Paus Mercurius de Eerste

In het Vaticaan zal binnenkort op initiatief van paus Franciscus, de zogenaamde Amazone-synode,  worden gehouden, een vergadering van bisschoppen die speciaal zal zijn gewijd aan de ecologische, religieuze en sociale noden van het Amazone-gebied. Daarbij zullen ook een aantal heikele onderwerpen aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de mogelijke wijding van getrouwde mannen tot katholiek priester om wat te kunnen doen aan het grote tekort aan priesters in het gebied. Dat zal natuurlijk leiden tot felle discussies tussen de conservatieven die het celibaat principieel willen handhaven en de progressieven die de kerk verder willen moderniseren. Die strijd speelt in feite al sinds het Tweede Vaticaanse Concilie dat in 1962/’63 werd gehouden en waarmee vele veranderingen in de kerk werden in gevoerd, onder meer werd de traditionele Latijnse mis toen vervangen door een nieuwe mis.

Pachamama

Met het aantreden van de “ondogmatische”’ en zeer modernistische paus Franciscus en nu zijn synode over de Amazone, lijkt deze modernisering in een stroomversnelling te zijn gekomen. Dat werpt natuurlijk de vraag op wat daar in de horoscoop van de huidige paus van terug te vinden is, ook als je dat vergelijkt met de horoscopen van zijn twee conservatievere voorgangers Johannes Paulus de Tweede en Benedictus de Zestiende. Daarbij zal natuurlijk het negende huis van spiritualiteit en kerken een grote rol spelen, maar ook het temperament en de planeet die laat zien hoe iemand zich opstelt. Nu mogen we bij Franciscus wel wat “losse”’ standen verwachten! Voorafgaand aan de Amazonesynode, heeft de paus bijvoorbeeld in de tuinen van een Vaticaan een heidense Pachamama-ceremonie voor Moeder Aarde laten houden! Dat gaat wel heel ver als je denkt aan de katholieke traditie.

FRANCISCUS DE EERSTE

Het eerste dat in het oog springt in de radix van paus Franciscus de Eerste, is de prominente Mercurius die vlakbij de descendant staat. Dat geeft dus aan hoe Franciscus zich in de omgang met anderen opstelt en dat is behoorlijk flexibel, Mercurius is de planeet die zich makkelijk aanpast, die vele gedaantes kan aan nemen en ook graag experimenteert. Hij zal zich niet erg plechtig of traditioneel presenteren, zijn eerste woorden tot het volk vlak na zijn verkiezing tot paus waren eenvoudigweg “buona sera”, goedenavond.  Mercurius staat wel op Pelagus op de pijl in de constellatie Boogschutter, heel toepasselijk een constellatie die te maken heeft met het uitdragen van denkbeelden. De Boogschutter is Cheiron de grote leraar en de pijl geeft aan dat hij, als het nodig is die denkbeelden met de nodige kracht en precisie kan afvuren.

PACHAMAMA

Pachamama-ceremonie met monnik

Dat Franciscus , een zacht gezegd niet-katholieke ceremonie in de Vaticaanse tuinen plaats liet vinden, laat wel iets zien van die zeer flexibele Mercurius-opstelling. Natuurlijk is Heer 9 van kerk en spiritualiteit ook belangrijk voor een kerkleider en dat is de toepasselijke Jupiter die echter wel in zijn vernietiging staat. Dat is niet zo goed want deze Jupiter zal zich in vernietiging van zijn negatieve kant laten zien, het wat al te rigoreus doorbreken van grenzen. Nu staat Jupiter wel in sterke wederzijdse receptie met de behoudende Saturnus die beperkingen op legt, het speelt zich dan ook af binnen een instituut met behoorlijk wat tradities! Op de cusp van het negende huis staat ook nog de ster Scheat uit de constellatie Pegasus en de berijder van Pegasus Bellerophon zet op eigen initiatief, op zijn eigen manier, koers naar de godenwereld uiteindelijk met desastreuze gevolgen ! We zien dus een persoon die heel handig en pragmatisch kan zijn en die specifiek op het vlak van religie vooral grenzen wil doorbreken.

Geen polonaise

Hoe zit dat bij zijn voorgangers, die niet heel erg traditioneel maar toch duidelijk minder wild waren ?De Poolse “reispaus”  Johannes Paulus de Tweede had Saturnus in Maagd op zijn ascendant, een heel wat minder flexibele opstelling. In het negende huis had hij de vrouwelijke Venus en de Maan allebei sterk in Stier, hij had een bijzondere devotie voor de Moeder Gods wat hem in ieder geval deels bij de traditie hield. De “gepensioneerde” paus Benedictus de Zestiende had Jupiter / Heer 9 in Vissen op de ascendant. Dat is een Jupiter in zeer goede conditie dus die, heel anders dan Jupiter in zijn vernietiging, niet in is voor al te wilde experimenten en het al te driest doorbreken van grenzen zoals we bij Mercurius-paus Franciscus zien.

Geef een reactie