Een Algol pandemie ?

Het Corona-virus verspreidt zich over de wereld en het is de vraag wat de astrologische achtergronden daarvan zijn. We hebben de ingress van dit jaar voor Wuhan, de stad van de oorspronkelijke uitbraak, een tijdje geleden besproken maar er is nog wel meer over te zeggen. Het probleem is dat het virus zich nu over de hele wereld lijkt uit breiden en horoscopen voor de hele wereld zijn er niet, er is altijd een plaats nodig om een echte horoscoop te maken. Maar wat wel kan, is dat de Ramingress (het exacte moment dat de Zon de Ram weer binnen gaat)  op eventueel opvallend gespannen standen wordt nagekeken. Klik op de download-knop om de geldige ingress te kunnen zien. De ingress is wat de algemene standen betreft, dat wil zeggen de aspecten en de posities op sterren zonder de cuspen, voor de hele wereld hetzelfde.

De bovenstaande ingress van 2019 is berekend voor Rome, het virus dook in Europa op mysterieuze wijze voor het eerst op in Italië. Eerst kijken we niet naar de specifieke zaken zoals de cuspen maar naar de standen die voor de hele wereld dezelfde zijn. Daar zitten twee standen tussen die wijzen op extra verhoogde spanningen. De eerste is de toenemende oppositie tussen Zon en Maan, een Volle Maan dus, wat het moment is van de grootste zwakte van de Maan. Als je dan in zeer algemene zin de Maan ziet als het volk, is dat geen positieve aanwijzing. Zeker niet omdat de Maan ook nog eens op Labrum staat, een van de drie sterren van het noodlot! Iets specifieks heb je nog niet maar dat ziet er niet zo heel goed uit.

De tweede algemene aanwijzing is de positie van de malefic Mars die in zijn vernietiging in Stier staat en zich dus van zijn minst aangename kant zal laten zien. Dat is al niet zo best maar Mars staat ook nog op een ster die we vaak tegen komen in de mundane astrologie, op Algol “de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel”. De trefwoorden die traditioneel genoemd worden voor Algol zijn niet geschikt voor onze jongere lezertjes, een uitbraak van een ziekte met vele slachtoffers is wel iets dat bij de extreme situaties waar Algol vaak mee is verbonden, goed zou passen. Dus ja er zijn in algemene zin, zonder de horoscoop specifiek en lokaal te maken, indicaties in de jaaringress te zien die wijzen op meer dan normale tegenslagen, al zouden je gedachten eerder uitgaan naar iets martiaals, een heftig militair conflict of rampzalige branden.

Maken we de ingress nu specifiek door ook naar de cuspen en hoeken te kijken, dan blijkt deze toch wel erg heftige Mars op Algol vrijwel op de descendant te staan in de ingress berekend voor Rome en Mars is Heer 1, het meest uitgesproken het land zelf. Dat wil zeggen dat de klap die deze Mars met zich mee brengt het hardst (of het eerst) zal toeslaan in Italië. Venus is in de ingress voor Rome Heer 6 van ziekte en Venus maakt een heel nauw sextiel met Mars. Het is ook opvallend dat in de winteringress, berekend dus voor het exacte  moment dat de Zon de Steenbok ingaat (hier niet afgebeeld), Mars in oppositie staat met de Algol-Mars in de Ramingresshoroscoop, in de winter zal deze dus extra worden geactiveerd.

Lente    

Wat mogen we verwachten, is er daar iets over te zeggen? Op 21 maart is er een nieuwe ingress die die Algol-Mars en die Volle Maan niet meer heeft. Dit soort griep-achtige virussen verliest ook meestal als de lente begint aan kracht.  Dus we mogen we verwachten dat het eind maart in kracht af zal nemen.


Niet meer doorrrr

Een zeer spraakmakende talkshow zal binnenkort van de TV verdwijnen, De Wereld Draait Door (“DWDD”)  met als onbewist middelpunt gastheer Matthijs van Nieuwkerk. DWDD was bepaald geen eendagsvlieg, 15 jaar lang werd het op doordeweekse dagen uitgezonden op prime time en ook nu op het moment van stoppen scoort het nog steeds heel erg goed. DWDD heeft carrières gemaakt vooral van muzikanten maar ook van cabaratiers en wetenschappers, een optreden in het programma stond garant voor grote publieke belangstelling, het is zeker de meest invloedrijke en succesvolle talkshow van de afgelopen twintig jaar.

In de radix van DWDD moeten dus ook wel de nodige opvallende standen te zien zijn en de geboortehoroscoop van DWDD, berekend voor het tijdstip van de eerste uitzending stelt niet teleur (klik op de download-knop hierboven om de DWDD-radix te kunnen bekijken). Wat direct in het oog springt, zijn de drie planeten die in de hoekhuizen staan, de Maan als een van de Lichten in het tiende huis van de publieke activiteit, niet gek voor succes en de Grote Benefic, de expansieve Jupiter met praatplaneet Mercurius in het zevende huis van de ander. Veel planeten in hoekhuizen is een van de belangrijke indicatoren van groot succes, je kunt je dan immers heel krachtig manifesteren in de wereld.

RRRRR

Een van de handelsmerken van DWDD was de haast, er was een zeer strakke regie over de tijd, de door-rollende RRRR waarmee het programma wordt aangekondigd laat er geen twijfel over bestaan, men gaat nu niet even rustig zitten reflecteren. Alle drie de planeten in de hoekhuizen bewegen duidelijk sneller dan gemiddeld, zo boven zo beneden, wat er boven is zal er ook beneden zijn. Jupiter is natuurlijk ook de planeet die niet zo van grenzen houdt en die Jupiter staat niet alleen dicht bij de descendant maar ook nog eens op de koninklijke ster Spica die meer succces brengt dan je in eerste instantie zou mogen verwachten. Jupiter is daarnaast Heer 9 van denkbeelden en de maatschappelijke thema’s die in DWDD aangesneden werden, waren vaak het gesprek van de dag.  Naast planeten in hoekhuizen zijn krachtige vaste sterren een voorwaarde voor groot succes.

Spica, Wega, Algol

De snelle Maan, Heer 5 van vermaak in het tiende huis staat op Wega, de krachtige hoofdster van de artistieke Lier van de eerste magnitude en ja muziek was altijd een belangrijk thema. Spica en Wega is al aardig wat, maar Heer 1 / Mars staat aan het begin van de zone van Algol die niet alleen rampen brengt maar ook een glamour-achtige aantrekkingskracht geven kan (wat ook samen kan gaan). Donald Trump heeft Algol op zijn MC staan en een deel van zijn grote succes ontleent hij aan deze positie. Naast hoekplaneten en vaste sterren zijn ook de zeven planeetpunten belangrijk omdat ze een heel speciale focus  laten zien.


Planeetpunten zijn de zuivere planeetenergieën  waaruit de planeten zijn “gemaakt” en een conjunctie of een oppositie met zo’n planeetpunt (vergeet antiscia niet!) met een radixfactor of onderling maakt zo’n punt in het leven actief. Laat het duidelijk zijn dat dit niet alleen psychologisch is, maar net zo goed concreet!In deze horoscoop staat het Punt van Mercurius (Asc + PF –PS) op de descendant, de Mercurius–essentie pal op de cusp van het huis van anderen. Een talkshow ja. Het Venus-punt valt op die prominente Jupiter op Spica, het bleef altijd harmonisch en leuk, om niet te zeggen politiek zeer correct. De punten van Jupiter (Asc + Jup – Pars Solis ) en de Zon (Pars  Solis, Asc + Zon-Maan) staan conjunct in het tiende huis, het zijn de punten van overvloed en van overwinning, tsja. Aan de hand van de punten kun je dus goed zien hoe precies de astrologie is, vijf minuten later staat het Mercurius-punt, de essentie van het praten niet meer op de descendant!

Issur Danielovitsj Demsky


Afgelopen week overleed Kirk Douglas, een van de grote Hollywood-legendes die maar liefst 103 jaar oud is geworden. Kirk Douglas, inderdaad de vader van acteur Michael Douglas, was de zoon van arme Russisch-Joodse immigranten en belichaamt met zijn grote succes dus de Amerikaanse droom. Amerika als het land van de onbeperkte mogelijkheden, voor sommigen bestaat het echt. De arme immigrantenzoon Issur Danieloevitsj Demsky werd de grote, gevierde Hollywood-ster Kirk Douglas en zijn zoon is hard op weg het familiesucces voort te zetten. In zijn horoscoop moeten wel een aantal buitengewoon interessante standen te zien zijn, klik op de download-knop om de radix van Kirk Douglas te kunnen bekijken.

We mogen verwachten dat er wat opvallends te zien zal zijn rond het vierde huis met het oog op zijn arme jeugd. Op dat punt is er inderdaad behoorlijk wat spanning te zien, Algol staat op het IC dat de familiewortel beschrijft en Algol is de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Venus is de heerser van het vierde huis en deze Heer 4 staat uiterst zwak vernietigd in Schorpioen op de Zuidschaal, de Klauw van de Schorpioen die je meedogenloos afknijpt. Je kunt dus wel zeggen dat het er moeilijk bij staat, Heer 4 staat ook in het negende huis van het buitenland, wat laat zien dat zijn ouders immigranten waren. Je kunt heel vaak zoals in dit geval, de situatie in het gezin waarin iemand opgroeide op een heldere manier beschrijven. Dat wil dus ook zeggen dat hoe “’slecht”het gezin ook was waarin je op groeide, het nooit domme pech is, anders zou het niet in de horoscoop te zien zijn. Hoe het ook was , het hoort bij jouw leven.

Net zo waar is het dat je familie-achtergrond een belangrijke rol speelt in je leven, maar dat deze niet bepalend is. Er zijn twaalf huizen in de horoscoop en daar is het vierde er maar een van. Mensen kunnen een moeilijke familie-achtergond totaal ontgroeien, je bent je familie niet, zoals de horoscoop van Issur Demsky laat zien. Want op andere punten in zijn horoscoop zien we het succespotentieel, op markante punten staan maar liefst vier krachtige vaste sterren uit de elite van de sterren van de eerste magnitude. Op het MC  de succesvolle Agena uit de Centaur, op de Ascendant de bevlogen Altair uit de Adelaar (Mars-Jupiter) , op de Maan de zeer voortvarende Capella (Mars -Mercurius) uit de Wagenmenner en op de cusp van het vijde huis, relevant voor de creatieve beroepen, Rigel uit Orion de Jager (Jupiter-Mars).

Krachtige vaste sterren op belangrijke punten in de horoscoop dragen sterk bij aan succes, al kunnen ook planeten in hoekhuizen, planeetpunten of de synastrie tussen de radix en de eclips/lunatie voor de geboorte succes laten zien. Iedereen is beroemd  op zijn eigen manier, sommigen omdat ze iets echt goed kunnen, sommigen omdat de tijdgeest weten te pakken, weer anderen omdat ze zich domweg met veel kracht manifesteren. Gezien het hoge gehalte Mars-energie in de sterren van Douglas is het misschien niet zo vreemd dat  een van zijn meest bekende rollen die van de opstandige gladiator Spartacus is (de Jager, de Wagenmenner, de Adelaar). Dat wordt bevestigd door Heer 10 de verhoogde Mars, Heer 10 laat zien waar je in je publieke activiteit “als vanzelf” toe neigt.

De verhoogde Mars staat weliswaar op de cusp van het zeer zwakke twaalfde huis, maar via spiegelpunt (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) valt Mars op Mercurius Heer 5 van creativiteit in het sterke elfde huis en blijft dus niet opgesloten in het gevangenishuis, wat precies het verhaal van Spartacus de opstandige slaaf /gladiator weerspiegelt. De andere malefic Saturnus is Heer 1 en staat zeer zwak in vernietiging en retrograde in het zesde huis van ziekte. Daar mogen we niet al te veel goeds van verwachten en zo was het ook. Douglas had opvallend veel zeer ernstige problemen met zijn rug en een retrograde Saturnus in  het verslappende Water van de Kreeft wijst op een zeer instabiele wervelkolom.


Het Wuhan virus

Het was niet direct duidelijk maar in China is de uitbraak van het Wuhan-virus tot een grote epidemie aan het uit groeien. De streek rond de stad Wuhan, waar het virus op dook, is afgesloten van de buitenwereld, de Chinese overheid neemt geen halve maatregelen. De vraag is wat daar astrologisch van te zien is en daarbij is het perspectief van waaruit de zaak wordt bekeken heel belangrijk. Met de kennis dat het virus is uitgebroken kan natuurlijk altijd wel wat gevonden worden dat er op wijst dat dat zou gaan gebeuren. Maar het eerlijkst is natuurlijk om er van uit te gaan dat je in Wuhan had gewoond en had je dan gezien dat het wellicht een goed idee zou zijn geweest om in januari weg te zijn?

Het volgende punt is welke horoscopen je zou moeten nemen? De mogelijkheden zijn de ingresshoroscopen (berekend voor het moment van de intrede van de Zon in Ram) voor Peking de hoofdstad, of zelfs voor Wuhan (China is groot), de horoscoop van de Volksrepubliek of misschien de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter waaronder het oeroude Chinese keizerrijk ten einde kwam. Als eerste lijkt het een goed idee om de ingresshoroscopen voor Wuhan te bekijken, een lokale astroloog zou dat ieder jaar doen om te zien hoe het zijn stad dat jaar zou vergaan. Klik op de download-knop hier onder om de ingress voor Wuhan te kunnen bekijken.


Is er iets in deze horoscoop te zien dat verontrustend is? Is er ook iets dat duidelijk een indicatie geeft over de aard van de problemen? Het eerste wat op valt in deze lokale ingress die alleen geldig is voor de stad en de regio, is dat Jupiter / Heer 1 op het MC staat. Dat lijkt heel goed te kloppen, het wijst erop dat de stad zich zeer krachtig in de buitenwereld kan manifesteren, en dat klopt ook wel. Niemand had tot voor kort van deze Chinese stad gehoord maar nu is hij in een klap over de hele wereld bekend, al is dat niet de bekendheid waar je op zit te wachten.

De sterren rond deze Jupiter / Heer 10  op het MC beschrijven de situatie wel treffend, Jupiter staat op Lesath de gifangel van de Schorpioen en het MC zelf op Rasalhaque, het hoofd van de Slangendrager. Ophiuchus de Slangedrager wordt sterk geassocieerd met de geneeskunde, de slang is immers de levensenergie die door de Drager gecontroleerd moet worden. In het licht van wat we weten is dat dreigend maar gezien vanuit het perspectief van de lokale astroloog die de ingress van zijn stad bekijkt, niet direct buitengewoon verontrustend. Ook de Zon / Heer 6 van ziekte wordt niet heel sterk benadrukt, weliswaar staat hij in het eerste huis en in oppositie met de Maan, maar dat is niet echt heel  dramatisch.

Wat wel in het ook springt, is Mercurius op de ascendant die in Vissen vernietigd en in val is en zich dus van zijn allerslechtste kant zal laten zien. Mercurius is in aspect met Jupiter Heer 1 via de huizen –“ in mundo” – Mercurius staat ongeveer even ver voorbij de Ascendant als Jupiter voorbij het MC. Dat benadrukt zijn negatieve invloed, die nog wordt versterkt door Neptunus die vlakbij staat en grote chaos veroorzaakt. Dit begint te lijken op een meer dan gemiddeld probleem. Mercurius heeft met verbindingen te maken wat een acceptabel beeld is van de quarantaine, maar het beeld van een ziekte staat niet zo op de voorgrond. Omdat Mercurius de algemene significator is  van aardbevingen, zou je misschien eerder daar aan denken. Mercurius is wel de algemene significator van longen en luchtwegen, maar dat is wel erg sterk gebaseerd op wat we nu weten.

In de ingress van de winter hier (niet afgebeeld), gemaakt voor Wuhan, voor het  exacte moment dat de Zon de Steenbok in gaat, komt die Zon pal op het MC, een duidelijke indicatie dat wat er dit jaar gaat  gebeuren in de winter gebeurt.