Kometen en de Ster van Kepler

In de loop van maart blijft de komeet Pan starrs zichtbaar aan de hemel en zoals in de post van vorige week werd besproken, bestaan in de oude literatuur duidingsmethodieken voor kometen. Het komt er op neer dat men kijkt zoals altijd in de astrologie, naar het “geboortemoment” en dat moment is het duidelijk zichtbaar worden van de komeet aan de hemel, dus voor het blote oog. Dat geeft natuurlijk niet werkelijk een heel precies tijdstip dus ook geen echte horoscoop, maar je hebt zo wel voldoende informatie om de betekenis van de komeet te kunnen duiden. Dat doe je op basis van het teken waarin de komeet dan staat, dat deel van de schepping zal worden getroffen door de kwaadaardige invloed die een komeet aangeeft. Voor Panstarrs was dat, voor zover ik hebben kunnen nagaan, het begin van het teken Steenbok wat wil zeggen dat alles wat onder Steenbok valt getroffen kan worden. De verdere duiding wordt gedaan op basis van de kleur van de komeet die als roomwit wordt omschreven, wat een signatuur van de Maan is en we hebben dus een Steenbok-Maan komeet. Omdat de Steenbok met  aarde, landbouw en dieren te maken heeft en de Maan met voeden kan dit wijzen op de opvallende serie  voedselschandalen van de afgelopen tijd.

Laat het wel duidelijk zijn dat de helderheid van de komeet een indicator is voor het belang dat hij heeft voor de zaken op aarde en voor zijn al dan niet zeer dramatische invloed op de ondermaanse gebeurtenissen. Panstarrs is niet extreem helder en dus zal de invloed niet ontzettend dramatisch zijn, van de komeet die naar verwachting in november zal verschijnen zal de helderheid even groot zijn als die van de Maan, wat natuurlijk op een grotere invloed wijst. Misschien is een het een goed criterium voor grote invloed om de grens te leggen bij de overdag zichtbare kometen die ook wel “grote kometen” worden genoemd en die bepaald niet vaak verschijnen.      

Het is opmerkelijk dat in de oude teksten ook sprake is van kometen die niet bewegen, dat zijn de nova’s of supernova’s die op een vergelijkbare manier worden geduid als de kometen. Een van de allerberoemdste en meest buitengewone hyper-mega-supernova’s was de Ster van Kepler  die in  oktiber 1604 verscheen en die zo helder was dat hij ook overdag kon worden gezien. Een nova is een ster die nog een laatste keer opvlamt voordat hij definitief ten onder gaat, de Ster van Kepler had dus duidelijk te maken met het einde van de middeleeuwen en het begin van de moderne tijd. Deze nova verscheen in het teken Boogschutter net naast een conjunctie van Mars en Jupiter en dat zou dus heel goed passen bij de opkomst van een radicaal nieuwe religie, het wetenschappelijke rationalisme, die het christendom zou gaan verdringen. 

Het opmerkelijke is dus dat niet alleen het verschijsel komeet al eeuwenlang bekend is maar de ook de nieuwe sterren of (super)nova’s. Het is des te verbazender dat de verschijning van de nova toentertijd werd gebruikt als argument voor een wetenschappeljke benadering van de sterrenhemel! Het zou namelijk aantonen dat “de sterren” geen verheven onveranderlijk eeuwig en volmaakt systeem vormden, maar net als de aarde onderhevig aan gewone stoffelijke veranderingsprocessen en dat dus de astrologie onzin was. Het was allemaal stof en nog eens stof. Het verschijnsel nova was echter niet nieuw maar WEL de manier waarop het – onjuist – werd opgevat. En dat was een teken dat de tijdgeest aan het veranderen en verarmen was in een radicaal materialistische richting, wat al door de nova zelf werd aangegeven. Het eigenaardige idee dat de verschijning van een nova zou bewijzen dat alles veranderlijk en dus stoffelijk is, kan alleen vat krijgen op een platte meer wetenschappelijk denkende  geest. In de middeleeuwen, toen de mensen nog bij hun volle verstand waren, zou zoiets mals nooit bedacht zijn. 

Klik op de link hieronder voor de horocoop van de Ster van Kepler, de huizenverdeling  moet worden genegeerd, een exacte tijd is niet bekend. De Ster verscheen vlakbij de Mars/Jupiter conjunctie in Boogschutter.   

 STER VAN KEPLER