De horoscoop van koningin Beatrix

Het grote nieuws deze week was natuurlijk de aankondiging van de abdicatie van koningin Beatrix, tijd dus om de horoscoop van de koningin eens te bespreken. Wat direct in het oog springt, is de dominante positie van de Zon in het elfde huis die conjunct de Maan, Jupiter en Venus staat en deze planeten dus ook verbrandt. De Zon is de natuurlijke significator van het koningschap en dus zal het koningschap het gevolg hebben dat vele dingen worden geschaad, door de verbranding komen maar liefst drie planeten samen met de gebieden van de huizen waarover deze planeten heersen, helemaal niet goed uit de verf. Je kunt inderdaad zeggen dat deze functie nogal wat offers van je vraagt!! Dat wordt nog eens benadrukt door de dominante Saturnus heer 10 van de publieke functie die als dispositor maar liefst 5 planeten beheerst, een leven geheel in dienst van het werk dus.

Dat is niet altijd even leuk want Saturnus heer 10 staat in vernietiging in het eenzame twaalfde huis , al kan de Grote Malefic er uit  komen via de sterke wederzijdse receptie met de Zon. Dat koningin Beatrix de vechtlust heeft om door te zetten, laat de grote kracht van Mars heer 1 in eigen teken Ram zien die de vernietigde Saturnus geheel omgeeft en controleert. Hoeveel het ook vergt, hoe alleen ze er soms ook voor staat in het twaalfde huis, ze kan vechten. De opvallende conjunctie van de esthetische Venus, met de Maan heer 5 van de kunsten en met de expansieve Grote Benefic Jupiter laat een soort reddingsboei zien, haar grote belangstelling voor de schone kunsten. Dat wordt nog eens gevoed door de plaatsing van Mars en Saturnus op Difda een ster uit het Zeemonster die de schone prinses Andromeda bedreigt. Andromeda is onder meer artistieke sensitiviteit die in een moeilijke situatie veel troost kan bieden. Dat is hard nodig ook gezien de positie van Mercurius die dominerend in het tiende huis staat als heer 3 van routines, laten we wel wezen, het zijn vaak ook erg routineuze plichtplegingen, al die linten doorknippen etcetera.

KONINGIN BEATRIX

Maar ze is toegewijd want het Arabische Punt van Roeping ( MC + Maan – Zon) staat op 4.28 Steenbok bovenop het MC. Dit punt geeft als het ware je droombaan aan, wat je ziel in de wereld wil neer zetten. Dat is dus op het MC de hoogste positie innemen wat ze iedere dag zeer intensief doet. Natuurlijk is dat van zeer groot belang omdat het de motivatie geeft om met deze zo veeleisende baan door te gaan, het is exact wat haar ziel wil. Een ander Arabisch Punt, het Pars Fortunae staat zeer sterk op de ascendant wat een sterke op zichzelf gerichte focus geeft, wat je wel nodig hebt om je hoofd boven water te houden als majesteit. Ook is zo’n sterk PF goed voor de bezittingen de Fortuna is niet alle psychologisch, maar ook tastbaar.

Werpen we al vast een blik op de progressies dan springt direct in het oog dat Mars heer 1 en heer 8 van de dood de ellendige doods- en crisisster Algol genaderd is. Dit geeft het dramatische ongeluk van prins Friso vorig jaar aan. Op het moment dat hij verongelukt, verandert de progressieve Maan /  heer 5 van kinderen van teken, hij gaat zijn val in Schorpioen binnen. Als de progressieve Maan dat doet is het altijd opletten, want de Maan loopt dan niet meer alleen in de schadelijke Via Combusta maar ook nog eens in zijn val. Volgende week zullen we kijken naar de solaren van 2012 en 2013.         

 

 

Menkar, de Witte Haai

Nog een laatste woord over Lance Armstrong, zoals in de voorgaande twee posts werd beschreven is zijn dominerende planeet Mercurius in Maagd in het tiende huis. Waartoe Mercurius in Maagd in staat is, bleek duidelijk tijdens het interview bij Oprah op de sofa, Armstrong vertelde daar zonder blikken of blozen dat hij het woord “‘ bedrog”‘ had opgezocht en dat de definitie ervan strikt genomen niet op zijn handelen van toepassing was!Hoe verzin je het in Godsnaam? Typischer kan het bijna niet voor Mercurius die er toe neigt alles puur technisch op te vatten en al snel naar de letter van de wet kijkt en niet naar de geest of de ethiek. Extreem pragmatisch is de juiste term: wat goed uit komt, wordt gebruikt en wat waar is, doet er niet toe.

Menkar de Wite Haai  

In deze blog wordt het belang van de vaste sterren, geduid volgens het authentieke systeem en dus niet met paranen, altijd sterk benadrukt. Zonder vaste sterren mist de astroloog de helft van de horoscoop, maar helaas is veel van de echte kennis over de sterren verloren gegaan. Een heel mooie en directe methode om de betekenis van de sterren beter te gaan begrijpen bieden boeken en films en dan vooral de absolute blockbusters. Als iets een mega-succes wordt, kun je er van op aan dat een film een of meerdere mythische thema’s verbeeldt. Een goed voorbeeld daarvan is Jaws (deze week worden de drie delen herhaald op televisie), dat zijn enorme succes dankt aan, hoe kan het ook anders, de oude mythe van Cetus, het Zeemonster.

Om dat astrologisch te onderzoeken neem je de horoscoop van de eclips voordat de film uit komt en als we dat voor Jaws doen, is het resultaat verbluffend. Het verhaal van Cetus is dat het ondier een grote chaos veroorzaakt aan de kusten van het koninkrijk. Nu is dat al treffend, maar met de grote nadruk op de kaak mogen we die ook in de horoscoop verwachten. En ja hoor, de opvallende conjunctie van Venus (heer 10) en Jupiter (heer 8 van de dood) staat op de extreem inperkende en ellende veroorzakende, dalende  Zuidknoop op de ster Menkar!! Menkar bevindt zich in de kaak van het Zeemonster, ik verzin het echt niet. Ziehier waarom Jaws zo’n verpletterend succes was, het drijft op een oeroude mythe en dus op de vaste patronen die de wereld van oudsher vorm geven.

ECLIPS JAWS

Dat er iets uit de diepte komt, laat de horoscoop op diverse andere manieren zien. De Maan van zeedieren en heer 12 van de diepzee, staat zeer venijnig in val en dus in zeer slechte toestand (geen aardige vis!) op het IC. De Zon er tegenover, heer 1 bevindt zich op Algol de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel die ellende, crisis en dood brengt. De oppositie van Zon en Maan zo sterk benadrukt door de plaatsing op de MC/IC-as geeft een vrij plastisch beeld van de confrontatie tussen een monsterlijke vis, Maan als heer 12, en de bewuste “bovenwereld”, Zon als heer 1 die zijn hoofd dreigt te verliezen (Algol) in het gevecht. Grote beesten horen in huis 12 en kijk eens wat een activiteit, beide malefics Saturnus en en Mars staan pal op de cusp in de slechst denkbare toestand in vernietigng en val en belagen via sextiel de Zon heer 1 op het MC! Dat een verhaal dat aan zou sluiten bij deze eclips een enorm succes kan worden, laat de ascendant zien die op Regulus staat, de absolute koningsster van de onsterfelijke roem voor de (over) moedige strijdende held.

Natuurlijk kent een mythe diverse lagen net als het leven dat immers mede vorm krijgt door de werking van mythische thema’s. Op concreet niveau gaat het lettellijk om een grote, bloeddorstige haai maar meer symbolisch geeft dit een beeld van onbeheersbare kolkende instincten die grote chaos kunnen veroorzaken en de ziel opslokken. Dat is wat je ten diepste ziet in Jaws, de strijd van de ziel om niet met het Zeemonster ten onder te gaan in de bedreigende chaos van de rauwe begeertes waarvan het zoute water het ultieme symbool is. Het is uiterst intrigerend om te bedenken wat de mogelijkheden zijn van dit soort verbanden in de electie-astrologie!                                                      

 

 

Bij Oprah op de sofa

Deze week ging de zwaar onder vuur liggende Lance Armstrong te biecht bij Oprah Winfrey, het interview is nog niet uitgezonden maar het was direct aanleiding tot drukke speculaties. Het cynische aan het geheel is dat Armstrong, de vlees geworden ultieme Amerikaanse Droom, deze illusie nu zelf genadeloos door prikt, alleen door zich vol te pompen met verboden middelen kon hij de schijn van de ongenaakbare sportman en grote held, die na een zware ziekte terug kwam, op houden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat hijzelf de veroorzaker was van zijn ziekte het is niet echt gezond om je jarenlang vol te spuiten.Toch waren er ook heel veel mensen die net zo graag in zijn Amerikaanse Droom geloofden als hij en hem daarom niet al te kritisch beoordeelden.Het is dus niet alleen een individueel probleem van iemand met iets teveel Mercurius in zijn horoscoop, het is collectief.  

Daarin zit een belangrijke les voor de astrologie want de moderne mentaliteit van “technische” maakbaarheid is in onze tijd zeer wijd verbreid. Vermomd als “psychologie” is deze totaal on-astrologische gedachte zelfs de basis voor de moderne astrologie maar een kort biografisch onderzoek van de belangrijkste propagandisten van deze benadering maakt al duidelijk dat het niet werkt. In de levens van deze mensen blijkt helemaal niets van meer stabiliteit, geluk, harmonie, gezondheid, wijsheid, onthechting of wat voor positiefs dan ook. Het zijn net mensen. De klassieke astrologie koestert de ongezonde illusie van maakbaarheid niet, al vervalt ze ook niet in het andere uiterste: een geestloos determinisme. De vraag naar de vrije wil, want daar gaat het in wezen om, is een verkeerde vraag. Als je wat wilt ben je dan vrij geweest om dat te kiezen wat je wilt? Hoe kun je dat nu weten? Daar komt nog eens bij dat de klassieke astrologie met griezilige precisie kan voorspellen. Mijn studenten zijn bijvoorbeeld in staat om op basis van de geboortegegevens alleen een sterfdag correct te bepalen. Op zijn minst zet dat de gedachte van maakbaarheid behoorlijk onder druk. In de klassieke uurhoekastrologie zijn er ook voorbeelden te over van exacte controleerbare voorspellingen.

SOLAAR LANCE ARMSTRONG

Maar terug naar Armstrong, zijn progressies, die vorige week werden besproken, lieten een nieuwe fase zien vanwege de overgang van de progressieve ascendant naar een nieuw teken en dit wordt in de solaar herhaald! De solaarascendant staat net in Weegschaal en het thema van keerpunt wordt benadrukt door de grote activiteit van de Knopen, die uitermate belangrijk zijn bij het voorspellen. Mars heer 1 in de solaar staat via antiscion (geheim) in oppositie met Venus solaarheer 12 (verborgen zaken) in solaarhuis 10 van werk die weer op de radix-zuidknoop (zeer pijnlijk) staat. Via antiscion (geheim) staat de solaar-Zuidknoop (zeer pijnlijk) pal op het solaar-MC, geheimen komen op zeer pijnlijke manier aan het licht wat de repuatie aantast. De solaarknopenas staat ook nauw conjunct de radix-Asc/desc-as, een zeer nadrukkelijke knopenactivering dus. Ook weer via antiscion staat de solaar-Maan uit solaarhuis 12 in oppositie met de radix-Maan in het tiende huis, het solaar-PF in oppositie met de zo dominante Mercurius radixheer 10 in het tiende radixhuis en solaar-Saturnus uit solaarhuis 12 in oppositie met het radix-MC. Drie opposities via antiscion van planeten afkomstig uit het twaalfde huis! Of dat nog niet genoeg is, in de solaar heeft Mercurius radixheer 10 net zijn eigen teken en verhoging in Maagd verlaten en staat op het punt het twaalfde huis in te gaan, een enorme verzwakking dus. Als je weet dat de man zo onder druk staat, is de conclusie dat er dit jaar een pijnlijk keerpunt zal worden bereikt waarbij bedrog en geheimen een grote rol zullen spelen.

 

 

 

 

De Bijlmerramp – deel 2, de eclips

In de post van vorige week werden de secundaire progressies en de solaar besproken die vooraf gingen aan de Bijlmerramp op 4 oktober1992. Deze werden berekend op basis van de “oerhoroscoop” van Nederland, die van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1563, die vooraf ging aan de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het is duidelijk dat deze oer-GC als een mundane radix van Nederland kan worden gezien, de progressies, de solaren en zelfs de lunaren werken duidelijk uit. Vooral de uitermate venijnige Mars op 11 graden Stier in de oer-GC van Nederland bleek een soort rampenpunt te zijn, wat niet zo vreemd is omdat het een malefic in vernietiging is en omdat Mars in nauw vierkant staat met Venus die Heer 8 van de dood is in de oer-GC.

Een ander belangrijk instrument in de mundane astrologie is de horoscoop van de eclips die direct voorafgaat aan een gebeurtenis, in dit geval is dat de Zonsverduistering van 30 juni 1992, berekend voor de hoofdstad van het land. Deze horoscoop ziet er uitermate verontrustend uit, op het MC staat Venus heer 8 op de ster Canopus, de vaardige kapitein van de Griekse vloot die ondanks zijn grote technische kennis en grote handigheid niet kon voorkomen dat hij door een slang werd doodgebeten. Heer 8 op het MC geeft nogal plastisch aan dat de dood uit de lucht komt, wat nog eens benadrukt wordt door de kwaadaardige ster Vindemiatrix op de ascendant die sterk met vallen als gevolg van zelfoverschatting te maken heeft! De eclipsgraad zelf staat op Al-Hena, een ster die ook bekend staat als “Het Brandmerk”, wat wel een erg sinistere lading krijgt in deze context.

ECLIPS – OERGC BIJLMERRAMP

De hele eclipshoroscoop ademt ellende die zich focust door heer 8 op het MC als brandpunt, zo maakt Jupiter in vernietiging en dus zeer kwaadaardig, als heer 6 van ziekte en tegenslag een nauw sextiel op Venus. Maar zo mogelijk nog dreigender is het andere sextiel op Venus dat gemaakt wordt door de vernietigde extreem kwaadaardige Mars, in Stier die ook nog eens in het Huis van de Dood staat. Dat is al heel naar, maar het wordt nog erger omdat dit precies de positie is die Mars heeft in de Nederlandse oer-GC en die al eerder als rampenpunt naar voren kwam! De eclips activeert dus het rampenpotentieel uit de oer-GC. Dat dit Nederland hard zal treffen blijkt uit de positie van het MC met heer 8 uit de eclips die precies op de kwaadaardige Zuidknoop uit de oer-GC staat. De mundane radix is dus inderdaad de oerenergie van ons land die de achtergrond vormt voor een effectieve duiding van mundane horoscopen zoals ingressen en eclipsen.

 

De Bijlmerramp

Gisteren was het 20 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaats vond, een van de grotere rampen in Nederland in de afgelopen 25 jaar. In een eerdere post werd al de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter besproken uit 1563 die vooraf ging aan de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze “oer-GC” van Nederland is te gebruiken als een geboortehoroscoop, als een mundane radix van ons land. Het is fascinerend om te zien dat een horoscoop uit de zestiende eeuw inderdaad duidelijk aangeeft wat ook nu in onze tijd met ons land gebeurt. Het toont hoe sterk we verbonden zijn met het verleden, de kaders zijn net als in een individueel leven al bij de geboorte vast gelegd.

Als we simpelweg de secundaire progressies bekijken voor het moment van de ramp in oktober 1992 is direct duidelijk dat Nederland met spanningen te maken heeft rond dat jaar. De progressieve MC/IC-as staat immers precies op de progressieve Saturnus, de Grote Malefic die vernietigd staat in de Leeuw en dus op zijn grimmigst uit werkt. Maar dat is nog niet alles, dezelfde progressieve as beweegt zich over het antiscion (spiegelpunt) van de uitermate venijnige Mars in vernietiging uit de oer-GC. Dit spiegelpunt staat op 17.56 Leeuw, antiscia worden vaak geactiveerd in mundane horoscopen als er veel slachtoffers gaan vallen.De twee malefics Saturnus en Mars in vernietiging worden dus door de progressies benadrukt terwijl de progressieve Maan vierkant de oerGC-Maan, oppositie de oerGC-ascendant en over de vurige koninklijke ster Regulus gaat die ook verbonden wordt met geweld en ongevallen en zeker niet alleen met roem en groot succes.

PROGRESSIES BIJLMERRAMP

De oer-GC van Nederland is hierboven afgebeeld naast de progressies, de zo nadrukkelijk geactiveerde Mars in Stier lijkt een uitermate gevoelig punt te zijn in de horoscoop van Nederland.Hij is heel vaak in het spel bij nare gewelddadige gebeurtenissen wat natuurlijk logisch is voor een zeer venijnige want vernietigde Mars, maar deze Mars staat ook nog eens vierkant Venus die heer 8 van de dood is en op de zeer onaangename, brute en destructieve ster Algenubi staat. Het hele beeld in de progressies van Saturnus en via antiscion Mars die op het het laagste punt op het IC staan, zou goed passen bij iets destructiefs  dat uit de lucht naar beneden komt.

Ook de solaar afgeleid van de oer-GC voor het jaar 1992 die ingaat op 3 september dat jaar, ziet er beroerd uit. Weer zien we veel antiscia, solaar-Venus, heer 8 uit de GC staat via antiscion op het solaar-IC (!), de solaar-ascendant staat in oppositie met het antiscion van de Saturnus-Jupiter conjunctie uit de GC en de zeer kwaadaardige Mars/Zuidknoop conjunctie staat via antiscion precies op cusp 8 van de dood. De Saturnus/PF conjunctie in de solaar staat in oppositie met weer het antiscion van Mars uit de oer-GC. Ook de vaste sterren compenseren de ellende niet, de Maan solaarheer 8 van de dood staat zeer benadrukt in solaarhuis 1, met de ascendant op de doodsster Antares (posities met de precessiesleutel omgerekend voor 1563!) en Venus oerGC-heer 8 bevindt zich op de ellendige Vindemiatrix, een ster die ook sterk met vallen verbonden is.

De progressies en de solaar van de oer-GC laten de ramp dus duidelijk zien en dan hebben we nog niet eens de ingressen en eclipsen bekeken.

SOLAAR BIJLMERRAMP