De Bijlmerramp – deel 2, de eclips

In de post van vorige week werden de secundaire progressies en de solaar besproken die vooraf gingen aan de Bijlmerramp op 4 oktober1992. Deze werden berekend op basis van de “oerhoroscoop” van Nederland, die van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1563, die vooraf ging aan de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het is duidelijk dat deze oer-GC als een mundane radix van Nederland kan worden gezien, de progressies, de solaren en zelfs de lunaren werken duidelijk uit. Vooral de uitermate venijnige Mars op 11 graden Stier in de oer-GC van Nederland bleek een soort rampenpunt te zijn, wat niet zo vreemd is omdat het een malefic in vernietiging is en omdat Mars in nauw vierkant staat met Venus die Heer 8 van de dood is in de oer-GC.

Een ander belangrijk instrument in de mundane astrologie is de horoscoop van de eclips die direct voorafgaat aan een gebeurtenis, in dit geval is dat de Zonsverduistering van 30 juni 1992, berekend voor de hoofdstad van het land. Deze horoscoop ziet er uitermate verontrustend uit, op het MC staat Venus heer 8 op de ster Canopus, de vaardige kapitein van de Griekse vloot die ondanks zijn grote technische kennis en grote handigheid niet kon voorkomen dat hij door een slang werd doodgebeten. Heer 8 op het MC geeft nogal plastisch aan dat de dood uit de lucht komt, wat nog eens benadrukt wordt door de kwaadaardige ster Vindemiatrix op de ascendant die sterk met vallen als gevolg van zelfoverschatting te maken heeft! De eclipsgraad zelf staat op Al-Hena, een ster die ook bekend staat als “Het Brandmerk”, wat wel een erg sinistere lading krijgt in deze context.

ECLIPS – OERGC BIJLMERRAMP

De hele eclipshoroscoop ademt ellende die zich focust door heer 8 op het MC als brandpunt, zo maakt Jupiter in vernietiging en dus zeer kwaadaardig, als heer 6 van ziekte en tegenslag een nauw sextiel op Venus. Maar zo mogelijk nog dreigender is het andere sextiel op Venus dat gemaakt wordt door de vernietigde extreem kwaadaardige Mars, in Stier die ook nog eens in het Huis van de Dood staat. Dat is al heel naar, maar het wordt nog erger omdat dit precies de positie is die Mars heeft in de Nederlandse oer-GC en die al eerder als rampenpunt naar voren kwam! De eclips activeert dus het rampenpotentieel uit de oer-GC. Dat dit Nederland hard zal treffen blijkt uit de positie van het MC met heer 8 uit de eclips die precies op de kwaadaardige Zuidknoop uit de oer-GC staat. De mundane radix is dus inderdaad de oerenergie van ons land die de achtergrond vormt voor een effectieve duiding van mundane horoscopen zoals ingressen en eclipsen.

 

De Bijlmerramp

Gisteren was het 20 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaats vond, een van de grotere rampen in Nederland in de afgelopen 25 jaar. In een eerdere post werd al de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter besproken uit 1563 die vooraf ging aan de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze “oer-GC” van Nederland is te gebruiken als een geboortehoroscoop, als een mundane radix van ons land. Het is fascinerend om te zien dat een horoscoop uit de zestiende eeuw inderdaad duidelijk aangeeft wat ook nu in onze tijd met ons land gebeurt. Het toont hoe sterk we verbonden zijn met het verleden, de kaders zijn net als in een individueel leven al bij de geboorte vast gelegd.

Als we simpelweg de secundaire progressies bekijken voor het moment van de ramp in oktober 1992 is direct duidelijk dat Nederland met spanningen te maken heeft rond dat jaar. De progressieve MC/IC-as staat immers precies op de progressieve Saturnus, de Grote Malefic die vernietigd staat in de Leeuw en dus op zijn grimmigst uit werkt. Maar dat is nog niet alles, dezelfde progressieve as beweegt zich over het antiscion (spiegelpunt) van de uitermate venijnige Mars in vernietiging uit de oer-GC. Dit spiegelpunt staat op 17.56 Leeuw, antiscia worden vaak geactiveerd in mundane horoscopen als er veel slachtoffers gaan vallen.De twee malefics Saturnus en Mars in vernietiging worden dus door de progressies benadrukt terwijl de progressieve Maan vierkant de oerGC-Maan, oppositie de oerGC-ascendant en over de vurige koninklijke ster Regulus gaat die ook verbonden wordt met geweld en ongevallen en zeker niet alleen met roem en groot succes.

PROGRESSIES BIJLMERRAMP

De oer-GC van Nederland is hierboven afgebeeld naast de progressies, de zo nadrukkelijk geactiveerde Mars in Stier lijkt een uitermate gevoelig punt te zijn in de horoscoop van Nederland.Hij is heel vaak in het spel bij nare gewelddadige gebeurtenissen wat natuurlijk logisch is voor een zeer venijnige want vernietigde Mars, maar deze Mars staat ook nog eens vierkant Venus die heer 8 van de dood is en op de zeer onaangename, brute en destructieve ster Algenubi staat. Het hele beeld in de progressies van Saturnus en via antiscion Mars die op het het laagste punt op het IC staan, zou goed passen bij iets destructiefs  dat uit de lucht naar beneden komt.

Ook de solaar afgeleid van de oer-GC voor het jaar 1992 die ingaat op 3 september dat jaar, ziet er beroerd uit. Weer zien we veel antiscia, solaar-Venus, heer 8 uit de GC staat via antiscion op het solaar-IC (!), de solaar-ascendant staat in oppositie met het antiscion van de Saturnus-Jupiter conjunctie uit de GC en de zeer kwaadaardige Mars/Zuidknoop conjunctie staat via antiscion precies op cusp 8 van de dood. De Saturnus/PF conjunctie in de solaar staat in oppositie met weer het antiscion van Mars uit de oer-GC. Ook de vaste sterren compenseren de ellende niet, de Maan solaarheer 8 van de dood staat zeer benadrukt in solaarhuis 1, met de ascendant op de doodsster Antares (posities met de precessiesleutel omgerekend voor 1563!) en Venus oerGC-heer 8 bevindt zich op de ellendige Vindemiatrix, een ster die ook sterk met vallen verbonden is.

De progressies en de solaar van de oer-GC laten de ramp dus duidelijk zien en dan hebben we nog niet eens de ingressen en eclipsen bekeken.

SOLAAR BIJLMERRAMP