Nations United?

Afgelopen week bestonden de Verenigde Naties 75 jaar, dat was voor de koning aanleiding om een toespraak te houden, waarin hij de “mannen en de vrouwen” van de VN prees voor hun  weldadige werk in de wereld. Dat was heel aardig van de koning, maar de vraag is wel of de VN nu werkelijk die fijne organisatie is die vrede, welvaart en gezondheid wil brengen aan alle wereldburgers?

Sebrenica

Als Nederlanders staat het drama in het Bosnische Sebrenica nog in ons geheugen gebrand. Door het verraad en de incompetentie van de VN kwamen onze jongens en meisjes in een onmogelijke en uiterst gevaarlijke sitiuatie terecht en konden 8000 Bosnische moslims vermoord worden door de psychopaat Ratko Mladic. Niemand bij de VN heeft ooit zijn verantwoordelijkheid genomen hiervoor, de betrokken militairen kampten jarenlang met grote psychische problemen en werden te schande gemaakt!

World Gates Organisation

Nu tijdens de Corona-crisis speelt de World Health Organisation van de VN een niet onbelangrijke rol, de WHO wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door Bill Gates en de pharmaceutische industrie. De Ethiopiër die er de scepter zwaait is een vriendje van Gates en de VN lijken het probleem weer niet te willen zien. We mogen dus wel verwachten dat er de nodige zwakke standen te zien zullen zijn in de radix van de VN.

De Jure

De VN werd als organisatie ”geboren” op 24 oktober 1945 in San Francisco, en voor die datum is de bovenstaande horoscoop berekend (klik op de download-knop hierboven ). Als tijd is middernacht genomen omdat met ingang van 24 oktober de regelementen van de VN juridisch in werking traden. Zo’n de jure horoscoop is niet ideaal, maar in de progressies werkt hij wel behoorlijk goed dus kunnen we hem accepteren. Meteen vallen ons de schellen van de ogen en wordt het al te zoete beeld van de VN bijgesteld. Pluto de sinistere Heer van de Hades staat op de Ascendant en ja de VN is de arena van meedogenloze manipulaties en een rauw, dodelijk machtsspel, zoals Sebrenica heeft laten zien.

Heer 10 van de publieke activiteit is Venus en deze staat sterk in Weegschaal, niet gek voor een organisatie de zich in spant voor wereldvrede. Wel staat Venus / Heer 10 conjunct de altijd chaos veroorzakende Neptunus, wat de effectiviteit van Venus behoorlijk vermindert. Misschien is het oneerlijk om de VN een tandeloze tijger te noemen, maar zij blinkt inderdaad niet uit in doortastend optreden. De bekende blauwhelmen vormen een onmogelijk “VN-leger”, ze vechten zelf niet maar moeten strijdende partijen uit elkaar houden.

Lamme Mars

Astrologisch, dus in essentie, is dit problematisch. Mars is het leger en een leger moet vechten, dat is Mars. Als je een leger inzet voor vrede, ga je tegen de essentiële natuur van Mars in en beroof je Mars van zijn effectiviteit, je verlamt hem. Dat is goed zichtbaar in de VN- horoscoop, Mars staat in Kreeft in zijn val in twaalfde huis van zelfdestructie, een lam geslagen blauwhelmen-Mars. Deze uiterst zwakke Mars staat ook nog eens conjunct Saturnus in vernietiging, Saturnus kan conflicten sussen maar niet als hij in vernietiging staat. De conjunctie staat op twee krachtige sterren ja, op Pollux en Procyon, maar dat doet niets af aan gevaarlijke zwakte van Saturnus en Mars. Hier zie zie je het Sebrenica-drama terug, de VN zette soldaten in die niet mochten vechten en liet vervolgens iedereen in de steek toe het mis ging. Het lijkt erop dat de VN wel een astroloog  zouden kunnen gebruiken. Of beter nog, hef de hele zaak op en begin opnieuw onder een goed gesternte.

Corona – Hoe lang nog?

Op deze blog wordt over het algemeen aandacht besteed aan mundane astrologie en geboortehoroscopen, de uurhoekastrologie en de medische astrologie komen meestal niet aan de orde. Nu echter het aantal Corona-besmettingen in Nederland weer stevig op loopt en men weer na denkt over extra maatregelen om het virus in te dammen, is het interessant om eens naar een uurhoek te kijken. Het gaat om een horoscoop van een vraag die ik half april op het hoogtepunt van de crisis stelde, hoe lang zou dit allemaal gaan duren? Klik op de download-knop hieronder om de uurhoek te kunnen bekijken.   

Ik stelde deze vraag als Nederlander dus je kunt de vraag ook formuleren als: hoe gaat het verder met ons? Wanneer zal het hier beter worden? Het antwoord heeft dus betrekking op de situatie in Nederland en niet direct op andere landen. Dat weerspiegelt de realiteit dat de ontwikkelingen van land tot land zeer sterk verschillen, China heeft er bijvoorbeeld niet meer zoveel last van, aan Taiwan ging Corona totaal voorbij en in India zijn er hele grote problemen. Daar zegt de uurhoek dus niets over, het gaat om Nederland.

Zuidknoop-lockdown

Met Kreeft op de Ascendant geeft de heerser van de Kreeft de Maan de Corona -situatie in Nederland aan. De Maan staat toepasselijk genoeg in het zesde huis van ziekte en is kort geleden zijn vernietiging in Steenbok binnen gegaan. Het laat zien dat de omstandigheden in Nederland recent sterk verslechterd zijn, wat wordt bevestigd door de conjunctie met de altijd sterk inperkende Zuidknoop die de Maan heeft gemaakt. Dit laat de lockdown zien en dus laat de uurhoek heel helder zien hoe de toestand is en wat er is gebeurd. Het interessantste is natuurlijk wat er nog gáát gebeuren en dat kun je zien door de Maan op zijn verdere weg door de zodiak te volgen.

Als je de Maan vooruit schuift, zie je dat hij na zeven graden, wat in deze context zeven weken aangeeft, over de descendant gaat en het zesde huis van ziekte verlaat. Inderdaad kwamen er zeven weken na het stellen van de vraag, dus zo rond half juni de eerste versoepelingen van de strenge lockdown. Met het verlaten van het zesde huis van ziekte ontworstelde Nederland zich tot op zekere hoogte aan de greep van Corona.

Toch blijft de Maan vernietigd in Steenbok, dat is nog niet voorbij en verderop in het laatste stuk van de Steenbok pakken zich donkere wolken samen. Rond de 25e graad staat de conjunctie van Pluto en Jupiter, Pluto is de Heer van de Onderwereld die plots en overweldigend toeslaat, Jupiter is in Steenbok in zijn val en zal zich dus van zijn slechtste kant laten zien. Jupiter staat in Steenbok ook nog eens in het teken waar de Maan zijn vernietiging heeft, wat wil zeggen dat Jupiter de Maan zal schaden, het is een negatieve receptie.

Hades

De Nederland-Maan heeft nog zo’n twintig graden af te leggen tot hij conjunct deze kwaadaardige Pluto-Jupiter conjunctie komt.  Dat wil zeggen dat er twintig weken, vijf maanden na het stellen van de vraag een verslechtering komt. Half april stelde ik de vraag en nu is het vijf maanden later, we zitten dus midden in deze terugval.Tijdens mijn laatste webinar over uurhoekastrologie, toen deze “tweede golf” nog niet zichtbaar was, heb ik dat ook voorspeld op basis van deze uurhoek. 

Als de Maan deze kwaadaardige conjunctie voorbij is, gloort er echter licht aan het einde van de Steenbok-tunnel, dan komt de Waterman in zicht en met het binnengaan van de Waterman verlaat de Maan haar vernietiging en is de crisis voorbij. Dan heeft de Maan in de horoscoop 25 graden afgelegd, wat staat voor 25 weken, iets meer dan een half jaar dus. Gerekend vanaf half april komt dat op eind oktober begin november, dan mogen we, in ieder geval in Nederland, een grote verbetering verwachten.      

Algol TikTok

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Chinese video-app TikTok het vuur aan de schenen gelegd. TikTok is een razend populaire app, waarop korte filmpjes kunnen worden gedeeld, vaak met dansende of zingende pubers of grappig bedoelde opnames. TikTok is in korte tijd echter uitgegroeid tot een van de allerpopulairste app’s in de wereld en niet alleen jongeren zijn meer gebruiker, het gaat inmiddels veel verder. Trump stelt dat TikTok onzorgvuldig om gaat met gebruikersdata en heeft het Chinese bedrijf een ultimatum gesteld of ze verkopen hun activiteiten in de VS aan een Amerikaans bedrijf of ze worden uit de lucht gehaald.  

Zo’n ontwikkeling zou natuurlijk in de geboortehoroscoop vanTikTok zichtbaar moeten zijn, maar hoe kom je aan de geboortegegevens van TikTok? De app in zijn zo succesvolle huidige vorm ontstond uit de samenvoeging van drie al bestaande app’s en dat gebeurde op 2 augustus 2018, we hebben dus een datum, maar hoe komen we aan een tijd (plaats is Peking waar het hoofdkantoor van het moederbedrijf ByteDance gevestigd is)? We mogen er van uitgaan dat het nieuwe TikTok vanaf middernacht 2 augustus (Chinese tijd in Peking) beschikbaar was voor de gebruikers en als met die tijd de horoscoop wordt berekend, is de volgende radix het resultaat, klik de download-knop om deze radix te kunnen bekijken.

Er zijn twee dingen die onmiddellijk opvallen, Algol staat op de Ascendant en de Zuidknoop op het MC, hoe dan ook is dit een horoscoop die eruit springt. Algol is in verband met succes zeker niet zomaar een ramp, de grote crisis-ster is mythisch verbonden met de Gorgoon Medusa die niet alleen een afzichtelijk monster is met slangen als haren, maar ook een onweerstaanbaar aantrekkelijke vrouw. Oog in oog met Medusa verliezen mensen hun hoofd en worden meegesleept door hun meest basale instincten, wat dus heel veel populariteit kan geven. Donald Trump zelf heeft Algol op zijn MC.

Op het MC staat de Zuidknoop de sterk inperkende, remmende energie wat niet al te goed lijkt voor mega-succes! Maar ook de Zuidknoop hoeft niet altijd alleen maar negatief te zijn te zijn. De Zuidknoop is ook de uitgang uit het leven dus bijvoorbeeld voor een begrafenisondernemer is dat niet zo gek, en ook voor TikTok niet. Want de extreme beperking die de Zuidknoop brengt, wordt “gebruikt” en “geuit” in de extreem korte duur van de filmpjes, onder de 15 seconden en vaak nog minder. Het is op het randje van het niets. Je mag nog net even de aandacht op je ego vestigen, een amechtige ademtocht lang, maar dan is het weer voorbij. De postmoderne mentaliteit in een notendop.

Praesepe Splinters

Vlakbij het MC staat Mars op de krachtige Altair, niet gek voor de succes,  de Zon valt conjunct de Noordknoop die natuurlijk krachtiger maakt maar ook in de Praesepe-nevel, verbonden met het verhaal van Hercules die de  Kreeft met zijn voet vermorzelt en totaal versplintert. Dat is precies wat er op TikTok gebeurt, het zijn video-splinters van een paar seconden op het randje van het niets. Als we kijken naar de progressies is het direct duidelijk waarom TikTok de volle laag krijgt van Trump, het MC staat nu precies op de Zuidknoop en daar moet altijd een offer worden gebracht! De optie om de Zuidknoop actief uit te drukken door hun video’s nog korter te maken heeft TikTok niet ,dan zouden ze over het randje vallen en helemaal verdwijnen als een mot in cyberspace.  

Saturnus cazimi

Het was erg tragisch, vorige maand moest ex-koning Juan Carlos, de vader van de huidige Spaanse koning, zijn land verlaten omdat het zoveelste schandaal was ontstaan door zijn onzorgvuldige levenswandel. De afgelopen jaren waren er steeds maar weer problemen rond Juan Carlos en de schade aan de reputatie van het Spaanse koningshuis dreigde te groot te worden. Juan Carlos, de held die ooit zo’n grote rol speelde in de transformatie van Spanje van fascistische dictatuur tot stabiele democratie ging in ballingschap. Hij vertrok en sindsdien is er niets meer van hem vernomen, het is zelfs niet bekend waar hij verblijft.

Zo’n tragische teloorgang van een held moet wel zichtbaar zijn in de ontwikkelingen in de radix van de ex-koning. Het is uitermate jammer dat koningshuizen geen hofastrologen meer in dienst hebben, in ieder geval zouden ze zich dan beter kunnen voorbereiden op de onvermijdelijke crises en schandalen. Een blik op de progressies van de ex-koning maakt direct duidelijk dat er dit jaar inderdaad zo’n crisis zat aan te komen, wat nog niet direct wil zeggen dat deze dan ook helemaal vermeden had kunnen worden. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.  De radix van Juan Carlos wordt hier niet besproken (geboortegegevens 5 januari 1938, 13:15, Rome, Asc 19.44 Stier), we kijken naar de progressies die te zien zijn door op de onderstaande download-knop te klikken.

Het is direct duidelijk dat het oppassen zal zijn dit jaar. De primaire directie (de hoeken van de horoscoop maken geen secundaire beweging dus bestaan er strikt genomen geen secundaire progressies van de hoeken)  van de Ascendant loopt over Praesepe de Lege Kribbe, een van de meest krachtige crisis-sterren, een soort tweede Algol. Met een actieve Praesepe luidt de boodschap dat je je niet moet laten leiden door je verlangens en begeertes maar vooral het juiste moet doen, een goed recept tegen schandalen. Als je niet daadkrachtig de juiste actie onderneemt, is er een grote kans dat er chaos ontstaat, gezien de situatie waarin de schandalen zich op stapelden, is dat een ernstige waarschuwing.

Cazimi

Dat wordt nog eens bevestigd door een andere, heel bijzondere stand, een progressieve cazimi Saturnus. Cazimi wil zeggen  “in het hart van de Zon”, het is een conjunctie met een orb kleiner dan 17 boogminuten en het maakt dat de cazimi-planeet niet te stoppen is. Dat is niet altijd gunstig want het ligt er maar aan hoe die planeet er aan toe is. In dit geval is het Saturnus, die in zijn val in Ram staat en in de radix Heer 10 van de maatschappelijke positie is, een vrijwel letterlijk beeld van wat er gebeurde, zijn val was niet meer te stoppen. Dat Mercurius conjunct de ster van het noodlot Al Pherg benadrukt natuurlijk alleen maar dat er een pijnlijk breekpunt aan komt, met een actieve Al Pherg moet je iets loslaten waar je erg aan hecht om verder te kunnen.    

In de radix is Venus Heer 1 die op 7.25 Steenbok staat en het Pars Fortunae in progressie (samengesteld uit de directie van de Ascendant en de progressies van Zon en Maan) komt in oppositie met Heer 1. Het Pars Fortunae is het planeetpunt van de Maan, een van de betekenissen van de Maan is het volk, Juan Carlos neemt afscheid van zijn volk. Dat wordt nog eens herhaald door de progressieve Maan die een oppositie maakt met het progressieve Pars van de Zon (Zon = koningschap, autoriteit).

Snelheid

Het is cruciaal om bij het duiden van progressies de snelheid van de factoren goed  in de gaten houden. De Maan, het Pars Fortunae en Pars Solis hebben een snelheid van een graad per maand en kunnen dus nauwkeuriger de tijd aangeven dat iets gebeurt dan de langzame factoren Zon, Asc en MC die bewegen met een snelheid van (ongeveer) een graad per jaar.

Killer Antares

Landen in Europa zijn in verschillende mate getroffen door Corona, maar Spanje springt er wel uit als een van de landen die de grootste klappen krijgt. Dat was zo tijdens de eerste golf, maar nu in de tweede golf lijkt het land ook weer voorop te lopen in de aantallen besmettingen. Het toerisme, een van de economische steunpilaren, leek net weer een beetje op gang te komen maar dat wordt nu in de kiem gesmoord. Als we kijken naar de horoscoop van Spanje dan wordt duidelijk waarom het land het zo voor zijn kiezen krijgt, terwijl andere landen langzaam lijken op te krabbelen. Klik op de download-knop hieronder om de nu geldige Spaanse solaar te kunnen bekijken.

Deze solaar ging in op 16 april, en je kunt deze dus zien als een jaarhoroscoop die het herstel na de Corona-crisis aangeeft. Als uitgangspunt voor de berekening van deze solaar werd de radix van Spanje gebruikt, gebaseerd op de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 17 april 1646 (7:49:45 LMT, Asc 15:03 Tweelingen, hier niet weer gegeven), die vooraf ging aan de eenwording van Spanje onder de katholieke koningen Isabella en Ferdinand. Dit is een wat ongebruikelijke maar zeer effectieve en heldere techniek om horoscopen van landen te maken. Wat ook weer blijkt uit deze Spaanse “post”-Corona-solaar.

Want Venus Heer 6 van ziekte in de solaar staat dominant op een hoek op de descendant en zal zich dus ook nu nog sterk manifesteren. Heer 6 staat bovendien op de zuiver martiale koninklijke Aldebaran die Heer 6 heel veel extra kracht geeft. Dat wil ook direct zeggen dat Antares de Doodsster op de Ascendant valt, Aldebaran en Antares vormen immers een sterrenpaar dat tegenover elkaar staat, allebei zijn ze koninklijk en zeer martiaal. Het verschil tussen de twee is dat de een opstart (Aldebaran) en de ander doodt (Antares). In Corona-tijden wil je dus zeker geen prominente plaatsing van Antares in een solaar zien!     

Heer 1 is het land en dit is Jupiter die conjunct Pluto staat, de Heer van het Dodenrijk die plots en overweldigend toeslaat, de Pluto-Heer 1 conjuctie valt op Terebellum, een ster van het noodlot. Op het MC staat Labrum, ook een ster van het noodlot, de hoofdster van de Beker, in dit geval de gifbeker die helemaal moet wordt uitgedronken. De Zon, zo zullen oplettende lezers op gemerkt hebben, staat ook nog eens op de derde ster van het noodlot, op Al Pherg. Maar dat telt niet omdat alles wat automatisch gebeurt in een horoscoop, puur  vanwege de toegepaste techniek niet kan worden mee geduid. De Zon in de solaar valt altijd op Al Pherg omdat de Zon in de radix daarop staat! Maar ook zonder de derde ster van het noodlot is duidelijk dat Spanje maar heel moeizaam zal herstellen.