Lybië

Vorige week werd hier de horoscoop van de eclips besproken, die de ramp in het Lybische Derna aan gaf. Een van de meest opvallende standen in die horoscoop was de knopenas, de kern van een eclips, die in de eclipshorocoop berekend voor Derna op de Ascendant stond! Dat betekent dat de hele lading van de eclips over Derna zal worden uitgestort en een eclips is altijd een crisis omdat de Lichten uit gaan tijdens een eclips. Om een ramp te kunnen voorspellen kan een lokale astroloog dus de eclipsen in zijn woonplaats in de gaten houden.

Heel belangrijk is natuurlijk ook wanneer zo’n ramp zich zal voltrekken en dat kan een eclips niet met de benodigde precisie aangeven. Er zijn immers ieder jaar maar drie eclipsen dus je hebt een instrument nodig dat op een kleinere tijdschaal laat zien wanneer dat wat aan gegeven staat in de eclips, zal gaan gebeuren. Daar kun je heel goed de lunaties voor gebruiken, de horoscopen van de Volle Maan en de Nieuwe Maan.  Daarvan heb je er twee per maand en daarmee kun je dus het moment van een ramp als deze vrij nauwkeurig bepalen.

Knoop

De horoscoop van de Volle Maan die vooraf ging aan de ramp in Derna windt er geen doekjes om! Het wordt heel duidelijk aan gegeven en weer door de knopenas. Die valt namelijk op de MC/IC-as, een soort herhaling dus van wat in de eclipshoroscoop te zien was. Het feit dat de knopenas op de MC/IC-as valt maakt dit heel specifiek voor Derna. Er zullen andere plaatsen zijn waarin dit zo is, maar die andere plaatsen hebben wel een andere eclipshoroscoop. Zo zie je dus hoe astrologisch wordt aangeven waarom een bepaalde plaats getroffen wordt. Alles wat beneden op aarde gebeurt, wordt boven aangegeven.

Al Pherg

De lunatiehoroscoop is zeer uitgesproken, het MC met de Knopenas staat op Al Pherg, een van de drie noodlotssterren! Op de andere belangrijke hoek de Ascendant wordt het alarmsignaal nog een keer herhaald, de Ascendant valt op Praesepe, die ook wel, je durft het bijna niet te zegggen “De Uitwaseming van Opeengestapelde Lijken” wordt genoemd!!  De lunatie zelf valt conjunct Saturnus, Heer 8 van de dood die in het achtste Huis staat op de Vissenmond Fom-Al Hut waarin de stroom wordt uit de kruik van Waterman wordt uitgestort. Het wordt tijd om een astrologische rampenwaarschuwingsdienst te beginnen.

Derna

De afgelopen weken bekeken op deze blog de horoscopen die de overstromingen in Slovenië begin augustus lieten zien. Die waren ernstig en veroorzaakten veel veel schade. Afgelopen week kwam er nog meer natuurgeweld in het nieuws, een rampzalige aardbeving in Marokko ten zuiden van Marrakesh en een vernietigende orkaan die leidde tot de doorbraak van twee dammen in het oosten van Lybië. Een modderstroom was het gevolg die de stad Derna in tien minuten met de grond gelijk maakte.

Eclips

Deze rampzalige gebeurtenissen maken de noodzaak om heldere voorspellingen van natuurrampen  te kunnen doen met astrologie  alleen nog maar dringender. De ramp in Lybië is er een van bijna apocalyptische proporties, en als we horoscopen moet kiezen om de ramp te onderzoeken lijkt het een goed idee om te beginnen op het niveau van de eclipsen. Dan moeten we kijken naar de eclips van 20 april, de laatste voor deze ramp. Ook is het belangrijk om oog te hebben voor de precieze plek want in het westen van Lybië is er geen schade. Op 5 mei was er overigens nog een eclips maar dat was een “appulse”, waarbij de Maan alleen door de halfschaduw van de Aarde gaat en niet echt helemaal donker wordt, die “halfeclips” laten we buiten beschouwing.

Knoop

De eclips wordt dus berekend voor de stad Derna, maar natuurlijk als je denkt aan voorspellen, weten we niet van tevoren dat het juist daar zo erg zal worden! Wat wel kan natuurlijk is dat astrologen voor hun regio en locatie de relevante horoscopen in de gaten houden. Ook bestaat er een programma waarmee je kunt zien waar een eclips of lunatie een sterke uitwerking zal hebben door een belangrijke positie op de hoeken. In de eclipshoroscoop die vooraf ging aan de ramp in Derna wordt het gevaar heel duidelijk aan gegeven. De eclips zelf staat weliswaar net niet op de Ascendant maar de knopenas wel! En de knopenas is een heel belangrijk deel van een eclips.

Mars in val

Dat  is een teken dat de volle kracht van de eclips in Derna neer zal komen en dat is, nog afgezien van de verdere standen geen goed teken. In een eclips gaat een van de Lichten uit en dat blijft een crisissymboliek. De Ascendant met de Knoop staat op Sharatan de gewelddadige Ramshoorn en Venus / Heer 1 op  de koninklijke zeer martiale Aldebaran. Mars is in de horoscoop in val en laat dus zijn naarste kant zien wat ook wil zeggen dat sterren waarin een Mars-energie werkt een  venijniger effect hebben. Mars staat op de heftige Sirius die en Jupiter/Mars -natuur heeft en via antiscion valt die nare Mars op Venus, Heer 1.

Vissenmond

Heer 10 – met Heer 1 de belangrijkste huisheer – is Saturnus die op Fomalhout staat, de Mond van de Zuidelijke Vis waarin het water wordt uitgegoten! Via antiscion maakt deze Heer 10 een oppositie met Jupiter die Heer 8 van de dood is. Er is dus heel wat dreiging te zien in deze horocoop. Maar de beslissende stand is de Knopenas die hier op de Ascendant/Descendant valt en dus in Derna dit hele dreigende potentieel los laat. Volgende week zullen we de lunatie bekijken die aan de ramp vooraf ging. 

Lunatie

De afgelopen weken bekeken we de ingresshorocopen, die de zware overstromingen in Slovenië begin augustus aan gaven. Ingresshoroscopen zijn horoscopen van het exacte moment dat de Zon een nieuw teken binnen gaat, berekend voor een bepaalde locatie, meestal de hoofdstad van een land. De ingress laat zien wat er gaat gebeuren in die tijd die de ingress beslaat, dat kan een jaar zijn (Ramingress), een seizoen (Kreeftingress voor de zomer bijvoorbeeld) of een maand (Leeuwingress voor augustus).

Lunatie

Maar er zijn in de mundane astrologie nog meer mogelijkheden, een daarvan heeft te maken met de cyclus van de Lichten, de Zon en de Maan. De Lichten zijn het symbool voor het hele astrologische systeem, de Zon geeft de scheppingsimpuls af en de Maan brengt deze op aarde, realiseert deze scheppingsimpuls in aardse vormen. Dat is de reden dat hun cyclus van de lunaties (Volle en Nieuwe Manen)  en de speciale lunaties conjunct de knopenas, de eclipsen, zo’n grote invloed hebben in de wereld. De knopen zijn de punten waar Zon- en de Maanbaan elkaar kruizen, een lunatie op die plek heeft dus een extra grote invloed, het is een soort dubbele lunatie.

Duidelijk

De lunatiehoroscoop van de Volle of de Nieuwe Maan die vooraf ging aan de overstromingen,  geeft inderdaad duidelijke aanwijzingen dat er iets gaat gebeuren in Slovenië. Als je dit soort horoscopen duidt, moet je je goed realiseren dat je uit kijkt naar duidelijke aanwijzingen, er moeten een aantal standen echt uit springen, want als je maar diep genoeg door graaft naar details vind je altijd wel wat. Een gevoel voor verhoudingen en relevantie  is essentieel voor goede astrologie en daar heb je meer voor nodig dan alleen het droge, rationele denken.

Vloeibare Maan

In de horoscoop van de de Volle Maan die direct vooraf ging aan het begin van de overstromingen, berekend voor de Sloveense hoofdstad Ljubljana, is direct zo’n aanwijzing te zien. De Volle Maan zelf staat conjunct de belangrijkste as van de horoscoop, de Asc-Desc -as!! Alles wat in deze lunatiehorocoop wordt aan gegeven, zal zich dus specifiek in Slovenië manifesteren, want de plaats van de Ascendant verschuift snel als je de horoscoop berekent voor een andere locatie. Het is de vloeibare Maan, de algemene significator van Water, die op de Ascendant staat!  Maar ook de Zon aan de andere kant, ziet er niet zo fijn uit. De Zon staat namelijk op Praesepe een zeer kwaadaardige ster, die ook de “uitwaseming van opeengestapelde lijken” wordt genoemd.

De Vissenmond

Dat geldt natuurlijk voor alle locaties in de wereld maar vooral in Slovenië waar de Volle Maan  precies op de Ascendant valt. Een andere belangrijke stand in een lunatiehoroscoop is altijd de positie van Heer 1, dat is het land in de periode waarover de lunatie iets zegt. Dat is in deze horoscoop Saturnus, die inderdaad in een Waterteken staat en retrograde loopt, maar belangrijker is de ster die in het spel is. Dat is Fom Al Hut, de Mond van de Zuidelijke Vis, in deze Vissenmond wordt de stroom water uitgegoten, afkomstig uit de kruik die de Waterman op zijn schouder heeft!  

Al Sa’ad Al Dhabi

Ook het Maanhuis kan het nodige toevoegen, de Maan staat maar een dag in een Manzil en dat is dus ook vrij specifiek. Het Maanhuis is Al Sa’d al Dhabhi, het Oog van de Steenbok. In dit huis word je geconfronteerd met een crisissituatie die je  dwingt tot grote offers, het Oog van de Steenbok kijkt immers door de dood  heen naar de volgende wereld. 

Labrum

In de post van vorige week keken we terug op de desastreuze overstromingen in Slovenië die begin augustus het land teisterden. Uw astroloog was net terug gekomen van een vakantie in dat land, toen alles er overstroomde, wat natuurlijk de vraag op riep of en hoe je dat astrologisch kon zien. Daar zijn diverse mogelijkheden voor, vorige week keken we naar de zomeringress van de Zon, de horoscoop van het exacte moment dat de Zon het teken Kreeft in gaat. Die horoscoop laat zien wat er in drie zomermaanden gebeurt en daarin werden grote problemen aangegeven.

Lunatie

Nu is het natuurlijk de vraag of je dat nog verder toe kunt spitsen, of je ook de specifieke maand kunt zien waarin dat gebeuren gaat. Dat zou natuurlijk praktisch wel van nut kunnen zijn. Om dat te bekijken kun je bijvoorbeeld de lunaar nemen die geldig is in augustus, uitgaande van de horoscoop van Slovenië, ook zou je naar de lunatiehoroscoop (de Nieuwe Maan of de Volle Maan) vóór het begin van de overstromingen kunnen bekijken. Een derde mogelijkheid is de ingresshoroscoop van de maand waarin het gebeurde.

Leeuwingress

Dat is dus de horoscoop van het exacte moment dat de Zon de Leeuw in gaat, berekend voor de hoofdstad Ljubjlana. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat zo’n ingresshoroscooop waarmee je een maand bekijkt, altijd wordt geduid in het kader van de andere mundane horoscopen. Ook is het cruciaal om streng te zijn in de duiding en alleen naar echt opvallende standen te kijken, als je te gedetailleerd analyseert dan verlies je aan onderscheidingsvermogen. Dus zijn er in de Leeuwingress dingen te zien die ernstig verontrustend zijn?

Beker

Heer 1 in de ingress is de Maan en de positie van Heer 1 is natuurlijk van heel groot belang, het symboliseert Slovenië in augustus. En daar is direct al een een duidelijke aanwijzing te zien omdat de Maan op Labrum staat. Labrum is een uitzonderlijke ster, het is een van de drie sterren van het noodlot dat toe zal slaan!  Het is de hoofdster van de Beker en die kun je in sommige gevallen duiden als de beker die niet aan je voorbij zal gaan, als de gifbeker die tot op de bodem zal moeten worden leeg gedronken.

Poseidon

Ook staat Heer 1 in oppositie met Neptunus de woeste god van de oceanen die met zijn wateren het land overspoelt!  De vloeibare Maan in oppositie met deze Neptunus staat in het vierde huis van het land wat een extra indicatie is dat het om overstromingen gaat. Binnen de gebruikelijke orb van vijf graden, valt de malefic Mars op het IC en Mars is Heer 6 van ongeluk en tegenslag.  Deze Mars wordt sterk benadrukt door het Pars Fortunae dat er conjunct mee staat. Zowel de hoeken als het Pars zijn heel specifiek voor Slovenië, in Zagreb, de hoofdstad van naburige Kroatië vallen die bijvoorbeeld anders.

Doodshuis

De malefic Mars Heer 6 van ongeluk staat  in oppositie met andere malefic Saturnus die ook heerst over een malefic huis, Huis 8 van de dood! We hebben dus de twee malefics die geen essentiële waardigheid hebben, allebei heersen over een kwaadaardig huis én op de MC/IC-as staan binnen de toegestane orb. Al met al,  geeft de horoscoop dus een duidelijk beeld, om dat te zien hoeven we de aanwijzingen er niet uit te trekken.    

Water

Uw astroloog was deze zomer op vakantie in Slovenië, en dat was heel fijn. Kort na vertrek en terugkeer in Nederland barstte in Slovenië echter een geweld van overstromingen los, we waren net op tijd weg! Het was niet zomaar noodweer, het waren de ernstigste overstromingen in tientallen jaren. De vraag is of je daar astrologisch iets van kunt zien en hoe dan? Welk horoscoop gebruik je daarbij en is het duidelijk te zien dat er noodweer komt? Misschien soms toch wel handig om dit te zien aankomen!

Kreeft

Er zijn diverse mogelijkheden om dit te bekijken, je zou de horoscoop van Slovenië kunnen bekijken, de progressies van de snelle factoren en de lunaren voor juli en augustus. Wat ook kan, is de duiding van de relevante ingresshoroscopen, de horoscopen van het exacte moment dat de Zon een nieuw teken binnen gaat. Dan kan de Ram zijn en dan heb je een horoscoop voor het jaar, maar ook bijvoorbeeld de Kreeft en dan heb je een horoscoop voor de zomer.

Dat is de horoscoop waar we nu naar kijken de zomeringress en dan berekend voor de Sloveense hoofdstad Ljubljana, een hoofdstad is het symbolische punt waarin het hele land zich concentreert. Het is belangrijk te letten op alarmerende factoren die er echt uitspringen, een te gedetailleerde analyse heeft, zoals meestal, geen zin omdat daarin het onderscheid tussen belangrijk en onbelangrijk verloren gaat. 

Lucida Lancis

Het eerste wat op valt is de Zuidschaal, die op de Ascendant staat,  een zeer krachtige koninklijke ster, ook de Schorpioensklauw geheten, wat zijn kwaadaardige natuur laat zien. Niet ieder sterretje op de Ascendant is alarmerend, maar de koninklijke Zuidschaal wel. Verder valt Mars Heer 1 – Slovenië in de zomer 2023 – via antiscion op de descendant.  Het land komt tegenover zichzelf te staan, het wordt als het ware in stukken gereten. Ook Venus valt via antiscion op de descendant, waar de planeet als de tegenstander van het land  werkt. Venus is Heer 12, heer van het meest kwaadaardige huis van de horoscoop.  

Cardinaal Water    

Deze drie factoren zijn krachtig en opvallend. Ook is het goed om te bedenken dat ze alle drie direct verbonden zijn met de Ascendant/Descenant -as die heel specifiek is voor Slovenië. De exacte plaats van die as verschuift snel als je de horoscoop maakt voor andere locaties. Omdat de Zon automatisch in een zomeringress altijd op 0 ˚  Kreeft staat, is de positie van het andere Licht de Maan extra belangrijk. De Maan staat op Praesepe, het Hart van de Kreeft, een kwaadaardige sterrenhoop van destructieve versplintering en de Kreeft is in de  zodiak ook het teken van het Water in de snel stromen cardinale modus. Dat is met de andere factoren samen genoeg om een alarmbel te laten afgaan. 

Trump onder vuur

In de aanloop naar de de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar, volgen we de kandidaten wat er op neer komt dat we Trump volgen. Over Biden valt meestal weinig interessants te melden, hij zegt ook weinig rare dingen meer. Met Trump is het anders, er is altijd gedonder, never a dull moment. Dat kan ook eigenlijk niet anders, hij is een cholericus, een Vuur-man met Mars op de Ascendant op Regulus, de ster die de heerschappij wil en geeft. Zijn Maanhuis is Al Qalb, een Schorpioenhuis, de trefwoorden  van Al Qalb, een Marshuis, zijn aanvallen, strijd en gif.   

Zesde profectie

De afgelopen maanden kwam Trump zwaar onder vuur te liggen, er zijn vier rechtszaken aangespannen tegen hem en vooral de rechtszaak in de staat Georgia zou gevaarlijk voor hem kunnen zijn.  Het is dus interessant om eens te kijken wat er op het moment gaande in zijn horoscoop. Hij is 77, zijn profectie is in het zesde huis van tegenslagen, huisheer 6 in zijn radix is Saturnus in vernietiging conjunct Venus/Heer 10 van de baan. Problemen dus ja.

Al Simak

Zijn progressieve Maan loopt door het Huis Al Simak dat te maken heeft met spanningen, strijd en het kritisch en zorvuldig evalueren. De Maan staat ook op de koninklijke Spica die beschermt en loopt op de progressieve benefic Jupiter toe, dat ziet er niet zo heel slecht uit, al is over twee maanden deze bescherming verdwenen. De Maan staat nu ook via antiscion in oppositie met de progressieve Zon, conflict met autoriteiten dus. Ook staat de Maan in de Verbrande Weg, wat altijd een tijd van problemen aan geeft. Het progressieve Pars Fortunae, dat met een snelheid van een graad per maand beweegt, net als de Maan, staat nu op de Zuidknoop die pijnlijke tegenslagen brengt, heel precies laat het dus het moment van de aanklachten zien.

Praesepe

De belangrijke snelle progressieve factoren laten dus heel scherp zien wat er op het moment, deze maanden, gebeurt. Maar de lijn van de ontwikkeling op de langere duur, zie je in de drie belangrijke langzame progressies / directies, de Zon, de Ascendant en het MC. Het MC beweegt naar Praesepe  toe, een kwaadaardige nevelige sterrenhoop die geassocieerd kan worden versplintering en verlies, niet zo fijn dus. De Ascendant wisselt binnenkort van teken naar Schorpioen, waardoor Mars wordt geactiveerd wat de verkiezingsstrijd laat zien die op komst is. Ook belangrijk voor de langere termijn, is dat de Maan die in de Via Combusta loopt in februari volgend jaar naar zijn val in Schorpioen gaat wat meestal een crisismoment aan geeft, een ongunstige uitspraak misschien?

Barbenheimer

In de post van vorige week keken we naar de horoscoop van Barbie, de film is op het moment een enorme kaskraker en de progressies in de radix van Barbie lieten dat ook duidelijk zien. Vaak combineren mensen de Barbie-film met een andere film die over het leven van Robbert Oppenheimer gaat, de vader van de atoombom. Deze wat onwaarschijnlijke cocktail heeft zelfs een naam gekregen “Barbenheimer”, tsja je moet wat deze zomer. In Japan is er boosheid om de combinatie, het nucleaire trauma zit daar nog steeds heel diep.

De geboortetijd van Oppenheimer is niet te achterhalen, maar de precieze tijd van de geboorte van zijn “kind” is natuurlijk wel bekend. De eerste atoombom ging af in New Mexico, de test had de onheilspellende codenaam “trinity” gekregen van Oppenheimer. Toen hij de bom zag afgaan, dacht hij : “Now I am become Death, destroyer of worlds”, een citaat uit de Bhagavad Gita. In de horoscoop van de geboorte van de Bom, is dat direct te zien. Saturnus de algemene significator van de dood, is Heer 8 van de dood en staat op de Ascendant, in Kreeft in zijn vernietiging laat hij zich van zijn venijnigste kant zien.

Grote Hond

Ook op een dieper niveau is de symboliek treffend. Saturnus is de stoffelijke structuur die hier in vernietiging op een essentieel niveau wordt opgelost. De energie van de atoombom is de energie van de materie zelf die door die kernsplitsing wordt vrijgemaakt, radio-activiteit hoort bij de ontbinding van de materie. De Saturnus-structuur  lost op in het Water van de Kreeft,  de Heer van Kreeft,  de Maan maakt dat acuut door een nauw vierkant met Saturnus.

Tsei He

De Ascendant staat treffend op de grootste bullebak-ster aan de hemel Sirius, de intimiderende Bek van de Grote Hond. Inderdaad staat intimidatie en afschrikking centraal, de Zon staat op de al even krachtige Procyon in de Kleine Hond. Dat geeft de enorme invloed van nucleaire wapens aan, de Honden moeten altijd strak geleid worden en mogen niet zelf bepalen wat ze gaan doen, ook dat is waar. Mars, de algemene siginificator van bommen staat op – waar anders? –  Algol de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel, ook Tsei He genoemd, opeengestapelde lijken.

Oplossen

De krijgszuchtige Mars is in vernietiging en maakt een driehoek met  de vergrotende Jupiter Heer 6 van ziekte en tegenslag in vernietiging, beide planeten laten zich dus van hun slechtste kant zien. Op het MC staat Scheat uit Pegasus, verbonden met het verhaal van Bellerophon die op eigen initiatief naar de godenwereld probeerde te vliegen en daarvoor zwaar moest boeten. Hij viel uit de lucht en bleef kreupel en eenzaam achter, in Hiroshima weten ze waar dat over gaat. De planeetpunten herhalen het wezen  van de Bom, het Punt van de oplossende kracht van de Maan staat conjunct het Punt van Saturnus, de essentie van de stof op Neptunus,  die alles weg vaagt met de woeste kracht van zijn water. I am become Death, Destroyer of Worlds.

Barbie

Barbie viert op het moment triomfen vanwege de Barbie-film die kort geleden is uitgekomen en die een enorme kaskraker blijkt te zijn. In het tijdschrift The Astrologer’s Apprentice dat een tijdlang door John Frawley werd uitgegeven is een geboortehoroscoop van Barbie te vinden en het zou wel heel interessant zijn om eens te kijken wat daarin nu gaande is. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe John Frawley precies aan de geboortetijd is gekomen, waarschijnlijk van een eerste presentatie van de pop of de start van de verkoop. Hoe dan ook, het artikel dat hij er over schreef is nog steeds erg geestig en de moeite waard om te lezen, en we zullen uitgaan van die geboortetijd om te zien dat brengt.

En het is direct in de roos! Want een van de belangrijkste progressieve factoren, de primaire Ascendant beweegt over Pollux, ook wel Hercules genoemd,  een van de koninklijke sterren die veel succes brengt. Om de beweging van de twee hoeken te bekijken, nemen we altijd de primaire directies omdat de hoeken geen secundaire beweging maken. Er zijn verschillende methodes om die te berekenen maar als je de vaste sterren gebruikt, is het niet moeilijk om te zien welke methode de juiste is. De berekening die we gebruiken geeft vrijwel altijd de passende sterren aan. De directies van de hoeken bewegen traag ongeveer  een graad per jaar, dus dat is goed te controleren.

Cash

De primaire directie van het MC is al even duidelijk, die staat op de radix-Mercurius, die Heer 2 van het geld is en ja dat stroomt binnen nu. Het MC maakt ook een vierkant met de sterke radix-Saturnus in Steenbok die Heer 11 is in de radix, het salaris, financieel zit het dus wel snor. De derde langzame factor in de prognose is de secundaire progressie van de Zon en die staat nu conjunct de radix-Ascendant! Alle drie factoren in de prognose die de grote lijn van de ontwikkeling aangeven, staan dus op hele sterke punten.

Al Hana

Behalve de drie langzame progressies kijk je ook nog naar de bewegingen  van de secundair-progressieve Maan en die van het Pars Fortunae en het Pars Solis. Dat zijn de snelle factoren die bewegen met een snelheid van ongeveer een graad per maand en die dus een precieze tijdsbepaling mogelijk maken. Op het moment maakt de progressieve Maan een driehoek met de Nieuwe Maan in de radix van Barbie! Ook beweegt hij van het Maanhuis Al Hana naar Al Dhira, Al Hana geeft aantrekkingskracht, Al Dhira financieel succes, een treffend beeld van de film die zo veel geld binnen brengt.

Algol

Ook het PF aspecteert de Nieuwe Maan in de radix, via oppositie maar toch. Het Pars Solis gaat door de  criszone en staat bijna op Algol. Dat lijkt minder, maar Algol is niet alleen de afzichtelijke Medusa  met slangen als haren maar de verleidelijke vrouw die allen hun hoofd doet verliezen! De tijd van Frawley voor de geboorte van Barbie lijkt dus prima te werken, voor degenenen die de radix willen bekijken, ze werd geboren op 9 maart 1959, 9:00 EST in New York. In die radix is Barbie zelf Venus in vernietiging, QED!     

Rutte

Eindelijk is het dan zover,  de liberaal Mark Rutte verlaat de politiek. Sinds 2010 was hij premier van Nederland en hij is daarmee de langst zittende premier ooit in ons land. Hij laat een spoor van schandalen achter, onder zijn leiding liep er onwaarschijnlijk veel uit de hand, maar laten we ons op zijn horoscoop richten, wat is daar te zien van het einde van deze toch zeer opmerkelijke loopbaan?

We zullen hier nu niet zijn radix duiden, maar ons concentreren op wat de diverse prognosemethodes laten zien over dit niet onbelangrijke moment in zijn carrière. Het leuke is dat deze methodes zo duidelijk zijn, maar dat dit volledig in gaat tegen zijn ideologie. Het liberalisme stelt immers de maakbaarheid centraal, het idee dat je leven deels voor bepaald is en dat je een levenslot hebt, is de rechtgeaarde liberaal totaal vreemd.  Alles ligt aan jou, als iets niet loopt, heb je dat aan je zelf te wijten en succes is jouw verdienste. De astrologie laat zien dat dat niet klopt.

Vernietigd en gevallen

Het eerste wat op valt als we naar de voorspellingstechnieken kijken, is de verbluffende kracht van de Firdaria, de heersers van tijdsperiodes van meerdere jaren. In 2006 werd Rutte leider van zijn partij de VVD, dat was het moment dat zijn Zonne-Firdar begon. Weliswaar is de Zon in zijn radix niet zo sterk maar een nieuwe Firdar-heerser geeft altijd belangrijke veranderingen aan en de Zon past natuurlijk wel bij leiderschap. Tijdens deze Zonne-Firdar wordt hij dan ook voor het eerst premier.

Phaeton

Maar het is de volgende Firdarheerser die de bijna onaantastbare almacht aankondigt die hij zo lang ten toon spreidde. Die volgende Firdarheer is Venus, die in verhoging in Vissen staat, in een sterk hoekhuis. Venus is ook Heer 10 van de baan, het is duidelijk dat zijn tijd gekomen is! Maar even duidelijk geven de Firdaria aan wanneer het over zal zijn, begin 2024 wordt Mercurius Firdarheerser en Mercurius is uitermate zwak in val en vernietiging. Mercurius staat ook nog op de vaste ster Achernar die is verbonden met de val van Phaeton van de Zonnewagen!    

Manzils

De progressies completeren dit beeld, Venus /Heer 10 beweegt al een aantal jaren door de Algol-crisiszone, het beruchte Rutte-teflon was al wel wat gesleten. De Ascendant gaat op een conjunctie af met het antiscion van die zo zwakke Mercurius – die ook Heer 1 is – en het progressieve Pars Fortunae beweegt deze maanden over de progressieve en de radix-Zuidknoop. De Zuidknoop vraagt altijd om een pijnlijk offer. De secundaire progressie van de Maan door de Maanhuizen – de “Manzils” –  geeft ook duidelijk aan dat een nieuwe fase is aangebroken, nog geen jaar geleden begon met het eerste Ramhuis Al Sharatain een hele nieuwe cyclus van 28 jaar!

Hasta la vista!

Veel berouw toonde ex-premier Boris Johnson niet toen hij kort geleden ook moest vertrekken als parlementslid. Partygate, het schandaal over de borrels op Downing Street tijdens de Corona-lockdown, lijkt nu zijn hele politieke loopbaan te hebben beëindigd, maar geheel in stijl waren zijn laatste woorden: hasta la vista baby. Of hij inderdaad nog terug zal komen, daar zullen we verderop in deze blog naar kijken, maar kansloos ziet het er niet uit.

Al Iklil

Zijn val als politicus is op indrukwekkende wijze te volgen aan de hand van de progressieve Maan en zijn gang door de Maanhuizen, de Manzils. De problemen begonnen toen de Maan door de Kroon – Al Iklil-  liep, het eerste Maanhuis van de Schorpioen, die natuurlijk te maken heeft met een strijd op leven en dood. De Kroon verwijst naar de kop waar in deze Manzil de nadruk op ligt.  De Schorpioen is het beest dat door de goden wordt gestuurd om de arrogante, zichzelf overschattende jager Orion af te straffen. Dat is zeker een waarschuwing.

Al Shaula

In september ‘22 ging de Maan naar de volgende Manzil van de Schorpioen Al Qalb, het Hart, dus wat zich eerst nog maar in gedachten en beelden in de kop af speelde, wordt nu bittere realiteit het hart is de essentie van de Schorpioen. Johnson ging naar Balmoral om zijn ontslag aan te bieden aan de Queen. Nu hij ook nog moet terug treden als MP, gaat de Maan de laatste Manzil van de  Schorpioen binnen, Al Shaula, de Angel, waarmee het gif wordt geïnjecteerd tot de dood er op volgt. Het Schorpioen-proces van het doden van Orion wordt hiermee afgesloten.

Regulus!

Andere progressieve factoren vullen dat beeld aan, de (primaire) ascendant staat op het punt de vijfde en laatste term van Schorpioen binnen te gaan. Door  die beweging laat hij zijn sterkste planeet Mercurius, de heer van de vierde term, achter zich en wordt Saturnus de heer van de vijfde term geactiveerd. De inperkende  Saturnus maakt in zijn radix een driehoek met de Maan Heer 10, die in de eerste graad Schorpioen staat en dus net naar zijn val is gegaan, niet goed voor de loopbaan. Het Pars Solis (beweegt achteruit door de tekens) is net de Kreeft in gegaan  en heeft dus ook die zwakke radix-Maan, Heer 10 in val geactiveerd.

Hasta la vista? Over vijf jaar loopt de Zon over de imperiale Regulus, die naar de troon leidt en activeert Mercurius de sterkste planeet zijn radix. Dat ziet er heel krachtig uit. Dus ja, misschien zien we hem toch ooit nog weer terug op het politieke toneel.