Menkar, de Witte Haai

Nog een laatste woord over Lance Armstrong, zoals in de voorgaande twee posts werd beschreven is zijn dominerende planeet Mercurius in Maagd in het tiende huis. Waartoe Mercurius in Maagd in staat is, bleek duidelijk tijdens het interview bij Oprah op de sofa, Armstrong vertelde daar zonder blikken of blozen dat hij het woord “‘ bedrog”‘ had opgezocht en dat de definitie ervan strikt genomen niet op zijn handelen van toepassing was!Hoe verzin je het in Godsnaam? Typischer kan het bijna niet voor Mercurius die er toe neigt alles puur technisch op te vatten en al snel naar de letter van de wet kijkt en niet naar de geest of de ethiek. Extreem pragmatisch is de juiste term: wat goed uit komt, wordt gebruikt en wat waar is, doet er niet toe.

Menkar de Wite Haai  

In deze blog wordt het belang van de vaste sterren, geduid volgens het authentieke systeem en dus niet met paranen, altijd sterk benadrukt. Zonder vaste sterren mist de astroloog de helft van de horoscoop, maar helaas is veel van de echte kennis over de sterren verloren gegaan. Een heel mooie en directe methode om de betekenis van de sterren beter te gaan begrijpen bieden boeken en films en dan vooral de absolute blockbusters. Als iets een mega-succes wordt, kun je er van op aan dat een film een of meerdere mythische thema’s verbeeldt. Een goed voorbeeld daarvan is Jaws (deze week worden de drie delen herhaald op televisie), dat zijn enorme succes dankt aan, hoe kan het ook anders, de oude mythe van Cetus, het Zeemonster.

Om dat astrologisch te onderzoeken neem je de horoscoop van de eclips voordat de film uit komt en als we dat voor Jaws doen, is het resultaat verbluffend. Het verhaal van Cetus is dat het ondier een grote chaos veroorzaakt aan de kusten van het koninkrijk. Nu is dat al treffend, maar met de grote nadruk op de kaak mogen we die ook in de horoscoop verwachten. En ja hoor, de opvallende conjunctie van Venus (heer 10) en Jupiter (heer 8 van de dood) staat op de extreem inperkende en ellende veroorzakende, dalende  Zuidknoop op de ster Menkar!! Menkar bevindt zich in de kaak van het Zeemonster, ik verzin het echt niet. Ziehier waarom Jaws zo’n verpletterend succes was, het drijft op een oeroude mythe en dus op de vaste patronen die de wereld van oudsher vorm geven.

ECLIPS JAWS

Dat er iets uit de diepte komt, laat de horoscoop op diverse andere manieren zien. De Maan van zeedieren en heer 12 van de diepzee, staat zeer venijnig in val en dus in zeer slechte toestand (geen aardige vis!) op het IC. De Zon er tegenover, heer 1 bevindt zich op Algol de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel die ellende, crisis en dood brengt. De oppositie van Zon en Maan zo sterk benadrukt door de plaatsing op de MC/IC-as geeft een vrij plastisch beeld van de confrontatie tussen een monsterlijke vis, Maan als heer 12, en de bewuste “bovenwereld”, Zon als heer 1 die zijn hoofd dreigt te verliezen (Algol) in het gevecht. Grote beesten horen in huis 12 en kijk eens wat een activiteit, beide malefics Saturnus en en Mars staan pal op de cusp in de slechst denkbare toestand in vernietigng en val en belagen via sextiel de Zon heer 1 op het MC! Dat een verhaal dat aan zou sluiten bij deze eclips een enorm succes kan worden, laat de ascendant zien die op Regulus staat, de absolute koningsster van de onsterfelijke roem voor de (over) moedige strijdende held.

Natuurlijk kent een mythe diverse lagen net als het leven dat immers mede vorm krijgt door de werking van mythische thema’s. Op concreet niveau gaat het lettellijk om een grote, bloeddorstige haai maar meer symbolisch geeft dit een beeld van onbeheersbare kolkende instincten die grote chaos kunnen veroorzaken en de ziel opslokken. Dat is wat je ten diepste ziet in Jaws, de strijd van de ziel om niet met het Zeemonster ten onder te gaan in de bedreigende chaos van de rauwe begeertes waarvan het zoute water het ultieme symbool is. Het is uiterst intrigerend om te bedenken wat de mogelijkheden zijn van dit soort verbanden in de electie-astrologie!                                                      

 

 

Bij Oprah op de sofa

Deze week ging de zwaar onder vuur liggende Lance Armstrong te biecht bij Oprah Winfrey, het interview is nog niet uitgezonden maar het was direct aanleiding tot drukke speculaties. Het cynische aan het geheel is dat Armstrong, de vlees geworden ultieme Amerikaanse Droom, deze illusie nu zelf genadeloos door prikt, alleen door zich vol te pompen met verboden middelen kon hij de schijn van de ongenaakbare sportman en grote held, die na een zware ziekte terug kwam, op houden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat hijzelf de veroorzaker was van zijn ziekte het is niet echt gezond om je jarenlang vol te spuiten.Toch waren er ook heel veel mensen die net zo graag in zijn Amerikaanse Droom geloofden als hij en hem daarom niet al te kritisch beoordeelden.Het is dus niet alleen een individueel probleem van iemand met iets teveel Mercurius in zijn horoscoop, het is collectief.  

Daarin zit een belangrijke les voor de astrologie want de moderne mentaliteit van “technische” maakbaarheid is in onze tijd zeer wijd verbreid. Vermomd als “psychologie” is deze totaal on-astrologische gedachte zelfs de basis voor de moderne astrologie maar een kort biografisch onderzoek van de belangrijkste propagandisten van deze benadering maakt al duidelijk dat het niet werkt. In de levens van deze mensen blijkt helemaal niets van meer stabiliteit, geluk, harmonie, gezondheid, wijsheid, onthechting of wat voor positiefs dan ook. Het zijn net mensen. De klassieke astrologie koestert de ongezonde illusie van maakbaarheid niet, al vervalt ze ook niet in het andere uiterste: een geestloos determinisme. De vraag naar de vrije wil, want daar gaat het in wezen om, is een verkeerde vraag. Als je wat wilt ben je dan vrij geweest om dat te kiezen wat je wilt? Hoe kun je dat nu weten? Daar komt nog eens bij dat de klassieke astrologie met griezilige precisie kan voorspellen. Mijn studenten zijn bijvoorbeeld in staat om op basis van de geboortegegevens alleen een sterfdag correct te bepalen. Op zijn minst zet dat de gedachte van maakbaarheid behoorlijk onder druk. In de klassieke uurhoekastrologie zijn er ook voorbeelden te over van exacte controleerbare voorspellingen.

SOLAAR LANCE ARMSTRONG

Maar terug naar Armstrong, zijn progressies, die vorige week werden besproken, lieten een nieuwe fase zien vanwege de overgang van de progressieve ascendant naar een nieuw teken en dit wordt in de solaar herhaald! De solaarascendant staat net in Weegschaal en het thema van keerpunt wordt benadrukt door de grote activiteit van de Knopen, die uitermate belangrijk zijn bij het voorspellen. Mars heer 1 in de solaar staat via antiscion (geheim) in oppositie met Venus solaarheer 12 (verborgen zaken) in solaarhuis 10 van werk die weer op de radix-zuidknoop (zeer pijnlijk) staat. Via antiscion (geheim) staat de solaar-Zuidknoop (zeer pijnlijk) pal op het solaar-MC, geheimen komen op zeer pijnlijke manier aan het licht wat de repuatie aantast. De solaarknopenas staat ook nauw conjunct de radix-Asc/desc-as, een zeer nadrukkelijke knopenactivering dus. Ook weer via antiscion staat de solaar-Maan uit solaarhuis 12 in oppositie met de radix-Maan in het tiende huis, het solaar-PF in oppositie met de zo dominante Mercurius radixheer 10 in het tiende radixhuis en solaar-Saturnus uit solaarhuis 12 in oppositie met het radix-MC. Drie opposities via antiscion van planeten afkomstig uit het twaalfde huis! Of dat nog niet genoeg is, in de solaar heeft Mercurius radixheer 10 net zijn eigen teken en verhoging in Maagd verlaten en staat op het punt het twaalfde huis in te gaan, een enorme verzwakking dus. Als je weet dat de man zo onder druk staat, is de conclusie dat er dit jaar een pijnlijk keerpunt zal worden bereikt waarbij bedrog en geheimen een grote rol zullen spelen.