Crisis

In de post van vorige week werd de nieuwe solaar van Nederland besproken die net is ingegaan (gebaseerd op de bekende mundane radix van Nederland, die hier niet getoond wordt, zie de post van vorige week voor de gegevens). Die zag er niet zo heel fijn uit, maar omdat een solaar altijd vorm krijgt binnen de ontwikkelingen die zichtbaar zijn in de progressies, is het slim om ook de progressies te bekijken. De spanningen die zichtbaar zijn in een solaar, zullen zich op een bepaald moment in het jaar manifesteren. Dat kan in het begin van het jaar zijn, maar net zo goed helemaal aan het eind, iets waarvoor je de aanwijzingen in de progressies kunt zien. Kortom, de progressies geven het kader voor de uitwerking van de solaar, in die zin zijn de progressies hiërarchisch ook “hoger” dan de solaren.

De progressies zijn te bekijken door op de download-knop hieronder te klikken, ze zijn berekend voor eind juli dus ongeveer twee maanden geleden. Het afgelopen halfjaar hebben politiek en overheid in Nederland zwaar onder vuur gelegen vanwege een zeldzame reeks flaters en schandalen. Als we dan terugkijken in de progressies zie je de spanningen inderdaad oplopen. De progressieve snelheid van het Pars Fortunae, het Pars Solis en de Maan is een graad per maand, die van de langzame factoren Asc, MC en de Zon een graad per jaar.  Dan zie je dat zo’n zes graden /maanden terug, rond de verkiezingen dus, de Maan over de progressieve Jupiter liep die Heer 10 van de regering in de radix is. Jupiter is in val, dat wijst op problemen.  

Twee maanden geleden was de Maan doorgelopen tot aan de oppositie met Pluto wat op de politieke machtsspelletjes wijst, terwijl het Pars Fortunae en het Pars Solis ook in oppositie met elkaar zijn gekomen. Het Pars Fortunae is het planeetpunt van de Maan en het Pars Solis het planeetpunt van de Zon, dat is een soort Volle Maan via de parsen, een moment van grote spanning dus. De Maan is het volk en de Zon de regering, vandaar dat het vertrouwen in de machthebbers diep onder het vriespunt is weg gezakt.  Van de langzame factoren beweegt de Zon over het radix-Pars Solis, wat de perikelen rond de macht nog eens benadrukt en de Ascendant gaat over Wasat een giftige ster in de rechterarm van Castor. De Tweelingen kun je associëren met verbinding en dat lukt dus niet, Castor komt om in de strijd.  

Uitweg

Nu blijven de langzame factoren nog wel een halfjaar actief in deze posities, maar de Maan in oppositie met Pluto en de oppositie van de parsen liggen nu alweer achter ons. De komende maanden gaat de acute spanning dus geleidelijk verminderen, wellicht wijst dit erop dat de uitweg uit de politieke crisis nu eindelijk gevonden gaat worden.

Democratie?

Gisteren bleek uit een peiling dat het vertrouwen van de burger in de Nederlandse overheid tot een dieptepunt is gedaald. Vreemd is dat niet na een reeks blunders en schandalen, een schaamteloos liegende premier en recent nog het gestuntel rond de evacuatie uit Kaboel, wat zelfs mensenlevens heeft gekost. De minister had dan nog net het fatsoen af te treden, het enige lichtpuntje in deze tragedie. Ook is er nog steeds een half jaar na de verkiezingen door partijpolitieke spelletjes geen nieuw kabinet. De democratie lijkt te haperen.

Dat roept natuurlijk de vraag op wat er gaande is in de horoscoop van Nederland, daarbij nemen we de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die direct voorafging aan het uitroepen van de onafhankelijkheid (4 september 1563, 18:15:30 LMT, Amsterdam, Asc 28.55 Waterman, horoscoop hier niet afgebeeld). Aangezien de Nederlandse “verjaardag” op 4 september valt, is er net een nieuwe solaar in gegaan en het is dus een goed idee om die eens te bekijken, klik op de download-knop hieronder om deze te kunnen zien.

De voorafgaande solaar zag er al niet zo heel fijn uit, deze nieuwe solaar is zo mogelijk nog droeviger. Wat direct op valt, is de Zuidknoop die op de Ascendant, de Zuidknoop vraagt om een pijnlijk offer, anders lopen de zaken vast en daar zie je direct de waarde van de astrologie. Vlakbij de ascendant staat de doodsster Antares het machtige, martiale Schorpioenshart dat cycli beëindigt, geen fijne combinatie en ook weer een teken dat er iets zal moeten worden opgegeven. Het MC van de regering is natuurlijk heel belangrijk en het wordt benadrukt door Mercurius die er conjunct mee staat, Merurius is Heer 7 van samenwerking en partnerschap.

Dat blijft stevig onder druk staan want via antiscion valt de strijdplaneet Mars op het IC tegenover die Heer 7 van samenwerking op het MC. Mars staat ook nog eens conjunct het Zonnepars, de solaire essentie, en de Zon is de macht. Venus is Heer 10 van de regering en die lijkt er sterk bij te staan in het eigen teken in het tiende huis, maar ook hier is het een antiscion dat roet in het eten gooit. De Zon van de macht is via antiscon in oppositie met Heer 10, de Zon en Heer 10 zijn ook nog eens in wederzijdse negatieve receptie. Dat ziet er niet zo heel ontspannen uit voor dit jaar. Volgende week zullen we een blik werpen op de progressies, want een solaar krijgt altijd vorm in het kader van de progressies.      

Kampioen Max?

Al eerder schreven we op deze blog over Max Verstappen, de jonge Nederlandse Formule-1 coureur die op kop gaat in het klassement voor het wereldkampioenschap. Er zijn nog 7 races te gaan, op 12 december is de laatste Grand Prix en dan zal duidelijk zijn of Verstappen inderdaad kampioen zal worden. Het is uitgedraaid op een tweestrijd tussen Verstappen en de zevenvoudig (!) kampioen Lewis Hamilton, een van de twee zal het winnen, het is de jonge hond tegen de oude rot. Afgelopen race liep het uit de hand, ze kwamen in botsing en een derde coureur won uiteindelijk de Grand  Prix.

Blik van de Leeuw

In een vorige blok over de progressies in zijn radix werd het volgende opgemerkt: “Dus het ziet er niet slecht uit voor Verstappen de komende vier maanden, dat is het leeuwendeel van het nog resterende seizoen, de laatste Grand Prix  wordt verreden op 12 december. Precies in de periode dat hij moet scoren staan de progressieve Lichten en het progressieve Pars Fortunae er heel gunstig bij! Het Maanhuis waar de Maan doorheen gaat, is in die maanden Al Natrah, waarvan de sleutelwoorden “verovering en overwinning” zijn. Het beeld bij Al Natrah is een adelaar met een mensenhoofd. Op Al Natrah volgt Alterf de “Blik van de Leeuw” verbonden met confrontatie en verlies. Dat kan er op wijzen dat Verstappen het in het allerlaatste deel van het seizoen weer wat moeilijker krijgt”.

Dat klopt dus ook wel want hij staat nummer een, al is zijn voorsprong op Hamilton niet heel groot. Het is nog geen gelopen race, maar hij staat er wel goed voor. Nu krijgt Verstappen op 30 september een nieuwe solaar en dat is natuurlijk wel erg interessant om naar te kijken, want als hij wint moet in die solaar wel iets heel moois te zien zijn. In de huidige solaar waarmee hij oprukte naar de eerste plaats in het klassement, stond Heer 1 op de sterke ster Achernar  (de Zonnewagen!)  vlakbij het MC  en Heer 10 op de sterke  Wega in het zevende huis. Maar hoe ziet dat er in de komende solaar uit, de nieuwe solaar is hieronder te bekijken door op de download-link te klikken.

Dat ziet er op het eerste gezicht helemaal niet slecht uit. Want de zeer krachtige koningsster Aldebaran staat op het MC van “het werk”! Mercurius is Heer 1 en Heer 10 in de solaar, dus heel belangrijk en Mercurius staat op een andere koninklijke ster Spica. Dus toch een gelopen race, hmmm? Het moeilijke is om te beslissen of deze twee hele sterke sterren erop wijzen dat hij kampioen wordt of dat hij tweede wordt, want tweede worden is ook nog een hele grote prestatie. Dus zien we iets dat ontegenzeggelijk wijst op de winst?

De Maan staat op het MC via antiscion en dat is ook niet slecht, maar bij de Maan hoort het zilver niet het goud en de Maan staat op Castor de Tweeling die sterft in de strijd.. Mars Heer 1 uit de radix is combust en valt op Vindemiatrix de ster van de premature oogst die misloopt, heel zwak dus. De al genoemde Mercurius heer en 10 op Spica is retrograde en beweegt langzaam, dat is nu net niet wat je wilt in de Formule-1, je wilt niet langzaam achterwaarts maar snel voorwaarts. Dus naast die twee krachtige vaste sterren, is er het nodige te zien dat twijfel zaait. We zien niet die onomstreden gouden kroon, nader onderzoek zal nodig zijn.     

Lucht!

In december vorig jaar viel de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) in de eerste graad van Waterman en daarmee is deze belangrijkste mundaan-astrologische cyclus definitief overgegaan naar het Lucht-element. De Corona-crisis hangt hiermee samen, het gebeurt maar eens in de 200 jaar dat er een wisseling van element is, dus dat brengt een diepgaande crisis met diepgaande veranderingen. Overigens was er in 1980 al een eerste GC in een Lucht-teken, maar in 2000 ging het weer even terug naar Aarde, met de GC in 2020 is de overgangsfase 1980-2020 van Aarde naar Lucht dus voltooid.

Als Lucht Aarde definitief aflost, mogen we verwachten dat in de ontwikkelingen en de tijdgeest steeds meer de nadruk komt te liggen op het achterlaten van Aardse beperkingen. Het vastleggen, inperken en stabiliseren door het stoffelijke, dat een van de kenmerken van het Aarde-element is, zal steeds minder op de voorgrond staan, grenzen zullen steeds meer worden overschreden, feiten zullen minder gewicht krijgen, meningen en ideologie meer. Je kunt nu al voorbeelden zien van wat dat concreet betekent. Het werkt door op heel veel vlakken, dit zijn maar een paar opvallende ontwikkelingen die heel scherp duidelijk maken wat er gaande is.

ABBA

Het inmiddels bejaarde en nog steeds zeer populaire ABBA heeft zowaar een nieuw album uitgebracht, en er zullen dit jaar ook weer concerten worden gegeven! Natuurlijk zullen er geen rimpelige besjes in kimono en half kreupele mannetjes over het podium gaan bewegen, nee het zal een hologramconcert zijn!  Met behulp van de hologramtechniek kun je levensechte beelden 3-dimensionaal projecteren. Er zullen dus een jeugdige, frisse Anni-Frid en Agnetha te zien zijn, die niet meer werkelijk bestaan!  De lichamelijke beperkingen zijn schijnbaar overwonnen en hoewel het er redelijk echt uit ziet, heeft het ook iets griezeligs, je ziet dat het niet echt is. Maar ongetwijfeld zal het een enorm succes worden, de geesten zijn hier door de Lucht-stemming wel rijp voor (dit is overigens zeker niet het eerste hologram-concert)

Transhumaan

Een van de meest besproken thema’s van de afgelopen tijd is ongetwijfeld genderidentiteit. Niet meer is de anatomische werkelijkheid leidend voor de bepaling van de sekse, het nieuwe Lucht- idee is dat het “niet vast ligt”, die totale veranderlijkheid en bewegelijkheid is natuurlijk typisch voor het Lucht-element dat grenzen overschrijdt. De felheid waarmee het idee wordt gebracht laat ook een kenmerk zien van een overgang in de elementen, dat gaat altijd gepaard met strijd. Het nieuwe, het Lucht-element dat de collectieve psychische atmosfeer nu bepaalt, wordt fanatiek verdedigd, alle relativerende Aarde-perspectieven worden al snel gekwalificeerd als ouderwets en immoreel.

Het feit bijvoorbeeld dat geslachtsverandering leidt tot een sterk verhoogd overlijdensrisico en grote lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen (groot onderzoek van de genderkliniek van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam) , daar hoor je niet zoveel over. Wat je er ook van vindt, gezond is het zeker niet. Iedere andere ingreep die zoveel gevaren met zich mee zou brengen, zou al lang zijn stop gezet. Deze hele ontwikkeling om menselijke lichamen technisch te veranderen, past in een breder patroon dat zichtbaar wordt en dat zich als ideologie transhumanisme noemt. Het idee is dat je met technologische middelen het menselijk organisme naar keuze kan gaan veranderen en verbeteren, waardoor het een efficiënte halve machine, een “cyborg” wordt. Of dat werkelijk Science Fiction is valt nog maar te bezien, we staan pas aan het begin van de Lucht-tijd, griezelig en inhumaan is het zeker wel. Onze menselijkheid is ons sterfelijke kwetsbare lichaam, we zijn geen superhelden.

Liberaal

Vanaf 1980, helemaal aan het begin van de Luchttijd kreeg het neo-liberalisme met Thatcher en Reagan stevig de wind in de zeilen, de overheid met zijn regeltjes moest weg, dan kon de markt in vrijheid zijn heilzaam werk doen. We hebben inmiddels te maken met de grote problemen waar dit toe heeft geleid. Ook de kabinetsformatie die zo beschamend muurvast zit, is een gevolg van de Lucht-invloed. De liberalen, de kampioenen van de Luchtige vrijheid, zijn oppermachtig geworden en willen geen concessies meer doen, je ziet zo hoe concreet een element de ontwikkelingen ook politiek bepaalt.

Uit al deze tendensen kun je een aantal vuistregels destilleren om de overgang naar de Lucht-tijd meer gebalanceerd te laten verlopen en schadelijke extremiteiten te voorkomen. Je brengt simpelweg een teveel aan Lucht, volgens het bekende medisch-astrologische principe in balans met een fikse dosis nuchtere Aarde:  

  1. Feiten tellen zwaarder dan een mening, een gevoel of een idee
  2. Stoffelijke/lichamelijke grenzen werken balancerend en harmoniserend
  3. Regels en beperkingen zijn hard nodig in het economisch verkeer om te voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt.

Kabul

Onze post van vorige week veroorzaakte enig getwitter van wetenschappelijke sceptici, die de bekende badinerende toon aansloegen. Het probleem van dergelijke commentaren is dat dit soort critici nauwelijks een idee heeft waarover ze praten. Ze weten niet wat astrologie echt is, wat het doet en wat het kan. Het is een goed wetenschappelijk principe dat je je eerst grondig op de hoogte stelt van het onderwerp waarover je iets wilt gaan zeggen. Geen criticus neemt echter die moeite, men spreekt direct op basis van vooroordeel en onbenul. De filosofische naïviteit en het gebrek aan reflectie in de wetenschappelijke wereld zijn schrijnend.

Helaas is het zo dat wat de astrologie ook doet, ze zal altijd verworpen worden. Ook als je aantoont dat de hemelse kunst glashelder laat zien wat een heel leger “deskundigen” blijkbaar miste, het moment van de val van Kabul. Niet alleen gaven de progressies in de radix van Afghanistan aan in welke maand dat moment zou komen (zie de post van vorige week), ook de lunaren zijn er helder over. Een goede astroloog in dienst nemen zou kunnen lonen, het is een stuk goedkoper dan al die professionele beleidsmakers, die mensenlevens in gevaar brengen. Klik op de link hieronder om de lunaar waaronder Kabul door de Taliban werd ingenomen te kunnen bekijken, de stad viel op 15 augustus.

Het zijn weer de vaste sterren die zich als onmisbaar bewijzen. Als je weet dat de Taliban uiteindelijk niet meer tegengehouden zullen worden en je ziet een lunaar komen waarin Labrum op de Ascendant staat, dan weet je eigenlijk al genoeg. Labrum is een van de drie sterren van het noodlot, het is de hoofdster van de Beker, die niet aan je voorbij zal gaan! Bovendien werd Labrum ook al heel nadrukkelijk geactiveerd door de progressies van augustus, de extreem-islamitische gifbeker zal dus deze maand moeten worden geledigd.

Taliban-Zon

Dat wordt bevestigd door de positie van de belangrijkste huisheren in de lunaar, Mercurius, Heer 1 van het land en Heer 10 van de regering, is combust. Dat wil zeggen dat er een nieuwe Zon komt die het land overstraalt, een Taliban -Zon. Saturnus staat in oppositie met die overstraalde Mercurius en Saturnus in de lunaar is de Heer van het achtste huis van de dood gedraaid vanuit het tiende huis van de regering, het einde van de machthebbers dus. Op het moment dat Kabul valt loopt de transit Maan in oppositie met de radix-Maan, dus zelfs de dag van de val wordt door de planeten weerspiegeld.