Charles Leclerc

Het is zomerstop in de Formule-1, eind deze maand gaat het weer verder. Max Verstappen, waarover we al eerder schreven, staat op kop en hij lijkt af te stevenen op een tweede kampioenschap. De zaak is  echter nog niet beslist, de verrassende nummer 2 van dit seizoen, de Monegask Charles Leclerc staat flink op hem achter maar het gat is nog wel te overbruggen. Vorig jaar werd Leclerc zevende in het klassement met 200 punten achterstand op Verstappen maar nu gaat het dus stukken beter. Alle reden om eens een blik te werpen op zijn radix.

Wat direct de aandacht trekt, is de conjunctie van Mars die Heer 1 is en dus het meest uitgesproken Leclerc zelf die conjunct Venus, Heer 7 van tegenstanders staat. De positie van Heer 1 laat zien waar je staat in het leven, waar automatisch veel aandacht naar toe gaat. Dat is de strijd met anderen dus, wat nog eens wordt versterkt doordat deze conjunctie op de koninklijke Antares valt met zijn intens rode pure Mars-energie.  Antares geeft een strijd op leven en dood, de koninklijke aard van de ster geeft aan dat er veel succes aan verbonden zal zijn.

Heren 1 en 7 staan allebei op Antares, Venus/Heer 7 staat er het dichtste bij, maar Mars Heer 1 pakt met zijn vurige natuur het makkelijkste de krijgersenergie van de ster op. Van de planeetpunten valt het punt van Saturnus bovenop Venus/Heer 7 van tegenstanders, Saturnus is essentie van de afremming. Mars/ Heer 1 is erg veel sneller dan normaal en maakt een heel nauw sextiel met de grenzen overschrijdende Jupiter, die ook nog  eens Heer 5 van plezier, sport en spel is. Dus als we het over racen hebben, dan is het duidelijk dat Mars Heer 1 Heer 7 te snel af zal zijn.

Overvloed

Andere delen van de radix van Leclerc vullen dit beeld aan. Zijn Heer 10, die aangeeft wat altijd een rol zal spelen in zijn publieke activiteiten, is de Zon van het winnen. Die Zon staat op de koninklijke Spica in oppositie met de Maan de significator van onderdanen en ondergeschikten, de Maan wordt in deze positie tijdens Volle Maan totaal door de Zon gedomineerd. De Maan is op dat moment immers totaal gevuld met het licht van de Zon dat zij weerspiegelt. Heer 10 wijst dus ook op strijd en winst, de positie in het zeer zwakke Huis 12 wordt gecompenseerd door het nauwe sextiel dat de Zon maakt op de MC-graad.

Natuurlijk vallen ook de parsen van de Maan (Pars Fortunae) en de Zon (Pars Solis) op omdat ze vlakbij de Descendant staan, maar dat heeft geen betekenis omdat dat automatisch zo is bij Volle Maan. Wat wel betekenis heeft, is het feit dat het antiscion van Pars Solis op het MC staat, dat is namelijk niet automatisch het geval bij Volle Maan. De solaire essentie van de overvloed en de dominantie valt op het punt van het werk, waar ook nog Algenuni de Muil van de Leeuw op staat. Je krijgt zo dus een helder plaatje maar alleen als je sterren, planeetpunten, waardigheden / recepties en antiscia mee duidt, zonder dat gaat niet en verlies je snel heel veel scherpte zoals de moderne astrologie laat zien.             

Napoleon

Het is een onrustige tijd met veel spanning in de wereld, voedseltekorten, hyperinflatie, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, de oorlog in Oekraïne, wereldwijde droogte, extreme hittegolven en een toenemende dreiging van oorlog in het Verre Oosten. China maakt steeds duidelijker dat het na Hong Kong ook Taiwan weer aan zijn grondgebied zal gaan toevoegen en dat niemand daar tussen moet gaan komen. Deze sterke turbulentie heeft te maken met de overgang van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter (GC’s) naar de Lucht-tekens in 2020.

Om een beter zicht te krijgen op de grote betekenis van die overgang en hoe lang deze zal doorwerken, is het een goed idee om terug te kijken naar de laatste elementovergang van de GC’s en wat er toen gebeurde. Dat begon in 1802 toen de GC’s voor de eerste keer van de Vuurtekens naar Aarde overgingen, de volgende GC in 1821 ging weer terug naar Vuur, om in 1842 definitief over te gaan naar Aarde. Zo’n overgang in stappen hebben we ook net gehad, met in 1980 de GC’s voor het eerst naar Lucht, in 2000 weer terug naar Aarde en in 2020 definitief over naar Lucht. Wat kan de vergelijking met de 19e Eeuw ons leren over onze tijd?

Geweldsorgie

De overgangstijd van 1802 tot 1842 was ook toen uitermate turbulent, de ultieme ramp van de Franse Revolutie en de genadeloos wrede terreur, de chaos en de oorlogen die daar uit voortkwamen had zich voltrokken in 1789 als een prelude op de overgangstijd. Er was een Napoleon nodig om een einde maken aan de bloedbaden en de extreem destructieve geweldsorgie van de Revolutie, maar ook Napoleon trok als een wervelwind door Europa in de eerste 15 jaar van de 19e eeuw. In 1842 werd de overgang naar Aarde definitief en vestigde zich de nieuwe tijd. De moderne industriële natiestaat ontstond, de liberale democratie kwam op, met als hoogtepunt het revolutiejaar 1848.

Het zal duidelijk dat  in onze tijd Corona het moment van de overgang van Aarde naar Lucht in 2020 als een waterscheiding markeert. Maar uit de vergelijking met de 19e Eeuw blijkt dat het wel even duurt voor een nieuw evenwicht is gevonden. Na de definitieve overgang naar Aarde in 1842 volgde nog de liberaal-democratische revoluties van 1848. De recente overgang van de GC’s naar Lucht in 2020 is een parallel met de overgang in 1842 en dus mogen we concluderen dat het nog een tijd heel onrustig blijft, de nieuwe Lucht-tijd zal zich gaan vestigen, dat zal is niet direct klaar en het gaat ook niet zonder strijd. Het is te verwachten dat de wereld instabiel blijft tot vlak voor de oppositie van Saturnus en Jupiter in 2030.

Liberale democratie

Inhoudelijk zal dat beteken dat wat in de Aardetijd ontstond, verdwijnt: de fossiel aangedreven industriestaat, de liberale democratie en de dominantie van het Westen. In 2029 vlak voor een serie opposities van Saturnus en Jupiter mogen we een laatste dramatische en gewelddadige climax  in de overgangsfase verwachten. We zien dus om ons heen nu de vestiging van de Lucht-tijd en alle fricties waar dat mee gepaard gaat. China zal het Westen als wereldmacht af gaan lossen, het zal dus niet meer lang duren voordat ook uit het Verre Oosten wapengekletter te horen zal zijn. In Taiwan weten ze daar alles van.  

Al Qalb

Tijdens onze vakantie in la douce France liep de druk op de Engelse premier Johnson uiteindelijk te hoog op. Hij kondigde zijn vertrek aan als partijleider van de Conservatieven aan waardoor hij ook automatisch het premierschap moet opgeven.  Op deze blog hebben we al eerder aandacht besteed aan zijn progressies en de daarin zichtbare spanningen, maar het is de moeite waard er nu nogmaals naar te kijken. Het samenspel van context, vaste sterren, snelle en langzame progressies en de Maanhuizen wordt  zo op een fascinerende manier zichtbaar.

   De context is bekend, Johnson liet op Downing Street 10  tijdens de Corona-lockdown diverse borrels plaatsvinden en de afgelopen maanden liep de druk steeds verder op om daar consequenties aan te verbinden en af te treden. Denk eraan dat je de progressies altijd duidt tegen de achtergrond van deze contextkennis.  De eerste langzame progressie die op valt is het MC op Uranus, die met castratie te maken heeft, een pijnlijke en teleurstellende confrontatie met de realiteit en dat kan je wel zeggen!

Verder zien we de Maan het Huis Al Qalb in gaan, het Hart (van de Schorpioen), dat te maken heeft met verdediging tegen vijanden, dood en het einde van een cyclus. Het MC en de intrede in een nieuw Maanhuis schilderen het decor, de snelle progressieve factoren het Pars Fortunae en het Pars Solis geven de verdere invulling en een indrukwekkend exacte timing. Het Pars Solis – berekend uit de secundair-progressieve posities van de Zon en de Maan en de primaire positie van de Ascendant – gaat over Praesepe, een heftige crisis-ster die te maken heeft met versplintering, chaos en vernietiging, met de Aselli vormt Praesepe een probleemzone van een paar graden.

Usurpator Achernar

Het Pars van de Maan (Pars Fortunae) heeft opposities  gemaakt met de radix- en de progressieve stand van Pluto, wat de machtsstrijd aan geeft van de afgelopen maanden. Het PF staat ook bijna op Achernar een krachtige ster die verbonden is met de val van de Zonnewagen, met usurpatie. In het mythische verhaal van Achernar neemt Phaeton de teugels van de Zonnewagen over van zonnegod Helios, de rechtmatige bestuurder, maar hij heeft niet de benodigde vaardigheden om de wagen te besturen en komt dramatisch ten val waardoor het land grote schade op loopt.

Als alle relevante factoren – sterren, planeetparsen Maanhuizen – geduid worden, ontvouwt zich zo een indrukwekkend beeld dat “zo boven zo beneden”’ op een verbluffende manier illustreert.  De Maan, het PF en het PS  werken ook zo precies dat je ze effectief kunt gebruiken om te volgen wat er van maand tot maand gebeurt.                  

Severodonetsk

De oorlog in Oekraïne duurt nu al vier maanden en beide kanten lijden dagelijks grote verliezen. In het zuiden is er niet al te veel beweging, maar in de oostelijke Donbas des te meer. Na zeer hevige  gevechten konden de Russen de belangrijke stad Severodonetsk veroveren en de tweede stad van het land Kharkov houdt zijn adem in. De Russen waren terug gedreven bij Kharkov, maar bleven de stad bestoken en het is zeer goed denkbaar dat ze binnenkort een offensief zullen beginnen. Al met al, kun je zeggen dat het Russische leger heel langzaam, maar zeker terrein wint, maar wel ten koste van grote verliezen. Ze hebben, voorlopig althans, meer materieel en manschappen en hebben daardoor een zeker overwicht.

Wat is er van deze ontwikkelingen in de horoscoop van Rusland te zien? Als de radix van Rusland nemen we de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 27 juni 1444, 6:01:05 LMT (Asc op 21.12 Leeuw, de toenmalige positie van Regulus!!). Deze mundane radix van Rusland werd een tijd geleden op deze blog al besproken. In de progressies valt de aanhoudende grote spanning direct op. Het begin van de oorlog wordt opvallend gemarkeerd door een progressieve Volle Maan die in februari vol was en waarbij de progressieve Maan ook het teken wisselde van Leeuw naar Maagd (over de huidige positie van Regulus dus).

Pluto

Een progressieve Volle Maan wil automatisch zeggen dat de conjunctie van het Pars Fortunae en het Pars Solis op de descendant valt, dus dat heeft geen speciale betekenis. Wat wel betekenis heeft, is dat beide parsen in progressie de afgelopen maanden ook over Saturnus en Pluto zijn gelopen. Dat Pluto niet zo fijn is, zal duidelijk zijn, Saturnus is Heer 7 van de ander (en dus oorlog in deze context) in de radix en de Grote Malefic staat in zijn vernietiging (dat kan je mee tellen omdat de snel bewegende parsen er overheen zijn gegaan).

Die conjunctie van de parsen met Pluto in zijn radix- en progressieve positie en met Saturnus in vernietiging beschrijven de acute crisis-situatie sinds februari heel goed. Deze conjuncties zijn nu wel voorbij en dat is niet zo slecht natuurlijk, al heeft het Pars Fortunae nog wel een maand nodig om ook het vierkant met de progressieve Mars in vernietiging achter zich te laten.  Maar de grote vraag is of het daarna inderdaad rustiger zal worden, wat gaat er gebeuren als we de belangrijkste progressies nog  verder vooruitschuiven?

2025

Het Pars zal over drie maanden de Leeuw ingaan en daarmee de Zon in de radix activeren en die Zon is Heer 1 in de radix die in het twaalfde huis op de ellendige Praesepe (opeenstapeling van lijken zeggen de Chinezen ) staat, dat klinkt niet zo goed. Maar wat het meest zorgwekkend is in de progressies, is de beweging van de Ascendant die nog drie opposities gaat maken met Saturnus, radix-Pluto en de progressieve Pluto! Dat is pas in 2025 voorbij. Dus de achtergrondspanning blijft nog lang voortduren maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het tot 2025 zo intens zal zijn als de afgelopen vier maanden omdat de parsen hun moeilijkste posities over niet al te lange tijd achter zich zullen laten.             

Assemblée

De tweede en laatste ronde van de Franse parlementsverkiezingen van afgelopen zondag zijn een fikse tegenvaller gebleken voor president Macron. Zijn coalitie “Ensemble” is de absolute meerderheid in de Assemblée Nationale kwijt geraakt en dus zullen ze voortaan steun moeten gaan zoeken bij andere partijen om omstreden maatregelen door te voeren (zeer omstreden in Frankrijk is het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 65!). De tegenstander die Macron het meest heeft dwars gezeten was de onvervalst linkse Jean-Luc Mélenchon van wie we vorige week de radix besproken.  

31%

NUPES de coalitie van links gevormd door Mélenchon kreeg 31% van de stemmen, de Macron-partij 38 %, je kunt wel spreken van een wedergeboorte van links in Frankrijk. Overigens zal dat zich niet direct weerspiegelen in de zetelverdeling in de Assemblée omdat Frankrijk kiest via een districtenstelsel. Toch lijkt het meer dan voldoende voor NUPES om Macron stevig te dwarsbomen, het is dus interessant om eens te kijken naar de progressies in de horoscoop van Mélenchon die zich de afgelopen jaren kon profileren als de leider van links Frankrijk.

Het eerste wat op valt is dat vijf jaar geleden zijn MC over de grote koningsster Regulus liep, dat was ten tijde van de vorige verkiezingen. Mélenchon bleek toen de enige kandidaat te zijn die op gelijke hoogte kon meedoen met Macron en Le Pen, het was zijn doorbraak als leider van links. Overigens is ook te zien dat zijn MC tijdens de volgende verkiezingen over vijf jaar in 2027 over de radix/progressieve positie van de Zuidknoop zal lopen. De Zuidknoop dwingt altijd tot een pijnlijk offer en dat ziet er dus niet zo goed uit op de echt lange termijn.

Zonne-oppositie

Maar goed, wat is er op het moment te zien? Het Pars Fortunae is over de progressieve Zon gelopen, de algemene aanduider van macht en succes. Wel staat deze progressieve Zon via antiscion in oppositie met zijn radix-Zon, hij is niet aan de macht, hij zit in de oppositie. Zijn progressieve Maan is net de Via Combusta binnen gegaan wat problemen en instabiliteit geeft, dat ziet er dus niet zo heel goed uit voor de nabije toekomst. De Maan zal de komende maanden over de radix- en progressieve positie van Neptunus gaan lopen, wat het idee van tegenslag nog eens sterker maakt. Het Pars van de Zon (het omgekeerde Taurus-symbool) loopt naar Antares toe, de ster van het einde. Zou de linkse NUPES-coalitie er wel in slagen bij elkaar blijven?

Schorpioensklauw

Dat is wat er zal gaan gebeuren, maar wat heeft hem het succes gebracht behalve die boven besproken progressies van het PF en de Zon? Het valt op dat de progressieve Mercurius over de koninklijke Zuidschaal loopt en al hoort Mercurius niet bij de zes basisfactoren je altijd in progressie bekijkt, kun je hem hier wel mee tellen. Mercurius is namelijk in de radix zowel Heer 1 als Heer 10!  De Zuidschaal is een zeer krachtige ster, het is de genadeloze Klauw van de Schorpioen ,het beest dat door de goden werd gezonden werd om de zich oppermachtig wanende succesvolle jager Orion dood te steken. Orion-Macron heeft dat gevoeld maar met het oog op de progressies die in aantocht zijn, is het maar de vraag of hoe gevaarlijk NUPES en Mélenchon uiteindelijk voor hem zullen blijken te zijn. 

NUPES

Afgelopen weekend was de eerste ronde van de verkiezingen voor het Franse parlement de Assemblé, die altijd ongeveer een maand na de verkiezing van de president wordt gehouden. In deze eerste ronde die per district is ingedeeld, kunnen alle partijen mee doen maar alleen de twee winnaars gaan door naar de tweede ronde. Wie dan de tweede ronde wint, krijgt de zetel in het parlement. Nu heeft deze eerste ronde een opmerkelijk resultaat gehad, de partij NUPES onder leiding van Jean-Luc Mélenchon heeft meer stemmen gekregen dan de partij van de herkozen president Macron.

De grootste partij van Frankrijk is daarmee een onvervalst linkse partij geworden, wat overigens niet betekent dat NUPES ook in het parlement de grootste zal worden vanwege het districtenstelsel. Wat het wel laat zien, is dat niet alleen populistisch rechts op de waardering van de kiezer kan rekenen maar nu ook populistisch links. NUPES is het geesteskind van Mélenchon die de afgelopen jaren uitgroeide tot het gezicht van links dat al dood verklaard was, maar nu een opmerkelijke wedergeboorte beleeft. Het is dus interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van deze linkse leider, die het de Macron-liberalen nu zo moeilijk maakt.

Mercurius is in deze horoscoop erg belangrijk want hij is zowel Heer 1 van de persoon ‘’in zijn leven” als Heer 10 van de baan. Mercurius staat essentieel erg sterk maar wel in het verborgen twaalfde huis. Via antiscion echter wordt hij ‘’bevrijd” uit dit malefic-huis en komt in conjunctie te staan met Jupiter, de planeet van visie, politiek, en beleid, die zich in het sterke zevende huis bevindt. Daar is de verbinding met de politiek en het is een opmerkelijke verbinding. Het is een antiscion wat verborgen of geheim kan zijn, maar ook op iets kan wijzen dat niet op de standaardmanier wordt gedaan. Daar komt nog bij dat zowel Mercurius, Heer 1 en 10 en politiekplaneet Jupiter retrograde zijn, en dus tegen de gebruikelijke gang van zaken ingaan.

Vers Rood Vuur

Hier zie je dus waarom hij stevig links en maatschappijkritisch is en geen soepel meevloeiende liberaal. Deze Jupiter-Mercurius conjunctie valt op Alperatz, het hoofd van de prinses Andromeda, die door de ridder op het Vliegende Paard Perseus van het Zeemonster (Macron) wordt gered. In zijn eerste huis en daarom extra belangrijk staat Saturnus, die net naar zijn verhoging is gegaan. Zo’n planeet in de radix die net het teken heeft gewisseld, krijgt altijd extra nadruk als een belangrijk motief. Saturnus zijn de armen en behoeftigen, die niets hebben en die verhoogd gaan worden. Ook Mars heeft net het teken gewisseld en is uit zijn val gekomen, het  verse vuur van de rode strijd is zojuist vrij gekomen.    

Labrum

Zijn Zon essentieel sterk in eigen teken Leeuw weet hoe hij de leider moet zijn en de plaatsing van de Zon op het hart van de Hydra Alphard geeft hem inzicht in duistere emotionele onderstromen en hoe deze te benutten. Dat deze Zon in oppositie staat met het Pars van de Zon, geeft er nog veel meer kracht aan maar wel als oppositie, als tegenkracht. Het andere Licht de Maan staat opvallend op de Descendant, de Maan is het volk en luister eens naar hem, hij brengt zeker effectief emotie over. Op het MC staat de machtige Betelgeuze een van de hoofdsterren van de ruige jager Orion en prima voor succes. Op de Ascendant valt Labrum de Beker die gevuld moet gaan worden aan de bron, verbonden met de zoektocht naar het goede en het schone te midden deze aardse misère. In radicale linkse politiek kunnen al deze factoren gebundeld worden in één activiteit en als je zoiets vindt dan ga je dat doen!      

Bozo

Gisteren werd er over hem gestemd in zijn partij, maar hij heeft het overleefd, gehavend maar toch, Boris Johnson – BoJo, BoZo, the Blond Goblin-  zit er nog. Al eerder keken we op deze blog naar zijn progressies, solaar en lunaren en bleken er in maart en april dit jaar grote spanningen te zijn. Die zijn ook wel naar buiten gekomen, Johnson staat het hele jaar al onder druk vanwege de borrels op 10 Downing Street tijdens de lockdown, maar het kostte hem nog niet de kop, in april en ook nu niet. Zijn progressieve Maan is nu net voorbij doodsster Antares, zijn PF staat nu in oppositie met Pluto en zijn Zonnepars loopt naar een conjunctie met Praesepe, de “opeenstapeling van lijken”. Die laten dus goed zien wat er nu gebeurt.

Nieuwe solaar

De vraag is natuurlijk of hij nog lang zal kunnen aanblijven, er zal een jaar lang niet over zijn positie gestemd mogen worden volgens de partijregels, maar er zijn andere manieren om druk uit te oefenen. Stel je voor dat er bij tussentijdse verkiezing  wordt verloren. Nu is Johnson binnenkort jarig, hij krijgt op 19 juni een nieuwe solaar, zijn oude solaar zag er nogal gespannen uit, de vraag is of die nieuwe solaar verbetering gaat brengen. In dat geval zou hij nu misschien het ergste gehad hebben, maar de nieuwe solaar lijkt daar niet op te wijzen.

Wat in het oog springt in de solaar, is Mars die prominent als Heer 7 in het zevende huis van anderen staat, dat is bepaald geen teken dat alles nu koek en ei zal zijn. Die positie van de vechtplaneet wordt nog eens benadrukt door de oppositie die Mars via antiscion maakt met de Maan, Heer 10 van de baan in de solaar en in de radix, strijd rond de baan dus. Een tweede punt is de plaatsing van Heer 1 Venus, die niet alleen in het achtste huis van dood en einde staat, maar ook nog eens op de rampzalige Algol, de ster van de onthoofding. Venus maakt een nauw vierkant met Saturnus, Heer 5 wat “de dood  van de baan” zou kunnen zijn, het vijfde huis is gedraaid het achtste (einde) vanaf het tiende (baan).  Mercurius die in zijn radix zo’n centrale rol speelt, staat ook in het achtste huis op de Hyaden die met teleurstelling te maken hebben, met beloftes die niet worden waar gemaakt. 

Algol

Deze solaar heeft dezelfde hoeken als de radix en dat is wel bijzonder, maar het is de vraag of je dat in deze context als een teken van kracht mag duiden of dat het gewoon een belangrijk keerpunt markeert. Het enige echt positieve in de solaar is dat het Pars van de Zon, de “koningsessentie” op het MC staat via antiscion, maar dat alleen maakt deze solaar niet sterker dan de vorige. Boris Johnson lijkt dus nog niet veilig, de lunaar van juli heeft Algol op de Ascendant dat zou nog wel eens interessant kunnen worden.  

Al Terf

Vorig week werden de kansen bekeken van Max Verstappen op een herhaling van zijn winst in de Formule-1 van vorig jaar. Dat werd gedaan aan de hand van zijn solaren van dit jaar, de solaar die geldig is tot aan zijn verjaardag in september zag er gunstig uit, maar de nieuwe solaar die dan in gaat niet. Dat is ook de solaar waaronder hij weer wereldkampioen zou moeten worden en dat ziet er dus minder veel belovend uit. Natuurlijk moeten we voor een goede voorspelling ook naar de progressies kijken als in november het seizoen wordt afgesloten en daarin zijn een aantal interessante bewegingen te zien.

Voor we naar de progressies in november kijken: op het moment loopt het Pars Fortunae over zijn progressieve MC en Verstappen is na een een wat mindere start nu weer de leider in het klassement geworden. In november is die stand natuurlijk al lang voorbij, het PF beweegt in progressie een graad per maand. Zijn progressieve Zon staat in november nog wel gunstig, de Zon is Heer 10 en de algemene significator van leiderschap en valt op zijn radix-Ascendant. De progressieve Zon heeft een snelheid van 1 graad per jaar en blijft dit jaar nog wel werken. Maar de vraag is of die gunstige Zonne-progressie genoeg zal zijn om hem weer het kampioenschap te schenken.

Al Jabbah?

De andere progressies zien er we dat betreft wat minder gunstig uit. De Maan loopt dit jaar door het maanhuis Al Tarf dat vooral met confrontatie met autoriteiten en frustratie maken heeft. In november, als het seizoen ten einde loopt, staat de Maan wel op het punt om over te gaan naar het volgende Maanhuis Al Jabbah dat met succes en winst wordt geassocieerd. Maar de vraag is of dit niet te laat komt, het seizoen is net afgelopen dan. Ook staat de Maan vlak voor Regulus en de overgang naar het teken Maagd.

Dat lijkt heel gunstig want Regulus geeft je de troon en de overgang naar Maagd activeert zijn Mercurius die in zijn radix zo enorm sterk is. Maar ook dat komt te laat, de Maan heeft in november nog drie tot vier graden te gaan voor het zover is en dat is in tijd drie tot vier maanden. Dat zou eerder wijzen op een vliegende start van het seizoen in maart 2023, maar voor dit seizoen komen die krachtige standen niet op tijd. Dat lijkt te worden bevestigd door de stand van het progressieve PF in november, via antiscion loopt het over de malefic Saturnus die uitermate zwak is zijn val in Ram. Ook dit ziet er dus wat minder goed uit.    

Voor hen die de oorlog in Oekraïne volgen met behulp van de 1 dag = 1 week sleutel toegepast op de horoscoop van het begin van de invasie, de Maan (Oekraïne) loopt nu door de crisiszone met Algol en de Pleiaden vandaar de inname door de Russen van een belangrijke stad (Severodonetsk) in de Donbas.

Re-Max?

Afgelopen zondag won Max Verstappen de Grand Prix van Barcelona en kwam door die winst weer aan de leiding van het klassement. Vorig jaar december volgden we op deze blog de laatste races in de Formule-1 en werd de voorspelling gedaan dat Verstappen wereldkampioen zou worden, wat in een bloedstollende finale ook gebeurde. Nu Max de leiding weer heeft genomen, is de vraag of hij dat dit seizoen – dat pas in november eindigt – zal herhalen. Het komt wel vaker voor dat een coureur jarenlang domineert.

Aldebaran MC

Max is op 30 september geboren en heeft dus tot die tijd de solaar waaronder hij ook vorig jaar  december wereldkampioen werd. Dat is een behoorlijk sterke solaar met de koninklijke Aldebaran op het MC en Heer 1 op de koninklijke Spica. Deze sterke solaar blijft van kracht tot zijn verjaardag maar dan krijgt hij een nieuwe solaar waaronder de laatste twee maanden van het seizoen worden verreden. Nu zou het het zo kunnen zijn dat het tegen die tijd al beslist is, maar de kans is toch groot dat de nieuwe solaar laat zien of hij weer het kampioenschap binnen zal halen.

Dat is maar de vraag want pal op de Ascendant van deze solaar staat de Zuidknoop en dat is het punt waar een zeer pijnlijk offer moet worden gebracht, de Zuidknoop is een soort super-Saturnus. Het wil automatisch zeggen dat de invloed van de Noordknoop, “super-Jupiter” op de descendant van de tegenstander werkt. Venus, Heer 7 van tegenstanders, heeft in de solaar ook net een sprong gemaakt van zijn val in Maagd naar zijn eigen teken Weegschaal, een enorme krachtstoename. Planeten die in een solaar dit soort tekenovergangen maken, zijn altijd belangrijke aanwijzingen.

Ontoereikende Prijs

Het MC van de solaar staat in de laatste graad van Leeuw, waar lange tijd de koninklijke Regulus stond, de “troonster”, maar die is nu opgeschoven naar de eerste graad van Maagd aan de andere kant van de tekengrens. Op de ascendant staat wel een koninklijke ster, Lucida Lancis, de Zuidelijke Schorpioensklauw, maar die ster wordt ook wel de Ontoereikende Prijs genoemd, het uiterste wordt van je gevraagd maar dat is dan nog niet genoeg. Koninklijk betekent ook niet altijd de winst, het wil wel zeggen dat er een hele krachtige werking is.

Retrograde

Heer 10  van de baan is de Zon in de solaar en deze staat via antiscion in oppositie met Mercurius die een heel opmerkelijke plaats in neemt. Hij staat namelijk conjunct de razendsnelle radix-Mercurius van Max die hem zijn race-talent geschonken heeft. Maar de solaar-Mercurius is niet razendsnel en ook nog retrograde, de oppositie met solaarheer 10 lijkt er dus op te wijzen dat Max zijn Mercurius aan het einde van dit jaar onder de nieuwe solaar niet optimaal zal kunnen gebruiken. Het is vroeg in het seizoen, maar deze solaar waaronder hij weer kampioen zou moeten worden ziet er niet zo veelbelovend uit.                 

Lucida Lancis

Een tijd geleden schreef ik , op basis van de horoscoop van het begin van de oorlog in Oekraïne het volgende:

“Vooruitkijkend zien we half april (berekeningsdatum 3 maart)  Mars over Pluto gaan dat kan niets anders zijn dan een hele heftige strijd die een beslissend punt bereikt, zou dat de val van Marioepol kunnen zijn? Dan zien we half mei (berekeningsdatum 6 maart) weer een keerpunt. Mars in het eerste huis van de Russen verlaat zijn verhoging en verliest aanzienlijk aan aanvalskracht, terwijl het MC het teken wisselt en de Maan (Heer 7 Oekraïne) zijn verhoging in Stier in gaat, wat op een verbetering voor Oekraïne duidt.”

Deze voorspelling werd  gedaan met behulp van een 1 dag = 1 week sleutel en die lijkt dus redelijk goed te werken. De conjunctie van Mars met Pluto bracht niet de complete val van Marioepol, een eenheid op het terrein van de Azov-staal fabriek bleef tot gisteren weerstand beiden. Wel viel de stad grotendeels in de handen van de Russen en werd volledig met de grond gelijk gemaakt. Ook is het Russische offensief in de Donbas nu op veel plaatsen vast gelopen of weinig succesvol, en zijn de Russen weg gedreven van Charkov in de richting van de de grens. We blijven het volgen.

Lucida Lancis

Vorige week bespraken we de eclipshoroscoop die voorafging aan de Russische invasie in Oekraïne en de kracht van de eclipsen als voorspellingsinstrument was duidelijk. Als er een gespannen situatie is ontstaan dan kun je de eclipshoroscopen gebruiken om te zien of en wanneer het uit de hand zou kunnen lopen. Een ander voorbeeld van de kracht van eclipsen is de horoscoop van de Maansverduistering die vooraf ging aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog die begon met de Duitse aanval op Polen op 1 september 1939. Dat levert de onderstaande eclipshoroscoop op voor Berlijn.

De ster op de Ascendant spreekt al boekdelen, het is Vindemiatrix de Tovernaarsleerling die onbeheersbare krachten gaat losmaken die totaal uit de hand zullen gaan lopen. Heer 1 geeft Duitsland aan en dat is Venus die bijna op de Descendant van de anderen valt, ze gaan dus nu in actie komen! Het MC bevestigt het geweld dat zal gaan losbarsten, het valt op de gewelddadige Sirius, de brute hoofdster van de Grote Hond. Dat zijn al heel wat aanwijzingen, waar nog eens de positie van de Maan, bij komt die in de Via Combusta valt en op Lucida Lancis, de Zuidelijke Weegschaal. Dit is een koninklijke ster die je beter kunt beschrijven als de genadeloze Schorpioensklauw die je vast grijpt en niet meer los laat.

William Lilly keek bij het werken met eclipsen ook naar de decanaten waarin de eclips valt en dat lijkt hier inderdaad te werken. Bij het tweede decanaat van Schorpioen hoort een beeld van oorlog en strijd, deze beelden bij de decanaten laten een ander aspect zien van de verdeling van de tekens dat terug gaat op een oeroude traditie.