de eerste magnitude Altair, de hoofdster van de Adelaar, die grote bevlogenheid geeft.

Mercurius is ook via een zeer sterke wederzijdse receptie verbonden met Saturnus die Heer 1 is en door zijn retrogradegang aan geeft dat het hier tegen de normale stroom in gaat. Heer 10, een andere belangrijke huisheer, is Jupiter van rijkdom en expansie die ook in het geheime twaalfde huis staat, maar via spiegelpunt ( planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) pal op het MC staat. Het crypto-element wordt zo zeer sterk benadrukt, want niet alleen staat Heer 10 in Huis 12, antiscia hebben ook met verborgen zaken te maken.

Op het MC staat de ster Yed Prior, de Linkerhand van de Slangendrager waarbij als trefwoorden “immoreel, schaamteloos, revolutionair”’ worden gegeven. De Slangendrager is een al te handige gladjakker en wat de linkerhand doet, daar weet niemand wat van. Het Pars Fortunae, die je in deze context als de kernkwestie kunt zien, staat op cusp 3 van routine-uitwisselingen en Heer 3  is Venus die net zijn verhoging in is gegaan en zich dus opgelucht heeft losgemaakt van het toezicht (dispositie) van Saturnus in het vorige, vaste teken Waterman. Het lijkt allemaal heel goed te kloppen en bij een digitale valuta, mercurialer krijg je het niet, zou je mogen verwachten dat het planeetpunt van Mercurius, de Mercurius-essentie,  ook benadrukt wordt. Via spiegelpunt (verborgen) staat het Punt van Mercurius met de formule Asc+  PF – Pars Solis  op het IC, tegenover de autoriteiten op het MC dus.

Het lijkt allemaal een heel sprekend en passend beeld, maar het is inmiddels bekend van de proof en de pudding, werkt dit ook in progressies en met solaren?  Ja! De MC/IC-as is vorig jaar over de koninklijke sterrenas Antares-Aldebaran gelopen, wat de koninklijke koersstijging verklaren kan. In de solaar van 2018 die net is ingegaan, staat  echter Algol de onthoofder op de ascendant, dat ziet er spannend uit, er zullen koppen gaan rollen in verband met de Bitcoin! Volgende week zullen we dit wat nader bekijken.

 

                                BITCOIN KOERS

Een wankelend Spaans koninkrijk?

Hoe ziet het er uit voor Spanje in 2018, de problemen met de Catalanen waarvan ongeveer de helft los van Spanje verder wil, zijn nog altijd verre van opgelost. Het conflict is ook al lang geen beschaafd gesprek meer over meer autonomie, het wordt hard en met het mes op tafel uitgespeeld. De gemoederen zijn zo hoog opgelopen dat radicale groeperingen wel eens aan het gebruik van geweld zouden kunnen gaan denken. Alle reden dus om eens blik te werpen op de voor Spanje relevante horoscopen en daarbij gaan we in eerste instantie uit van de “mundane radix”, de horoscoop gemaakt voor het exacte moment van de Grote Conjunctie (“GC”) van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de stichting of het ontstaan van de eenheidsstaat die Spanje (nog?) is .

                        CATALAANSE DEMONSTRATIE

Klassieke astrologen gaan om dat moment te vinden het liefst zo ver mogelijk terug, de kern van de astrologie is immers dat de radix alles bepaalt en radix, dat is Latijn voor wortel. Dat is heel anders onder moderne mundane astrologen, die altijd proberen uit te gaan van een zo recent mogelijke horoscoop. Dat is niet zo vreemd want de modernen geloven immers aan de verregaande macht van de mens om de loop van zijn leven en ook die van de geschiedenis te bepalen dus iedere historische wending, wordt als een nieuwe start gezien. Dat gaat echter tegen de kern van de astrologie in omdat alles uiteindelijk bepaald wordt door de eerste wortel-energie, belangrijke gebeurtenissen in de historie zijn dus maar zelden te zien als een echt nieuw begin. Een goed voorbeeld is Rusland, het moderne Rusland begint natuurlijk niet met de revolutie, zoals sommige moderne astrologen menen, de revolutie is gewoon een van de gebeurtenissen gegeven door de Russische mundane radix uit 848.

Zoekend naar een goed moment voor het begin van Spanje, komt al snel de datum 19 januari 1479 naar voren, de dag dat de vader van Ferdinand van Aragon stierf en Ferdinand koning van Aragon werd. Ferdinand was getrouwd met Isabella van Castilië en de samenvoeging van Aragon en Castilië werd de kern van wat Spanje zou worden. Eerder was er al vanaf 419 een Visigotisch rijk geweest op het Iberisch schiereiland, dat min of meer een was, maar de connectie van dit rijk met Spanje is wat indirect. Des te meer omdat Spanje daarna eeuwenlang Moors was, geregeerd door Arabische moslims, en pas onder Ferdinand en Isabella werd de ‘’Reconquista” de eeuwenlang durende herovering van Spanje op de Moren voltooid met de inname van Granada.

GC SPANJE

Er is dus alle reden om de Grote Conjunctie die vooraf ging aan 1479 als mundane radix voor Spanje te nemen met Madrid als hoofdstad, klik op de link hierboven om deze GC te kunnen bekijken. De potentie voor het koloniale wereldrijk dat Spanje al snel zou worden is te zien in de krachtige stand van de GC zelf, deze staat in het tiende huis, waarbij Jupiter, de planeet van rijkdom en expansie heel sterk en vruchtbaar is in het eigen teken Vissen. Saturnus is Heer 10 en Heer 9 van verre landen (koloniën) en staat onder dispositie van deze zo positieve en sterke Jupiter , die de mindere kantjes van de malefic Saturnus ruimschoots compenseert. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) staat de GC in oppositie met de verhoogde Zon in Ram, die ook Heer 4 van de ”afkomst” is. Dit is de Reconquista, de heroïsche  (Zon verhoogd) strijd tegen de Moren die met een klinkende overwinning werd bekroond , de verhoogde Zon  / Heer 4 valt op de ster Sheratan, de Zuidelijke Ramshoren, een nogal gewelddadige ster met een Saturnus/ Mars-natuur.

Het valt ook op dat er naast de krachtige GC in het tiende huis in Vissen maar liefst drie planeten in het twaalfde huis staan, wat de kracht weer ondermijnt. Mercurius, Heer 1, bevindt zich in dit zelfdestructieve huis (al ontsnapt Mercurius deels via zijn antscion op het IC) net als de vervaarlijke Mars in vernietiging op Algol, dat is beslist een stand om in de gaten te houden. De grote vraag is natuurlijk hoe het er nu uitziet  in de solaren en progressies en nog belangrijker, gaan de spanningen het komende jaar verminderen?

SPANJE SOLAAR 2017

In de solaar die geldig was vanaf half april 2017 valt direct op dat Heer 1 Mars is, die ook hier weer staat op Algol, de ster van chaos die je je hoofd doet verliezen.  Een in de solaar herhaalde radix-stand is altijd van groot belang, net als een planeet op een hoek, hier Jupiter die er altijd uit wil breken. De Maan is in de solaar zojuist zijn vernietiging ingegaan, staat onder dispositie van Saturnus en loopt in op de conjunctie met het antiscion van Saturnus. De Maan is Heer 4,  de oppositie tegen de centrale regering (Heer 10) , maar ze ontkomen dus niet aan de macht van Heer 10. Dit alles laat de situatie duidelijk zien.

In april 2018 begint een nieuw solaar en daarin komt de vervaarlijke Mars-op-Algol niet terug,  wat natuurlijk een positief teken is. Maar de hoeken van de solaar laten wel andere zorgelijke standen zien, zoals Mercurius die in de solaar Heer 12 van zelfdestructie is en vanaf het MC de hele solaar domineert. De Ascendant van de solaar valt tussen Castor en Pollux, en het thema van de Tweelingen waarbij een broer in de strijd het leven laat, lijkt hier wel heel passend. Dat de strijd nog niet voor bij is , wordt bevestigd  door Pluto de altijd overrompelende Heer van de Hades die pal op de descendant staat. We mogen dus nog wel wat vuurwerk verwachten uit Barcelona in 2018!

SPANJE SOLAAR 2018

 

Dit zijn de dagen van Alcyone

 

Deze dagen rond de winterzonnewende staan traditioneel bekend als de “dagen van Alcyone’’ of op zijn Engels als de ‘’Halcyon days”. De Alcyone waar het hier om gaat, is echter niet de bekende Pleiade waarnaar de hoofdster van het ongelukkige Zevengesternte vernoemd is en die nu in de eerste graad van de Tweelingen staat. De (H)alcyone die de laatste dagen van het jaar hun naam gaf, is een andere, zij is de dochter van Aeolus ,de god van de wind.  Deze Alcyone was zeer gelukkig getrouwd met Ceyx de koning van Trachis en hun huwelijk was zo liefderijk dat Alcyone en Ceyx elkaar vaak  spelenderwijs  Zeus en Hera noemde. Die vergelijking met het hoogste goddelijk paar beviel echter Zeus niet en toen Ceyx op reis ging over zee, zweepte de oppergod de wind zo op dat het schip van Ceyx verging en hij verdronk. Uiteindelijk had Zeus spijt van zijn impulsieve actie en veranderde het koppel in ijsvogels om hun grote liefde, die ook door de dood heen stand hield, te eren.

                            IJSVOGEL

Dat is ook de reden waarom de ijsvogel in het Engels de ‘’ Halcyon” heet maar de symbolische verbinding van de ijsvogel met deze tijd van het jaar gaat veel dieper dan alleen een losse associatie via de naam. In het Nederlands geeft het” ijs”in de naam al aan dat de vogel verbonden wordt met de winter, er wordt gezegd dat hij broedt in de dagen rond de winterzonnewende. In die dagen de ”Halcyon days”, zorgt de god van de wind Aeolus, de vader van (H)alcyone ervoor dat het windstil is zodat zijn ijsvogel-dochter rustig kan broeden. Dit is een duidelijke parallel met de terugkeer van het licht, in de stilte van de dagen rond de winterzonnewende, wordt er gebroed op een nieuwe geboorte. In het Christendom wordt dit als Kerstmis gevierd, de geboorte van God’s Zoon op aarde als het goddelijk licht.

Wie de ijsvogel wel eens heeft gezien, zal deze associatie van de ‘’Halcyon” met de terugkeer van het licht wel begrijpen. De ijsvogel heeft een prachtige oranje-blauwe kleur, en wie geluk heeft kan hem in deze dagen as een kleurige vonk in de grauwe, slapende natuur zien oplichten. Hij is letterlijk de brenger van het licht in deze donkere dagen. Maar er is meer, want er wordt soms ook gezegd dat de ijsvogel een drijvend nest maakt en dat het daarom zo van belang is dat de wind blijft liggen. Het water is altijd een symbool van de begeerte en je kunt dus zeggen dat het broeden van de ijsvogel een overwinning op de begeerte aankondigt. De associatie met Jezus wandelend over het water van het Meer van Galilea waar Hij ook de storm doet bedaren is natuurlijk snel gemaakt en zeker niet te ver gezocht, de symbolische betekenis is hetzelfde.

De ijsvogel is een zeer behendige visser die zich van een tak boven het water als een vonkelende pijl omlaag kan storten om zijn buit uit het water op te duiken.  Daarom wordt hij ook de konig-visser, in het Engels de King Fisher,  genoemd en daarmee zijn we  direct bij de Visserkoning, de gewonde koning die zo’n centrale rol speelt in de Graalmythe. De vis is een zeer spiritueel symbool daarom zijn er zoveel vissers onder de discipelen en zegt Jesus hen tot “vissers van mensen” te willen maken. De vis is het goddelijk bewustzijn dat levend in het water van de aardse begeerte verbonden is met het hogere. De gewonde Visserkonig in de Graalmythe is een beeld van Christus en de ijsvogel is in de windstilte rond de winterzonnewende de smaragden flonkering die de vis-ziel uit het water opduikt en in zijn drijvende nest broedt op het nieuwe dat gaat komen. We zien hier symbolen  uit diverse tradities samenvloeien om te verduidelijken wat er in de stille dagen rond de winterzonnewende  in essentie gebeurt.

                            VISSERSKONING

 

Pegasus Astrologisch Advies wenst u allen een voorspoedig en succesvol 2018!

Pippa Middleton: zuster Venus

Twee weken geleden werd op deze blog de horoscoop geduid van Kate Middleton, de echtgenote van de Britse kroonprins William, een eclips in haar radix liet zien waarom zij zo hoog kon trouwen. Nu is het natuurlijk bijzonder interessant de horoscoop van Kate Middleton eens te vergelijken  met die van haar zus Pippa, die inmiddels ook tot de bekende Britten is gaan behoren. Toen haar zus Kate trouwde, trok Pippa veel aandacht met haar bijzonder elegante verschijning, boze tongen beweerden dat Pippa de show had gestolen en haar zus had overschaduwd met haar stralende optreden.  Hoe het ook zij, in de horoscoop van Pippa Middleton mogen we wel wat zuster-thema’ s verwachten, klik op de link hieronder om haar radix te kunnen bekijken.

PIPPA

Wat direct in het oog springt in haar horoscoop is Venus, die op de ascendant staat en in de vele betekenissen die de planeet kan hebben al veel verklaard van haar leven. Als eerste is daar natuurlijk Venus als de planeet van de schoonheid en de elegantie, dit is de reden dat ze op het koninklijk huwelijk van haar zus zoveel aandacht trok. Een planeet die een aspect met een kleine orb maakt met de ascendant, heeft altijd invloed op het uiterlijk en omdat Venus in conjunctie is met de ascendant met iets meer dan een graad afstand, zal zich dat bij Pippa Middleton zeer uitgesproken laten zien. Maar deze Venus duidt niet alleen op een elegante,  aantrekkelijke verschijning, in deze  dominante positie laat de planeet nog veel meer zien.

                                    PIPPA 1

Venus is namelijk ook de heerser van het derde huis, en inderdaad is een van de betekenissen van het derde huis: zussen. Zonder ook maar iets van haar leven te weten hadden we puur op basis van deze positie van Venus al kunnen zeggen dat een of andere situatie of gebeurtenis die met haar zus te maken heeft, een grote rol zal spelen in haar leven. Venus is retrograde en dat wil zeggen dat wat met Venus te maken heeft niet het gewone patroon volgt maar tegen de stroom in gaat en dat kun je wel zeggen. In conjunctie met de zo prominente Venus staat de andere vrouwelijke planeet de Maan, die behalve een heel aantal andere dingen, ook de algemene significator van zusters is, van vrouwelijke personen in je naaste omgeving dus die een grote rol in je leven spelen.  Deze Maan  van zusters in conjunctie met Heer 3  van zusters op de ascendant staat op , ja daar heb je hem weer, Regulus, het trotse en machtige Leeuwenhart “dat naar de troon leidt”!!

Omdat het de “zuster-conjunctie” Maan-Heer 3 is die de energie van het Leeuwenhart op pakt, is het haar zuster Kate die tot koninklijke hoogte zal opstijgen niet Pippa zelf, want Heer 1 (Pippa) is de Zon. Maar die zo krachtige conjunctie staat wel in haar eerste huis dicht bij de ascendant dus zal ze er zelf ook heel direct veel profijt van kunnen trekken. Dat zie je direct terug in haar beroepsmatige activiteiten, ze werkt voor het familiebedrijf, een zeer succesvol  verzendbedrijf voor feestartikelen dat door haar moeder werd opgezet.  Venus heeft natuurlijk te maken met feest en plezier, en Venus is Heer 10 van het beroep en van de moeder, terwijl de Maan ook weer de algemene significator van de moeder is.  Het zal duidelijk zijn dat het hoge huwelijk van haar zus, ook het bedrijf geen windeieren heeft gelegd, Pippa deed al snel het boek “Celebrate:  a year of festivities for families and friends ”verschijnen.  Alle belangrijke, bepalende thema’s haar leven weven zich rond deze Venus –Maan conjunctie, wat niet zo vreemd is omdat deze zo krachtig is.

Dat het financieel wel snor zit met Pippa, zie je aan het tweede huis, waar de Zon pal op de cusp staat, wat niet zo slecht is, al heeft de Zon niet echt veel waardigheid. De heerser van het tweede huis echter is een essentieel zeer sterke Mercurius die verhoogd en in eigen teken  in het tweede huis staat. Mercurius is handel en daar komt haar geld vandaan, dat Mercurius net retrograde de Maagd is binnen gegaan, laat zien dat ze terug grijpt op wat er al was, de handel die door haar moeder was opgezet.  Jupiter, de aanduider van “veel” , staat heel sterk in eigen teken en als heerser van het vijfde huis in het vierde huis van de familie. Dat is ook niet echt verkeerd, het vijfde huis geeft als het tweede van het vierde , het geld uit de familie aan, Pippa groeide op in financieel  heel prettige  omstandigheden . Jupiter is ook Heer 8 van het geld van de partner, ze is inmiddels ook behoorlijk “hoog” getrouwd met de steenrijke, adellijke James Matthews, die haar ten huwelijk vroeg met een peperdure diamanten ring.

                                            PIPPA HUWELIJK

 

 

PEGASUS ASTROLOGISCH ADVIES WENST U  ALLEN EEN  ZALIG KERSTFEEST!

 

 

                                              ICOON GEBOORTE VAN CHRISTUS

De fatale schoonheid van Christine Keeler

Het was een onopvallend berichtje in de krant deze week dat “call-girl” Christine Keeler,  inmiddels 75 jaar oud en levend in povere omstandigheden, overleden was. Dat was  begin jaren ‘ 60 wel anders, toen Keeler het dramatische middelpunt was van de zeer beruchte Profumo-affaire in Engeland , die uiteindelijk leidde tot het aftreden van de Britse premier.  De verkiezingen die kort daarna werden gehouden, liepen uit op een verlies van de door de affaire in discrediet geraakte Conservatieven en bracht de Labour-partij aan de macht. Christine Keeler heeft toen dus wel het een en ander in beweging gezet, al is haar verhaal in wezen vrij simpel. De ravissante, piepjonge schoonheid Keeler verkeerde in die tijd als “gezelschapsdame” in hogere kringen en had een korte affaire met de minister van Defensie, John Profumo.

Door allerlei verwikkelingen kwam dat uit , maar het werd onbeheersbaar toen bleek dat Keeler in dezelfde tijd het bed deelde met de militaire attaché van de Russische ambassade. Daardoor groeide de zaak uit tot een kwestie van nationale veiligheid, en moesten niet alleen minister Profumo, die de affaire aanvankelijk ontkend, maar ook de premier het veld ruimen. Keeler zelf belandde korte tijd in de gevangenis wegens meineed, of er ooit sprake is geweest van spionage is onduidelijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk.  De beruchte affaire heeft het leven van  Keeler zwaar getekend, ze slaagde er nooit meer in om een stabiel leven op te bouwen, en stierf uiteindelijk in behoorlijk armoedige omstandigheden.

CHRISTINE KEELER

De horoscoop van Keeler zal dus ook wel de nodige spanningen laten zien, na die korte periode waarin ze in hogere kringen verkeerde, is het altijd heel moeizaam gebleven. Dat het niet makkelijk voor haar zou worden, laat haar geboortehoroscoop inderdaad duidelijk zien, klik op de link hierboven om haar radix te kunnen bekijken. Christine Keeler groeide op in uitermate armoedige omstandigheden in een plaatsje aan de rand van London en dat zie je meteen terug. Pal op het IC staat Pluto, de vorst van de onderwereld wat al niet zo prettig is , terwijl Heer 4, de Zon in Vissen, die de omstandigheden in het gezin beschrijft, in zeer sterke negatieve receptie is met Mercurius, als Heer 1 het meest uitgesproken Christine Keeler zelf. Heer 4 staat namelijk in het teken waarin Mercurius vernietigd en in val is, Mercurius / Heer 1 staat in het teken waarin de Zon / Heer 4 vernietigd is.

Dat ziet er helemaal niet fijn uit, het gezin schaadt Keeler en zij heeft er een hekel aan, en zij zegt in een van de boeken die ze over haar leven schreef, dat ze doodsbenauwd was voor haar stiefvader. Ze merkte al op heel jonge leeftijd dat ze een enorme aantrekkingskracht had op mannen, die nauwelijks van haar af konden blijven.  Die fatale, onweerstaanbare  schoonheid, die haar leven tekende,  heeft te maken met de meest opvallende constellatie in haar horoscoop, de drie planeten in Stier. De Maan staat samen met Saturnus Heer 10 van het beroep conjunct de andere malefic, een vernietigde Mars , die zich dus van zijn slechtste kant zal laten zien. De Maan is weliswaar in verhoging in Stier, wat positief is, maar de conjunctie met de beide malefics laat weinig heel van die positieve invloed.

Deze op zich al zo moeilijke constellatie bevindt zich in het twaalfde huis van zelfdestructie, geheimen en eenzaamheid en ook nog eens op Algol, de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Algol is de afzichtelijke Gorgoon Medusa met slangen op haar hoofd in plaats van haren, maar Medusa wordt ook afgebeeld  als een zeer verleidelijke, onweerstaanbare vrouw. Dat is zo omdat Medusa als  het ware de samenballing is van alle begeertes,  gesymboliseerd door de slangen die het hoofd (het denken)  beheersen. Een belangrijke stand op Algol geeft je het vermogen anderen het hoofd te laten verliezen, ze mee te slepen in hun begeerte.

                             KEELER 1

Dat heeft Christine Keeler wel gemerkt, en ook de onthoofding verbonden met Medusa heeft zich laten zien, uiteindelijk traden zowel een minister en een premier af als gevolg van haar activiteiten en verloor zelfs een partij de verkiezingen. Dat deze overweldigende Algol-invloed er heel sterk uit zou komen , kun je zien aan de oppositie die het Algol-stellium via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0°Kreeft -0° Steenbok) maakt met Venus in het tiende huis van het publieke optreden. Al die Algol-kracht stroom er dus uit via Venus, de planeet van de vrouwelijke verleidelijkheid! Wat op valt is dat Venus bijna stil staat, net als Mercurius Heer 1, Keeler zelf, alsof ze een van schrik bevroren konijn is in de helle koplampen van de publiciteit. Een planeet in het tiende huis is heel zichtbaar, maar als hij stil staat is hij heel zwak en heeft geen kracht om dingen naar zijn hand te zetten.

Dat klopt ook , want uiteindelijk was Keeler zelf het grootste slachtoffer van de affaire, de meeste andere betrokkenen kwamen met minder schade weg. Dat is te begrijpen als je de enorme spanningen en zwaktes in deze horoscoop ziet, het Algol-stellium in het twaalfde huis, Pluto op het IC  conjunct het antiscion van het Algol-stellium, in oppositie met Venus die stil staat, Heer 1 die stil staat, de kwaadaardige Hyaden op de ascendant( teleurstellingen en tegenslag) en nergens een sterke planeet die tegenwicht  of een ontsnappingsweg kan bieden. Het is een extreem moeilijke horoscoop, die dus leidde tot een extreem moeilijk leven.

 

Queen Kate

Vorige week werd in deze blog de horoscoop van Meghan Markle bekeken, de toekomstige echtgenote van prins Harry en in haar horoscoop was haar “hoge” huwelijk goed te zien. Maar hoe zit dat met Kate Middleton, de vrouw van prins William, Harry’s broer,die naar alle verwachting koning zal worden, of zijn vader Charles nu wel of niet nog een tijdje de troon zal zitten. Kate Middleton is nog hoger getrouwd dan Meghan Markle en je mag verwachten dat haar radix wel wat bijzondere standen laat zien rond het thema relatie.  We worden inderdaad niet teleurgesteld, klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van Kate Middleton te  kunnen bekijken.

KATE MIDDLETON

Wat meteen in het oog springt in deze horoscoop, is dat Kate Middleton werd geboren vlak voor een Volle Maan. Dat is al heel veelzeggend want dat is het moment in de cyclus dat de Maan op zijn zwakst is. De Maan wordt dan geheel opgevuld door het licht van de Zon en heeft geen eigen kracht meer, de wezenlijke lunaire functie van het reflecteren van het licht van de Zon, komt dan op zijn hoogtepunt. Dat beschrijft natuurlijk heel goed het leven van iemand waarin de bepalende factor een man is, die koning zal gaan worden. Daar komt nog eens bij dat dit geen gewone lunatie is, het is een  hele speciale  lunatie op de knopenas, en dat is een altijd een eclips, in dit geval een Maansverduistering. Dus is de Maan niet alleen volledig afhankelijk van de Zon, haar licht verdwijnt zelfs helemaal in de schaduw van de Zon, wat heel toepasselijk is en dit thema heel sterk intensiveert.

                              KATE AND WILLIAM

Er werden natuurlijk meer vrouwen geboren rond dit tijdstip en alleen Kate trouwde met prins William, de zo bepalende verduistering van de Maan  wordt juist in haar horoscoop heel precies geactiveerd. De Zon is namelijk Heer 1, het meest uitgesproken Kate zelf, en dus is ze persoonlijk direct verbonden met de eclips. Daar komt nog bij dat Heer 7 als aanduider van de relatie een vierkant met kleine orb maakt met de Zon, waardoor ook haar huwelijk direct wordt verbonden met de eclipsstand. Net als bij Meghan Markle staat Saturnus in verhoging , verhoging is altijd een beetje  idealiserend, los van de gewone realiteit, en dat kun je wel zeggen. Saturnus staat ook nog op Spica, een koninklijke ster, die je verder kan brengen dan je op basis van je achtergrond of afkomst had mogen hopen.

Wat die afkomst betreft, bijna op de cusp van het vierde huis, staat Jupiter, de algemene significator van rijkdom. Nu komt Kate Middleton niet uit een oud aristocratisch geslacht, maar ze is niet veel te kort gekomen in haar jeugd, het was zeker een upper class gezin. Het geld werd voornamelijk verdiend met een zeer succesvol  verzendbedrijf voor feestartikelen (Jupiter is Heer 5 van plezier)  dat door de moeder van  Kate werd opgericht. Dat bedrijf was zo’n groot succes dat niet alleen de vader van Kate, maar ook haar zus Pippa er aan mee werkten en Kate zelf ook voor korte tijd. Je kunt dus wel zeggen dat Jupiter als Heer 5 van plezier bijna pal op het IC een grote rol speelt in het gezin.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de zeven planeetpunten in de analyse van de horoscoop en in de prognose een hele belangrijke rol spelen. De zeven planeetpunten geven door hun positie en aspecten met kleine orb (niet meer dan twee graden)  heel specifieke, individuele en zeer krachtige accentueringen. De planeetpunten zijn zo individueel omdat ze heel snel verschuiven , ze worden berekend op basis van de ascendant . Je kunt ze zien als de essentie van de planeetenergie en als die essentie zich met een planeet  of een hoek verbindt, geeft dat een speciale, sterke intensivering van die energie.

In de horoscoop van Kate staan er maar liefst vijf planeetpunten op hoeken. Nu moet je daar een beetje voorzichtig mee zijn want rond een Volle Maan komen vier punten automatisch, vanwege de formule waarmee ze worden berekend, op de Asc/Desc-as. Dat telt dan alléén mee als er ook nog een aspect is met een planeet. Dat is hier het geval, de punten van de Zon (man), de Maan (vrouw), Venus (liefde) en Mercurius (noodzakelijke keuze) staan vierkant op Saturnus, de verhoogde Heer 7 van de partner op de koninklijke Spica! Op het MC , de positie, staat bovendien het Punt van Jupiter, de overwinning die om niet geschonken wordt en het punt van Saturnus staat sextiel en driehoek de vier punten op de Asc/Desc-as. Met zes punten geactiveerd voornamelijk via Heer 7 weten we dat er iets heel bijzonders zal zijn rond de relatie.

KATE PARSEN